Kezdőlap

Wysocki József,

szabadságharczos, 1848-49. magyar tábornok, szül. 1799. Varsóban; részt vett az 1831. lengyel szabadságharczban mint tüzérszázados; azután a metzi katonaintézetben tanult. 1848. a krakkói nemzetőrök ezredese volt; még azon év decz. Magyarországba jött és megalapította a lengyel légiót és 40,000 ember tábornoka lett. 1849. aug. 18. Törökországba menekült 400 lengyellel és 1850. Sumlában, 1851-től Kiutáhiában, majd Párisban tartózkodott, 1863. cs. kir. államfogoly. Meghalt 1874. jan. 3. Párisban.

Megírta lengyelül az 1848-49. magyar szabadságharcot, mely megjelent Posenben 1850-ben.

Kertbeny, R.. M. Die Ungarn im Auslande. I. Namensliste Ungarischer Emigration. Brüssel & Leipzig, 1864. 77. l.

Honvéd 1874. 4. sz.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LX. 44. l.

Petrik Bibliogr.

"1848" Album. Bpest 218. l. arczk.