Következő Tartalom

Biztonságos Web-szerver kialakítása Debian GNU/Linux 2.2 rendszeren

v1.0.2

Szerző: Zákány Gergely
narancs1@externet.hu

Web alá rendezte: Kocsis Attila
attila.kocsis@mailbox.hu


Minden jog fenntartva a szerző számára (c) 2000 Zákány Gergely.

Engedélyezett ennek a dokumentumnak a lemásolása, terjesztése és / vagy módosítása az FSF/GNU Free Documentation License (Szabad Dokumentációs Licensze) 1.1-es vagy újabb verziója alatt. (Ezt a licenszet itt is olvashatjuk: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) Nincs eltérő szekció (invariant section). Nincs első és hatsó borító szöveg sem. A licensz a "GNU Free Documentation License" című függelékben olvasható.Tartalomjegyzék:

ÁBRAJEGYZÉK
ELŐSZÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS


I. BEVEZETÉS


II. ALAPFOGALMAK
III. TERVEZÉS
IV. MEGVALÓSÍTÁS
V. EGY GYAKORLATI PÉLDA BEMUTATÁSA

VI. A JÖVŐ
VII. ALTERNATÍVÁT NYÚJTÓ PROGRAMOK A DEBIAN-BAN
VIII. ÖSSZEGZÉS

IRODALOMJEGYZÉK

FÜGGELÉK
MELLÉKLET


ÁbrajegyzékElőszó:

E diplomamunka remélhetőleg nem csupán számomra lesz hasznos, mint életem egy mérföldköve, hanem a magyar számítógép használók / rendszergazdák is hasznos segédeszközként forgathatják majd, amíg (és milyen gyorsan) el nem avul a benne lévő információ.

Amióta figyelemmel kísérem a Linux kernelre1 épülő operációs rendszerek fejlődését, mind az informatika (hardver), mind maga a Linux és a köréje épülő programok óriási fejlődésen mentek keresztül. Persze, ha mindezen fejlődést Richard M. Stallmann2 szemszögéből vizsgálnám - az ő több évtizedes szakmai tapasztalatai szerint - akkor még hangsúlyosabban érezhetővé válna számomra, hogy exponenciális fejlődés van folyamatban mind a két szektorban3. A Linux úgyszólván a semmiből jött. Egy finn egyetemista programozónak4 nem tetszett az otthoni PC-jén lévő operációs rendszer és elkezdett írni egy rendszermagot saját szórakozására. Később a különböző szabad szoftvereket kezdték el párosítani ezzel a kernellel (mely szintén szabad szoftver). Sikerrel. Ma már széles körben elterjedtek (és egyre jobban elterjednek) ezek a rendszerek, világcégek támogatják fejlődését, miközben kezd jó üzletté válni használata, forgalmazása és kereskedelmi szoftverek e platformra ültetése.

Hogy hasznos-e, szükséges-e vagy sem az emberiség szempontjából ez a rohanó fejlődés, azt ilyen távlatokból helyesen még nem szemlélhetjük. Vajon hova vezet ez az őrült tempó és a "Bigger, Better, Faster, More" (nagyobb, jobb, gyorsabb, több) szemlélete, hosszabb távon nem káros-e a társadalomra, az emberiségre? A hatalom azok kezébe kerül, akik lehető leghamarabb birtokolják az információt. A hadviselés is már a kiber-háborúban, az ellenség informatikai eszközeinek megbénításában gondolkozik.

Nem tagadható, a XXI. század az információs társadalom kora, s "aki kimarad, lemarad". Egy biztos: egyre nehezebb befogadni és feldolgozni az egyre nagyobb mennyiségű információt. Ezért remélem, hogy a magyar nyelvű olvasók számára ez a mű hasznos, friss és a gyakorlatban felhasználható információkat nyújthat.Köszönetnyilvánítás:

Köszönettel tartozom a következő embereknek:
Következő Tartalom