Rövidítések

AL

Alabama

AMK

Amerikai Magyar Kiadó

AMSzC

Amerikai Magyar Szépmíves Céh

ang.

angol

ant.

antológia

AR

Arkansas

Atlanti

Atlanti Kutató és Kiadó Társulat

AZ

Arizona

beszélg.

beszélgetés(ek)

bibl.

bibliográfia

bölcs.

bölcseleti

bőv.

bővített

Bp.

Budapest

br.

báró

BRD

Bundesrepublik Deutschland

CA

California

CO

Colorado

CSAP

Canadian Stage and Arts Publications

CT

Connecticut

DC

District of Columbia

dissz.

disszertáció

dok.

dokumentum

dokr.

dokumentumregény

dr.

dráma

dr.költ.

drámai költemény

EaY

Earth and You

egy.

egyetemi

elb.

elbeszélés(ek)

elb.költ.

elbeszélő költemény

életr.

életrajz(i)

elm.

elmélkedés(ek)

élm.

élményleírás, élményregény

előad.

előadások

eml.

emlékezés

én.

megjelenési év feltüntetése nélkül

EPMSz

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

fel.

felelős

felv.

felvonás

fl.

flamand

F.M.

Fő művei

ford.

fordítás(ok), fordította

fr.

francia

FRAMO

Frank Mózsi

GA

Georgia

gör.

görög

gr.

gróf

h.

helyettes

hangj.

hangjáték(ok)

héb.

héber

hg.

herceg

HHRF

Hungarian Human Rights Foundation

hn.

megjelenési hely feltüntetése nélkül

holl.

holland

hum.

humor(os), humoreszk(ek)

IA

Iowa

ill.

illusztrálta, illusztrációk

IN

Indiana

int.

interjú(k)

irod.

irodalmi

irtört.

irodalomtörténet(i)

it.

ismeretterjesztés, ismeretterjesztő mű

jap.

japán

jav. k.

javított kiadás

k.

kötet

karc.

karcolatok

kat.

katalógus

kiad.

kiadás

kiadv.

kiadvány

kisr.

kisregény

KMISz

Kanadai Magyar Írók Szövetsége

KMV

Kanadai Magyarok Vasárnapja

kn.

kiadó feltüntetése nélkül

kor.

koreai

kr.

kritika(i)

KS

Kansas

LA

Louisiana

lapsz.n.

lapszámozás nélkül

lev.

levelek

L-M

Langen-Müller Verlag

m.

magyar

MA

Massachusetts

mb.

megbízott

MCsSz

Magyar Cserkész Szövetség

MD

Maryland

ME

Maine

MI

Michigan

min.

miniszteri

MN

Minnesota

MO

Missouri

MSzDP

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

MTI

Magyar Távirati Iroda

műford.

műfordítás(ok)

műv.

művészeti

NC

North Carolina

né.

német

no.

norvég

nov.

novella

nyelv.

nyelvészet(i)

ny.

nyugalmazott

OMC

Opus Mystici Corpons

OR

Oregon

o.

osztály

ögy.

összegyűjtött

önéletr.

önéletrajz(i)

pol.

politikai

port.

portugál

pr.

próza

pseud.

pseudonym (álnév)

pub.

publicisztika

r.

regény; rendes

ref.

református

reg.

regényes

rip.

riport(ok)

ripr.

riportregény

rk.

rendkívüli

röv.pr.

rövid próza

SH

Studia Hungarica

SMIKK

Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör

SOI

Schweizerisches Ost-Institut

sp.

spanyol

sv.

svéd

sz.

szöveg(ek)

szat.

szatíra, szatirikus

szerk.

szerkesztette, szerkesztő

színd.

színdarab

szoc.

szociográfia(i)

tan.

tanulmány(ok)

tangy.

tanulmánygyűjtemény

tank.

tankönyv

tart.

tartalékos

TK

Teológiai Kiskönyvtár

tkp.

tulajdonképpen

TN

Tennessee

tör.

török

tört.

történetek, történelmi

tud.

tudományos

tv.

televízió

tv-j.

tv.játék(ok)

TX

Texas

UFHS

Union of Free Hungarian Students

Univ.

University

uo.

ugyanott

UT

Utah

útl.

útleírás(ok)

üv.

ügyvezető

v.

vers(ek); volt

VA

Virginia

val.

vallomás(ok)

vál.

válogatott, válogatta

Verl.

Verlag

vh.

világháború

viz.

vizuális

vk.

vezérkari

VKM

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

vm

vármegye

VT

Vermont

WA

Washington

WI

Wisconsin

WMIK

Winnipegi Magyar Irodalmi Kör

 
Címlap