Jézus evangéliuma
M Á R K
tolmácsolásában

 

Görögből fordította
és a jegyzeteket írta:
Gromon András

 

 

Elpídia Kiadó
Budapest, 2003

 

TARTALOM

Bevezetés

AZ EVANGÉLIUM MÁRK SZERINT

FÜGGELÉK
Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit?
Pál feltámadáshitéről
Egy rejtélyes fiatalember