Kezdőlap

Wurda Károly,

győri kanonok, szül. 1800 körül Győrben; az egyházi pályán a kanonokságig emelkedett és az 1843. pozsonyi országgyűlésnek híres szónoka volt. Meghalt 1845. decz. 6. Győrben.

Munkái:

1. Die Gerechtigkeit des Verstorbenen zum Troste der Lebenden, dargestellt in einer Trauerrede auf... Herrn Anton Dreta... zu Zircz am 17. Hornung 1824. Raab.

2. A hitbeni élet. Istenben boldogult Mélt. és Főtiszt. Kovács Tamás úr gyászünnepén a pannonhegyi főmonostori szentegyházban tavaszelő 4. 1841. rajzolta. Hornung.

Neue Croquis aus Ungarn. Leipzig. 1843. II. 139. l .

Petrik Bibliogr.