Kezdőlap

Wüstinger Keresztély,

evang. lelkész, szül. 1777. jan. 17. Sopronban, tanult u. ott és Jenában (1798. téli félévtől) két évig; hazájába visszatérve, közel három évet töltött visszavonultan. 1803. okt. 13. ordináltatott lelkésznek Dobrára.

Munkája: Am Abschiedstage unsers verehrungswürd. Rektors des Hern. Daniel Stanislaides, da Er seinem Rufe am evang. Gymnasio nach Pressburg folgte. Oedenburg, 1796. (Költemény.)

Hrabovszky György, A Dunántúli evang. Superintendentia prédikátorai. Veszprém, 1803. 92. l.

Petrik Bibliogr.