Álnevek

Nem tekinthetők szerzői álneveknek – és ezért hiányoznak e felsorolásból – a magyar vezeték- és keresztnevek idegenesített változatai, az újonnan felvett polgári nevek (például Izraelben, de más országokban is), valamint a férjezett nők esetében a leánykori vagy házasság utáni nevek.

Ablánci György

Hahn Gellért

Ajusinszky Béla

Oláh György

Albert Pál

Sipos Gyula

Ambrus Márton

Skultéty Csaba

András Sándor

Sándor András

Anonymus

Márjás Viktor

Apatride, Jean

Mohar Ákos

Aradi Tamás

Schreiber Tamás

d'Arcy, Claude

Kerpely Jenő

Asztalos István

Boksányi Nándor

   

Baal, Georges

Balassa György

Bálint gazda

Czupy Bálint

Balogh Balázs

Béry László

Bán Györgyi

Volkmar Györgyi

Bánfi Magda

Kotányi-Huszár Magda

Bányász Kató

Újhelyi-Tóth Ágnes

Bartóky Zsuzsa

Szőnyi-Triznya Zsuzsa

Bátori Miklós

Bajomi Miklós

Bebek János

Bebők János

Béla deák

Irsa Béla

Bell ezredes

Borsányi Julián

Benedek Ákos

Mohar Ákos

Beteg János

Bikich Gábor

Björnhuvnd, Aladár

Zichy Aladár

Blondel, Sacy von

Megyery Sári

Boda Bálint

Lázár Miklós

Bojtár István

Wöllner Frigyes

Bone, Edith

Hajós Edit

Borszéky György

Kaáli Nagy György

Botond István

Botond Pál

Brassaï

Halász Gyula

Bright, Mary

Fényes Mária

Budai Bálint

Haraszti Endre

Bujdosó Bálint

Meskó Lajos

Bury, Eric M.

Abádi Ervin

Büchler, Paul Otto von

Bodnár Ottó Pál

   

Candidus (BBC, London)

Révai András

Candidus (RFE, München)

Márai Sándor

Claudius, Eugen K.

Kerpely Jenő

Corosi, Lucien

Körösi László

Csaba István

Szentpály István

Cseke László

Ekecs Géza

Csepregi József

Molnár József

Csermely Károly

Fenyvessy Jeromos

Csillag Ádám

Miklós Ádám

Csopaki József

Thorma Tibor

Czakó Tibor

Létmányi István

Czudar Dárius

Harczy József

Czudar D. József

Harczy József

   

Dráveczky Zsuzsa

Ghyczy Zsuzsanna

Donau, Alexander

Bezerédj Zoltán

Dunai Ákos

Hársfalvi Lajos

   

Egri Sándor

Gergelyfy Sándor

Engel, Georg

Angyal György

Erdődy Gábor

Kerényi Olaf

Erdős László

Juhász László

Dr. Espeter

Szutrély Péter

   

Fay, Mary Helen

Fagyas Mária

Fehér szarvas

Borvendég Ferenc

Fekete Márton

Sárközi Mátyás

Forrai Eszter

Ferenci Hedvig

Földváry Mihály

Jákli István

Füredy Bálint

Széchényi György

   

Gallicus

Mikes Imre

Gedeon Sándor

Körösi-Krizsán Sándor

Gönczy Pál

Madarász Pál

Gyergyai Ádám

Zilahi Farnos Eszter

Gyulai Ernő

Borbándi Gyula

   

Hamburger, Gerd

Schermann Rudolf

Háváda

Hámory Várnagy Dalma

Hazátlan vándor

Mihályi Ferenc

Hefner, Paul

Tábori Pál

   

János Jenő

Kohánszky János Jenő

Janus

Vámos Imre

Juhász, Paul

Hellenbart Gyula

   

Kaszás Nagy Máté

Béldi Béla

Kenneth, Claire

Kende Klára

Kisdy Tamás

Vásárhelyi Tamás

Kisjókai Erzsébet

Szakal Erzsébet

Kocsis Gábor

Tunyogi Csapó Gábor

Komáromi István

Sárkány István

Kova Kálmán

Konkoly Kálmán

Kovács József

Szabados József

Kovalski, Iván

Kozma Iván Ottó

Kőbányai Péter

Borbély László

Kőszegi Ákos

Bogyay Tamás

Kunrathy, Cecile

Varsányi Anna

   

Lajossy Sándor

Tamás Sándor

Lang, Leslie

Havas László

Lengyel Szaniszló

Ribánszky László

Lőrincz Pál

Nagy Pál

Lux, Harry

Dérföldy-Lux Vilmos

   

Magyarvölgyi Álmos

Sárközi Mátyás

Maros, Antal

Sivirsky Antal

Márton József

Jaszovszky József

Mátray Lajos

Marschalkó Lajos

Mérey Miklós

Megyery Ella

Mérő Ferenc

Mihályi Ferenc

Mester László

Szegedi László

Myriam, Mère

Szentes Tünde

   

Nótárius

ifj. Thury Zoltán

Nyárhidi László

Ölvedi János

Nyáry László

Nagy László

Nyíri pajkos

Odescalchi Margit

   

O'Brady, Frederic

Ábel Frigyes

Örvényes András

Vajda István

Ősze János

Ági János

   

Paál Szabolcs

Szöllősy Pál

Payne, Georg C.

Abádi Ervin

Pécsi Vilmos

Vass Vilmos

Peregrinus

Major Róbert

Platthy Jenő

Kiss József

   

Rab Gusztáv

Rohoska József

Rátóth Imre

R. Tóth Imre

Révész Lilian

Moldován Szidónia

Robban, Randolph

Ajtay Miklós

Roman, Eric

Herzog Ervin

   

Sánta Ödön

Makkai Ádám

Santerres, Stéphane

Sárkány István

Schmiedt, Peter

Kelemen Pál

Sidonius

Farkas István

Só Bernát

Ruttkay Arnold

Somogyi B. Zoltán

Bezerédj Zoltán

Soproni Bálint

Fiedler Kálmán

Sóváry Anna

De Rivo Zoltánné

Stafford, Peter

Tábori Pál

Stevens, Christopher

Tábori Pál

Szécsi Béla

Wagner Adalbert

Székely Boldizsár

Karátson Endre

Székely Gábor

Illés László

   

Szenci Pál

Szvatkó Pál

Szepesi András

Milotay István

Szitha Ilona

Kovács Botondné Tomasovszky Éva

Szittya Emil

Schenk Adolf

   

Tabor, Paul

Tábori Pál

Takács Attila

Kovács Ottó Attila

Takács József

Décsy Gyula

Tamásy P. Gábor

Pobrányi Gábor

Tollas Tibor

Kecskési Tibor

Tűz Tamás

Makkó Lajos

Tybor

Tardos Tibor

   

Újházi Miklós

Zathureczky Gyula

Urbán György (Zürich)

Csihák György

   

Vadász János

Büky Barna

Vasari, Emilio

Csonka Emil

Vasvári Gergely

Csonka Emil

Vayko

Vajda Albert – Kovács Dénes

Viator

Kovách Aladár

Vincent Savarius

Szász Béla (Nagy-Britannia)

Visegrádi Aladár

Kiss Ödön

Vitéz György

Németh György

Vogl, Ferenc

Gulyás Sándor

   

Wolf, Steven

Farkas István

   

Yarmy, Mayké

Jármy Klára

   

Zalai Kobzos László

Kertész László

Zas Lóránt

Szász Lóránt

Zoltán Károly

Kovács K. Zoltán

Zombory Ákos

Aradi Zsolt
Címlap