Kezdőlap

Zay Sámuel,

orvosdoktor, megyei főorvos, komáromi (Komáromm.) származású; 1788-ban a pesti egyetemen nyert orvosdoktori oklevelet. 1794-ig Kecskemét városának volt nagy tiszteletnek örvendő orvosa; 1795-től Komáromm. tisztiorvosa volt.

Munkái:

1. Magyar Mineralogia, avagy az ásványokról való tudomány, mely a természet első világának eddig ismeretes mindenféle tüneményeit magyar nyelven terjeszti előnkbe. Az író költségével. Komárom, 1791.

2. Falusi orvospap, vagy oly orvosi útmutatás, melynél fogva leginkább a falukon uralkodni szokott nyavalyák orvosoltatnak. Melyet minden valláson lévő pap uraknak, seborvosoknak és értelmes házi gazdáknak készített a kiadó... Pozsony, 1810.

M. Kurir 1799. I. 223. l., 1805. I. 8. sz.

Kiss János, Emlékezései I. 96. l.

Sárospataki Füzetek VIII. 1864.

Rupp, Beszéd. Bpest,·1871. 146. l.

Szinnyei Könyvészete.

Hornyik József, Kecskeméti írók. Kecskemét, 190l. 12. l.