Kezdőlap

Zalai Béla,

bölcseleti doktor, a pozsonyi kir. ítélőtáblán telekkönyvvezető.

Munkái:

1. A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere. Bpest, 1906. (Különny. az Athenaeumból.)

2. A kollektivizmus és az ipar evoluciója. Írta Wandervelde Emil. Ford. Wildner Ödönnel. Bpest, 1908. (Társadalomtudományi Könyvtár.)

3. Jean Finot. A fajok problemája. Fordította Bpest, 1909. (Szociologiai Könyvtár.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.