Kezdőlap

Wünschendorfer Károly,

evang. lelkész Poprádon (Szepesm.).

Czikkeket írt a Zipser Boteba (1873-1879.) és a Kárpátegylet Évkönyvébe (II. 1875. Tátrafüred a multban és jelenben.).

Munkája: Geschichte der freiwilligen Feuerwehr zum 25jährigen Jubiläum. Poprád, 1904.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.