Kezdőlap

Zirzen Janka

igazgató, szül. Jászberényben 1825. Korán árvaságra jutván, tizenötéves kora óta maga tartotta fenn magát mint nevelőnő. 1869. az első állami tanítónőképző intézet igazgatója lett Budapesten s mint ilyen tevékeny részt vett a főváros legkülönbözőbb társadalmi mozgalmaiban. Nyugalomba vonult 1896. Meghalt 1904. decz. 28.

Munkája: A budapesti m. kir. áll. tanítónőképezde öt évi fennállásának története. Budapest, 1874.

Családi Kör 1872. 22.

Paed. Zsebnaptár 1886-7.

Magyarország és a Nagyvilág 1879. 27 .

Ország Világ 1896. 28.

Vasárnapi Ujság 1905. 1.

Pallas Nagy Lexikona XVI.

Petrik Könyvészete.