Kezdőlap

Wurster József,

theologiai doktor, pécsi kanonok,a püspöki lyceumban a theologiai tanulmányok aligazgatója, szül. 1848-ban; felszenteltetett 1870-ben; 1872-től tanulmányi felügyelő és helyettes tanár lett, 1874-től az egyháztörténelem és egyházjog tanára, 1800. szegények ügyésze, 1883. zsinati vizsgáló, 1885. püspöki könyvtárnok, 1891. tiszt. kanonok és consistorialis ügyész, 1898. püspöki iroda igazgatója, 1899. valóságos kanonok, 1900. papnevelői rector és theologiai prodirector.

Munkája: Égető katolikus kérdések. Az apostoli király legfőbb kegyúri joga. Kat. autonomia. Kat. tudomány-egyetem. Pécs, 1897.

Petrik M. Könyvészete. 1886-1900.

Schematismus dioec. Quinque-Ecclesiensis 1901.