TARTALOMJEGYZÉK
(a válogatott bibliográfiához)

I. Magyar nyelvű művek
     1. Vers
     2. Vers és próza
     3. Elbeszélés, tárca, szöveg
     4. Regény
     5. Szatíra, paródia, humor
     6. Mese
     7. Színmű
     8. Emlékezés, napló, korrajz
     9. Útirajz, országok-népek-városok
     10. Irodalmi antológia

          A. Magyar irodalom
          B. Nem-magyar irodalmak
     11. Műfordítás, idegen nyelvekből magyarra
     12. Irodalmi esszé, tanulmány, cikk
     13. Színház, film
     14. Képzőművészet
     15. Zene
     16. Nyelv és iskola

          A. Nyelvészet
          B. Nyelvtan, szótár
          C. Iskola, nevelés
          D. Tankönyv
     17. Cserkészet
     18. Ének
     19. Vallás, teológia, egyház
          A. Római katolikus
               a. Eredeti
               b. Fordítás

          B. Protestáns
               a. Eredeti
               b. Fordítás
          C. Magyar vallás
          D. Izraelita vallás, zsidóság
     20. Bölcselet, lélektan, mitológia
          Idegen szerzők magyarul
     21. Történelem
          A. Magyarország összefoglaló története
          B. Általános munkák, tanulmánykötetek
          C. Magyar őstörténet és az Árpádok kora
          D. Középkor
          E. Újkor, a 19. század végéig
          F. Legújabb kor
               a. Egyes szerzők
               b. Gyűjtemények, dokumentációk
          G. Történelmi publicisztika, politika
          H. Emigráció
          I. Európai és világtörténelem
          J. Idegen szerzők magyar nyelven
     22. Rádióelőadás
     23. Szociológia, szociográfia, néprajz
     24. Közgazdaság
     25. Élettan, orvostudomány, egészségügy
     26. Matematika, fizika
     27. Tanulmányi konferenciák anyaga
          A. Dies Academicus Hungaricus Genevensis
          B. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
          C. Hollandiai Mikes Kelemen Kör
          D. Katolikus Magyar Egyetemi (Értelmiségi) Mozgalom
          E. Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
          F. Magyar Ökumenikus Találkozó
          G. Magyar Találkozók (Cleveland) Krónikái
          H. Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör
               (Luganói tanulmányi napok)
     28. Nyugati magyar szerzők régi műveinek új kiadása
     29. Magyar nyelvterületen élt vagy élő szerzők nyugaton
            magyarul megjelent művei
          A. Széppróza
          B. Irodalom, történelem, társadalomtudomány
          C. Más témák és műfajok
     30. Lexikon
     31 Emlékkönyv, album, almanach
     32. Évkönyv, kalendárium, naptár
     33. Szakácskönyv
     34. Címjegyzék
     35. Egyéb
     Pótlás a "Magyar nyelvű művek"-hez

II. Idegen nyelvű művek
     1. Vers
     2. Versfordítás
     3. Elbeszélés, tárca, szöveg, humoreszk
     4. Regény, emlékezés
     5. Mese, gyerekkönyv, ifjúsági regény
     6. Színmű
     7. Útleírás
     8. Irodalmi antológia
     9. Próza- és drámafordítás
     10. Nyelvészet, irodalom, esztétika

          A. Nyugati magyar szerzők
          B. Magyarországi szerzők fordításban
     11. Nyelvkönyv, tankönyv, szótár
     12. Szépművészet, színház, zene, film

          A. Nyugati magyar szerzők
          B. Magyarországi szerző fordításban
     13. Vallás, teológia, egyház
          A. Római katolikus
          B. Protestáns
          C. Izraelita
     14. Történelem
          A. Magyarország
               a. Általános munkák
               b. Eredet és az Árpádok kora
               c. Középkor és újkor a 18. század végéig
               d. 19. század
               e. Legújabb kor
  
        B. Európai és egyetemes történet
          C. Magyar nyelvterületen élő szerzők - fordításban
     15. Emigráció, kivándorlás
     16. Néprajz
     17. Bölcselet, lélektan, tudományelmélet
     18. Társadalom-, népesedés- és jogtudomány
     19. Közgazdaság
     20. Matematika, fizika, vegytan, élettan, orvostudomány
     21. Útikönyv
     22. Szakácskönyv
     23. Bibliográfia, lexikon, Ki kicsoda
     24. Egyéb
     Pótlás az "Idegen nyelvű művek"-hezCímlap