Kosáry Domokos

Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1.

PDF változat


 1. Címlap és Előszó (1,7 Mbyte)
 2. Bevezető rész (9,3 Mbyte)
 3. I. fejezet: Az őstársadalom és bomlása. A honfoglalás (9,2 Mbyte)
 4. II. fejezet: A feudalizmus kezdetei (970-1196) (22,4 Mbyte)
 5. III. fejezet: A feudalizmus teljes kibontakozása (1196-1439) (30,8 Mbyte)
 6. IV. fejezet: A Hunyadiak kora; a központosított monarchia kísérlete (1450-1490) (21,8 Mbyte)
 7. V. fejezet: A központosított monarchia kísérletének bukása. A Dózsa-parasztháború (1490-1526) (18,8 Mbyte)
 8. VI. fejezet: A XVI. (-XVII.) század általános anyaga (25,7 Mbyte)
 9. VII. fejezet: Kettős királyság, török hódítás (1526-1576) (9,8 Mbyte)
 10. VIII. fejezet: Az erdélyi állam kialakulása (1541-1604) (11,0 Mbyte)
 11. IX. fejezet: A Habsburg királyság és Bocskai szabadságharca (1576-1606) (4,9 Mbyte)
 12. X. fejezet: Erdély a központosítás útján és a nemzeti küzdelmek élén (1606-1668) (17,0 Mbyte)
 13. XI. fejezet: A Habsburg-királyság és az ellenreformáció (1606-1655) (9,0 Mbyte)
 14. XII. fejezet: Idegen abszolutizmus, nemzeti mozgalmak (1655-1683) (13,9 Mbyte)
 15. XIII. fejezet: Visszafoglaló háborúk, gyarmatosító kísérlet (1683-1703) (10,5 Mbyte)
 16. XIV. fejezet: Az önálló Erdély hanyatlása és megszűnése (1662-1703) (5,1 Mbyte)
 17. XV. fejezet: A Rákóczi szabadságharc (1703-1711) (19,2 Mbyte)
 18. Részletes tartalom (2,6 Mbyte)