1956-os röplapok
(megjelenés helye és azon belül cím szerint rendezve, a hely nélküli tételek a lista végén)

A képek az első oszlopban levő jelzetre kattintva egy új ablakban nézhetők meg és utána végiglapozhatók sorszám szerint. Erre a táblázatra legegyszerűbben a nagyképeket tartalmazó új ablak bezárásával lehet visszatérni.

JelzetMegjelenés helyeCímEgyéb címSzerző, testületKiadóÉvDátumMegjegyzés
Apró.1956/10BajaA Bajai Gyapjúszövetgyár Munkástanácsának 1956. október 27-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv-kivonata  Bajai Gyapjúszövetgyár Munkástanácsa19561956. okt. 27. 
Apró.1956/601BajaÁltalános sztrájk Baján!Munkás Tanácsok Sztrájkbizottsága Munkás Tanácsok Sztrájkbizottsága19561956. okt. 29. 
Apró.1956/277BajaBaja járás dolgozói, fiataljai!Járási Párt Végrehajtó Bizottság Járási Párt Végrehajtó Bizottság[1956]  
Apró.1956/6BajaBaja város Dolgozói! Munkások, Parasztok, Diákok, Értelmiségiek! Katonáink, Rendőrségünk, Államvédelmi Hatóság!Város Dolgozói [s.n.]1956  
Apró.1956/7BajaBaja város és járás Katonai Parancsnokának Parancsa!  [s.n.]19561956. nov. 7. 
Apró.1956/8BajaBaja város és Járás Magyar Helyőrség parancsnokának parancsa1956. XI. 7.Ferenci FerencFerenci Ferenc19561956. nov. 7. 
Apró.1956/9BajaBajai Gyapjúszövetgyár dolgozóinak követeléseiGyári Munkástanács [s.n.][1956]  
Apró.1956/802BajaElvtárasak, Baja város dolgozói!a haza nehéz perceit éliVáros Párt V. B.Városi Párt V. B.[1956]  
Apró.1956/132BajaÉrtesítjük Baja város dolgozó népét, ...  [s.n.]19561956. okt. 28. 
Apró.1956/804BajaFelhívás a város lakosságához!a Városi VB. és a Munkástanácsok küldöttei, üzemek igazgatói elhatározták 1956. november hó 12-én, hétfőn a munka felvételét ...Városi V. B., Üzemvezetők és Munkástanács küldötteiVárosi V. B., Üzemvezetők és Munkástanács küldöttei19561956. nov. 11. 
Apró.1956/155BajaFelhívás!Baja város dolgozó népéhezFerenczy Ferenc, KlánFerenczy Ferenc19561956. nov. 6. 
Apró.1956/191BajaFelhívás!a Nemzeti Bizottság felhívja Baja város lakosságát, ...Forradalmi Nemzeti BizottságForradalmi Nemzeti Bizottság[1956]  
Apró.1956/748BajaKiáltvány! A szabadságharc hőseinek kiontott vére meghozta az igazi felszabadulástSzociáldemokrata Párt bajai szervezetének ideiglenes vezetősége Szociáldemokrata Párt bajai szervezetének ideiglenes vezetősége19561956. okt. 30. 
Apró.1956/889BékéscsabaA Békés megyei Forradalmi Tanács elnöksége a legfontosabb kérdésben, a sztrájk-kérdésben külön bizottságot hozott létre, ...  Békés megyei Forradalmi Tanács19561956. nov. 1. 
Apró.1956/22BékéscsabaBeköszöntőcsütörtökön megjelenik a Függetlenség című politikai napilap Függetlenség Lapkiadó és Nyomda Vállalat[1956]  
Apró.1956/1095[Békéscsaba]Dolgozó nők! Édesanyák!Hazafias Népfront Békés Megyei Titkársága, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Hazafias Népfront Békés Megyei Titkársága[1956]  
Apró.1956/1096[Békéscsaba]Dolgozó parasztok!Emlékeztek-e még a régi Horthy fasiszta földbirtokos uralomra?Békés Megyei Tanács Végrehajtó BizottságaHazafias Népfront Békés Megyei Titkársága[1957]  
Apró.1956/582BékéscsabaEgyéni dolgozó parasztok! Termelőszövetkezeti tagok!Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szabad Sarnyai Ferenc[1956]  
Apró.1956/246BékéscsabaÉrtelmiségi dolgozók! Tanulóifjúság!Hazafias Népfront Megyei Titkársága Hazafias Népfront Megyei Titkársága[1956]  
Apró.1956/1097[Békéscsaba]Értelmiségiek! A felszabadulás után megnyílt az út alkotómunkátok kibontakozásáhozHazafias Népfront Békés Megyei Titkársága, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Hazafias Népfront Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága[1956]  
Apró.1956/21BékéscsabaFelhívás!Békés megye dolgozó népe!Békéscsaba Helyőrségének Katonai TanácsaBékéscsaba Helyőrségének Katonai Tanácsa[1956]  
Apró.1956/801BékéscsabaFelhívás!a Békéscsabai Munkástanács folyó hó 19-én hozott határozata értelmében értesítjük a szülőket Városi Munkástanács[1956]  
Apró.1956/579BékéscsabaFelhívás! Békés megye, Békéscsaba város dolgozói!Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Hazafias Népfront Megyei Titkársága Megyei Tanács19561956. nov. 19. 
Apró.1956/1094[Békéscsaba]Fiatalok! A Rákosi-Gerő-klikk bűnei ellen felemeltétek szavatokatHazafias Népfront Békés Megyei Titkársága, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Hazafias Népfront Békés Megyei Titkársága[1957]  
Apró.1956/1098[Békéscsaba]Kisiparosok! Kiskereskedők! A Rákosi-Gerő klikk hibái súlyosan érintettek benneteket isHazafias Népfront Békés Megyei Titkársága, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Hazafias Népfront Békés Megyei Titkársága[1956]  
Apró.1956/1078[Békéscsaba]Kommunisták! Elvtársak! Hosszú éveken, évtizedeken keresztül harcoltunk hazánk felszabadulásáért, ...Magyar Szocialista Munkáspárt Békés Megyei Intéző Bizottsága Magyar Szocialista Munkáspárt Békés Megyei Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/20BékéscsabaKöveteljük!1. a szovjet csapatok azonnali kivonását az ország területérőlBékéscsaba hazaszerető ifjúsága[s.n.]19561956. okt. 26. 
Apró.1956/566BékéscsabaMagyarok! Munkások! Dolgozók! Elvtársak!Megyei Hazafias Népfront titkársága, MSZMP megyei intéző bizottsága Megyei Hazafias Népfront titkársága[1956]  
Apró.1956/1099[Békéscsaba]Munkások! A Rákosi-Gerő-klikk elleni fellépésetekben sok jogos követeléstek hangzott elHazafias Népfront Békés Megyei Titkársága, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Hazafias Népfront Békés Megyei Titkársága[1957]  
Apró.1956/19BékéscsabaParancs! Annak érdekében, hogy Békés megyében nyugalom és békés élet legyen, ...Békés Megyei Szovjet Katonai Kommendans Békés Megyei Szovjet Katonai Kommendans19561956. nov. 7. 
Apró.1956/209BékéscsabaPolgártársak! A Nemzeti Kormány bejelentése értelmében újból megkezdi szervezkedését a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt megyei és békéscsabai szervezete  Szentesi András[1956]  
Apró.1956/772[Békéscsaba]Tito elnök beszéderészletek Békés megyei Tanács VB.[1956]  
Apró.1956/721BelgrádJoszip Broz-Tito levele a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége elnökségéhez  Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága1956  
Apró.1956/381BudapestA 14. pont végrehajtása érdekében általános sztrájkot hirdetünkMagyar Egyetemi Ifjúság, Budapest tüntető dolgozói Magyar Egyetemi Ifjúság19561956. okt. 24. 
Apró.1956/15BudapestA becsületes dolgozók joggal követelnek hathatós intézkedést az ellenforradalmi elemekkel szembena Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendelete a rögtönbíráskodásrólDobi István, Kristóf IstvánNépköztársaság Elnöki Tanácsa19561956. dec. 9. 
Apró.1956/43BudapestA budapesti szovjet katonai alakulatok városparancsnokának 5. sz. parancsaLascsenko Lascsenko19561956. dec. 8. 
Apró.1956/976BudapestA budapesti szovjet katonai egységek városparancsnokának 1. sz. ParancsaGrebennyik K. Grebennyik K.19561956. nov. 6. Az Apró.1956/977 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/977BudapestA budapesti szovjet katonai egységek városparancsnokának 1. sz. ParancsaGrebennyik K. Grebennyik K.19561956. nov. 6. Az Apró.1956/976 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/46BudapestA budapesti szovjet katonai parancsnokság 4. sz. parancsaLascsenko Lascsenko19561956. nov. 27. 
Apró.1956/47BudapestA budapesti szovjet katonai parancsnokság 5. sz. parancsaLascsenko Lascsenko19561956. dec. 24. 
Apró.1956/48BudapestA budapesti szovjet katonai parancsnokság ParancsaLascsenko Lascsenko19561956. nov. 18. 
Apró.1956/154BudapestA felkelt forradalmi erők és a Néphadsereg Forradalmi Tanácsának határozata  Néphadsereg Forradalmi Tanácsa1956  
Apró.1956/159BudapestA forradalmi erők megbizottainak és a néphadsereg forradalmi tanácsának megbizottainak felhívása  [s.n.]19561956. okt. 31. 
Apró.1956/184BudapestA Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a parasztsághoz!  Farkas Sándor19561956. nov. 23. 
Apró.1956/214BudapestA Független Kisgazda és Polgári Párt XII. ker-i központjának határozata  FKGP XII. ker. központja19561956. okt. 31. 
Apró.1956/899[Budapest]A Független Kisgazdapárt kezébe ragadja az ifjúság által felényújtott véres szabadságzászlót, ...V. ker. Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt szervezete V. ker. Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt szervezete[1956]  
Apró.1956/612BudapestA Ganz Vagon és Gépgyár 7000 dolgozójának egyöntetű követeléseiMunkástanács Ganz Vagon és Gépgyár Munkástanács19561956. nov. 13. 
Apró.1956/915BudapestA hőslelkű magyar ifjúság, a magyar munkásság, Budapest és az ország népe az elmúlt napokban véres harcot vívott ...F. M. [s.n.]19561956. okt. 29.Fejlécben Arany János idézet
Apró.1956/552[Budapest]A II. kerületi Nemzeti Bizottmány felhívása  II. kerületi Nemzeti Bizottmány[1956]  
Apró.1956/326[Budapest]A KGM Ideiglenes Forradalmi Bizottságának felhívása Minisztériumunk és üzemeink dolgozóihoz  Kohó- és Gépipari Minisztérium Ideiglenes Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/327[Budapest]A Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái dolgozóinak okt. 30-án meghozott határozata  KGM Tervező Irodái Ideiglenes Forradalmi Tanácsa[1956]  
Apró.1956/343BudapestA Lakóépülettervező Vállalat Ideiglenes Forradalmi Tanácsa ... csatlakozik a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány kiáltványáhozPapp László Lakóépülettervező Vállalat Ideigl. Forr. Tanácsa19561956. nov. 2. 
Apró.1956/344BudapestA Lakóterv végleges Forradalmi Tanácsának választási rendjeLakóterv ideiglenes Forradalmi Tanácsa Lakóterv ideigl. Forr. Tanácsa19561956. nov. 3. 
Apró.1956/919BudapestA Lőrinci Hengermű munkástanácsának határozata  Lőrinci Hengermű Munkástanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/361BudapestA Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének programtervezete  Fodor Gábor19561956. nov. 30. 
Apró.1956/373BudapestA Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata  Járási Pártbizottság19561956. okt. 26. 
Apró.1956/962BudapestA Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata a magyar néphez  Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége19561956. okt. 26. 
Apró.1956/382[Budapest]A magyar egyetemi Ifjúság követeli  Magyar Egyetemi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/390[Budapest]A magyar értelmiség az ország népéhezMagyar Írók Szövetsége [etc.] Magyar Írók Szövetsége[1956]  
Apró.1956/957[Budapest]A magyar értelmiség az ország népéhezMagyar Írók Szövetsége [etc.] Magyar Írók Szövetsége[1956] Az Apró.1956/390 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/389BudapestA Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának levele a Magyar Népköztársaság Miniszterelnökéhez  Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának Elnöksége19561956. dec. 7. 
Apró.1956/394[Budapest]A Magyar Forradalmi Bizottmány felhívásaDudás József Magyar Forradalmi Bizottmány1956  
Apró.1956/395[Budapest]A Magyar Forradalmi Bizottmány felhívásaDudás József Magyar Forradalmi Bizottmány1956  
Apró.1956/420[Budapest]A Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt programjaMagyar Forradalmi Ifjúsági Párt Ideiglenes Vezetősége Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt Ideiglenes Vezetősége[1956]  
Apró.1956/949BudapestA Magyar Írók Szövetségének levele Nagy-Budapest Munkástanácsaihoz!Erdei Sándor Erdei Sándor[1956]  
Apró.1956/1033[Budapest]A Magyar Írók Szövetségének levele Nagybudapest MunkástanácsaihozErdei Sándor Magyar Írók Szövetsége[1956]  
Apró.1956/989BudapestA Magyar Képzőművészek Ideiglenes Forradalmi Bizottsága ... összehívja az összes magyar képzőművészek és iparművészek gyűlését  Magyar Képzőművészek Ideiglenes Forradalmi Bizottsága19561956. okt. 30. 
Apró.1956/457BudapestA Magyar Néphadsereg Forradalmi Tanácsának felhívása a magyar néphez!Maláter[!] Maláter[!]19561956. okt. 29. 
Apró.1956/490BudapestA Magyar Szocialista Munkáspárt felhívásaMagyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága19561956. nov. 6. 
Apró.1956/478[Budapest]A Magyar Szocialista Munkáspárt I. kerületi Ideiglenes Intéző Bizottsága segítséget akar nyújtani azoknak a családoknak, akiknek lakhatatlanná vált otthona  MSZMP I. kerületének Ideiglenes Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/550BudapestA Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem fizikai és adminisztratív dolgozói 1956. XII. 5-én tartott rendkívüli szakszervezeti taggyűlésén a következő határozatokat hozta  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szakszervezete19561956. dec. 5. 
Apró.1956/1055[Budapest]A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának szakszervezeti csoportja az 1956. december ....-án[!] megtartott taggyűlésén a következő nyilatkozatot fogadta el  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtárának szakaszervezeti csoportja1956  
Apró.1956/556[Budapest]A MEFESZ Építőip. Műszaki Egyetemi diáknaggyűlés[!] határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai  MEFESZ Építőip. Műszaki Egyetemi diáknaggyűlés19561956. okt. 22. 
Apró.1956/564[Budapest]A megújhodott Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt ... működését megkezdte  FKGP1956  
Apró.1956/589BudapestA minisztertanács felszólítja Budapest lakosságát, hogy ma egész napon át ne menjen ki az utcára  Minisztertanács19561956. okt. 26. 
Apró.1956/928BudapestA munkástanácsok feladatainak és működésének alapelveiXIX. ker. Munkástanács Intéző-bizotts[ága] XIX. ker. Munkástanács Intéző-bizotts[ága]19561956. nov. 20. 
Apró.1956/623[Budapest]A Nagybudapesti Kozponti[!] Munkástanács felhívásavegyétek fel a munkát Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 16. 
Apró.1956/622BudapestA Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívása valamennyi üzemi, intézeti, kerületi és megyei munkástanácshoz! Munkatársaink!  Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 27.Az Apró.1956/1113 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1022BudapestA Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívása valamennyi üzemi, intézeti, kerületi és megyei munkástanácshozNagybudapesti Központi Munkástanács Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 27. 
Apró.1956/1113BudapestA Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívása valamennyi üzemi, intézeti, kerületi és megyei munkástanácshoz  Nagybudapesti Központi Munkástanács1956 Az Apró.1956/622 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/624BudapestA Nagybudapesti Központi Munkástanács javaslata az ország gazdasági életének kibontakozására  Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 7. 
Apró.1956/943BudapestA Nagybudapesti Központi Munkástanács javaslata az ország gazdasági életének kibontakozására  Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 7. 
Apró.1956/629[Budapest]A Nagybudapesti Központi Munkástanács ülése  Nagybudapesti Központi Munkástanács1956  
Apró.1956/929BudapestA Nagybudapesti Munkástanács határozata  Nagybudapesti Központi Munkástanács 1956. nov. 21. 
Apró.1956/1016[Budapest]A Nagybudapesti Munkástanács határozataNagybudapesti Központi Munkástanács Nagybudapesti Központi Munkástanács1956  
Apró.1956/653BudapestA néphez és a magyar ifjúsághozT. A. [s.n.][ante 1956] A verset egy tizenötéves fiú írta, aki az Üllői úti harcokban vett részt
Apró.1956/654[Budapest]A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 25. számú törvényerejű rendelete a munkástanácsokrólDobi István, Kristóf István Dobi István1956  
Apró.1956/661BudapestA nyolc évtizedes Szociáldemokrata Párt forró szeretettel üdvözli Budapest dolgozóit!  Szociáldemokrata Párt[1956] A röplap teljes szövege a cím
Az Apró.1956/1011 és az Apró.1956/1009 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1009BudapestA nyolc évtizedes Szociáldemokrata Párt forró szeretettel üdvözli Budapest dolgozóit!  Szociáldemokrata Párt[1956] A röplap teljes szövege a cím
Az Apró.1956/661 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/665BudapestA Nyugdíjintézet Ideiglenes Forradalmi Bizottságának közleménye a nyugdíjasokhoz  Ideiglenes Forradalmi Bizottság19561956. okt. 31. 
Apró.1956/695BudapestA Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia Forradalmi Katona Tanácsának felhívása a magyar dolgozókhoz, ...  Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia Forradalmi Katona Tanácsa19561956. okt. 29.
1956. okt. 5.
 
Apró.1956/861BudapestA Szabad Nép szerkesztősége közli: A Szabad Nép üdvözli Budapest népének hatalmas erejű felvonulását  Szabad Nép szerkesztősége[1956]  
Apró.1956/925BudapestA XI. kerületi munkástanácsok határozatai: ...  XI. kerületi üzemek munkástanácsai19561956. nov. 15. 
Apró.1956/926BudapestA XI. Kerületi Munkástanácsoknak!Április 4. Gépgyár Ideiglenes Munkástanácsa Április 4. Gépgyár Ideiglenes Munkástanácsa19561956. nov. 16. 
Apró.1956/777BudapestA XIX. kerületi Nemzeti Bizottság első számú közleménye  XIX. ker. Nemzeti Bizottság19561956. okt. 28. 
Apró.1956/266BudapestA XXII. kerületi üzemek dolgozóinak határozatai  [s.n.]19561956. nov. 14. 
Apró.1956/960[Budapest][A]lapító nyilatkozatMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa1956 Az Apró.1956/958, az Apró.1956/959 és az Apró.1956/997 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/386[Budapest]Alapító nyilatkozatMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa   
Apró.1956/958BudapestAlapító nyilatkozatMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa1956 Az Apró.1956/959, az Apró.1956/960 és az Apró.1956/997 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/959[Budapest]Alapító nyilatkozatMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa1956 Az Apró.1956/958, az Apró.1956/960 és az Apró.1956/997 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/997[Budapest]Alapító nyilatkozatMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa1956 Az Apró.1956/958, az Apró.1956/959 és az Apró.1956/960 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/437BudapestÁllásfoglalásaz általános elvi kérdések mellett hallatni kívánjuk szavunkat ...Magyar Írók SzövetségeMagyar Írók Szövetsége19561956. nov. 17. 
Apró.1956/161Buda[pest]Általános követeléseinkForradalmi Ifjúság Forradalmi Ifjúság19561956. nov. 19. 
Apró.1956/3BudapestAlulirott 9 kispesti üzem MunkástanácsaE. K. M. [etc.] E. K. M.19561956. nov. 12. 
Apró.1956/909BudapestAngyalföldi munkások válasza Csepelnek  [s.n.]19561956. nov. 16. 
Apró.1956/630[Budapest]Az alábbi határozatot tekintjük az országos tanácskozás tárgyalási alapjánaka Nagybudapesti Munkástanács határozata Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 14. 
Apró.1956/103[Budapest]Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a magyar néphez!  Egyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/112BudapestAz Egyetemi Nyomda ideiglenes Munkástanácsa a vállalat 635 dolgozója nevében a következő pontokban terjeszti követeléseit a magyar kormányhoz  Egyetemi Nyomda Ideiglenes Munkástanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/385BudapestAz élelmezési ipar dolgozóihoz!Magyar Élelmezési Ipari Dolgozók Szabad Szakszervezeti Szövetsége Elnöksége Magyar Élelmezési Ipari Dolgozók Szabad Szakszervezeti Szövetsége Elnöksége19561956. okt. 31. 
Apró.1956/120[Budapest]Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a gyűlésekről és felvonulásokrólDobi István, Kristóf István Népköztársaság Elnöki Tanácsa[1956]  
Apró.1956/126[Budapest]Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanárainak és diákjainak követelése  [s.n.][1956] Apró.1956/972 jelzet dokumentum kiadás változata
Apró.1956/972[Budapest]Az Eötvös Loránd tudományegyetem[!] tanárainak és diákjainak követelése  [s.n.][1956] Az Apró.1956/126 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/400[Budapest]Az ifjúság ezt akarja: Villamost a körutakraMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség[1956]  
Apró.1956/274[Budapest]Az Ipari és Mezőgazdasági Tervező Vállalat Munkástanácsa 1956. november 13-án megtartott teljes ülésében meghozta az alábbi határozatot  Ipari és Mezőgazdasági Tervező Vállalat Forradalmi Munkástanácsa19561956. nov. 13. 
Apró.1956/762BudapestAz MKP úgy a maga, mint a Hazafias népfront[!] és békepapok ... mély fájdalommal jelentik ... Sztálin Apánk ny. postarabló ... talpazatáról lebillent  [s.n.]1956 gúnyos gyászjelentés
Apró.1956/672BudapestAz Országos Rendőrkapitányság közleményePőcze Tibor Országos Rendőrkapitányság[1956]  
Apró.1956/824[Budapest]Bejelentjük, hogy a Magyar Cserkész Szövetség hosszú és keserves évek után ismét kilép a nagy nyilvánosság elé  Magyar Cserkész Szövetség[1956]  
Apró.1956/356[Budapest]Békés járókelőkre lövöldöznek! Orvlövészek, fosztogatók!Magyar diákok [s.n.][1956]  
Apró.1956/137BudapestBékét, Rendet, Nyugalmat!A fegyveres erők karhatalmi egységei [s.n.][1956]  
Apró.1956/31BudapestBudapest dolgozói!miről ír az "Igazság" a Forradalmi Ifjúság lapjának mai száma? [s.n.]19561956. okt. 30. 
Apró.1956/102BudapestBudapest dolgozói, magyarok!a harcoknak új feltételei teremtődtek, ...Egyetemi Forradalmi DiákbizottságEgyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/360BudapestBudapest középiskolás diákfiataljai!  Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége Ideiglenes Elnöksége[1956] Egy lapon kétszer ugyanaz a dokumentum
Apró.1956/42BudapestBudapest lakosai!a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én felhívta Magyarország minden polgárát, ...A budapesti szovjet csapatok parancsnokságaA budapesti szovjet csapatok parancsnoksága1956 Apró.1956/980 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/980BudapestBudapest lakosai!a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én felhívta Magyarország minden polgárát, ...Budapesti szovjet csapatok parancsnoksága[s.n.]1956 Az Apró.1956/42 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/44/aBudapestBudapest lakossága!az ellenforradalmi felkelők fő ellenállási gócait levertükGrebennyik K.Grebennyik K.[1956] Apró.1956/979 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/978BudapestBudapest lakossága!az ellenforradalmi felkelők fő ellenállási gócait levertükGrebennyik K.Grebennyik K.[1956]  
Apró.1956/979BudapestBudapest lakossága!az ellenforradalmi felkelők fő ellenállási gócait levertükGrebennyik K.Grebennyik K.[1956] Az Apró.1956/44 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/741BudapestBudapest népe! Hazánkban az árulók által behívott szovjet csapatok célja, a pusztításSzénatéri Forradalmi Bizottság Szénatéri Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/334BudapestBudapest népe! Hozzátok fordulunk a rend, nyugalom, békesség, az élet nevébenKőbányai Dolgozók [s.n.][1956]  
Apró.1956/109BudapestBudapest népe! Közöljük, hogy a Kossuth rádió hazugságokat hirdet!Egyetemi Ifjúság [s.n.][1956]  
Apró.1956/175BudapestBudapest népe! Magyarok!az október 23-án megkezdett harcunkat történelmi siker koronáztaForradalmi Magyar IfjúságForradalmi Magyar Ifjúság[1956]  
Apró.1956/825BudapestBudapesti dolgozók! Munkások!rajtunk a sor [s.n.][1956]  
Apró.1956/240BudapestBudapesti háziasszonyok! Édesanyák!Hazafias Népfront Budapesti Nőtanácsa Szántó József19561956. okt. 24. 
Apró.1956/36BudapestBudapesti Honvéd Kiegészítő Parancsnokság Forradalmi Bizottságának nyilatkozataFővárosi Honvéd Kiegészítő Parancsnokság Forradalmi Bizottsága Fővárosi Honvéd Kiegészítő Parancsnokság Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/995BudapestBudapesti Munkások!a varsói szerződést felmondtukIX. ker. Forradalmi Ifjúság BizottságaIX. ker. Forradalmi Ifjúság Bizottsága[1956]  
Apró.1956/331BudapestCsak Nagy Imre kormányát fogadjuk el!Kossuth Forradalmi Parancsnokság Kossuth Forradalmi Parancsnokság19561956. nov. 16. 
Apró.1956/271BudapestCsepel dolgozó népe!Ideiglenes Nemzeti Bizottság Ideiglenes Nemzeti Bizottság19561956. okt. 29. 
Apró.1956/65[Budapest]DISZ Petőfi Kör Vezetőségi ülés napirendi pontok1956. október 22. DISZ Petőfi Kör19561956. okt. 22. 
Apró.1956/901BudapestÉdesanyák! Fájdalmainkkal nehéz perceinkben kikhez fordulhatnánk inkább, mint az édesanyákhoz?Hazafias Népfront Budapesti Nőbizottsága Hazafias Népfront Budapesti Nőbizottsága[1956]  
Apró.1956/273BudapestEgy mondat a zsarnokságrólIllyés Gyula [s.n.]19561956. nov. 10. 
Apró.1956/116BudapestElég volt ... a tétlenségből az otthonülésből!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/461BudapestElhurcolják fiainkat!Magyar Október [s.n.]19561956. nov. 15. 
Apró.1956/117[Budapest]Elismervénya II. ker. Nemzeti Bizottmány szociális osztályától segélyként az alábbi élelmiszereket vettem át II. ker. Nemzeti Bizottmány[1956]  
Apró.1956/97[Budapest]ENSZ-csapatok Magyarországra?Egyetemi Forradalmi Bizottság Egyetemi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/844BudapestÉpítőmunkások adjatok otthont a hajléktalanoknak!  Magyar Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szabad Szakszervezete[1956]  
Apró.1956/842[Budapest]Építőmunkások! Dolgozók! Mire vártok? Dolgozzatok-hisz leesett az első hó!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/182[Budapest]Erőművek, gáz- és vízművek, posta dolgozói! Munkások, mérnökök!Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/922BudapestExpozé a magyarországi helyzetrőlBibó István Bibó István19561956. nov. 9. 
Apró.1956/998BudapestExpozé a magyarországi helyzetrőlBibó István Bibó István19561956. nov. 9. 
Apró.1956/701[Budapest]Fegyveres fiatalok! Hozzátok szólunk ...A rendfenntartó fegyveres erők parancsnoksága [s.n.][1956]  
Apró.1956/488BudapestFelhívás a budapesti üzemek dolgozóihoz, munkástanácsaihoz, igazgatóihoz, mérnökeihez, technikusaihoz, művezetőihez!MSZMP Ideiglenes Budapesti Bizottsága MSZMP Ideiglenes Budapesti Bizottsága[1956]  
Apró.1956/472BudapestFelhívás a budapesti üzemek munkástanácsaihoz, igazgatóihoz, mérnökeihez, technikusaihoz és művezetőihez!Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Ideiglenes Bizottsága MSZMP Budapesti Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/551[Budapest]Felhívás a II. ker. kerület lakosságához!II. kerület Nemzeti Bizottmány II. kerület Nemzeti Bizottmány[1956]  
Apró.1956/145[Budapest]Felhívás a kormányhoz! Vonják ki a szovjet csapatokat!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/543BudapestFelhívás a külföldön élő magyar honfitársakhoz! Magyar Testvéreink!Magyarok Világszövetsége Magyarok Világszövetsége19561956. okt. 31. 
Apró.1956/473BudapestFelhívás a lakóbizottságokhoz és házfelügyelőkhöz!MSZMP Budapesti Ideiglenes Bizottsága, Fővárosi Tanács MSZMP Budapesti Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/990BudapestFelhívás a magyar képzőművészekhezMagyar Képzőművészek Ideiglenes Forradalmi Bizottsága Magyar Képzőművészek Ideiglenes Forradalmi Bizottsága19561956. okt. 30. 
Apró.1956/421BudapestFelhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás és Paraszt Kormány  Magyar Forradalmi munkás-paraszt kormány19561956. nov. 4. Apró.1956/1038 és Apró.1956/1039 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1038BudapestFelhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás és Paraszt Kormány  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány19561956. nov. 4.Az Apró.1956/421 és az Apró.1956/1039 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1039BudapestFelhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány!  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány19561956. nov. 4. Az Apró.1956/421 és az Apró.1956/1038 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/237BudapestFelhívás a vérző Budapesthez! Polgártársak!A harcoló forradalmi ifjúság [s.n.]19561956. nov. 5. 
Apró.1956/776[Budapest]Felhívás a XII. kerületi fiatalokhoz! Megalakult a Forradalmi Ifjúsági Szövetség!XII. ker. Forradalmi Szövetség XII. ker. Forradalmi Szövetség[1956]  
Apró.1956/822[Budapest]Felhívás az ÁVH volt foglyaihoz!Volt Politikai Foglyok Szövetségének Szervező Bizottsága Volt Politikai Foglyok Szövetségének Szervező Bizottsága[1956]  
Apró.1956/142BudapestFelhívás az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóihoz!  Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tanácsa19561956. okt. 23. 
Apró.1956/967BudapestFelhívás az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóihoz!  Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tanácsa19561956. okt. 23. 
Apró.1956/476BudapestFelhívás az I. kerület lakosságáhozMagyar Szocialista Munkáspárt I. kerületi Bizottsága MSZMP I. kerületi Bizottsága19561956. nov. 8. 
Apró.1956/38BudapestFelhívás!Budapest Légoltalmistái! Bajtársak!Budapesti Légoltalmi Parancsnokság Forradalmi BizottságaBudapesti Légoltalmi Parancsnokság Forradalmi Bizottsága19561956. okt. 30. 
Apró.1956/40BudapestFelhívás!forradalmunk a világtörténelem legtisztább forradalmaBudapesti Orvostudományi Egyetem Ideiglenes Forradalmi BizottságaBudapesti Orvostudományi Egyetem Ideiglenes Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/51BudapestFelhívás!a Csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetség felhívással fordul az ország dolgozó, tanuló és paraszt fiataljaihoz Csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetség[1956]  
Apró.1956/148[Budapest]Felhívás!mi a Közgazdasági Egyetem diákjai, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/202[Budapest]Felhívás!ma délután 2 órai kezdettel ... (volt MSZT helyiségben) Kisgazda Párt megalakuló taggyűlést tatrunk!!![!]Független Kisgazda Földmíves és Polgári Párt Buda és környéke SzervezeteFKGP Buda és környéke Szervezete[1956]  
Apró.1956/203[Budapest]Felhívás!a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt VII. kerületi szervezete működését újból megkezdte ... FKGP VII. ker. szervezete[1956]  
Apró.1956/267BudapestFelhívás!felhívással fordulunk a vállalati dolgozók felé ...24. sz. Áll. Építőipari Váll. Ideiglenes Munkástanácsa24. sz. Áll. Építőipari Váll. Ideiglenes Munkástanácsa19561956. nov. 15. 
Apró.1956/718[Budapest]Felhívás!1. Követeljük, hogy az ÁVH azonnal szüntesse be a tüzetMűszaki Egyetem Központi DiákotthonaMűszaki Egyetem Központi Diákotthona[1956]  
Apró.1956/409[Budapest]Felhívás! A Magyar Forradalmi Ifjúság követeli, ...Magyar Forradalmi Ifjúság harci vezérkara Magyar Forradalmi Ifjúság harci vezérkara[1956] Apró.1956/1041 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/917BudapestFelhívás! A magyar Optikai Művek mai munkásgyűlése meghallgatta az Ideiglenes munkástanács beszámolóját ...  Magyar Optikai Művek Ideiglenes Munkástanácsa19561956. okt. 30 . 
Apró.1956/463BudapestFelhívás! Felhívjuk a volt politikai foglyokat, jelentkezzenek a megalakult Szövetség székházában, ...Magyar Politikai Foglyok Bajtársi Szövetsége Magyar Politikai Foglyok Bajtársi Szövetsége[1956]  
Apró.1956/338BudapestFelhívás! Mi a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói ...Közgazdaságtudományi Egyetem Diáknagygyűlése Közgazdaságtudományi Egyetem Diáknagygyűlése19561956. okt. 22. 
Apró.1956/365BudapestFelhívás! Munkások! Elvtársak! Dolgozók!M.D.P. Központi Vezetősége MDP Heves m. Bizottsága19561956. okt. 24. 
Apró.1956/39BudapestFelhívás! Munkások! Parasztok! Diákok! Magyar Ifjúság!Budapesti Műszaki Egyetem Közp. Diákotthon Diákbizottsága Budapesti Műszaki Egyetem Közp. Diákotthon Diákbizottsága[1956]  
Apró.1956/981BudapestFelhívás! Munkások! Parasztok! Diákok! Magyar Ifjúság!Budapesti Műszaki Egyetem Közp. Diákotthon Diákbizottsága Budapesti Műszaki Egyetem Közp. Diákotthon Diákbizottsága[1956]  
Apró.1956/773BudapestFelhívás! XI., kerület dolgozói! Munkások! Egyetemisták! Értelmiségiek! Katonák! Barátaink!XI. kerület Ideiglenes Nemzeti Bizottság XI. ker. Ideiglenes Nemzeti Bizottság19561956. okt. 28. 
Apró.1956/1002[Budapest]Felhívás! XII kerületi fiatalokhoz! Megalakult a Forradalmi Ifjúsági SzövetségXII ker Forradalmi Ifjúsági Szövetség XII ker Forradalmi Szövetség[1956]  
Apró.1956/786BudapestFelhívás!!! Budapest minden munkásaÚjpesti Forradalmi Tanács Újpesti Forradalmi Munkástanács19561956. nov. 12. 
Apró.1956/111[Budapest]Felhívás: ÁVH tüzet szüntess!Egyetemi Ifjúság [s.n.][1956]  
Apró.1956/212[Budapest]Fiatalok!a Független Kisgazdapárt Ifjúsági Szervezete 1956[!] november hó 3-án, szombaton délután két órakor ... naggyűlést[!] tart FKGP Ifjúsági Szervezete1956  
Apró.1956/213[Budapest]Fiatalok!a Magyar Független Kisgazda Párt hívja hazánk hős ifjúságát soraibaFüggetlen Kisgazda Párt V. kerületi Ifjúsági SzervezeteFKGP V. ker. Ifjúsági Szervezete[1956]  
Apró.1956/158[Budapest]Fiatalok!!! Jertek az I. Ker Forradalmi Ifjúsági Szövetségbe!!!  I. Ker. Forradalmi Ifjúsági Szövetség[1956]  
Apró.1956/1013BudapestFigyelem figyelem figyelem figyelem figyelemmegalakult a legszélesebb alapon nyugvó leges-legnemzetibb légkormány [s.n.]19561956. okt. 28. 
Apró.1956/938[Budapest]Forradalmárok! Fiatalok! Ott voltunk október 23-án a Bem szobornál!Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/406[Budapest]Forradalmárok! Nem engedjük sorainkat megbontani ...Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/169BudapestForradalmi Ifjúság felhívása Budapest Népéhez!A Forradalmi Ifjúság Tanácsa A Forradalmi Ifjúság Tanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/830[Budapest]Forradalmi Ifjúság!hívunk benneteket a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Ifjúsági Tagozatának alakuló gyűlésére ... [s.n.]19561956. nov. 2. du. 6 óra 
Apró.1956/950[Budapest]Forradalmi rádióműsor  [s.n.][1956] Az Apró.1956/195 jelzetű dokumentum kiadásváltozata
Apró.1956/199[Budapest]Föltámadott a tenger! Erre vagyunk a legbüszkébbek!  [s.n.]19561956. okt. 31.Az Igazság és a Hétfői Hírlap című lapokból
Apró.1956/439BudapestGond és hitvallása magyar írók nyilatkozataMagyar Írók SzövetségeMagyar Írók Szövetsége19561956. dec. 2. 
Apró.1956/1034BudapestGond és hitvallása magyar írók nyilatkozata [s.n.]19561956. dec. 2. 
Apró.1956/1035BudapestGond és hitvallása magyar írók nyilatkozata Magyar Írók Szövetsége19561956. dec. 2. Az Apró.1956/1036 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1036BudapestGond és hitvallása magyar írók nyilatkozataMagyar Írók SzövetségeMagyar Írók Szövetsége19561956. dec. 29. Az Apró.1956/1035 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/407BudapestGyőz a sztrájk!Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság19561956. nov. 17. 
Apró.1956/408[Budapest]Halló itt Kossuth rádió!Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/127[Budapest]Határozatcsatlakozunk a Szegedi Egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése MEFESZÉpítőipari és Közlekedési Egyetem MEFESZ19561956. okt. 22.Apró.1956/969, Apró.1956/970 és az Apró.1956/1122 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/128[Budapest]Határozatcsatlakozunk a Szegedi Egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlés MEFESZÉpítőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ19561956. okt. 22. 
Apró.1956/633BudapestHatározat1. A kormány ismerje el ...Nagybudapesti és Vidéki MunkástanácsokNagybudapesti és Vidéki Munkástanácsok19561956. nov. 21. 
Apró.1956/969[Budapest]Határozatcsatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése MEFESZÉpítőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ[1956] Az Apró.1956/127, az Apró.1956/970 és az Apró.1956/1122 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/971[Budapest]Határozatcsatlakozunk a szegedi Egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése MEFESZÉpítőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ19561956. okt. 22. 
Apró.1956/1015BudapestHatározat1. A kormány ismerje el ...Nagybudapesti és Vidéki MunkástanácsokNagybudapesti és Vidéki Munkástanácsok19561956. nov. 21. 
Apró.1956/1122[Budapest]Határozatcsatlakozunk a Szegedi Egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZÉpítőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ19561956. okt. 22. 
Apró.1956/388[Budapest]Határozati javaslata Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsához (MÉFT) csatlakozott intézmények ... Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa19561956. nov. 28. 
Apró.1956/63BudapestHatározati javaslat 1956. október 22-i DISZ nagygyűlés részvevőihezA naggyűlést előkészítő bizottság DISZ naggyűlést előkészítő bizottság19561956. okt. 22. 
Apró.1956/417BudapestHazafiak!Budapest VI. ker. Izabella u. 62-64. sz. alatt megalakult a Magyar Forradalmi Ifjúsági PártMagyar Forradalmi Ifjúsági Párt Ideiglenes VezetőségeMagyar Forradalmi Ifjúsági Párt Ideiglenes Vezetősége19561956. nov. 1. 
Apró.1956/418BudapestHazafiak!Budapest, V.,[!] Izabella utca 64. sz. alatt megalakult a Magyar Forradalmi Ifjúsági PártMagyar Forradalmi Ifjúsági Párt ideiglenes vezetőségeMagyar Forradalmi Ifjúsági Párt ideiglenes vezetősége19561956. nov. 2. 
Apró.1956/1040BudapestHazafiak! Budapest, VI. Izabella-u 64 sz alatt megalakult a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt  Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt ideiglenes vezetősége19561956. nov.2. 
Apró.1956/416BudapestHazafiak!!!Budapesten VI. ker. Izabella utca 64. szám alatt megalakult a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/348BudapestHirdetménya Legfőbb Ügyészség dolgozói ma délben Forradalmi Bizottmányt választottak ... Legfőbb Ügyészség Forradalmi Bizottmánya19561956. okt. 30. 
Apró.1956/723BudapestHirdetményrögtönítélő bíráskodásLakatos ImreLakatos Imre19561956. okt. 24. 
Apró.1956/505[Budapest]Hogyan tovább? A sztrájknak végeMagyar Szocialista Munkáspárt II. kerületi Ideiglenes Intézőbizottsága MSZMP II. ker. Ideiglenes Intézőbizottsága[1956]  
Apró.1956/410[Budapest]Honfitársak! Felkelők! Rendőrök! Katonák! Elárulták a forradalmat!Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/1126BudapestHős hadseregünk tisztjeinek becsületét akarja sárbarántani Münnich Ferenc ..."Magyar Október" "Magyar Október"19561956. nov. 15. 
Apró.1956/122[Budapest]I. kerület dolgozói!hozzátok fordulunk, ...I. Kerületi Honvéd Karhatalmi parancsnokságI. Kerületi Honvéd Karhatalmi parancsnokság[1956]  
Apró.1956/918BudapestIdeiglenes munkástanács névsoraMÁVAG Ideiglenes Munkástanác[!] MÁVAG Ideiglenes Munkástanác[!]19561956. okt. 30. 
Apró.1956/691BudapestIfjúmunkások! Egyetemisták! Diákok! VIII. kerület lakói!Petőfi Munkabrigád VIII. ker. Parancsnokság Petőfi Munkabrigád VIII. ker. Parancsnokság[1956]  
Apró.1956/692[Budapest]Ifjúmunkások! Egyetemisták! Fiatal értelmiségiek! Jelentkezzetek a Petőfi MunkabrigádbaPetőfi Munkabrigád parancsnoksága Petőfi Munkabrigád parancsnoksága[1956] Az Apró.1956/1005 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1005[Budapest]Ifjúmunkások! Egyetemisták! Fiatal értelmiségiek! Jelentkezzetek a Petőfi MunkabrigádbaPetőfi Munkabrigád parancsnoksága Petőfi Munkabrigád parancsnoksága1956 Az Apró.1956/692 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/404BudapestIfjúmunkások, fiatal műszaki értelmiségiek, ipari tanulók, dolgozó fiatalokMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága19561956. nov. 17. Apró.1956/1043 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1043BudapestIfjúmunkások, fiatal műszaki értelmiségiek, ipari tanulók, dolgozó fiatalokMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága19561956. nov. 17. Az Apró.1956/404 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/396BudapestIfjúmunkások, hivatalok ifjú dolgozói, diákok!Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Budapesti Ideiglenes Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Budapesti Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/35BudapestIgazolványigazoljuk, hogy ezen lakás ... a Budapesti Forradalmi Karhatalmi Bizottság védelme alatt áll Budapesti Forradalmi Karhatalmi Bizottság1956  
Apró.1956/880BudapestIgazolványa Fegyveres Erők Minisztériuma mellett működő Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete megbízásából ...Huber LajosMagyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete19561956. nov. 28. 
Apró.1956/882BudapestIgazolványa Fegyveres Erők Minisztere megbízásából a Haditechnikai Csoportfőnök engedélyt ad, ...Sárdy TiborSárdy Tibor19561956. nov. 15. 
Apró.1956/883BudapestIgazolványa Hadsereg Parancsnok megbízása alapján igazolom, ...Sárdy TiborHaditechnikai Csoportfőnökség19561956. nov.19. 
Apró.1956/884BudapestIgazolványa Fegyveres Erők Minisztere megbízásából a Budapesti Honvédségi Gépkocsiszin Parancsnoksága engedélyt ad, ...Cséfán IstvánCséfán István19561956. nov. 16. 
Apró.1956/885BudapestIgazolványa Fegyveres erők Minisztere megbízásából a Térképészeti Intézet Parancsnoka engedélyt ad, ...Murányi LászlóMurányi László19561956. nov. 15. 
Apró.1956/982[Budapest]Igazolványigazoljuk, hogy ezen lakás ... a ... Forradalmi Karhatalmi Bizottság védelme alatt áll Forradalmi Karhatalmi Bizottság19561956. nov. 
Apró.1956/1116BudapestIgazolványa Fegyveres Erők Minisztere megbízásából a Budapesti Helyőrség tgk. Szállító- és Javítótelep Parancsnoksága engedélyt ad, ...Kapajag JózsefKapajag József19561956. nov. 19. 
Apró.1956/879BudapestIgazuljuk, hogy ... Szakszervezetünk munkatársaHuber Lajos, Jókai Lóránd Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete19561956. nov. 20. 
Apró.1956/285BudapestKádár János elvtárs, a kormány elnökének tárgyalása a nagybudapesti munkástanács küldöttségével  [s.n.][1956]  
Apró.1956/826BudapestKedves Barátom!köszönöm véleményedet, megjegyzéseidetJános[s.n.]19571957. jan. 12. 
Apró.1956/775[Budapest]Kedves magyar ifjúság! Magyar barátaim!XII. ker. Forradalmi Ifjúsági Bizottság XII. ker. Forr. Ifjúsági Bizottság[1956]  
Apró.1956/1127BudapestKérdések-feleletek  Kossuth Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat[1957]  
Apró.1956/312BudapestKeresztény magyar testvérek! Ma, amikor mélységes fájdalom tölti el szívünket ...Országos Szervező Bizottság Országos Szervező Bizottság[1956]  
Apró.1956/897BudapestKeresztény Magyar Testvérek! Ma, amikor mélységes fájdalom tölti el szívünket ...Országos Központ Országos Központ[1956]  
Apró.1956/477[Budapest]Kerületünk lakói!Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség I. kerületi Szervezete, Magyar Szocialista Munkáspárt I. kerületi Intéző Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség I. kerületi Szervezete[1956]  
Apró.1956/314BudapestKiáltványa magyar értelmiség az ország népéhezMagyar Írók Szövetsége [etc.]Magyar Írók Szövetsége19561956. nov. 12.Apró.1956/996 jelzetű dokumentum kiadásváltozata
Apró.1956/559BudapestKiáltvány a magyar nemzethez! Történelmi perceket élünkMEFESZ titkos vezérkara MEFESZ titkos vezérkara19561956. okt. 26. 
Apró.1956/996BudapestKiáltvány! A magyar értelmiség, az ország népéhez!Maryar[!] Írók Szövetsége [etc.] Maryar[!] Írók Szövetsége19561956. nov. 12. Az Apró.1956/314 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1109[Budapest]Kiket szabadítottak ki az ellenforradalmi erők a börtönből  Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala[19]57  
Apró.1956/921[Budapest]Kisgazdapárt XII. ker. szervezete november 4.-én[!] d. e. 10 órakor XII. Csaba utca 18 sz. alatti székházában nagy-gyűlést[!] tartIntézőbizottság Kisgazdapárt XII. ker. szervezet Intézőbizottság1956  
Apró.1956/668BudapestKisipari Szövetkezeti Dolgozók!OKISZ Ideiglenes Intéző Bizottság OKISZ Ideiglenes Intéző Bizottság elnöke19561956. nov. 27. 
Apró.1956/1008BudapestKisipari Szövetkezeti Dolgozók!OKISZ Ideiglenes Intéző Bizottság OKISZ Ideiglenes Intéző Bizottsága19561956. nov. 27. 
Apró.1956/908[Budapest]Kispest dolgozói! A rend, a nyugalom helyreállítása ... magyar dolgozó legelsőbbrendű kötelessége  [s.n.][1956]  
Apró.1956/320BudapestKispest népe! Honfitársak!Kispesti Forradalmi Ifjúság Ideiglenes Bizottsága Kispesti Forradalmi Ifjúság Ideiglenes Bizottsága19561956. okt. 31. 
Apró.1956/694[Budapest]Kispestiek! A nemzeti forradalom győzelme lehetővé tette, hogy a Petőfi Párt (volt Nemzeti Paraszt Párt) ... megkezdje munkáját  Nemes Lajos[1956]  
Apró.1956/900[Budapest]Kossuth szellemében a Független Kisgazda Párttal!Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt V. kerületi Szervezete Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt V. kerületi Szervezete[1956]  
Apró.1956/936BudapestKörlevél a Ganz Vagon és Gépgyár Munkástanácsa valamennyi tagjáhozGanz Vagon és Gépgyár Munkástanácsának Elnöksége Ganz Vagon és Gépgyár Munkástanácsának Elnöksége19571957. jan. 10. 
Apró.1956/23BudapestKövet Úr!alulírott november 4-én tett nyilatkozatom értelmében ... az alábbi expozét ... terjesztem elő ...[Bibó István][Bibó István]19561956. nov. 6. 
Apró.1956/671/aBudapestKövetelés a kormányhoz! Felhívás a Magyar Néphez!Országos Légvédelmi Parancsnokság összes beosztottai Orsz. Légvédelmi Parancsnokság összes beosztottai[1956]  
Apró.1956/1007BudapestKövetelés a kormányhoz! Felhívás a néphez!Országos légvédelmi Parancsnokság és a "Vasvári Pál" rep. mű. isk. összes beosztottja Országos Légvédelmi Parancsnokság 1956. okt. 30. 16 óra 
Apró.1956/359BudapestKözépiskolások! A magyar középiskolás ifjúság régi jogos követelései közül eddig a következők valósultak megMagyar Diákok Nemzeti Szövetsége Magyar Diákok Nemzeti Szövetsége19561956. dec. 21. 
Apró.1956/173BudapestKözépiskolások! Diáktársaink!hazánk sorsdöntő óráiban titeket is harcba hívunk ...Forradalmi Középiskolás DiákszövetségForradalmi Középiskolás Diákszövetség19561956. nov. 1. 
Apró.1956/444BudapestKözlekedés és szállítás dolgozói!Magyar Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szabad Szakszervezete Ideiglenes Forradalmi Bizottsága Magyar Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szabad Szakszervezete Ideiglenes Forradalmi Bizottsága19561956. nov. 1. 
Apró.1956/501BudapestKözlekedési dolgozók! Hősi erőfeszítésetek tette lehetővé, ...Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP[1956]  
Apró.1956/317[Budapest]Közlekedési dolgozók! Induljanak meg a villamosok és autóbuszok!A XI. ker. Forradalmi Ifjúság Bizottsága XI. ker. Forradalmi Ifjúság Bizottsága[1956]  
Apró.1956/474BudapestLakóbizottságok! Házfelügyelők!MSZMP Budapesti Ideiglenes Bizottsága, Fővárosi Tanács MSZMP Budapesti Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/419[Budapest]Lépj közénk!Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt[1956]  
Apró.1956/352[Budapest]Magyar anyák! Magyar lányok, asszonyok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/354[Budapest]Magyar asszonyok! VII. kerületi édesanyák! Háziasszonyok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/355[Budapest]Magyar asszonyok, lányok, anyák!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/931BudapestMagyar dolgozók! Felhívjuk a magyar dolgozó népet, ...  [s.n.]19561956. nov. 22. 
Apró.1956/380BudapestMagyar Dolgozók! Követeljük a Stúdiónál elkövetett gyilkosságok megtorlásátMagyar Egyetemi Ifjúság, Budapest tüntető dolgozói Magyar Egyetemi Ifjúság19561956. okt. 24. 
Apró.1956/831BudapestMagyar Dolgozók! Magyar Fiatalok!a Magyar Határőrség Forradalmi Katonai Tanácsa a Határőrség személyi állománya nevében örömmel csatlakozik a ... Határőrség Forradalmi Katonai Bizottsága19561956. okt. 29-30. 
Apró.1956/387BudapestMagyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa I. sz. körlevele  Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa19561956. dec. 7. 
Apró.1956/709BudapestMagyar férfiak! Mi lesz, ha valaki beteg a családban ...Sokat szenvedett asszonyok a budapesti kerületből [s.n.][1956]  
Apró.1956/384[Budapest]Magyar forradalmárok, fiatalok!Magyar Egységes Ifjúsági Szövetség Szervező Bizottsága Magyar Egységes Ifjúsági Szövetség Szervező Bizottsága[1956]  
Apró.1956/99[Budapest]Magyar hazafiak!a Rákosi-rendszer felett meghúztuk a lélekharangot, ...Egyetemi Forradalmi BizottságEgyetemi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/412BudapestMagyar hazafiak! Ne higgyjetek[!] a Nagy Imre kormány ködösítésének, ...Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság19561956. okt. 29. 
Apró.1956/821BudapestMagyar honfiak! Polgártársak!a nemzeti felkelés kilépett a párt által megszabott keretbőlA zsarnokság ellen küzdő nép[s.n.]1956  
Apró.1956/321BudapestMagyar ifjúság! Kispestiek! Megalakult a Kispesti Forradalmi Ifjúság Ideiglenes Bizottsága!  Kispesti Forradalmi Ifjúság Ideiglenes Bizottsága19561956. okt. 29. 
Apró.1956/491BudapestMagyar Kommunisták! A Magyar Dolgozók Pártjának Tagjai! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága Hankó János19561956. nov. 6. Apró.1956/1029 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1029BudapestMagyar Kommunisták! A Magyar Dolgozók Pártjának Tagjai! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottsága19561956. nov. 6. Az Apró.1956/491 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/443BudapestMagyar közalkalmazottak! A Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete újjáalakult Elnöksége megállapítja, ...  Magyar Közalkalmazottak Szabad Szakszervezetének Elnöksége19561956. nov. 19. 
Apró.1956/504[Budapest]Magyar Munkások! Parasztok! Értelmiségiek!Magyar Szocialista Munkáspárt Szabó Lajos[1956]  
Apró.1956/262BudapestMagyar Testvéreink!a magyar nép legyűrhetetlen szabadságvágya győzött véres de dicsőséges forradalombanHonvéd Térképészeti intézetHonvéd Térképészeti Intézet19561956. okt. 30. 
Apró.1956/964[Budapest]Magyar Testvéreink!a magyar nép legyűrhetetlen szabadságvágya győzött véres de dicsőséges forradalombanHonvéd Térképészeti IntézetHonvéd Térképészeti Intézet[1956]  
Apró.1956/458BudapestMagyar Testvéreink! Bajtársak!Magyar Néphadsereg Vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa Magyar Néphadsereg Vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/1030BudapestMagyar Testvéreink! Bajtársak!Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/1031BudapestMagyar Testvéreink! Bajtársak!Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/553[Budapest]Magyar testvéreink! Szabadságunkért harcoló magyar ifjak!II. ker. Pedagógusainak Forradalmi Bizottmánya II. ker. Pedagógusok Forradalmi Bizottmánya[1956]  
Apró.1956/1BudapestMagyar testvérek!az alakulat személyi állománya hitet tett a forradalmi ifjúság jogos követelése mellett ...Ady-ligeti Határőrlaktanya Katonai Forradalmi TanácsaAdy-ligeti Határőrlaktanya Katonai Forradalmi Tanácsa19561956. okt. 30.Apró.1956/984 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/984BudapestMagyar testvérek!az alakulat személyi állománya hitet tett a forradalmi ifjúság jogos követelése mellett ...Ady-ligeti Honvéd Határvadászok Katonai Forradalmi TanácsaAdy-ligeti Honvéd Határvadászok Katonai Forradalmi Tanácsa19561956. okt. 30.Az Apró.1956/1 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/983BudapestMagyarokNagy Imre miniszterelnök ... a szovjet követségre ment ...Bibó IstvánBibó István19561956. nov. 13. 
Apró.1956/24BudapestMagyarok!Nagy Imre ministerelnök[!] ... a szovjet követségre ment ...Bibó IstvánBibó István19561956. nov. 4. 
Apró.1956/105[Budapest]Magyarok!a forradalmi ifjak, ...Egyetemi Forradalmi DiákbizottságEgyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/129[Budapest]Magyarok!a Kormány a mai napig késik az ígéretek valóraváltásávalÉrtelmiségi Forradalmi BizottságÉrtelmiségi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/130[Budapest]Magyarok!a Kormány a mai napig késik az ígéretek valóraváltásávalÉrtelmiségi Forradalmi BizottságÉrtelmiségi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/160BudapestMagyarok!értesülésünk van arról, hogy az oroszok ... új összeesküvési pert készítenek előForradalmi Értelmiség[s.n.]19561956. nov. 15. 
Apró.1956/166BudapestMagyarok!a múlt hívei be akarják lopni az ÁVH-t forradalmi szervezeteinkbeA Forradalmi IfjúságForradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/413BudapestMagyarok! Budapest lakói!Magyar Forradalmi Ifjúság Magyar Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/332BudapestMagyarok! Budapest népe!Kossuth Forradalmi Parancsnokság Kossuth Forradalmi Parancsnokság19561956. nov. 14. 
Apró.1956/536BudapestMagyarok! Budapest népe!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/565[Budapest]Magyarok! Kispestiek! Győzött a nemzeti forradalom  Horváth András1956]  
Apró.1956/104BudapestMagyarok! Polgártársak!a harcnak új feltételei teremtődtek meg, ...Egyetemi Forradalmi DiákbizottságEgyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/414BudapestMagyarok! Tizenkét éves átkozott ravság[!] után világtörténelemben egyedül álló szabadságharcban kivituk[!] szabadságunkatMagyar Forr. ifijúság[!] P. Magyar Forr. ifijúság[!] P.19561956. nov. 15. 
Apró.1956/625BudapestMagyarország és Budapest népe! A forradalmi munkásság, parasztság, értelmiség és ifjúság ...Nagybudapesti Központi Munkástanács [etc] Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 19. 
Apró.1956/546[Budapest]Magyarország fiataljai! Értelmiségiek, munkások, parasztok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/100[Budapest]Magyarország Miniszterelnökeaz ország népe nem tudja, ...Egyetemi Forradalmi BizottságEgyetemi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/101[Budapest]Magyarország Miniszterelnökeaz ország népe nem tudja, ...Egyetemi Forradalmi BizottságEgyetemi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/106[Budapest]Még mindig itt vannak a szovjet csapatok!Egyetemi Forradalmi Diákbizottság Egyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956] Apró.1956/973 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/973[Budapest]Még mindig itt vannak a szovjet csapatok!Egyetemi Forradalmi Diákbizottság Egyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956] Az Apró.1956/106 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/561[Budapest]Megalakult a III. kerület Ideiglenes Nemzeti Bizottsága  [s.n.][1956]  
Apró.1956/562BudapestMegalakult az új Nemzeti Kormány  [s.n.]1956 Az Apró.1956/1026 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1026BudapestMegalakult az új Nemzeti Kormány  [s.n.]19561956. okt. 27. Az Apró.1956/562 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/208[Budapest]Megújult erővel harcolunk megújult hazánkért, a szabad demokratikus Magyarországért!Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt II. kerületi Szervezete FKGP II. ker. Szervezete[1956]  
Apró.1956/626BudapestMemoranduma Nagybudapesti Központi Munkástanács mélyen átérzi ... Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 6. 
Apró.1956/1017BudapestMemoranduma Nagybudapesti Központi Munkástanács mélyen átérzi ... Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 6. 
Apró.1956/1018BudapestMemoranduma Nagybudapesti Központi Munkástanács mélyen átérzi ... Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 6. Az Apró.1956/1019 és az Apró.1956/1020 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1019BudapestMemoranduma Nagybudapesti Központi Munkástanács mélyen átérzi ... Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 6. Az Apró.1956/1018 és az Apró.1956/1020 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1020BudapestMemoranduma Nagybudapesti Központi Munkástanács mélyen átérzi ... Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. dec. 6. Az Apró.1956/1018 és az Apró.1956/1019 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/238BudapestMi a Budapest III. kerület dolgozói egyöntetűen elhatároztuk és követeljük az alábbiakat  [s.n.]19561956. nov. 13. 
Apró.1956/948BudapestMi Budapest IV. ker. /Újpest/ dolgozói egydötetűen[!] elhatároztuk és követeljük az alábbiakatÚjpest Város Dolgozói [s.n.]19561956. nov. 12. 
Apró.1956/924BudapestMi XIII. ker. dolgozói az újpesti dolgozók követeléseit magunkévá tettük, ...  [s.n.]19561956. nov. 13. 
Apró.1956/95[Budapest]Mi, az Egyesült Izzó párttagjai és pártonkívüli dolgozói, fiataljai azzal a követeléssel fordulunk Pártunk Vezetőségéhez és Kormányunkhoz, ...   [1956] stencil
Apró.1956/742[Budapest]Mindenkinek!!!!Szénatéri Nemzeti Ellenállók Szénatéri Nemzeti Ellenállók19561956. okt. 29. 
Apró.1956/1021BudapestMiniszterelnök Úr!a függetlenségéért küzdő magyar népet képviselő forradalmi szervek megnyugvással veszik tudomásul, ...Nagybudapesti Közp. Munkástanács [etc.]Nagybudapesti Közp. Munkástanács19561956. nov. 19. 
Apró.1956/1053BudapestMit akar a Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség(az Országos Ideiglenes Bizottság vitaindító levele) Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Intéző Bizottsága19561956. dec. 22. 
Apró.1956/988BudapestMost vigyázzatok magyar Testvérek!Magyar Nemzeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottság19561956. okt. 30. 
Apró.1956/993[Budapest]Munkások! A felkelés vívmányait ma már munkával kell megvédenetek!Magyar Szocialista Munkáspárt Szabó Lajos[1956]  
Apró.1956/603[Budapest]Munkások! Csepeli dolgozók! Védjétek meg munkástanácsaitokat!  [s.n.]1956  
Apró.1956/907[Budapest]Munkások! Dolgozók! Elvtársak! Az üzemben a termelő munka mindenütt megindultMSZMP XIX. ker. Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP XIX. ker. Ideiglenes Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/510[Budapest]Munkások! Elvtársak! Miért nincs még mindig rend, béke, teremtő munka?Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP[1956] Apró.1956/1028 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/167BudapestMunkások! Értelmiségiek! magyarország[!] dolgozó népe!Forradalmi Ifjúság [s.n.]19561956. nov. 11. 
Apró.1956/447BudapestMunkások! Forradalmárok!A magyar munkásosztály és a forradalmi ifjúság [s.n.]1956  
Apró.1956/608[Budapest]Munkások! Kommunisták! Lépjetek be a Magyar Szocialista Munkáspártba  MSZMP[1956]  
Apró.1956/784[Budapest]Munkások! Polgárok! Hazafiak!Újpest Dolgozói [s.n.][1956]  
Apró.1956/37BudapestMunkások! Testvérek!a Budapesti Központi Forradalmi Munkástanács és a Csepeli Vas- és Fémművek Forradalmi Munkástanácsa ... úgy határoztak, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/94[Budapest]Munkások, Értelmiségiek, Fiatalok!az Egyesült Izzó Ideiglenes Munkás Tanácsa ... az alábbi határozatokat hozta Egyesült Izzó Ideiglenes Munkás Tanácsa[1956]  
Apró.1956/974[Budapest]Munkások, Értelmiségiek, Fiatalok!az Egyesült Izzó Ideiglenes Munkás Tanácsa ... az alábbi határozatokat hozta Egyesült Izzó Ideiglenes Munkás Tanácsa[1956] Az Apró.1956/94 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/605BudapestMunkások, értelmiségiek, fiatalok, katonák és tisztek! Budapest dolgozói!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/29BudapestMunkástestvérek!a Budai Forradalmi Karhatalmi Egység tisztjei egyetértenek ...Rátz[!] SándorNagy-Budapesti Központi Munkástanács 1956. nov. 24. 
Apró.1956/467BudapestMunkát! Rendet! Nyugalmat! Szervezett dolgozók!Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége19561956. dec. 12. 
Apró.1956/616BudapestNagy Imre elvtárs üzenete Borsod népéhezA Nagy Imre elvtársnál járt küldöttség résztvevői Járási Pártbizottság19561956. okt. 25. 
Apró.1956/619[Budapest]Nagy Imre, az új Nemzeti Kormány elnöke, október 28-án az alábbi rádiófelhívást intézte az ország népéhez: Magyarország Népe!  MDP Központi Vezetősége19561956. okt. 28. 
Apró.1956/107[Budapest]"Nagy Imrében bizalmunk!"Egyetemi Forradalmi Diákbizottság Egyetemi Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/1014[Budapest]Nagybudapesti Központi Munkástanács 1956. november 21-i határozataNagybudapesti és Vidéki Munkástanács Nagybudapesti és Vidéki Munkástanács1956  
Apró.1956/932BudapestNagybudapesti Központi Munkástanács határozata!  Nagybudapesti Központi Munkástanács19561956. nov. 27. 
Apró.1956/415BudapestNyilatkozatjavaslatMagyar Forradalmi IfjúságMagyar Forradalmi Ifjúság19561956. nov. 29. 
Apró.1956/894[Budapest]Nyilatkozatmi a Jugoszláv Szövetségi népköztársaság budapesti követségén 1956 november 4-én menedék jogot nyert ... [s.n.]1956  
Apró.1956/823BudapestNyilatkozat! A Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanácsa elnöksége ... kiértékelve az 1956. október 23-tól a mai napig terjedő időszakot, az alábbi következtetésre jutott  Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanács Elnöksége19571957. jan. 8.Az Apró.1956/1119 és az Apró.1956/1120 jelzetű dokumentum kiadásváltozata
Apró.1956/1119BudapestNyilatkozat! A Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanácsa elnöksége ... kiértékelve az 1956. október 23-tól a mai napig terjedő időszakot, az alábbi következtetésre jutott  Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanács Elnöksége19571957. jan. 8. Az Apró.1956/823 és az Apró.1956/1120 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1120BudapestNyilatkozat! A Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanácsa elnöksége ... kiértékelve az 1956. október 23-tól a mai napig terjedő időszakot, az alábbi következtetésre jutott  Csepel Vas- és Fémművek Munkás Tanács Elnöksége19571957. jan. 8. Az Apró.1956/823 és az Apró.1956/1119 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/660BudapestNyílt levél a magyar dolgozó néphezApró Antal [et al.] Apró Antal19561956. nov. 4. Az Apró.1956/1010 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1010BudapestNyílt levél a magyar dolgozó néphez! Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink!Apró Antal [et al.] Apró Antal19561956. nov. 4. Az Apró.1956/660 és az Apró.1956 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1011BudapestNyílt levél a magyar dolgozó néphez! Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink!Apró Antal Apró Antal19561956. nov. 4. 
Apró.1956/462BudapestÓvónők, tanítók, tanárok! Magyar oktatásügyi dolgozók!Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete ideiglenes elnöksége Déri István19561956. nov. 20. 
Apró.1956/1054BudapestÓvónők, tanítók, tanárok! Magyar oktatásügyi dolgozók!Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete ideiglenes Elnöksége Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete ideiglenes Elnöksége19561956. nov. 20. 
Apró.1956/690BudapestPestszentlőrint[!] lakossága!Ideiglenes Nemezti[!] Bizottság Ideiglenes Nemezti[!] Bizottság1956  
Apró.1956/646[Budapest]Polgártársak! V. kerületiek!Nemzeti Bizottságot Előkészítő V. kerületi dolgozók [s.n.][1956]  
Apró.1956/781BudapestPolitikai alapfogalmakbeszéd és értelemgyakorlatA továbbharcoló magyar ifjúság[s.n.]19561956. nov. 10.Az Apró.1956/780 jelzetű dokumentum azonos a második oldallal
Apró.1956/45BudapestPrikaz Voennogo Komendanta Sovetskih Vojsk Goroda Budapešt N°-1.K. Grebennik Grebennik K.19561956. nov. 6. 
Apró.1956/886[Budapest]PropuskMurani Laslo Murani Laslo1956  
Apró.1956/887[Budapest]PropuskKapajag Jožef Kapajag Jožef19561956. nov. 
Apró.1956/468BudapestRendet! Békét! Munkát! Kinek használt a sztrájk?Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége19561956. dec. 12. 
Apró.1956/702BudapestRendületlenül  [s.n.]1956  
Apró.1956/434BudapestSovetskim voinam!Vengerskaâ molodež [s.n.]19561956. okt. 29. 
Apró.1956/863[Budapest]Szabad Ifjúságmiénk az utca Szabad Ifjúság szerkesztősége19561956. okt. 23. 
Apró.1956/930BudapestSzabad választás /Magyarországon/!  [s.n.]19561956. nov. 22. 
Apró.1956/189[Budapest]Szállítóipari munkások!fővárosunk közellátása súlyos helyzetben vanForradalmi Munkás-Paraszt KormányForradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/942[Budapest]Szervezési vonalon  [s.n.][1956]  
Apró.1956/752[Budapest]Szociáldemokratáka nyolcévtizede működő Magyar Szociáldemokrata Párt vár benneteket! Magyar Szociáldemokrata Párt[1956]  
Apró.1956/450BudapestSztrájk a végső győzelemig! Magyarok! Munkások! Polgártársak! Barátaim!M. Nemzeti Bizottmány M. Nemzeti Bizottmány19561956. nov. 1. 
Apró.1956/451BudapestSztrájk felhívás!!! Magyarok! Munkások! Barátaink!Magyar Nemzeti Bizottmány Magyar Nemzeti Bizottmány19561956. okt. 30. 
Apró.1956/1000BudapestSztrájkot!!!hős szabadságharcosaink fegyverrel a kézben harcolnak ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/780BudapestSztrájkot!!! Hős szabadságharcosaink még mindig harcolnak ...  [s.n.]19561956. nov. 10. 
Apró.1956/587BudapestSzüntessék meg a népelnyomó Rákosi-rendszer egyházellenes bűneitMinden katolikus magyar [s.n.]19561956. okt. 29. 
Apró.1956/1025BudapestSzüntessétek meg a népelnyomó Rákosi rendszer egyházellenes bűneit!Minden katolikus magyar [s.n.]19561956. okt. 29. 
Apró.1956/768[Budapest]Távirat a Kormányhoz  [s.n.][1956]  
Apró.1956/927BudapestTextilipari Dolgozók! Szaktársak! A nemzeti függetlenségért, ... vívott forradalom győzöttmagyar Textilipari Dolgozók Országos Szabad Szakszervezete magyar Textilipari Dolgozók Országos Szabad Szakszervezete19561956. nov.17. 
Apró.1956/771BudapestTiszti nyilatkozat  [s.n.]19561956. nov. 
Apró.1956/244[Budapest]Ujpest Dolgozó Népéhez!Hazafias Népfront, MDP, Tanács, Munkástanács Hazafias Népfront[1956]  
Apró.1956/511[Budapest]Újpesti asszonyok!! Édesanyák!!Magyar Szocialista Munkáspárt IV. ker. Intézőbizottsága MSZMP IV. ker. Intézőbizottság[1956]  
Apró.1956/403BudapestÚjra szép lesz Budapest! Ifjúmunkások!Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/679BudapestV. kerületi Hazafiak, Bajtársak!V. ker. Nemzeti Bizottság Karhatalmi Parancsnoksága V. ker. Nemzeti Bizottság Karhatalmi Parancsnoksága19561956. okt. 31. 
Apró.1956/678[Budapest]V. kerületi Polgártársak! Barátaink!V. kerületi Ideiglenes Nemzeti Bizottság V. kerületi Ideiglenes Nemzeti Bizottság19561956. okt. 28. 
Apró.1956/34BudapestVidék dolgozói és ifjúsága!a Budapesten spontán kirobbant forradalmat hősiesen kivívó fegyveres diák és munkás csapatok ...Budapesti Forradalmi DiákbizottságBudapesti Forradalmi Diákbizottság[1956]  
Apró.1956/252[Budapest]VII. ker. lakosai!megalakult a VII. kerületi Nemzeti Bizottság VII. ker. Nemzeti Bizottság[1956]  
Apró.1956/204BudapestVII. ker. lakossága, Magyar Testvéreink!a Magyar Nép hős fiainak vére nem omlott hiába!Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt VII. ker. szervezetének id. intézőbizottságaFKGP VII. ker. szervezete19561956. okt. 31. 
Apró.1956/253[Budapest]VII. kerület dolgozói!segítsétek sokat szenvedett kerületünk talpraállását, ...VII. kerületi TanácsVII. kerületi Tanács[1956]  
Apró.1956/210[Budapest]VII. kerület lakosságaa mai napon megalakult a VII. kerületben a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt FKGP[1956]  
Apró.1956/662BudapestVIII. kerület lakói!VIII. ker. Nemzeti Bizottság, VIII. ker. Tanács VB. elnöke VIII. ker. Nemzeti Bizottság19561956. nov. 10. 
Apró.1956/453BudapestVojskam Sovetskogo Souza!Vengerskij nacionaĺnyj revolucionnij komutet Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány19561956. nov. 1. 
Apró.1956/774BudapestXI. kerület dolgozói! Munkások! Diákok! Katonák!XI. kerületi Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottság XI. ker. Ideigl. Forr. Nemzeti Bizottság19561956. okt. 29. 
Apró.1956/920[Budapest]XI. Kerület Dolgozóinak határozataMunkástanácsok küldöttei [s.n.]19561956. okt. 31. 
Apró.1956/895[Budapest]XIV. kerület lakosságaa mai napon megalakult a XIV. kerületben a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt[1956]  
Apró.1956/279CeglédDolgozó Parasztok!az ország sebeinek gyógyítását segítsétek előJárási Tanács Végrehajtó BizottságaJárási Tanács Vb19561956. nov. 10. 
Apró.1956/50CeglédFelkérjük a város lakosságát, hogy ... csoportosulástól és tüntetéstől tartózkodjanakCegléd Városi Tanács Végrehajtóbizottsága Cegléd Városi Tanács V. B.[1956]  
Apró.1956/475CeglédJárás valamennyi kommunistáihoz! Kedves Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt Cegléd járási ideiglenes elnöksége MSZMP Cegléd járási ideiglenes elnöksége19561956. nov. 19. 
Apró.1956/311CeglédKedves Elvtársak! Ma mikor minden igaz hazafi azon fáradozik ...  [s.n.]19561956. nov. 10. 
Apró.1956/280CeglédMagyarok!dolgozók! Elvtársak! Honfitársak!Járási Tanács Végrehajtó BizottságaJárási Tanács VB19561956. nov. 10. 
Apró.1956/52CsornaA Csornai és Soproni Forradalmi Katonai Tanács felhívása!Csornai és Soproni Forradalmi Katonai Tanács megalakult Soproni MEFESZ Bizottság19561956. okt. 31. 
Apró.1956/54DebrecenDebreceni üzemek dolgozói!ismeretlen személyek ... sztrájkra szólították a dolgozókat [s.n.][1956]  
Apró.1956/483[Debrecen]Dolgozó parasztok! Az elmúlt 12 év sikerekben, eredményekben gazdag időszak voltMagyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Ideiglenes Elnöksége MSZMP1956  
Apró.1956/1100[Debrecen]Falusi ifjak, lányok! Akarjátok a független, demokratikus szocialista Magyarországot?Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága Egységes Parasztifjúság Országos Szövetsége1957  
Apró.1956/114[Debrecen]Parasztlányok és fiúk!megalakult a parasztifjúság új, egységes szervezete, az EPOSZEgységes Parasztifjúság Országos Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Ideiglenes Intéző BizottságaEgységes Parasztifjúság Országos Szövetsége Hajdú-Bihar megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága1956  
Apró.1956/1106[Debrecen]Termelőszövetkezeti tagok! Elvtársak!Járási Tanács V. B., MSZMP Járási Ideiglenes Elnöksége Magyar Szoc. Munkáspárt1957  
Apró.1956/323DiósgyőrvasgyárKiáltvány! Katona és rendőr elvtársak!Kiss Béla Kiss Béla 1956. okt. 27. 
Apró.1956/75DunaföldvárDunaföldvár Katonai Parancsnokának 3. sz. parancsa  Dunaföldvár Katonai Parancsnoka[1956]  
Apró.1956/76DunaföldvárDunaföldvári Katonai Parancsnok 2. sz. parancsa  Katonai Parancsnokság19561956. nov. 12. 
Apró.1956/241DunapenteleDunapentele dolgozó népe! Munkások!Hazafias Népfront Dunapentelei Bizottsága Boros Istvánné[19]56  
Apró.1956/1123DunapenteleDunapentelei Katonai Parancsnok 2. sz. parancsa  Katonai parancsnokság19561956. nov. 12. 
Apró.1956/833EgerA Kisipari Szövetkezetek Munkástanácsai megválasztották a mai napon az összszövetkezeti MunkástanácsotKisipari Szövetkezetek Heves Megyei Munkástanácsa Ónodi Antal[1956]  
Apró.1956/83EgerAz Eger Város Nemzeti Forradalmi Tanácsa mellett működő Sztrájk Bizottság  MEFESZ[1956]  
Apró.1956/90EgerAz egri pedagógusok Forradalmi Tanácsának követelései  Egri Pedagógusok Forradalmi Tanácsa19561956. okt. 29. 
Apró.1956/86EgerDiákok! Munkások! Álljatok mellénk!Egri Dolgozó Parasztság [s.n.][1956]  
Apró.1956/81EgerEger város dolgozói! Munkások!minden becsületes polgár, az asszonyok és gyermekek kérnek benneteket, hogy holnap, december 13-án vegyétek fel a munkát! [s.n.][1956]  
Apró.1956/84EgerEger város össz. üzemei Munkástanácsának elnökei és tagjai nyilatkozata a helyzet megítéléséről és a kibontakozásárólNyári Sándor [et al.] Eger város össz. Munkástanácsa   
Apró.1956/87EgerEgri Édesanyák!nehéz napokat él át városunk [s.n.][1956]  
Apró.1956/1110EgerÉrtesítjük mind a szülőket, mind a tanuló ifjúságot, hogy a rendes tanítást 1957. január 21-én folytatjukIgazgatóság [s.n.]1957  
Apró.1956/85EgerFelhívás!Eger város Dolgozó Népéhez!Eger Városvédelmi BizottságaEger Városvédelmi Bizottsága19561956. okt. 28. 
Apró.1956/805EgerFelhívás! Munkások! Dolgozók!Városvédelmi Bizottság [s.n.]19561956. okt. 28. 
Apró.1956/27EgerFigyelem! Figyelem!hallgassátok a miskolci, győri szabad rádiót!Borsod megyei MunkástanácsVárosvédelmi parancsnokság[1956]  
Apró.1956/722EgerKiáltványmi Eger város dolgozói ... [s.n.][1956]1956. dec. 10. 
Apró.1956/89EgerMagyar Parasztok!a független, demokratikus Magyarországért harcoló egyetemi ifjúság fordul hozzátokEgri Pedagógiai Főiskola MEFESZ SzervezeteMEFESZ[1956]  
Apró.1956/211EgerMagyarok! Hazafiak!kisgazdák, termelőszövetkezeti tagok, kisiparosok!Független Kisgazda Párt Heves megyei SzervezetePereszlényi Ottó19561956. okt. 30. 
Apró.1956/828[Eger]Magyarok! Polgártársak!a magyar nép hősi szabadságharcban kivívta a végső győzelmetMagyar Értelmiségi Forradalmi BizottságEger város Forradalmi Tanácsa19561956. okt. 28. 
Apró.1956/719EgerMindenki térjen haza lakásába!Nemzetőrség Városvédelmi Tanácsa Nemzetőrség Városvédelmi Tanácsa[1956]  
Apró.1956/18EgerNe bántsd a magyart!1. Az ifjú munkások, a parasztifjak és a diákok követelik, hogy az orosz csapatok azonnal vonuljanak kiEger Forradalmi IfjúságaEger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsa[1956]  
Apró.1956/80EgerNe bántsd a magyart!1. Az ifjú munkások, a parasztifjak és a diákok követelik, hogy az orosz csapatok azonnal vonuljanak kiEger Forradalmi IfjúságaEger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsa[1956] Apró.1956/18 jelzetű kiadvány szedésváltozata
Apró.1956/318EgerNemzetünkértIX. sz. ált. iskola [s.n.][1956]  
Apró.1956/88EgerPolitikai állásfoglalás!Egri Forradalmi Nemzeti Tanács Eger Város Forradalmi Nemzeti Tanácsa19561956. okt. 28. du. 6 óra 
Apró.1956/558EgerTájékoztatóközigazgatásM. E. F. E. SZ.M. E. F. E. SZ.19561956. nov. 1. 
Apró.1956/538ErdőkertesMagyarok! Hazafiak! Felhívjuk Erdőkertes község lakosságát, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/134EsztergomFelhívás Esztergom dolgozói!Esztergom Város Forradalmi Bizottsága Horváth Csaba19561956. nov. 2. 
Apró.1956/135EsztergomFigyelem! figyelem!a Nemzeti Tanács küldöttsége november 6-án délelőtt tárgyalt a tatai szovjet csapatok parancsnokávalEsztergom Város Nemzeti TanácsaSzalay Ferenc19561956. nov. 6. 
Apró.1956/554GödöllőAz Agrártudományi Egyetem ifjúságának határozataMEFESZ Agrártudományi Egyetemi Szervezete MEFESZ Agrártudományi Egyetemi Szervezete19561956. okt. 23. 
Apró.1956/217GödöllőMagyar hazafiak!a rákosi-rendszer felett meghúztuk a lélekharangot, de szoros tartozéka, a Községi Tanács még élGödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaGATE Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/218GödöllőMagyar parasztok!abban a nehéz időben, amikor még az ország függetlenségéért folyik a harc, ...Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaGATE Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/219GödöllőMagyar parasztok!a független, demokratikus Magyarországért harcoló egyetemi ifjúság fordul hozzátok azzal a céllal, hogy ...Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaGATE Forradalmi Bizottsága[1956] Az Apró.1956/965 és az Apró.1956/1121 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/965GödöllőMagyar Parasztok!a független, demokratikus Magyarországért harcoló egyetemi ifjúság fordul hozzátok ...Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaGödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága[1956] Az Apró.1956/219 és az Apró.1956/1121 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1121GödöllőMagyar Parasztok! A független, demokratikus Magyaországért[!] harcoló egyetemi ifjúság fordul hozzátok, ...Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/220GödöllőMagyar testvéreink!újra kisért az ezeréves átok: a magyar széthúzás!Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaGATE Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/221GödöllőMit adott a forradalom a falunak?Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága GATE Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/2GödöllőPolgártársak!Gödöllő környéki parasztok, munkások, értelmiségiek, katonák, idegen ajkú testvéreinkAgrártudományi Egyetem Forradalmi BizottságaAgrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága1956  
Apró.1956/225GyöngyösFelhívás!a Városi Munkástanács megállapodott a közelben állomásozó szovjet erők parancsnokával, ...Gyöngyös Városi MunkástanácsGyöngyös Városi Munkástanács19561956. nov. 5. 
Apró.1956/499GyöngyösFelhívás! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt járási és városi ideiglenes Szervező Bizottsága MSZMP járási és városi ideiglenes Szervező Bizottsága19561956. nov. 6. 
Apró.1956/78GyőrA Dunántúli Nemzeti Tanács 1956. november 1-én tartott ülésének határozata  Dunántúli Nemzeti Tanács19561956. nov. 2. 10 óra 30 perc 
Apró.1956/818GyőrA Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének, Nagy Imre elvtársnakWilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár 120 pártaktívája Szaló Lajos19561956. okt. 24. 
Apró.1956/268GyőrAz ideiglenes Győri Nemzeti Tanács felhívásaSzigethy Attila Ideiglenes Győri Nemzeti Tanács19561956. okt. 26. déli 12 óra 
Apró.1956/269GyőrAz ideiglenes Győri Nemzeti Tanács felhívásaGyőrmegyei Nemzeti Tanács Győrmegyei Nemzeti Tanács19561956. okt. 28. 
Apró.1956/231GyőrFelhívás! Magyarok! Testvéreink!értesítjük a lakosságot, hogy Győrött megalakult az ideiglenes Nemzeti Tanács Győri Munkástanács19561956. okt. 27. 
Apró.1956/227GyőrGyőr dolgozói!nem hullot[!] hiába a drága magyar vérGyőr város MunkástanácsaGyőr város Munkástanácsa[1956]  
Apró.1956/226GyőrGyőr dolgozói! Magyar munkások! Polgárok! Elvtársak!  Sárosi János1956  
Apró.1956/228GyőrGyőr megye dolgozói és tanuló ifjúsága!Győr város Nemzeti Tanácsa Győr város Nemzeti Tanácsa1956  
Apró.1956/532GyőrGyőr város dolgozói! A Vagongyár munkástanácsa ma reggel a város nemzeti tanácsához eljuttatta követeléseit, ...Magyar Vagon- és Gépgyár Munkástanácsa Magyar Vagon- és Gépgyár Munkástanácsa19561956. okt. 30. 
Apró.1956/663GyőrGyőr város dolgozói! Munkatársaink!Nyomda Munkástanácsa [s.n.]1956  
Apró.1956/230GyőrGyőr város dolgozói, kedves barátaink!mi a győri helyőrség katonái ...A győri helyőrség harcosai, tiszthelyettesei és tisztjei[s.n.]1956  
Apró.1956/229GyőrMagyar katonák, testvéreink!az egész magyar nép megmozdult, ...Győr város Nemzeti TanácsaGyőr város Nemzeti Tanácsa1956  
Apró.1956/77GyőrMegalakult a Dunántúli Nemzeti TanácsDunántúl egységes terület és a hozzá csatlakozott Borsod megye, Bács-Kiskun megye és a Csepeli Nemzeti Tanácsok kiküldöttei Dunántúli Nemzeti Tanács19561956. okt. 30. 23 óra 
Apró.1956/232GyulaGyula város dolgozói! Drága magyar testvérek!Gyula Forradalmi Bizottsága Gyula Forradalmi Bizottsága19561956. okt. 27. 
Apró.1956/233GyulaGyula város földművelői! Termelők!Gyula város Forradalmi Nemzeti Bizottsága Gyula város Forradalmi Nemzeti Bizottsága1956  
Apró.1956/234GyulaKöveteljük!1. a szovjet csapatok azonnali kivonását az ország területérőlGyulaváros hazaszerető népe[s.n.]19561956. okt. 27. 
Apró.1956/235GyulaKöveteljük!1. a szovjet csapatok azonnali kivonását az ország területérőlGyulaváros hazaszerető népe[s.n.]1956  
Apró.1956/236GyulaÜzemek, vállalatok és pártok részére!Gyulai Munkástanács Elnöksége Gyulai Munkástanács Elnöksége19561956. nov. 30. 
Apró.1956/495Hmvhely [Hódmezővásárhely]Munkások! Dolgozó parasztok! Haladó értelmiségiek, szövetkezeti dolgozók, kisiparosok! Magyar anyák és ifjak!  MSZMP Intézőbizottság[1956]  
Apró.1956/258HódmezővásárhelyA Hódmezővásárhelyi Honvéd Helyőrség felhívása Hódmezővásárhely Népéhez!A helyőrség alakulatai, harcosai és tisztjei Hódmezővásárhelyi Honvéd Helyőrség[1956]  
Apró.1956/255HódmezővásárhelyFelhívás Hódmezővásárhely dolgozóihozHódmezővásárhely Katonai Tanácsa Hódmezővásárhely Katonai Tanácsa1956  
Apró.1956/259HódmezővásárhelyFelhívás!a Hódmezővásárhelyi Munkástanácsok Intéző Bizottsága felhívja a város összes dolgozóit, ... Hmv-i Tanács VB   
Apró.1956/257HódmezővásárhelyKiáltvány!Hazafiak! Magyarok! Diákok! Munkások! Parasztok! Hivatalok Dolgozói!Hódmezővásárhelyi Forradalmi Nemzeti BizottmányHódmezővásárhelyi Forradalmi Nemzeti Bizottmány[1956]  
Apró.1956/254HódmezővásárhelyKöveteléseink: 1. Emberhez méltó szabadságjogokat, azaz félelemmentes életetHódmezővásárhely dolgozói és ifjúsága [s.n.]1956  
Apró.1956/256HódmezővásárhelyKözleményHódmezővásárhely dolgozói!Hódmezővásárhely Katona TanácsaHódmezővásárhely Katona Tanácsa1957 [!1956]1956. okt. 27. 
Apró.1956/808[Hódmezővásárhely]Vásárhely dolgozó népe!mivel a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és a kormány helyt adott jogos követeléseinknek, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/598JászberényÉljen a független Magyarország! Jászberény Dolgozó Népe! Munkások! Parasztok! Katonák! Értelmiségiek!Munkás-Paraszt-Katona-Tanács Jászberényi Bizottsága Munkás-Paraszt-Katona-Tanács   
Apró.1956/493JászberényÉrtesítésértesítjük a volt MDP tagjait, hogy megalakult a Magyar Szocialista Munkás Párt ideiglenes városi elnöksége Tóth Mihály19561956. nov. 24. 
Apró.1956/41JászberényFigyelem!a Budapesti Szabadságharcos Fiatalok rádiófelhívására ... megalakítottuk a Jászberényi Forradalmi Ifjúsági Szövetséget! Forradalmi Ifjúsági Szövetség1956  
Apró.1956/1003JászberénySzavazólapa Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsának megválasztásához Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsa[1956] Az Apró.1956/736 és az Apró.1956/1004 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1004JászberénySzavazólapa Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsának megválasztásához Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsa[1956] Az Apró.1956/736 és az Apró.1956/1003 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/736JászberénySzavazólap a Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsának megválasztásához  Jászberényi 10. sz. Autóközlekedési Vállalat Munkástanácsa[1956] Az Apró.1956/1003 és az Apró.1956/1004 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/206KalocsaBort! Búzát! Békességet!Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt Kalocsai Szervezete Farkas István[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/799KalocsaFelhívás! Felhívjuk Kalocsa város és járás lakosságát, ...Városi-Járási Forradalmi Katonai Nemzeti Bizottság Városi-Járási Forradalmi Katonai Nemzeti Bizottság19561956. okt. 28. 
Apró.1956/986KalocsaIgazolványigazoljuk, hogy ...Forradalmi Katonai TanácsForradalmi Katonai Tanács1956  
Apró.1956/290KalocsaKalocsa város dolgozó népe! Rend! Béke! Nyugalom! Mindannyiunk érdeke!Járási és Városi Tanács [etc.] Járási és Városi Tanács[1956]  
Apró.1956/291KalocsaSzabadságharcosok! Magyarok!Kalocsai Vadászezred Forradalmi Katonai Tanácsa Kalocsai Vadászezred Forradalmi Katonai Tanácsa1956  
Apró.1956/249Kaposvár16 pontHazafias Népfront Somogy Megyei Bizottságának Elnöksége Varga K.19561956. okt. 26. 
Apró.1956/427[Kaposvár]A Magyar Forradalmi Munkás-paraszt kormány nyilatkozataSomogy Megyei Párt-Végrehajtóbizottság Somogy Megyei Párt-Végrehajtóbizottság1956  
Apró.1956/1108[Kaposvár]A Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy megyei Intézőbizottságának határozata az átmeneti nehézségek leküzdésére  Kánya J.1957  
Apró.1956/378KaposvárA Megyei Pártbizottság a következő táviratot küldte: Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökénekMDP Somogy Megyei Pártbizottsága Szántó J.[1956]  
Apró.1956/710[Kaposvár]A Somogy megyei Nemzeti Tanács kiáltványa Somogy megye dolgozó népéhez!  Somogy megyei Nemzeti Tanács1956  
Apró.1956/761KaposvárA szovjet kommendáns 3. számú parancsaPihtunov Pihtunov19561956. nov. 9. 
Apró.1956/399KaposvárAz ifjúság ezt akarja: Ifjúság házát KaposvárraMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Bíró Gyula[1956]  
Apró.1956/115KaposvárDolgozó parasztfiatalok! Lányok és fiúk!megalakult a parasztifjúság egységes szervezete: az EPOSZEgységes Parasztifjúság Somogy Megyei Ideiglenes Előkészítő BizottságaBíró Gyula[1956]  
Apró.1956/247[Kaposvár]Felhívás a MÁV és az AKÖV dolgozóihoz!Hazafias Népfront Somogy Megyei Bizottságának Elnöksége Hazafias Népfront Somogy megyei Bizottságának Elnöksége[1956]  
Apró.1956/250KaposvárFelhívás!a Hazafias Népfront Somogy megyei Bizottsága Elnökségének felhívása a megye dolgozó népéhez Horváth Sándorné19561956. okt.29. 
Apró.1956/66KaposvárIfjúmunkások!vége a magyar nép szabadságára és békés munkájára törők uralmának!DISZ Somogy megyei VB.Pankász[1956]  
Apró.1956/571KaposvárIfjúmunkások! Beírtátok neveteket a történelem könyvébe ...Megyei Pártbizottság, DISZ Megyei Bizottsága Megyei Pártbizottság[1956]  
Apró.1956/522KaposvárKaposvár dolgozói! Munkások, parasztok, értelmiségiek, alkalmazottak!MSZMP Városi Intézőbizottsága Márton János[1956]  
Apró.1956/53KaposvárKaposvár és Somogy megye lakosai, dolgozói!Csőke Péter Csőke Péter19561956. nov. 14. 
Apró.1956/293KaposvárKaposvár Katonai Komendánsának I. számú parancsa1956. november 4.PihtunovPihtunov19561956. nov. 4. 
Apró.1956/292KaposvárKaposvár polgárai!1. Figyelmeztetek mindenkit, hogy 17.00-kor érvénybelép a kimenési tilalomPihtunovPihtunov[1956]  
Apró.1956/67[Kaposvár]Kaposvári Fiatalok! Diszisták! Fiúk és lányok!DISZ Somogy Megyei VB. Szántó J.[1956]  
Apró.1956/573KaposvárKaposvári helyzetképMegyei Pártbizottság Szántó J.19561956. okt. 13. 
Apró.1956/68[Kaposvár]Középiskolás diákok!megyénk diákifjúsága ... jogos követeléseket is hangoztatottDISZ Somogy Megyei VB.Pankász[1956]  
Apró.1956/560KaposvárMegalakult a Diákszövetség Kaposvárott  Henézi J.[1956]  
Apró.1956/572KaposvárMegalakult az Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Bizottság!Megyei Pártbizottság, DISZ Zrínyi Miklós Kör Szántó József[1956]  
Apró.1956/734KaposvárMegyénk szervezett dolgozói!Szakszervezetek Somogy megyei Tanácsa Körtés Gábor19561956. okt. 26. 
Apró.1956/377[Kaposvár]Munkástanácsokat az üzemekbeMDP Somogy Megyei Bizottsága, Szakszervezetek Megyei Tanácsa Körtés G.[1956]  
Apró.1956/711KaposvárSomogy megye népeSomogy Megyei Nemzeti Tanács Somogy Megyei Nemzeti Tanács1956  
Apró.1956/248KaposvárSomogy megye népe!Hazafias Népfront Somogy Megyei Elnöksége Pócza J.19561956. okt. 25. 
Apró.1956/836[Kaposvár]Valóra váltjuk Somogy népének követeléseitSomogy megyei Párt VB. Szántó J.1956  
Apró.1956/300KarcagA hazáért mindent, a hazát semmiért! Megalakítottuk a Magyar Középiskolás Ifjúság Karcagi SzervezetétKarcagi Gimnazisták és Tanáraik Diákbizottság[19]56  
Apró.1956/295KarcagForradalmi Munkástanácsok! Tartsátok fenn minden eszközzel a rendet és nyugalmat!Karcag Város Forradalmi Bizottsága     
Apró.1956/789KarcagHatározata karcagi üzemek munkástanácsai 1956. november 15-én tartott ülésükön az alábbi határozatot hoztákÜzemi MunkástanácsokÜzemi Munkástanácsok1956  
Apró.1956/298KarcagKarcag város dolgozói! Magyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák!Karcag Városi Párt Végrehajtóbizottság Karcag Városi Párt Végrehajtóbizottsága19561956. okt. 27. 
Apró.1956/294KarcagKarcag város népének kívánságaiKarcag város dolgozó népéből alakult memorandumszövegező bizottság Forradalmi Tanács előkészítő biz.19561956. okt. 27. 
Apró.1956/299KarcagMagyar Testvérek! Barátaink! A Független Kisgazda Párt újra egyesítette sorait, ...Karcagi Független kisgazda Párt Vezetősége Stefanovits Pál[19]56  
Apró.1956/296KarcagMezőtúr tisztjei, tiszthelyettesei, harcosai!hozzátok szólunk nemzetünk válságos helyzetébenKarcag város Forradalmi BizottságaKarcag város Forradalmi Bizottsága[19]56  
Apró.1956/297KarcagParasztok! Értelmiségiek! Ifjak! Munkások! Katonák!Karcag város Forradalmi Tanácsa Karcag város Forradalmi Tanácsa[19]56  
Apró.1956/737KarcagSzavazó-lap munkástanácsi tagok választásához a Karcagi Sütőipari Vállalatnál  Karcagi Sütőipari Vállalat[19]56  
Apró.1956/738KarcagSzavazó-lap szakszervezeti választáshoz a Karcagi Sütőipari Vállalatnál  Karcagi Sütőipari Vállalat[19]56  
Apró.1956/832KassaÜdvözlet szomszédainknak! Kedves szomszédaink, barátaink, elvtársak!A Kassai kerület dolgozói [s.n.][1956]  
Apró.1956/302KecskemétBudapest Népe! Magyar Testvéreink!Kecskemét Népe [s.n.][1956]  
Apró.1956/278KecskemétDolgozó parasztok!népünk nyugalomra, békére, rendre vágyik!Járási Párt VégrehajtóbizottságaJárási Tanács VB   
Apró.1956/303KecskemétKecskemét Népe! Legrövidebb időn belül, ... 1956. november 3-án megjelenik a Kecskeméti Lapok  Homoki József1956  
Apró.1956/309KecskemétKecskemét város katonai parancsnoka parancsa 1956. november 20-ánKecskemét város szovjet katonai parancsnoka Kecskemét város szovjet katonai parancsnoka19561956. nov. 20. 
Apró.1956/307KecskemétKecskemét város Katonai Parancsnokának 1956. december hó 11-i parancsa  Kecskemét város Katonai Parancsnoka19561956. dec. 11. 
Apró.1956/305KecskemétKecskemét város Katonai Parancsnokának parancsa 1956. dec. 27.  Kecskemét város Katonai Parancsnoka19561956. dec. 27. 
Apró.1956/304KecskemétKecskemét város Katonai Parancsnokának parancsa 1956. dec. 6-án  Kecskemét város Katonai Parancsnoka19561956. dec. 6. 
Apró.1956/306KecskemétKecskemét város Katonai Parancsnokának parancsa 1956. december 21-én  Kecskemét város Katonai Parancsnoka19561956. dec. 21. 
Apró.1956/308KecskemétKecskemét város Katonai Parancsnokának parancsa! A Magyar Népköztársaság Kormánya kérésére ... megparancsolom ...  Katonai Parancsnok19561956. nov. 7. 
Apró.1956/310KecskemétMagyarok! A Kecskeméti Repülőtér katonái nevében közöljük ...Kecskeméti Repülőtér Forradalmi Katonai Tanácsa Kecskeméti Repülőtér Forradalmi Katonai Tanács1956  
Apró.1956/5KecskemétTermelőkaz őszi vetések befejezésének további halogatása ...Bács-Kiskunmegye Mezőgazdasági IgazgatóságaBene A.19561956. nov. 8. 
Apró.1956/766KeszthelyMagyarok! Hazafiak! Ebben a helyzetben felhívással fordulunk HozzátokTapolca Katonai Helyőrsége Tapolca Katonai Helyőrség19561956. okt. 27. 
Apró.1956/11KiskunfélegyházaBányászati Berendezések Gyára Munkástanácsa  Bányászati Berendezések Gyára Munkástanácsa19561956. dec. 12. 
Apró.1956/876KiskunfélegyházaIdeiglenes igazolványPénzes László Kiskunfélegyházi Nemzetőrség Parancsnokság1956  
Apró.1956/319KiskunfélegyházaKiáltvány Kiskunfélegyháza népéhez!Forradalmi Katona Tanács, Nemzeti Tanács Szana Tibor19561956. okt. 31. 
Apró.1956/533[Kiskunfélegyháza]Magyar Dolgozó Parasztok! Adakozzatok természetben vagy pénzben a nélkülöző budapesti dolgozóknak!Magyar Vöröskereszt Kkfélegyházi Szervezete Zanati Kálmánné1956  
Apró.1956/835KisújszállásForradalmi Munkástanácsok! Tartsátok fenn minden eszközzel a rendet és nyugalmat!Kisújszállás város Forradalmi Bizottsága Kisújszállás város Forradalmi Bizottsága[19]56  
Apró.1956/325KisújszállásMagyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák! Kisújszállás város dolgozói!Kisújszállási Városi Forradalmi Bizottság Kisújszállási Városi Forradalmi Bizottság19561956. nov. 2. 
Apró.1956/324KisújszállásParasztok! Értelmiségiek! Ifjak! Munkások! Katonák!Kisújszállás város Forradalmi Tanácsa Kisújszállás város Forradalmi Tanácsa[1956]  
Apró.1956/328KomáromKomárom Járási és Városi Tanács Híradójamegalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány Kádár János vezetésével Gaál Jenő1956  
Apró.1956/329KomáromKomáromi hírlapa Komáromi Nemzeti Tanács tájékoztatójaKomárom Város Nemzeti TanácsaCzidlina Béla19561956. okt. 30. 
Apró.1956/637[Miskolc]A Nagymiskolci Munkástanács sztrájkbizottságának határozata  Nagymiskolci Munkástanács1956 Az Apró.1956/1012 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1012[Miskolc]A Nagymiskolci Munkástanács Sztrájkbizottságának határozata  Nagymiskolci Munkástanács Sztrájkbizottsága1956 Az Apró.1956/637 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/656MiskolcA nevelés dolgozóinak követeléseiNevelői Munkástanács Intéző Bizottsága Nevelői Munkástanács Intéző Bizottsága19561956. okt. 31. 
Apró.1956/591MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye dolgozói!Miskolci Munkástanács Miskolci Munkástanács1956  
Apró.1956/28MiskolcBudapestről érkezett legujabb jelentés alapján közöljük ...Borsodmegyei Munkástanács Borsodmegyei Munkástanács1956  
Apró.1956/205[Miskolc]Északmagyarország népe!egyemberként követeljük az orosz csapatok kivonulását drága hazánk területérőlFüggetlen Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Ideiglenes Megyei VezetőségeFKGP Ideiglenes Megyei Vezetősége[1956]  
Apró.1956/600[Miskolc]Magyar dolgozók! A nagymiskolci Munkás Tanács értesít benneteket ...  Munkás Tanács1956  
Apró.1956/592MiskolcMi a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgató[!] teljes mértékben egyetértünk és támogatjuk a Budapesti Műszaki egyetem hallgatóinak jogos követelését, ...  Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Hallgatói[1956]  
Apró.1956/602MiskolcMiskolc város dolgozó! A megválasztott Népi bizottság szól hozzátok!Munkásbizottság, Sztrájkbizottság Munkásbizottság1956  
Apró.1956/590MiskolcTovarosi, Soldaty, Oficery, Druzâ!Rabocie i Studenty goroda Miškolc [s.n.][1956]  
Apró.1956/1077MosonmagyaróvárFelhívás a falvak és város népéhez!Mosonmagyaróvári Nemzeti Tanács Pál Sándor[1956]  
Apró.1956/1089MosonmagyaróvárFelhívás Mosonmagyaróvár népéhez!Mosonmagyaróvár Város Munkástanácsa, Mosonmagyaróvár Város Végrehajtóbizottsága Lugosi Géza   
Apró.1956/594MosonmagyaróvárPolgártársak! Követeljük, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják abba a harcot, ...Mosonmagyaróvár szabad város munkástanácsai Szelle Albert19561956. okt. 30. 
Apró.1956/620NagyatádA Nagyatádi Járás Forradalmi Ifjúsági Szövetségének felhívása a nagyatádi járás ifjúságához  Musztács István[1956]  
Apró.1956/621NagyatádA Nagyatádi Járási Nemzeti Tanács kiáltványa a nagyatádi járás dolgozó népéhez!  Nagyatádi Járási Nemzeti Tanács19561956. okt. 29. 
Apró.1956/375NagyatádNagyatád Dolgozói, Kommunisták, Elvtársak!MDP Nagyatádi Járási Pártbizottsága MDP Nagyatádi Járási Pártbizottsága[1956]  
Apró.1956/498NagyatádNagyatádi Járás Dolgozói! Munkások! Dolgozó parasztok! Néphez hű értelmiségiek!MSZMP Járási Intéző Bizottsága Suri György[1956]  
Apró.1956/635NagykanizsaNagykanizsa dolgozó népe!Nagykanizsai Városi Nemzeti Bizottság, Délzala szerkesztősége Lékai Gyula[1956]  
Apró.1956/636NagykanizsaNagykanizsai Városi Nemzeti Bizottsághatározat Lékai Gyula19561956. okt. 29. 
Apró.1956/245NyíregyházaA Hazafias Népfront Megyei Bizottságának felhívásaKovács István Kovács István1956  
Apró.1956/580NyíregyházaAdófizetési felhívás!Megyei Tanács VB. pénzügyi osztálya Megyei Tanács VB. pénzügyi osztálya19561956. dec. 14. 
Apró.1956/726NyíregyházaFelhívás!Szabolcs-Szatmár megyei és Nyíregyháza város Ideiglenes Forradalmi Bizottságának felhívása Szabolcs-Szatmár megyei és Nyíregyháza város Ideiglenes Forradalmi Bizottsága19561956. okt. 29. 
Apró.1956/207[Nyíregyháza]Kiáltvány!honfitársak, magyar testvérek!Lupkovics György [et al.]Lupkovics György[1956]  
Apró.1956/724[Nyíregyháza]Szabolcs-Szatmár megye dolgozó népe!Szabolcs-Szatmár Megyei Forradalmi Munkás Paraszt Tanács Szabolcs-Szatmár Megyei Forradalmi Munkás Paraszt Tanács[1956]  
Apró.1956/725NyíregyházaSzabolcs-Szatmár megyei Munkástanács Sztrájkbizottságának határozata  Szabolcs-Szatmár megyei Munkástanács Sztrájkbizottsága[1956]  
Apró.1956/1107ÓzdBarátaink! Kohász- és bányászfiatalok! Ifjumunkások! Fiatal értelmiségiek!Magyar Ifjúmunkás Szövetség Ózdi Ideiglenes Intézőbizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Ózdi Ideiglenes Intézőbizottsága1957  
Apró.1956/469ÓzdFelhívás! Örömmel és barátsággal köszöntjük a Szociáldemokrata Párt volt tagjait ...Magyar Szociáldemokrata Párt Központi Járási és Városi Intéző Bizottsága Magyar Szociáldemokrata Párt Központi Járási és Városi Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/675ÓzdOktóber 25-én a diósgyőri elvtársak példája nyomán gyárunk éjszakás műszakjának munkásai munkásgyűlést tartottak, ...Ózdi Kohászati Üzemek Munkástanácsa Ózdi Kohászati Üzemek Munkástanácsa1926[!1956]1956. okt. 26. éjjel 2 óra 
Apró.1956/676ÓzdÓzd és környéke munkásainak követeléseiÓzdi Kohászati Üzemek, Ózdi Szénbányászati Tröszt, Borsodnádasdi Lemezgyár Forradalmi Munkástancsai[!] Ózdi Kohászati Üzemek Forradalmi Munkástanácsa19561956. nov. 13. Az Apró.1956/1006 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1006ÓzdÓzd és környéke munkásainak követeléseiÓzdi Kohászati Üzemek Forradalmi Munkástanácsa, Ózdi Szénbányászati Tröszt Forradalmi Munkástanácsa, Borsodnádasdi Lemezgyár Forradalmi Munkástanácsa Ózdi Kohászati Üzemek Forradalmi Munkástanácsa19561956. nov.13. 
Apró.1956/674ÓzdÓzdi Kohászati Üzemek Munkástanácsának kiáltványÓzdi Kohászati Üzemek munkásszervező bizottsága Ózdi Kohászati Üzemek munkásszervező bizottsága[1956]  
Apró.1956/196PápaA Forradalmi Tanács felhivásaPápa város dolgozói, munkások, hazafiak, elvtársak! Forradalmi Tanács19561956. nov. 6. 
Apró.1956/197[Pápa]Hazáját szerető Magyar Hazafiak! Magyar IfjúságForradalmi Tanács Forradalmi Tanács[1956]  
Apró.1956/281PápaKözleménya Párt Járási és Városi Intézőbizottsága tájékoztatja a város lakosságát, hogy az ellenforradalmi kormány ... megbukott! Párt Járási és Városi Intézőbizottság[1956]  
Apró.1956/684PápaMagyar Dolgozó Parasztok! Álljatok a Nemzeti Forradalmi Tanács mellé!Pápai Nemzeti Forradalmi Tanács Pápai Nemzeti Forradalmi Tanács1956  
Apró.1956/680PápaPápa Város Dolgozói!Pápa Város Forradalmi Tanácsa Pápa Város Forradalmi Tanácsa[1956]  
Apró.1956/681PápaPápa Város Forradalmi Bizottságának az új Nemzeti Kormány elé terjesztendő követeléseiPápa Város Forradalmi Tanácsa Pápa Város Forradalmi Tanácsa19561956. okt. 27. 
Apró.1956/683PápaPápa város Parancsnokának parancsa: 3. szám. 1956 november 13.Pápai helyőrség szovjet parancsnoka Pápai helyőrség szovjet parancsnoka19561956. nov. 13. 
Apró.1956/682PápaPápa város Szovjet Parancsnokának parancsa2-es szám, 1956. november 7-énPomogálovPomogálov19561956. nov. 7. 
Apró.1956/497PápaPápai Járás Dolgozói! Honfitársak! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt járási ideiglenes intézőbizottsága MSZMP járási ideiglenes intézőbizottsága19561956. nov. 
Apró.1956/688PécsMagyarok, Polgárok, Budapest lakói!Pécsvidéki Bányász Szövetség Pécsvidéki Bányász Szövetség1956  
Apró.1956/735PrágaA Szakszervezeti Világszövetség felhívása Magyarország és az egész világ dolgozóihozLouis Saillant Szakszervezeti Világszövetség19561956. nov. 3. 
Apró.1956/758SalgótarjánA Szovjet Katonai Parancsnok és a Megyei Rendőrkapitányság Vezetőjének felhívása!  Megyei Rendőrkapitányság19561956. dec. 9. 
Apró.1956/759SalgótarjánA Szovjet Katonai Parancsnokság és Megyei Rendőrkapitányság vezetőjének parancsa  Megyei Rendőrkapitányság Vezetője19561956. dec. 8. 
Apró.1956/13[Salgótarján]Bányászok! Munkásfiatalok!a jelenlegi nehéz helyzetben szól hozzátok a párt Megyei Pártbizottság[1956]  
Apró.1956/658SalgótarjánFelhívás! A Nógrád megyei Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottságának karhatalmi parancsnoksága a rend és a normális élet biztosítása érdekében az alábbiakat rendeli el  Nógrád megyei Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság karhatalmi parancsnoksága1956  
Apró.1956/376SalgótarjánFelhívás! Bányászok! Vasasok! Építőipari és Szállító munkások! Nógrád dolgozói!MDP Nógrád megyei Bizottsága MDP Nógrád m. Bizottsága19561956. nov. 5. 
Apró.1956/513[Salgótarján]Felhívás! Nógrád megye Kommunistái! Magyar Dolgozók Pártjának tagjai!Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP Nógrád megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/1046SalgótarjánFelhívás! Salgótarjáni Acélárugyár Igazgatósága és Munkástanácsa, ...  Salgótarjáni Acélárugyár Igazgatósága és Munkástanácsa19561956. dec. 22. 
Apró.1956/509SalgótarjánSalgótarján dolgozói!Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei Járási-Városi Ideiglenes Intézőbizottságai MSZMP Megyei Járási-Városi Ideiglenes Intézőbizottságai[1956]  
Apró.1956/706SalgótarjánSalgótarján ipari munkásai, műszaki és adminisztratív dolgozói!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/707SátoraljaújhelyA Sátoraljaújhelyi Munkástanács végrehajtóbizottságának közleménye  Munkástanács VB.19561956. okt. 26. 
Apró.1956/708SátoraljaújhelyMagyar Testvérek! A nagy fejedelemnek és talpasaink[!] ezernyi ismert és ismeretlen mártírnak a földjéről, ... üzenjük nektekNemzeti Forradalmi Tanács [etc.] Saújhelyi Nemzeti Forradalmi Tanács19561956. nov. 2. 
Apró.1956/113SopronA Soproni Egyetem karai állást foglaltak népünk szabadságharcának szent ügyébenEgyetemi Tanács Soproni Egyetem MEFESZ Bizottság19561956. okt. 27. 
Apró.1956/516SopronFelhívás! Sopron Város Polgárai!Magyar Szocialista Munkáspárt Sopron városi Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP Sopron városi Ideiglenes Intéző Bizottsága19561956. nov. 12. 
Apró.1956/350SopronLiebe Österreicher! Im Namen des geprüften ungarischen Volkes die Jugend des Universität von Sopron  Soproni Egyetemi MEFESZ Bizottság[1956]  
Apró.1956/222SopronMagyar parasztok!a független, demokratikus Magyarországért harcoló egyetemi ifjúság fordul hozzátok azzal a céllal, hogy ...Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága, Soproni Egyetemi Karok Forradalmi BizottságaSoproni MEFESZ Bizottsága19561956. nov. 1. 
Apró.1956/715SopronMagyar Parasztok! A független demokratikus Magyarországért harcoló soproni ifjúság szól hozzátokSoproni Egyetemi MEFESZ Bizottság Soproni Egyetemi MEFESZ Bizottság19561956. nov. 1. 
Apró.1956/713SopronMunkástestvérek! Polgártársak!Sopron város Munkástanácsai László István19561956. nov. 16. 
Apró.1956/790[Sopron]Üzenet Budapestről  Soproni Egyetem MEFESZ Bizottsága[1956]  
Apró.1956/914SzarvasMagyar honpolgárok! Hazafiak! Történelmi órákban fordul hozzátok a Szarvasi Járási Hazafias Népfront megujhódott Nemzeti Bizottsága, ...  Szarvasi Járási Hazafias Népfront Nemzeti Bizottsága19561956. okt. 27. 
Apró.1956/193SzegedFelhívás!felhívom Szeged város polgári lakosságának figyelmét, ...A Forradalmi Nemzetőrség FőparancsnokaA Forradalmi Nemzetőrség Főparancsnoka19561956. nov. 2. 
Apró.1956/739SzékesfehérvárFelhívás! A székesfehérvári középiskolások felhívása az ország középiskolás tanulóihozSzékesfehérvári Középiskolások Diákszövetsége Székesfehérvári Középiskolások Diákszövetsége[1956] Lengyel Himnusz a röplap jobb felső szélén
Apró.1956/397SzékesfehérvárFiatalok! Megalakult a Munkás Ifjúság szervezete a: Magyar Forradalmi Ifjúmunkás SzövetségMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Fejér megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Fejér megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/586SzékesfehérvárKedves Barátaim, Elvtársak, Székesfehérvár dolgozó népe! Magyar hazafiak. Székesfehérvár ifjúsága!Mikes József Mikes József[1956]  
Apró.1956/479SzékesfehérvárMagyarok! Székesfehérvár dolgozó népe! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkás Párt Fejér megyei Elnöksége Gyenge Károly[1956]  
Apró.1956/480SzékesfehérvárMezőgazdasági Dolgozók! Dolgozó Parasztok! Testvérek!MSZMP Fejér megyei Elnöksége Hankó János[1956]  
Apró.1956/609SzékesfehérvárMunkások! Magyar Testvéreink!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/740SzékesfehérvárMunkások, magyar dolgozók!Székesfehérvári Szociáldemokrata Párt Intézőbizottsága Mikó István[1956]  
Apró.1956/1124SzékesfehérvárMunkások, magyar dolgozók! A több mint 8 esztendeig tartó önkény beszüntette a Magyar Szociáldemokrata Párt működésétA Székesfehérvári Szociáldemokrata Párt Intézőbizottsága Mikó István[1956]  
Apró.1956/521SzékesfehérvárSzékesfehérvári Járás Dolgozói! Munkások, Parasztok, Értelmiségiek!Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári Járási Elnöksége Fürjes Jánosné[1956]  
Apró.1956/778[Szekszárd]Mit kíván a Magyar Nemzet!Tolna Megyei Forradalmi Ifjúság Tolna Megyei Forradalmi Ifjúság1956  
Apró.1956/1101[Szekszárd]Mit tegyünk, hogy az inflációt elkerülhessük? Tolna megye dolgozói!MSZMP Tolna megyei Intézőbizottság MSZMP Tolna megyei Intézőbizottság[1957]  
Apró.1956/272SzekszárdSzekszárd dolgozó népe!munkások! Dolgozó parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok!Ifjúsági Forradalmi BizottságIfjúsági Forradalmi Bizottság1956  
Apró.1956/567[Szerencs]A Megyei Munkás-Paraszt Tanács Elnökétőla Megyei Munkástanács biztosította, hogy a Szerencsi Cukorgyár zavartalanul tovább dolgozzék [s.n.][1956]  
Apró.1956/744SzerencsA munkásság felhívása a falvak népéhez! Testvéreink! Magyarok!Szerencsi Járási Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottmány Szerencsi Járási Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottmány[1956]  
Apró.1956/1063[Szerencs]Felhívás a cukorrépatermelőkhöz! A Megyei Munkástanács biztosította, hogy a Szerencsi Cukorgyár zavartalanul tovább dolgozzék  Megyei Munkástanács[1956]  
Apró.1956/745SzerencsKözleménya Szerencsi Munkás-Paraszt Tanács az alábbiakat teszi közzéSzerencsi Járási Munkás-Paraszt TanácsSzerencsi Járási Munkás-Paraszt Tanács[1956]  
Apró.1956/754SzombathelyA Szombathelyi Mezőgazdasági Technikum tanulónak követeléseiSzombathelyi Mezőgazdasági Technikum Ifjúsági Tanácsa Szombathelyi Mezőgazdasági Technikum Ifjúsági Tanácsa[1956]  
Apró.1956/755SzombathelyA Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 12 pontjaNagy Lajos Gimnázium Ifjúsági Tanácsa Nagy Lajos Gimnázium Ifjúsági Tanácsa19561956. okt. 29. 
Apró.1956/807SzombathelyA Vas megyei Állami Építőipari Vállalat munkástanácsának követelései  Vas megyei Állami Építőipari Vállalat munkástanácsa19561956. okt. 29. 
Apró.1956/179SzombathelyAz ifjúság követeléseiForradalmi Munkás és Ifjúsági Bizottság Forradalmi Munkás és Ifjúsági Bizottság19561956. okt. 27. 
Apró.1956/301SzombathelyFelhívás! A szombathelyi katonai parancsnok parancsa a kijárási tilalom megváltoztatásáról  Katonai parancsnok19561956. nov. 22. 
Apró.1956/180SzombathelyKöveteléseinka szovjet hadsereg Magyarországon állomásozó összes alakulatai ... hagyják el az ország területétForradalmi Munkás és Ifjúsági BizottságForradalmi Munkás és Ifjúsági Bizottság19561956. okt. 27. 
Apró.1956/806SzombathelyVas megye Népe!a volt koalíciós pártok képviselőiből megalakult a megye Nemzeti Bizottsága Megyei Nemzeti Bizottság19561956. okt. 27. 
Apró.1956/569[Szombathely]Vasi parasztok! Megalakult a széles, demokratikus alapokon nyugvó magyar Nemzeti Kormány!  Megyei Nemzeti Bizottság[1956]  
Apró.1956/809[Szombathely]Vasmegyea Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapjaMagyar Dolgozók Pártjának Központi VezetőségeVasmegye Lapkiadó V.19561956. okt. 26.Fejlécen : Ingyen röplap
Apró.1956/810[Szombathely]Vasmegyepolitikai napilap Vasmegye Lapkiadó Váll.19561956. okt. 27. Fejlécen: Ingyen röplap
Apró.1956/787ÚjpestÚjpestiek!  [s.n.]19561956. nov. 6. 
Apró.1956/891VácA szovjet katonai parancsnok 1. sz. parancsaVác, 1956. november 18-ánGolikovGolikov19561956. nov. 18. 
Apró.1956/794VácFelhívás a város lakosságához! Vác Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága és a Forradalmi Nemzeti Bizottság, valamint a Magyar Helyőrség Parancsnoksága a mai napon megtárgyalta ...  Vác Városi Tanács VB[1956]  
Apró.1956/791VácFöldművesek! Parasztok! PolgártársakVác Város Forradalmi Nemzeti Bizottsága Vác Város Forradalmi Nemzeti Bizottsága[1956]  
Apró.1956/792VácMagyarok, Hazafiak, Polgártársak! Vác város Dolgozói!Vác Város Munkás- és Katonatanácsa Vác Város Munkás- és Katonatanácsa19561956. okt. 29. 
Apró.1956/796VácPolgártársak! A kormány lemondottVáci Forradalmi Nemzeti Tanács Váci Forradalmi Nemzeti Tanács[1956]  
Apró.1956/793VácPolgártársak! Megalakult Vác várost és a Váci Járást magában foglaló Munkás- és KatonatanácsVác Város Munkás- és Katonatanácsa Vác Város Munkás- és Katonatanácsa19561956. okt. 29. 
Apró.1956/795VácVác város lakosságához!Vác Városi Tanács végrehajtóbizottsága, Váci Városi Nemzeti Forradalmi Bizottság Vác Városi Tanács végrehajtóbizottsága[1956]  
Apró.1956/815VeszprémA Nemzeti Forradalmi Tanács kiáltványa!Veszprémi Nemzeti Forradalmi Tanács Veszprémi Nemzeti Forradalmi Tanács[19]56  
Apró.1956/817VeszprémA Veszprémmegyei Tanács Végrehajtóbizottságának 1. számú felhívása a megye, valamint Veszprém város dolgozóihoz  Veszprémmegyei Tanács Végrehajtó Bizottsága19561956. nov. 9. 
Apró.1956/136[Veszprém]Az 1956. november 4-6. között Veszprémben lezajlott cselekmények során a Veszprémi Vegyipari Egyetem alábbi tanszemélyzeti tagjai és hallgatói kerültek a szovjet csapatok fogságába  [s.n.][1956]  
Apró.1956/526VeszprémFelhívás Veszprém megye dolgozó parasztságáhozMagyar Szocialista Munkáspárt Veszprém Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága, Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága MSZMP Veszprém Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága[19]56  
Apró.1956/812VeszprémFelhívás Veszprém város dolgozóihoz!október 23-án megindult forradalmi felkelés a nép jogos követeléseinek kivívásáért robbant kiVeszprém város helyőrségének tisztjei és harcosai[s.n.]19561956. nov. 17. 
Apró.1956/525VeszprémFelhívás!Veszprém megye dolgozói! Hazafiak!Magyar Szocialista Munkáspárt Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága, Veszprém megyei Tanács Végrehajtó BizottságaMSZMP Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága[19]56  
Apró.1956/1049VeszprémFelhívás! A forradalmi munkás-paraszt kormány határozata alapján megszünt a beszolgáltatásVeszprém Megyei Tanács VB Magori I.19561956. nov. 29. 
Apró.1956/523VeszprémKözlemény1956. november 8-án megalakult Veszprémben a Magyar Szocialista Munkáspárt Veszprém járási Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP Veszprém járási Ideiglenes Intéző Bizottsága19561956. nov. 8. 
Apró.1956/524VeszprémKözlemény1956. november 7-én megalakult Veszprémben a Magyar Szocialista Munkás Párt Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága19561956. nov. 7. 
Apró.1956/816VeszprémMagyar Testvéreink! Bajtársak!dicsőséges forradalmunk népünk mellé állította a nép fiaiból lett Néphadseregünket isVeszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezeteVeszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezete[1956]  
Apró.1956/1050VeszprémMunkások! Parasztok! Értelmiségiek! Dolgozzatok sokat szenvedett hazánk sebeinek begyógyitásáért!  [s.n.]19561956. dec. 8. 
Apró.1956/696VeszprémPiros vér a pesti utcánT. L. Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezete[1956]  
Apró.1956/814VeszprémPolgártársak!az egész ország Nagy Imre mellé álltVeszprémi MEFESZVeszprémi MEFESZ19561956. nov. 2. 
Apró.1956/1047VeszprémTájékoztatóa megyei rendőrfőkapitányság értesíti a lakosságot, ...Ferenczi LászlóFerenczi László19561956. dec. 18. 
Apró.1956/1048VeszprémTisztelt Bizottság! Kedves Barátaink! A Hazafias Népfront Megyei Elnöksége decemberi ülésén foglalkozott a Népfront Bizottságok közvetlen tennivalóival  Hazafias Népfront Megyei Elnöksége19561956. dec.20. 
Apró.1956/489VeszprémVeszprém megyei munkások! Szervezett dolgozók! Bányászok! Műszaki értelmiségiek! Honfitársak!Magyar Szabad Szakszervezetek Veszprém megyei Szövetsége, Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Intéző Bizottsága Magyar Szabad Szakszervezetek Veszprém megyei Szövetsége[1956]  
Apró.1956/813VeszprémVeszprém város katonai kommendánsának 2. számú parancsaKonyisev Konyisev1956  
Apró.1956/379[Zalaegerszeg]A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Intézőbizottságának felhívása a munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez és minden dolgozóhoz  MDP Zala m. Intézőbizottsága[1956]  
Apró.1956/528ZalaegerszegA Magyar Szocialista Munkáspárt Zalaegerszegi Járási Intéző Bizottságának és a Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának közös felhívása a pártszervezetekhez és tanácsokhoz!  Percze Zsigmond[1956]  
Apró.1956/527ZalaegerszegA Magyar Szocialista Munkáspárt Zalaegerszegi Járási Végrehajtó Bizottságának felhívása a járás dolgozóihoz  Varsóczi Károly[1956]  
Apró.1956/1051ZalaegerszegKedves Kartárs! Nyilván ismeretes a Kartárs előtt is az utóbbi idők politikai eseményei, ...Lengyel Lajos, Moór Bálint Lengyel Lajos19561956. dec. 17. 
Apró.1956/541ZalaegerszegMagyarok vagyunk, igazat mondunk! Magyar Testvérek!  Gyarmati Sándor[1956]  
Apró.1956/727[Zalaegerszeg]Magyarok! Zala megye Dolgozó Népe!Szakszervezetek Megyei Tanácsa Szakszervezetek Megyei Tanácsa[1956]  
Apró.1956/819ZalaegerszegZalaegerszegi Ifjúsági Küldöttség és a Városi Tanács közös közleménye  Városi Tanács[1956]  
Apró.1956/877ZalaegerszegZalaegerszegi Városi Forradalmi Tanács  Zalaegerszegi Városi Forradalmi Tanács[1956]  
Apró.1956/820ZircZirci bányászok!teljes kapacitással megkezdték munkát a gyárak, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/1024[S.l.]1956. X. 22.- egyetemi naggyűlés[!] határozati javaslata  [s.n.]19561956. okt. 22. 
Apró.1956/55[S.l.]A Dél-Komárom megyei paraszttanácsok nyilatkozataDél-Komárom megye Nemzeti Bizottsága Dél-Komárom megye Nemzeti Bizottsága19561956. nov. 19. 
Apró.1956/60[S.l.]A DIMÁVAG munkásainak követeléseiDIMÁVAG Gépgyár munkásszervező bizottsága Járási Pártbizottság[19]56  
Apró.1956/70[S.l.]A dolgozó nép védelmére!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/845[S.l.]A falu élelmet ad, te mit adsz érte?  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/168[S.l.]A Forradalmi Ifjúság nem adja ki a kezéből a fegyvert ameddig a szovjet csapatok ki nem vonultak az országból!!!  Forradalmi Ifjuság[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/183[S.l.]A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a magyar néphez!  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/185[S.l.]A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a parasztsághoz!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/242[S.l.]A Hazafias Népfront felhívása!  Hazafias Népfront[1956]  
Apró.1956/940[S.l.]A kormányhoz! Követeljük a gyilkosságokért felelős ÁVH-tisztek felelősségre vonását!Egyetemi Forradalmi Bizottság Egyetemi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/340[S.l.]A Központi Vezetőség Gerő Ernő helyett Kádár János elvtársat nevezte ki a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége első titkárává  Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/372[S.l.]A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata a magyar néphez!  Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége19561956. okt. 26. 
Apró.1956/374[S.l.]A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése  Majoros János1956  
Apró.1956/961[S.l.]A magyar egyetemi ifjúság követeli  [s.n.][1956]  
Apró.1956/391[S.l.]A magyar eseményekrőlrészlet Szuszlov elvtárs, ... beszédéből [s.n.]1956  
Apró.1956/405[S.l.]A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség töretlenül küzd tovább ...  Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség1956  
Apró.1956/1042[S.l.]A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség töretlenül küzd tovább ...  Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség[1956] Fejlécben Vörösmarty Mihály idézet
Az Apró.1956/405 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/422[S.l.]A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása a parasztsághoz!  Petróczi József[1956]  
Apró.1956/423[S.l.]A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány felhívása a termelőszövetkezetek, gépállomások és állami gazdaságok vagyonának megóvására  Dóczi Róbert1956  
Apró.1956/424[S.l.]A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása!  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/515[S.l.]A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány programjaMSZMP Somogy megyei Intézőbizottsága    zöld papíron
210x145 mm
Apró.1956/430[S.l.]A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány rendelkezéseiből  Varga Gyula1956  
Apró.1956/440[S.l.]A Magyar Írók Szövetségének levele Nagy-Budapest Munkástanácsaihoz!Erdei Sándor Magyar Írószövetség[1956]  
Apró.1956/442[S.l.]A Magyar Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szabad Szakszervezetének Elnöksége megtárgyalta a szakszervezetekhez tartozó dolgozók élet- és munkakörülményeit  Ligeti László[19]56  
Apró.1956/1112[S.l.]A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Országos Szervező Bizottságának felhívása a magyar ifjúsághoz  Magyar Szocialista Ifjúsági Szövetség Országos Szervező Bizottsága[19]57  
Apró.1956/829[S.l.]A Magyar Köztársaság Határőrségének nyilatkozataHatárőrség Forradalmi Katonai Bizottsága Határőrség Forradalmi Katonai Bizottsága[1956]  
Apró.1956/452[S.l.]A Magyar Nemzeti Bizottmány határozata  Nemzeti Bizottmány19561956. okt. 29. 
Apró.1956/1032[S.l.]A Magyar Nemzeti Bizottmány Határozata  Magyar Nemzeti Bizottmány19561956. okt. 29. 
Apró.1956/438[S.l.]A magyar nép az elmúlt hetekben bennünket is magával ragadó szenvedéllyel és egységben nyilvánította ki akaratátMagyar Írók Szövetsége és más művészeti és értelmiségi szövetségek Magyar Írók Szövetsége1956  
Apró.1956/547[S.l.]A magyar néphez! A magyar katonákhoz és tisztekhez!A magyarországi szovjet csapatok parancsnoksága [s.n.][1956] Az Apró.1956/1027 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1027[S.l.]A magyar néphez! A magyar katonákhoz és tisztekhez!Magyarországi szovjet csapatok parancsnoksága Magyarországi szovjet csapatok parancsnoksága[1956] Az Apró.1956/547 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/730[S.l.]A magyar néphez! A Magyar Szakszervezetek programja azonnali intézkedésekreSzakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége[19]56 A Szabad Nép mai számának vezércikke: Nyugalom és rend kell!
Apró.1956/459[S.l.]A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége megválasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát  [s.n.][1956]  
Apró.1956/460[S.l.]A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 21. számú törvényerejű rendelete a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetésérőlDobi István, Kristóf István Dobi István1956  
Apró.1956/465[S.l.]A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottsága 1956. november 1-i kiáltványának legfontosabb pontjai  Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége[1956]  
Apró.1956/731[S.l.]A magyar szakszervezetek programja azonnali intézkedésekreSzakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége[1956]  
Apró.1956/732[S.l.]A magyar szakszervezetek programja azonnali intézkedésekrea Népszava pénteki számábólSzakszervezetek Országos Tanácsa ElnökségeKoncsek László19561956. okt. 26. 
Apró.1956/492[S.l.]A Magyar Szocialista Munkáspárt Ideiglenes Központi Bizottságának határozata  MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága1956  
Apró.1956/1104[S.l.]A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának levele a magyar nőkhöz  [s.n.][1957]  
Apró.1956/576[S.l.]A Megyei Tanács felhívása megyénk lakosságához!Megyei Tanács VB Megyei Tanács VB[1956]  
Apró.1956/401[S.l.]A mi munkánk nem ér végetMagyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség[1956]  
Apró.1956/947[S.l.]A múltban elkövetett súlyos hibák és a közelmúlt történelmi eseményei bennünk, magyar dolgozókban megrendítették a bizalmat, ...  [s.n.]1956  
Apró.1956/284[S.l.]A munkaJuhász Gyula [s.n.][1956]  
Apró.1956/1072[S.l.]A munka jelenti az életet!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1092[S.l.]A Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány az egész dolgozó nép érdekeit szolgáljaa Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány rendeleteiből MSzMP Győr-Sopronmegyei idl. int. biz.   
Apró.1956/632 A Nagybudapesti Központi Munkástanács november 30-i határozata  Nagybudapesti Központi Munkástanács   
Apró.1956/631 A Nagybudapesti Munkástanács a munkástanácsok küldötteivel és a kormánnyal történt tárgyalás alapján f. hó 15-én a munka felvételével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta  Nagybudapesti Központi Munkástanács 1956. nov. 15. 
Apró.1956/644[S.l.]A nemzet egységes akarata  [s.n.]1956 Az Apró.1956/1117 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1117[S.l.]A nemzet egységes akarata  [s.n.][1956] Az Apró.1956/644 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/648[S.l.]A Nemzeti Forradalmi Tanács kiadványa  Nemzeti Forradalmi Tanács[1956]  
Apró.1956/649[S.l.]A Nemzeti Paraszt Párt 1956. november 1-én, d. u. 1 órakor ujraalakuló[!] gyűlést tart ...Ideiglenes Intézőbizottság Nemzeti Paraszt Párt1956  
Apró.1956/650[S.l.]A nemzetnek élnie kell! Részletek Kádár János nov. 26-i rádióbeszédéből  [s.n.][1956]  
Apró.1956/689[S.l.]A pénzügyminisztérium felhívása az adótartozások rendezésére  [s.n.]1956  
Apró.1956/456[S.l.]A politikai fogjok[!] még mindig a Gyűjtő fogházban vannak!A Magyar Nép [s.n.][1956]  
Apró.1956/749[S.l.]A Szociáldemokrata Párt nevében Kéthly Anna szeretettel köszönti Budapest és az ország felszabadult dolgozóit!  Szociáldemokrata Párt[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/753[S.l.]A Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének nyilatkozata ...  [s.n.]19561956. okt. 30. 
Apró.1956/827[S.l.]Államunk az ország húsellátásának biztosítása érdekében kukoricaértékesítési szerződések kötését várja a termelőktől  Szabó Lajos1956  
Apró.1956/432[S.l.]Általános sztrájkfelhívás!Magyar Ifjúmunkások és egyetemisták [s.n.][1956] Apró.1956/1037 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1037[S.l.]Általános sztrájkfelhívás!Magyar Ifjúmunkások és egyetemisták [s.n.][1956] Az Apró.1956/432 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1064[S.l.]Amig városunk hetilapjának engedélye nem érkezik meg, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága hangos ujságot ad közre ...  Meleg József[1956]  
Apró.1956/1105[S.l.]Angol polgári lapok nyugatra ment magyarokról  [s.n.][1957] The Daily Telegraph és The Yorkshire Post című lapok illusztrációként szerepelnek
Apró.1956/4[S.l.]Április 4 nekünk nem ünnepünk!  [s.n.]1957  
Apró.1956/276[S.l.]Az iskolák helyreállításáról!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/673[S.l.]Az Orvostudományi Egyetem ifjúságának legsürgősebb követelései  Orvostudományi Egyetem ifjúsága[1956]  
Apró.1956/783[S.l.]Az új kormány névsoraMagyar Távirati Iroda Koncsek László19561956. okt. 26. 
Apró.1956/402[S.l.]Bányászifjak, fiatal aknászok, fiatal műszakiak! Élni akarunk, adjatok szenet!Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Országos Ideiglenes Bizottsága[1956]  
Apró.1956/12[S.l.]Bányászok, Bányászasszonyok!gondoltok ti arra, a hogy a sztrájk további fenntartása hová fajul? [s.n.][1956]  
Apró.1956/14[S.l.]Barátaimhoz!amerre jársz, látod a pusztulás nyomait, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/49[S.l.]Barátaink segítsége!Kádár Jánosnak, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ElnökénekBulganyinBulganyin1956  
Apró.1956/746[S.l.]Bcsületes[!] forradalmár! Légy óvatos! Gondolkozz!Szervezett munkások hazafias csoportja [s.n.][1956]  
Apró.1956/17[S.l.]Béke! Rend! Függetlenség! Jólét!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/941[S.l.]Békét, Semlegességet, Rendet, Nyugalmat!Országos Semlegességi Mozgalom Központi Bizottsága Országos Semlegességi Mozgalom Központi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/25[S.l.]Bízhatunk-e a forradalmi munkás-paraszt kormányban?  [s.n.]19561956. dec. 10. 
Apró.1956/26[S.l.]Boldog új esztendőt csak az orosz csapatok kivonulása után lehet elképzelni!  [s.n.][1957]  
Apró.1956/30[S.l.]Budai 3 pont  [s.n.][1956]  
Apró.1956/470[S.l.]Budapest dolgozói kezdjétek meg a munkátMSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/471[S.l.]Budapest dolgozói! Segítsetek a további vérontás és rombolás megszüntetésében!MSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/32[S.l.]Budapest után Sartre újra szól  [s.n.]1956 A L Express című lapból
Apró.1956/33[S.l.]Budapesti dolgozók!ne engedjétek, hogy ártatlan gyermekek és anyák pusztuljanak el ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/181[S.l.]Budapestiek ne hagyjátok!Forradalmi Munkás Paraszt Kormány Forradalmi Munkás Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/162[S.l.]Csodálatos évForradalmi Ifjúság Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/57[S.l.]Devecseri Gábor költő nyilatkozata  Devecseri Gábor19561956. okt. 27. 
Apró.1956/570/a[S.l.]Diákok! A nemzet soha nem felejti el forró hazaszereteteteket[!], ...Megyei Pártbizottság, DISZ megyei bizottsága Megyei Pártbizottság[1956]  
Apró.1956/506[S.l.]Diákok! Elég volt a testvérharcból, az ország népe rendet nyugalmat akarMSZMP Megyei Intézőbizottsága Szirmai Jenő[1956]  
Apró.1956/62[S.l.]Dobi István, az Elnöki Tanács Elnökének nyilatkozata  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1093[S.l.]Dolgozó Parasztok! A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány számos határozatot hozott ...  [s.n.][1957]  
Apró.1956/1061[S.l.]Dolgozó parasztok! A szovjet hadsereg felszabadító harca nélkül nem lett volna földosztás Magyarországon 1945-ben  [s.n.][1956]  
Apró.1956/577[S.l.]Dolgozó parasztok! Szocialista szektorok dolgozói!Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Hazafias Népfront Megyei Bizottsága Megyei Tanács VB[1956]  
Apró.1956/71[S.l.]Dolgozó parasztok! Termelőszövetkezeti dolgozók! Elvtársak!ne hallgassatok az ellenség uszításaira, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/517[S.l.]Dolgozó parasztok! Termelőszövetkezeti tagok! Támogassátok a Munkás Paraszt Forradalmi Kormányt!Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége[1956]  
Apró.1956/72[S.l.]Dolgozó Parasztok, Termelőszövetkezeti tagok!mind már erről értesültetek, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/73[S.l.]Dolgozzunk fegyelmezetten, hogy a kormány beválthassa igéreteit, hogy követeléseink megvalósulhassanak  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/79[S.l.]Édesanyák magyar asszonyok!az édesanyák érzik igazán, mennyi szenvedés érte az utolsó hetekben drága hazánkat és családjainkat [s.n.][1956]  
Apró.1956/91[S.l.]Egy anya leveleM. Zs.-né [s.n.][1956]  
Apró.1956/171[S.l.]Egyetemi ifjak, Diákok!ti mindig józanul gondolkodtatok, ...Forradalmi karhatalomEgyetemi karhatalom[1956]  
Apró.1956/555[S.l.]Egyetemisták követelései!MEFESZ MEFESZ[1956]  
Apró.1956/108[S.l.]Egyetemisták! Magyar fiatalok!az elmúlt napokban bebizonyítottátok határtalan hazaszereteteketEgyetemi Ifjak[s.n.][1956]  
Apró.1956/357[S.l.]Elég volt a zűrzavarból! Teremtsünk rendet, nyugalmat, hogy tanulni, építeni tudjunkMagyar diákok [s.n.][1956]  
Apró.1956/862[S.l.]Éljen a szabad független Magyarország! Honfitársak! Magyar Fiatalok!Szabad forradalmi magyar ifjúság [s.n.][1956]  
Apró.1956/121[S.l.]Előre magyarok! Előre katonák!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/69[S.l.]Elvtársak van fegyverünkA dolgozó nép [s.n.][1956]  
Apró.1956/125[S.l.]Elvtársak! Barátok! Magyar Dolgozók!  [s.n.]1956  
Apró.1956/186[S.l.]Elvtársak! Munkástestvérek!munkásosztályunk, ifjúságunk dicső harcát fasiszta banditák fehérterrorrá akarták változtatniForradalmi Munkás-Paraszt KormányForradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/1059[S.l.]Építő munkások! Emlékezzetek amikor még a Kossuth-téren vártatok alkalmi munkára  [s.n.][1956]  
Apró.1956/700[S.l.]Eredj, ha tudszReményik Sándor [s.n.][1956]  
Apró.1956/811[S.l.]Eredj? Ha tudsz!Végvári [s.n.][1956] A szerző neve mellett 1918 szerepel
Apró.1956/1062[S.l.]Értelmiségiek! A szovjet hadsereg felszabadító harcai nyomán hazánkban is lehetővé vált az alkotói szabadság kibontakozása, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/578[S.l.]Értelmiségiek! Magyar Dolgozók! Drága hazánk nehéz napokat él átMegyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei Intéző Bizottsága, Hazafias Népfront Megyei Bizottsága Megyei Tanács VB[1956]  
Apró.1956/846[S.l.]Ezt akarod? Nem! Ezt nem akarhatod! Termelj!!!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/617[S.l.Fegyveres erők tagjai! Harcosok! Felfegyverzett munkások! Elvtársak!Nagy Imre, Kádár János Nagy Imre[1956]  
Apró.1956/720[S.l.]Fel Dózsa népe!  Nemzeti Paraszt Fárt[!][1956]  
Apró.1956/968[S.l.]Felhívásmiután a jelenlegi kormány, Kádár János kormánya ...Fegyveres Forradalmi IfjúságFegyveres Forradalmi Ifjúság19561956. nov. 12. 
Apró.1956/429[S.l.]Felhívás a magyar néphez! A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programmja[!]  [s.n.][1956]  
Apró.1956/548[S.l.]Felhívás a magyar néphez! Magyarok - katonák és tisztek!A Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnoksága [s.n.][1956]  
Apró.1956/163[S.l.]Felhívás a szabad magyar néphez!Forradalmi Ifjúság Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/144[S.l.]Felhívás!keresünk minden házkörüli szolgálatra kész miniszterelnököt [s.n.][1956]  
Apró.1956/147[S.l.]Felhívás!mi, a 9497. alakulat személyi állománya, követeljük a független, szabad, demokratikus magyar kormánytHaraszti Tibor [et al.]Haraszti Tibor[ante 1956] Fényképészeti eljárással készült másolat az eredeti röplapról
Apró.1956/1041[S.l.]Felhívás! A Magyar Forradalmi Ifjúság követeli, ...Magyar Forradalmi Ifjúság harci vezérkara Magyar Forradalmi Ifjúság harci vezérkara[1956] Az Apró.1956/409 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/800[S.l.]Felhívás! A városi munkás-paraszt forradalmi demokratikus tanács ... egyetért a Kádár János vezette munkás-paraszt kormánnyal és annak programmjávalVárosi Munkás-Paraszt Forradalmi Tanács Elnöksége [s.n.][1956]  
Apró.1956/366[S.l.]Felhívás! Munkások! Elvtársak! Dolgozók!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Zalai Emil1956  
Apró.1956/520[S.l.]Felhívás! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok!Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár megyei Intéző Bizottsága MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/657[S.l.]Felhívás! Nógrádmegye dolgozó népe! Munkások, Parasztok, Értelmiségiek, Fiatalok!Nógrádmegye Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottsága Nógrádmegye Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottsága[1956]  
Apró.1956/666 Felhívás! Örömmel vettük tudomásul az új Nemzeti Kormánynak azt a bejelentését, ...Óbudai Fiatalok Hazafias Szervezete     
Apró.1956/140[S.l.]Felhívás!!!miután a jelenlegi kormány, Kádár János kormánya ... nem tudja az országot kivezetni, ...Fegyveres Forradalmi Ifjúság[s.n.]19561956. nov. 11. 
Apró.1956/157[S.l.]Fiatalok! Ifjumunkások! diákok! egyetemisták!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/433[S.l.]Figyelem! Figyelem! Figyelem! Felhívás minden magyarhoz!Magyar Ifjúság [s.n.][1956]1956. nov. 22. 
Apró.1956/455[S.l.]Figyelem! Teljes és valódi vallásszabadságot és Mindszenty hercegprímás azonnali szabadonbocsátását követeli a magyar nép  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/481[S.l.]Fogjunk össze! A magyar dolgozó népet mérhetetlen károk érték az elmúlt hetekbenMSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/110[S.l.]Forradalmi híradóaz M. SZ. M. P. igazi jelentősége: Magyarország Szovjet Megszállók PártjaEgyetemi Ifjúság Ellenállási Csoport[s.n.][1956]  
Apró.1956/482[S.l.]Forradalmi ifjúság! Egyetemisták, diákok, dolgozó fiatalok!Magyar Szocialista Munkás Párt MSZMP[1956]  
Apró.1956/856[S.l.]Forradalmi Karhatalmi Bizottság  [s.n.][1956]  
Apró.1956/174[S.l.]Forradalmi krónika   [1956] stencil
Apró.1956/195[S.l.]Forradalmi rádióműsor  [s.n.][1956]  
Apró.1956/198[S.l.]Földrajz: Melyik az öt nagyhatalom?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/201[S.l.]Független demokratikus szocialista Magyarországot.A rend, nyugalom és a közbiztonság helyreállítása után vonják ki a szovjet csapatokat [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/215[S.l.]Független országot akarsz?akkor miért teszed tönkre sztrájkkal? [s.n.][1956]  
Apró.1956/224[S.l.]Gyilkos ellenforradalmárok reszkessetek!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/484[S.l.]Haladéktalanul induljon meg a munka!MSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/634[S.l.]Halló, halló, figyelem!Nagyimrov [s.n.][1956]  
Apró.1956/970[S.l.]Határozatcsatlakozunk a szegedi Egyetemisták javaslatához ...Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése MEFESZÉpítőipari és Műszaki Egyetem MEFESZ[1956] Az Apró.1956/127, az Apró.1956/969 és az Apró.1956/1122 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/779[S.l.]Hátbatámadták a magyar szabadságot!A továbbharcoló magyar ifjúság [s.n.]19561956. nov. 6. 
Apró.1956/151[S.l.]Hazánk dolgozó népe, magyar testvéreink!a szovjet megszálló csapatok ... rommá lőtték fővárosunk munkásnegyedeitA Felkelő Forradalmi Ifjúság[s.n.]19561956. nov. 15. 
Apró.1956/840[S.l.]"Hiába menekülsz, hiába futsz, a sorsod elől futni úgyse tudsz! ..."  [s.n.][1956]  
Apró.1956/425[S.l.]Hivatalos közlemény a lakosságot nyugtalanító álhírekről és ellenforradalmárok, fegyveres banditák ártalmatlanná tételérőlMagyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Varga Gyula[1956]  
Apró.1956/651[S.l.]Hogy felengedjen a jég ...  [s.n.]1956 A "Népakarat" c. lap 1956. dec. 19.-i számát az alábbi cikk miatt elkobozták
Apró.1956/260[S.l.]Hogyan kerülhetjük el az inflációt?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1071[S.l.]Hogyan tudja teljesíteni a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány a munkások követeléseit?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/261[S.l.]Honfitárs!hetvenezer halottunk nevében követeljük ... [s.n.][1956] A röplap alján: Ha igaz hazafi vagy add tovább!
Apró.1956/243[S.l.]Honfitársak, Borsod népe!Hazafias Népfront Hazafias Népfront[1956]  
Apró.1956/263[S.l.]Honvédek, tiszthelyettesek, tisztek és tábornokok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/265[S.l.]Hős hadseregünk tisztjeinek becsületét akarja sárbarántani Münnich Ferenc ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1070[S.l.]Igaz-e hogy sztálinista a Kádár kormány?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/878 Igazolásigazoljuk, hogy ... a Volt Politikai Foglyok Szövetségének tagjaSzervező BizottságSzervező Bizottság   
Apró.1956/987[S.l.]Igazolásigazolom, hogy Szegedi Dénes ...Juhász János[s.n.][ante 1956]1956. okt. 31.
1956.nov.2.
 
Apró.1956/881[S.l.]Igazolványa Magyar Honvédség Forradalmi Bizottmánya igazolja, hogy ... állományába tartozik Magyar Honvédség Forradalmi Bizottmánya195[6]  
Apró.1956/1065[S.l.]Igéret, Valóság  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1080[S.l.]Igy akarták ők ...  [s.n.][1956] A Látóhatár című folyóirat 1956. 3/4. szám címlapja illusztrációként szerepel
Apró.1956/494[S.l.]Induljon meg az élet! Közlekedési és szállítási dolgozók!Magyar Szocialista Munkás Párt MSZMP[1956]  
Apró.1956/728[S.l.]Intézkedésintézkedések politikai téren szakszervezeti vezetőknekSzakszervezetek Országos Tanácsának ElnökségeSzakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége[1956]  
Apró.1956/275[S.l.]Irányelvek a Magyar Szocialista Munkáspártba való tagfelvétel módjára  Kálmán István[1956]  
Apró.1956/843[S.l.]Itt a tél!! Siessetek a lakások újjáépítésével!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/999 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/999[S.l.]Itt a tél!!! Siessetek a lakások újjáépítésével  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Az Apró.1956/843 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1125[S.l.]Itt London ... Farizeusok  [s.n.][1956]  
Apró.1956/627 Javaslattudjuk milyen nehéz helyzetben van az országNagybudapesti Központi Munkástanács [etc.]  1956. nov. 21. 
Apró.1956/466[S.l.]Javaslat végleges munkástanácsok és igazgatótanácsok választásáraMagyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége[1956]  
Apró.1956/1087[S.l.]Jelentkezz bányásznak!  Somogyi L.[19]56  
Apró.1956/282[S.l.]Jelszavaink  [s.n.][1956]  
Apró.1956/686[S.l.]Jelszavunk: A parasztegységParaszttanácsok Ideiglenes Szervezőbizottsága Paraszttanácsok Ideiglenes Szervezőbizottsága[1956]  
Apró.1956/841[S.l.]Jelszónaptár1956 őszén szerkeszti és kiadja: Amerika Hangja [s.n.]1956  
Apró.1956/283[S.l.]Jön a tél! Lakást akarunk!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/286[S.l.]Kádár János elvtársnak a Központi Vezetőség első titkárának rádióbeszéde  Szántó József[1956]  
Apró.1956/287[S.l.]Kádár János rádióbeszéde a magyar néphez  [s.n.][1956]  
Apró.1956/288[S.l.]Kádár Jánosnak, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökének november 26-i rádióbeszéde  [s.n.]1956  
Apró.1956/289[S.l.]Kádárlap/Káderlapa magyar hazaárulók hivatalos közlönye ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/176[S.l.]Karl Marks: "Ne mozet byt svobodnym tot narod, kotoryj ugnetaet drugie narody"Revolucionnaâ vengerskaâ molodez A forradalmi magyar ifjúság[1956]  
Apró.1956/56[S.l.]Kedves barátaim!elsőnek kértem szót, ...Déry Tibor[s.n.][1956] Déry Tibor 1956. decemberben az Írószövetségben tartott előadásának lejegyzett szövege
Apró.1956/975 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/975[S.l.]Kedves barátaim!elsőnek kértem szót, ...[Déry Tibor][s.n.][1956] Az Apró.1956/56 jelzetű dokumentum kiadás változata
Déry Tibor 1956. decemberében az Írószövetségben tartott előadásának lejegyzett szövege
3. p. más méretű: 84x170 mm
Apró.1956/333[S.l.]Kedves dorogi és tatai bányászok!Kovács Mária Kovács Mária[1956] Kovács Mária a Kálvária u. isk. VIII. o. tanulója
Apró.1956/339[S.l.]Keresztény magyar olvasótábor!Központi Sajtóvállalat Központi Sajtóvállalat[1956]  
Apró.1956/1056[S.l.]Ki az ellenforradalmárokkal a hivatalokból!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/313[S.l.]Kiadták a jelszót: néma tüntetés november 23-án, hogy így szavazzon a magyar  [s.n.][post 1956] Az eredeti dokumentum 1956-ban készült
Apró.1956/645[S.l.]Kiáltványa Magyar Nemzeti Bizottmány felhívása a szakszervezetekhez és munkástanácsokhozDudás JózsefDudás József[1956]  
Apró.1956/1115[S.l.]Kiáltványmagyar felkelők!Szabadságukért harcoló fegyveres felkelők[s.n.][1956] Az Apró.1956/859 és az Apró.1956/1114 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/1114[S.l.]Kiáltvány Magyarok! Felkelők!Szabadságukért harcoló fegyveres felkelők [s.n.][1956] Az Apró.1956/859 és az Apró.1956/1115 jelzetű dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/393[S.l.]Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozataDudás József Magyar Forradalmi Bizottmány[1956]  
Apró.1956/859[S.l.]Kiáltvány! Magyar felkelők!Szabadságukért harcoló fegyveres felkelők [s.n.][1956] Az Apró.1956/1114 és az Apró.1956/1115 dokumentumok kiadás változata
Apró.1956/315[S.l.]Kié legyen a hatalom? A dolgozóké!!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1083[S.l.]Kik vagytok ti sötét alakok, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/316[S.l.]Kinek nem tetszik a szovjet csapatok magyarországi jelenléte?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/138[S.l.]Kis politikai lexikonFegyveres Forradalmi Ifjúság Fegyveres Forradalmi Ifjúság19561956. nov. 15. 
Apró.1956/581[S.l.]Kivonat az Egyetemi Ifjúság c. újságból: Mennyiben felelős Nagy Imre?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/330[S.l.]Kommunista összefogással ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/500[S.l.]Kommunisták! Munkások, parasztok, értelmiségiek, forradalmi ifjúság!MSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/857[S.l.]Kossuth címer  [s.n.][1956] A cím a tartalomból
Apró.1956/335[S.l.]Köszöntő 1956.  [s.n.][1956]  
Apró.1956/337[S.l.]Követeljük Kós Péter ENSZ küldött visszahívását!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/1088[S.l.]Középdunántúli Széntröszt Toborzási Híradója  Somogyi Lajos[19]56  
Apró.1956/945[S.l.]Középiskolás diákok! Ne hagyjátok, hogy iskolátok indokolatlan zárvatartásával késleltessétek hazánkban a rend helyreállítását ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/341[S.l.]Küzdj és bízzál!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/342[S.l.]Lakóbizottságok! Segítsetek a Vöröskereszt ajándékának igazságos elosztásában!  [s.n.][1956] A nyalókás falragasz teljes szövege a cím
Apró.1956/345[S.l.]Láss tisztán, gondolkozz józanul!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/187[S.l.]Lássunk munkához! Munkások! Elvtársak! Magyar Hazafiak!Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/346[S.l.]Le a ruszki barát Kádár kormánnyal. Éljen Nagy Imre  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/347[S.l.]Le a szovjet megszállókkal!  [s.n.][1956] A nyalókás falragasz teljes szövege a cím
Apró.1956/349[S.l.]Legújabb hír!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/575[S.l.]Levél a pártszervezetekhezMegyei Párt-Végrehajtóbizottság Pankász[1956]  
Apró.1956/358[S.l.]Ma felelőtlenség a zavarkeltésaki izgat - az a népnek ártMagyar diákok[s.n.][1956]  
Apró.1956/351[S.l.]Ma még van élelem, iparcikk, fűtőanyag, de mi lesz holnap, ha nem dolgozunk?  [s.n.][1956] A nyalókás falragasz a teljes szövege a cím
Apró.1956/890[S.l.]Magyar anyák! Magyar lányok, asszonyok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/963[S.l.]Magyar asszonyok, lányok, anyák!  [s.n.][1956] Az Apró.1956/355 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/74[S.l.]Magyar bajtársak! Munkások, testvérek!mi a Magyar Nemzeti hadsereg honvédei és tisztjei követeljük, ...Dózsa gépkocsizó t. isk.Dózsa gépkocsizó t. isk.[1956]  
Apró.1956/502[S.l.]Magyar dolgozók! A fasiszta ellenforradalom veszélyezteti szocialista vívmányokatMagyar Szocialista Munkáspárt MSZMP[1956]  
Apró.1956/363[S.l.]Magyar dolgozók! A magyar anyák gyermekeiknek élelmet, ruhát, fűtött szobát kérnek  [s.n.][1956] Nyalókás falragasz
Apró.1956/364[S.l.]Magyar dolgozók! A magyar anyák kérnek benneteket ...  [s.n.][1956] Nyalókás falragasz
Apró.1956/729[S.l.]Magyar Dolgozók! A Magyar Szakszervezetek programja azonnali intézkedésekreSzakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége Mező József1956  
Apró.1956/503[S.l.]Magyar dolgozók! Hazafiak!Magyar Szocialista Munkáspárt MSZMP[1956]  
Apró.1956/428[S.l.]Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány programja  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956]  
Apró.1956/486[S.l.]Magyar Karhatalmisták! Tartsátok be a törvényességet, ...MSZMP 7756. Honvéd Szervezete Varga Gyula[1956]  
Apró.1956/441[S.l.]Magyar katonák! Járuljatok hozzá a rend és a nyugalom helyreállításához fegyelmezett magatartásotokkal  [s.n.][1956]  
Apró.1956/239[S.l.]Magyar könyvtárosok!a Rákosi, Gerő-féle klikk népellenes politikája éveken át megnehezítette a mi munkánkat isHazafias Könyvtárosok BizottságaHazafias Könyvtárosok Bizottsága[1956]  
Apró.1956/445[S.l.]Magyar mérnökök és műszakiak!Nagy Imre kormánya a nemzeti egységet képviseli [s.n.][1956]  
Apró.1956/446[S.l.]Magyar Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szabad Szakszervezete megyei forradalmi tanácsának felhívásaMagyar Mező- és Erdőgazdasági Szabad Szakszervezet Nógrádmegyei Forradalmi Tanácsa Bencsik István[1956]  
Apró.1956/599[S.l.]Magyar munkás és értelmiségi testvéreink!Munkás Tanács, Forradalmi tanács Munkás Tanács[1956]  
Apró.1956/194[S.l.]Magyar parasztok!győzött a forradalom, mely a ti szabadságotokat, jóléteteket is eredményezi Forr.-i Nemzeti Tanács[1956]  
Apró.1956/557[S.l.]Magyar parasztok, Hazafiak! A Rákosi zsarnokság felett meghúztuk a vészharangot  MEFESZ[1956]  
Apró.1956/251[S.l.]Magyar pedagógusok!zárjátok ki soraitokból a rémhírterjesztőket és lázítókatHazafias Népfront Szülői Bizottsága[s.n.][1956]  
Apró.1956/529[S.l.]Magyar testvéreink! Munkások!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/530[S.l.]Magyar testvéreink! Ne feledjétek a magyar forradalom célkitűzéseit, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/531[S.l.]Magyar urán magyar kincs? ehez[!] másnak joga nincs!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/96[S.l.]Magyaroka forradalmi harcosok a legjobb erőinkEgyetemek Bizottsága[s.n.][1956]  
Apró.1956/164[S.l.]Magyarok!az ÁVH szembehelyezkedik a néppel és a kormánnyalA Forradalmi IfjúságForradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/165[S.l.]Magyarok!az egész világ velünk harcolForradalmi IfjúságForradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/534[S.l.]Magyarok! Barátaink! Polgártársak!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/535[S.l.]Magyarok! Budapest dolgozó népe!  [s.n.][post 1956]  
Apró.1956/537[S.l.]Magyarok! Egyes felelőtlen elemek különböző provokációs híreket terjesztenek  [s.n.][1956]  
Apró.1956/153[S.l.]Magyarok! Fiatalok!ezek a napok a történelem legszomorúbb napjai voltak, ...A felkelő ifjúság[s.n.][1956]  
Apró.1956/150[S.l.]Magyarok! Fiatalok! Ne higyjetek[!] az új Nemzeti Kormánynak!Felkelő Fiatalság [s.n.][1956]  
Apró.1956/782[S.l.]Magyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák!Új Ideiglenes Forradalmi Kormány és Honvédelmi Bizottmány Új Ideiglenes Forradalmi Magyar Kormány és Honvédelmi Bizottmány[1956]  
Apró.1956/496[S.l.]Magyarok! Honfitársak!legyen rend, nyugalom MSZMP[1956]  
Apró.1956/61[S.l.]Magyarok! Kedves Barátaim!nehéz órákban szólok hozzátokDobi IstvánDobi István1956  
Apró.1956/190[S.l.]Magyarok! Munkások!a nép vérével vívtuk ki a forradalmatA Forradalmi Munkások és Ifjúság[s.n.][1956]  
Apró.1956/487[S.l.]Magyarok! Munkások! Parasztok! Népi demokráciánkhoz hű értelmiség!MSZMP 7756. Honvéd Szervezete Varga Gyula[1956]  
Apró.1956/540[S.l.]Magyarok! Ne csüggedjetek!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/454[S.l.]Magyarok! Ne gyalázzátok meg szent forradalmunkatMagyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány[1956]  
Apró.1956/426[S.l.]Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák! Polgárok!Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Békés megyei Népújság[1956]  
Apró.1956/542[S.l.]Magyarok! Üzemi munkások!  Gyarmati Sándor[1956]  
Apró.1956/539 Magyarok! VII. ker. dolgozói!  [s.n.]19561956. nov. 17. 
Apró.1956/544[S.l.]Magyarokhoz!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/545[S.l.]Magyarország és Budapest népe!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/367[S.l.]Magyarország Népe!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége1956  
Apró.1956/1001[S.l.]Magyarság! Fiatalok!mártírjaink holtteste felett teszünk esküt, ...Új Ideiglenes Magyar Kormány és Honvédelmi Bizottmány, Magyar IfjúságÚj Ideiglenes Magyar Kormány és Honvédelmi Bizottmány[1956]  
Apró.1956/1079[S.l.]Márciusban Ujra Kezdjük!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/383[S.l.]Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között!Magyar Egyetemi Ifjúság Magyar Egyetemi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/852[S.l.]Meddig jársz még gyalog?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/563[S.l.]Megkezdte működését a budapesti Nagycirkusz  [s.n.][1956]  
Apró.1956/139[S.l.]Megvédjük a forradalmat!Fegyveres Forradalmi Ifjúság [s.n.]19561956. nov. 15. 
Apró.1956/953[S.l.]Merre vagy, Rákosi, ezt szeretné tudni Tíz millió magyar, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/131[S.l.]Mi az igazság a varsói szerződés körül?Értelmiségi Forradalmi Bizottság Értelmiségi Forradalmi Bizottság[1956]  
Apró.1956/583[S.l.]Mi, a Szabad Nép munkatársai, látva a hazánkban létrejött rendkívül feszült helyzetet ...  Szabad Nép szerkesztősége[1956]  
Apró.1956/584[S.l.]MiatyánkMiatyánk Hruscsov, ki vagy a Kremlben, ... [s.n.][1956]  
Apró.1956/585[S.l.]Miért hallgat a dolgozó ifjúság szócsöve? Követeljük a "Magyar Ifjúság"-ot a Forradalmi Ifjúmunkások lapját  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/593[S.l.]Mit jelent a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/851[S.l.]Mit vett Szabó Úr?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/595[S.l.]Mozi helyett  [s.n.][1956]  
Apró.1956/597[S.l.]Munka = rend, nyugalom, jólét! ...  [s.n.]1956]  
Apró.1956/596[S.l.]Munka! Rend! Béke! Egyenlő a függetlenséggel és a szabadsággal!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/850[S.l.]Munkáddal segítsd a közlekedés gyors megindítását!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/1074[S.l.]Munkás és tanuló ifjúság!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/733[S.l.]Munkásifjak! Dolgozó fiatalok!Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége[1956]  
Apró.1956/93[S.l.]Munkások!kinek érdeke?Egy sorbanálló[s.n.]  298x215 mm
Apró.1956/992[S.l.]Munkások!kormányunk elsősorban a magyar munkásosztályra számítMSZMP Megyei Intéző BizottságaKánya János[1956]  
Apró.1956/1058[S.l.]Munkások! A felszabadító szovjet hadsereg tette lehetővé az üzemek államosítását, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/519[S.l.]Munkások! Az üzemi munkástanácsok megalakulása ...Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége[1956]  
Apró.1956/368 Munkások! Elvtársak! Dolgozók!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége     
Apró.1956/369[S.l.]Munkások! Elvtársak! Dolgozók!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Gyenge Károly19561956. okt. 24. 
Apró.1956/371[S.l.]Munkások! Elvtársak! Dolgozók!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Majoros János[1956]  
Apró.1956/1028[S.l.]Munkások! Elvtársak! Miért nincs még mindig rend, béke, teremtő munka?Magyar Szocialista Munkáspárt Magyar Szocialista Munkáspárt[1956] Az Apró.1956/510 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/604[S.l.]Munkások! Elvtársak! Most saját kezetekbe veszitek gyáraitokat, amelyet a ti munkátok hozott létre, erősít, gazdagít!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/606[S.l.Munkások! Ha tovább tart a sztrájk ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/607[S.l.]Munkások! Ifjúság! Magyar nép!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/518[S.l.]Munkások! Lássatok tisztán!Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Elnöksége[1956]  
Apró.1956/610[S.l.]Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Diákok! Harcoljatok az esztelen sztrájkra, a fegyveres felkélésre[!] uszítók ellen  Gyarmati Sándor[1956]  
Apró.1956/507[S.l.]Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Magyar Testvérek! Elvtársak!Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei Intéző Bizottsága MSZMP Megyei Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/751[S.l.]Munkások! Polgárok! Somogy megye dolgozó népe!Szociáldemokrata párt Kovács Sándor[1956]  
Apró.1956/611[S.l.]Munkások! Tiszta embereket a munkástanácsokba!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1085[S.l.]Munkások! Veszprém megye dolgozói! Az ország életének beindításához szén kell!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/370[S.l.]Munkások, elvtársak, dolgozók!Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége[19]56  
Apró.1956/172[S.l.]Munkások, értelmiségiek, asszonyok! Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni ...A Forradalmi karhatalom A Forradalmi karhatalom[1956]  
Apró.1956/750[S.l.]Munkások, magyar dolgozók! A több mint 8 esztendeig tartó önkény beszüntette a Magyar Szociáldemokrata Párt működésétKéthly Anna, Kelemen Gyula, Kőműves József Szociáldemokrata Párt Ideiglenes Intézőbizottság[1956]  
Apró.1956/803[S.l.]Munkások, Parasztok, Értelmiségiek, Édesanyák, Ifjúmunkások!Városi Párt V. B., Városi Tanács V. B., Hazafias Népfront Városi Párt V. B.[1956]  
Apró.1956/1068[S.l.]Munkásokat a munkástanácsokba!  [s.n.][1956] A röplap egész szövege a cím
Apró.1956/1060[S.l.]Munkás-paraszt fiatalok! Tanuló ifjúság! Ti vagytok a jövő nemzedékei!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/913[S.l.]Munkástanácsok! Az üzemek dolgozói, amikor megválasztottak benneteket abban bíztak, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/188[S.l.]Munkástestvérek! Elvtársak! Az ellenforradalom a munkásosztály hatalmának megsemmisítését akarjaForradalmi Munkás Paraszt Kormány Forradalmi Munkás Paraszt Kormány  Apró.1956/944 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/613[S.l.]Munkástestvérek! Elvtársak! Az ellenforradalom a munkásosztály hatalmának megsemmisítését akarja  [s.n.][1956]  
Apró.1956/944[S.l.]Munkástestvérek! Elvtársak! Az ellenforradalom a munkásosztály hatalmának megsemmisítését akarjaForradalmi Munkás-Paraszt Kormány Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány[1956] Az Apró.1956/188 jelzetű dokumentum kiadásváltozata
Apró.1956/614[S.l.]Műszaki egyetem Nagygyűlésének határozatai  [s.n.][1956]  
Apró.1956/615[S.l.]Nagy Imre elvtárs, a Minisztertanács elnökének nyilatkozata az ellenforradalmi provokációról  Gyenge Károly[1956]  
Apró.1956/638[S.l.]Ne engedjetek! Magyarok!  [s.n.]19571957. jan. 
Apró.1956/639[S.l.]Ne engedjük, hogy fenyegetéssel, kézigránáttal veszélyeztessék kerületünk ellátását, nyugodt, életét!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/1073[S.l.]Ne hallgass a rémhírterjesztőkre, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/946[S.l.]Ne várd a külföldi segítséget!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/16[S.l.]"Nem azonosak akik tegnap utcasarkokon, ... felvonulást rendeztek jogos követeléseinkért; ..."A Béke barátai [s.n.][1956]  
Apró.1956/641[S.l.]Nem engedjük magunkat tőrbecsalni!!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/642[S.l.]Nem igaz, hogy a dolgozóknak érdeke a sztrájk  [s.n.][1956]  
Apró.1956/643[S.l.]Nem kell Ensz.[!] csapatok Magyarországra!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/848[S.l.]Nem maradhatnak hajlék nélkül! Gyorsan építsük újjá!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/152[S.l.]Nem tűrjük ...Felkelő Forradalmi Ifjúság [s.n.][1956]  
Apró.1956/514[S.l.]Nógrád megye Bányászai! Kommunisták! Ifjúmunkások és műszaki értelmiségiek!Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megye Ideiglenes Intéző Bizottsága MSZMP Nógrád megye Ideiglenes Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/512[S.l.]Nógrád megye dolgozói! Elvtársak! Kommunisták!MSZMP MSZMP[1956]  
Apró.1956/664/a[S.l.]Nyomdaipari Munkássághoz!Nyomdászok Forradalmi Bizottsága Nyomdászok Forradalmi Bizottsága1956  
Apró.1956/849[S.l.]Nyugdíjasok tízezrei kapják vissza jogtalanul megvont nyugdíjukat a munkás-paraszt forradalmi kormány rendeletére  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/667[S.l.]Oh idők és oh szokások, ...  [s.n.][1956]  
Apró.1956/669[S.l.]Október 23-ra emlékezünk  [s.n.][1956]  
Apró.1956/177[S.l.]Orosz barátaink! Ne lőjjetek[!]!A forradalmi magyar ifjúság A forradalmi magyar ifjúság[1956]  
Apró.1956/896[S.l.]Orosz barátaink! Ne lőjjetek[!]!Forradalmi Magyar Ifjúság Forradalmi Magyar Ifjúság[1956]  
Apró.1956/858[S.l.]Országos Nemzeti Bizottság  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/685[S.l.]Parasztok! Magyar Szociáldemokraták!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1066[S.l.]Parasztok! Támogassátok a Kádár kormányt, amely érdekeitekért is harcol!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/687[S.l.]Pártunk és kormányunk demokratikus célkitűzései  [s.n.][1956] Az Apró.1956/1118 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/1118[S.l.]Pártunk és kormányunk demokratikus célkitűzései  [s.n.][1956] Az Apró.1956/687 jelzetű dokumentum kiadás változata
Apró.1956/693[S.l.]Petőfi Párt! Felhívás!Varga István, Kiss Pál Lajos, Sándor András Varga István[19]56  
Apró.1956/59[S.l.]Pillanatra felriad a nemzet, ...  [s.n.][1957]  
Apró.1956/893[S.l.]Piros vér a pesti utcánTamási Lajos [s.n.]19561956. okt. 31. 
Apró.1956/697[S.l.]Polgártársak! Dolgozók, férfiak, asszonyok, fiatalok!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/698[S.l.]Politikailag legyőzzük az ellenforradalmat!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1084[S.l.]Rákosi-Gerő nemzetvesztő!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1082[S.l.]Rendet! Békét! Munkát! Szabad magyar hazát!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/568[S.l.]Rendet! Nyugalmat! Egyetlen csepp vér sem omoljon!  Megyei Nemzeti Bizottság[1956]  
Apró.1956/855[S.l.]Romos-utcák - bénult közlekedés, baleset, nyaktörés  [s.n.][1956]  
Apró.1956/704[S.l.]Röviden 4 kérdésről  [s.n.][1956]  
Apró.1956/705[S.l.]Ruszki, mars ki!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/853[S.l.]Segíts, hogy otthonuk, derűs életük legyen gyermekeinknek  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/854[S.l.Segítsd a rendőrséget a spekulánsok leleplezésében!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/574[S.l.]Somogy megye dolgozó parasztjai! Ezernyi sebtől vérzik országunk és szeretett fővárosunk, BudapestMegyei Pártbizottság Megyei Pártbizottság[1956]  
Apró.1956/64[S.l.]Somogyi parasztfiatalok!fiúk és lányok!DISZ Megyei VB.Pankász[1956]  
Apró.1956/149[S.l.]Sovetskie soldati i oficeri!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/435[S.l.]Sovetskie soldaty! Ne strelajte na ludej, ...Vengerskaâ molodež [s.n.][1956]  
Apró.1956/178[S.l.]Sovetskie soldaty!bvy izgnali otsuda nemeckih fasistovRevolucionaâ vengerskaâ molodez A forradalmi magyar ifjúság[1956]  
Apró.1956/743[S.l.]Szenet a hazának! A kormány felhívása a bányászokhoz  [s.n.][1956]  
Apró.1956/464[S.l.]Szervezett dolgozók! Szaktársak!Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége[1956]  
Apró.1956/747[S.l.]Szóba se állj vele ...  [s.n.]1956 A versekhez tartozó dátumok: 1956. nov. 8-9., 1956. nov. 6., 1956. nov. 9.
Apró.1956/712[S.l.]Szolidaritást vállaltak a bányászokSomsály bányászai [s.n.]1956  
Apró.1956/756[S.l.]Szombaton délután ujra[!] megjelenik a Független Ujság[!] a Békés megyei Tanács és a Megyei Munkástanács lapja  Békés megyei Munkástanács[1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/760[S.l.]Szovjet Katonai Parancsnokság  Szovjet Katonai Parancsnokság19561956. nov. 15. 
Apró.1956/1052[S.l.]Szovjet-lengyel közös nyilatkozat!  [s.n.]1956  
Apró.1956/764[S.l.]Sztrájk a mi fegyverünk  [s.n.][1956]  
Apró.1956/763[S.l.]Sztrájk=infláció, járvány, nyomormunka=rend, béke, jobb élet [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/92[S.l.]Sztrájkoljunk vagy dolgozzunk?Egy hazafi [s.n.][1956]  
Apró.1956/765[S.l.]Szülők, Édesapák! Édesanyák! Megindult az élet, a tanítás az iskolában is  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1069[S.l.]Távolítsátok el az ellenséges elemeket a munkástanácsból  [s.n.][1956]  
Apró.1956/951[S.l.]Te is segíts!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/769[S.l.]Te még mindig olvasod a Népszabadságot és a Népakaratot?  [s.n.][1956]  
Apró.1956/837[S.l.]Te pesti srác  [s.n.][1956]  
Apró.1956/436[S.l.]Teljes amnesztia, az ÁVH tegye le a fegyvert!A magyar írók és művészek [s.n.][1956]  
Apró.1956/508[S.l.]Termelőszövetkezeti dolgozók! Az elmúlt években sok sérelem érte dolgozó parasztságunkatMSZMP Megyei Intézőbizottsága Kánya János[1956]  
Apró.1956/1086[S.l.]Termelőszövetkezeti parasztok! Legyetek továbbra is a közös gazdálkodás harcosai  [s.n.][1956]  
Apró.1956/170[S.l.]Tiltakozz a kormány ellen!Forradalmi Ifjúság Forradalmi Ifjúság[1956]  
Apró.1956/770[S.l.]Tiszta embereket a munkástanácsokba!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/647[S.l.]Titkos szabad választást!Nemzeti Forradalmi Párt Nemzeti Forradalmi Párt[1956]  
Apró.1956/1102[S.l.]Törvényjavaslat az egyetemekről  [s.n.][1957]  
Apró.1956/1103[S.l.]Törvényjavaslat az egyetemekről  [s.n.]1957  
Apró.1956/788[S.l.]Üdvözöljük a Kínai Népköztársaságot!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/797[S.l.]Válasszatokmunkafelvétel vagy infláció! [s.n.][1956]  
Apró.1956/362[S.l.]Válasszatok!Magyar diákok [s.n.][1956]  
Apró.1956/798[S.l.]Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a forradalom egy idegen országban rendelésre, megegyezés alapján megszülethetLenin [s.n.]1956 Idézte Sepilov külügyminiszter a XI. kongresszuson 1956. febr. 25-én
Apró.1956/264[S.l.]Vásárhely Népe!a honvéd helyőrség ma ... koszorúzási ünnepély rendez ...Honvédség Forradalmi TanácsaNemzeti Újság[1956]  
Apró.1956/398[S.l.]Vasutas fiatalok, ifjúmunkások!Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Ideiglenes Vasutas Intéző Bizottsága Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Ideiglenes Vasutas Intéző Bizottsága[1956]  
Apró.1956/939[S.l.]Végre ...[!] a hőn óhajtott Szabadság napja ránk virradt! Magyarok! Testvérek!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/1057[S.l.]Vigyázz a befurakodókra!  [s.n.][1956] A röplap teljes szövege a cím
Apró.1956/699[S.l.]Villák proletárjai, Kucserák és egyéb válogatott káder-, Kádár-, és keretlegények, egyesüljetek!  [s.n.][1956]  
Apró.1956/839[S.l.]Vozzvanie! Sovetskie soldady!Souz Vengerskih Pisatele Souz Vengerskih Pisatele[1956]  

Kezdőlap