BEVEZETÉS

Az Országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtárának 1956-os különgyűjteménye

A magyar nemzeti könyvtár egyik speciális és igen jelentős állományegysége az a mintegy másfélezer dokumentum, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetőleg az azt követő legelső hónapokban keletkezett. Ezek a tár gyűjtőkörének megfelelően röplapok, szöveges plakátok, igazolványok, amelyeket többségében nyomtattak, de van közöttük nem kevés stencillel, írógéppel, játéknyomda betűivel és kézírással készült is.

A félévszázados évforduló indítékot adott ahhoz, hogy a modern technika segítségével még könnyebben és behatóbban lehessen ezeket a dokumentumokat tanulmányozni. Ennek érdekében a könyvtár adatbázisába bekerültek a teljes állományra vonatkozó bibliográfiai adatok. Ez a digitális változat még jobban kutathatóvá teszi e különgyűjteményt.


Készítette az OSZK MEK Osztálya Utolsó módosítás: 2006. szeptember 29.