Tétel adatlapja
CÍMLAP
Plutarkhosz
Párhuzamos életrajzok

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

ELSŐ KÖTET

Thészeusz - Romulus
Thészeusz
Romulus
Thészeusz és Romulus összehasonlítása

Lükurgosz - Numa
Lükurgosz
Numa
Lükurgosz és Numa összehasonlítása

Szolón - Publicola
Szolón
Publicola
Szolón és Publicola összehasonlítása

Themisztoklész - Camillus
Themisztoklész
Camillus
Periklész - Fabius Maximus
Periklész
Fabius Maximus
Periklész és Fabius Maximus összehasonlítása

Alkibiadész - Coriolanus
Alkibiadész
Coriolanus
Alkibiadész és Coriolanus összehasonlítása

Ariszteidész - Marcus Cato
Ariszteidész
Marcus Cato
Ariszteidész és Marcus Cato összehasonlítása

Alexandrosz - Iulius Caesar
Alexandrosz
Caius Iulius Caesar

Kimón - Lucullus
Kimón
Lucullus
Kimón és Lucullus összehasonlítása

Nikiasz - Crassus
Nikiasz
Crassus
Nikiasz és Crassus összehasonlítása

Lüszandrosz - Sulla
Lüszandrosz
Sulla
Lüszandrosz és Sulla összehasonlítása

Agészilaosz - Pompeius
Agészilaosz
Pompeius
Agészilaosz és Pompeius összehasonlítása


MÁSODIK KÖTET

Pelopidasz - Marcellus
Pelopidasz
Marcellus
Pelopidasz és Marcellus összehasonlítása

Pürrhosz - Caius Marius
Pürrhosz
Caius Marius

Sertorius - Eumenész
Sertorius
Eumenész
Sertorius és Eumenész összehasonlítása

Aemilius Paulus - Timoleón
Aemilius Paulus
Timoleón
Aemilius és Timoleón összehasonlítása

Démoszthenész - Cicero
Démoszthenész
Cicero
Démoszthenész és Cicero összehasonlítása

Philopoimén - Titus Flamininus
Philopoimén
Titus Flamininus
Philopoimén és Titus Flamininus összehasonlítása

Phókión - Az ifjabb Cato
Phókión
Az ifjabb Cato

Agisz - Kleomenész - Tiberius Gracchus - Caius Gracchus
Agisz
Kleomenész
Tiberius Gracchus
Caius Gracchus
Agisz, Kleomenész, Tiberius és Caius Gracchus összehasonlítása

Démétriosz - Antonius
Démétriosz
Antonius
Démétriosz és Antonius összehasonlítása

Dión - Brutus
Dión
Brutus
Dión és Brutus összehasonlítása

Aratosz
Artaxerxész
Galba
Otho


Utószó
Jegyzetszótár
SzövegmagyarázatokFülszöveg

A római császárkor elején, az i. sz. 1-2. század fordulóján élt Plutarkhosz ebben a munkájában, mely ötven életrajz-novellát tartalmaz, a görög és római történelem egy-egy kiemelkedő alakját állítja párhuzamba egymással. Izgalmas olvasmányok ezek az életrajzok, ám mégsem egyszerű anekdotagyűjteményről van szó. A szerző a római provinciává lett Görögország és a hódító Róma történelmének összehangolhatóságáról írt bennük. Plutarkhosz hitt abban, hogy a görög és római történelem hősei irtózatos vétkeikkel és óriási erényeikkel az emberi természet határainak felismerésére tanítanak. S ahogyan a reneszánsz is ebből a munkából vette át az emberi nagyság példaképeit, úgy a francia forradalom, Shakespeare, Goethe, sőt még Nietzsche is visszanyúlt hozzá.