Magyar Zsidó Lexikon
(kevéssé ismert személyek mutatója)
Zsidó személyek, akik a Pallas és a Révai Nagylexikonban, illetve a Magyar Életrajzi Lexikonban sem találhatóak meg.
E mutatóból az is kiderül, hogy melyik szélesebb gyűjtőcímszóban fordulhat elő még a név.
A településnevek itt nem szerepelnek. Az adatok helyességét érdemes az oldalképek alapján ellenőrizni!

A lexikon nyomta-
tott változatában:
Vezetéknév Utónév Névváltozta-
tás dátuma
Eredeti név

Kiegészítő
névelem

Foglalkozás Fogl. jelzője Foglalkozás 2 Fogl. 2 jelzője Foglalkozás 3 Fogl. 3 jelzője Születési hely Szül. év Milyen címszóban fordul
elő a neve még?
4. oldal oldalkép Abonyi Andor Nándor 1905 Auszterlitz   költő, ügyvéd             1887  
4. oldal oldalkép Abonyi Ármin 1903 Adler   pedagógus           Nyitra 1887  
5. oldal oldalkép Acél Dezső 1907 Neubauer   főorvos           Budapest 1890  
7. oldal oldalkép Aczél Henrik Emil       festő   iparművész       Nagyvárad 1876  
7. oldal oldalkép Acsády Jenő 1883 Adler   mérnök   főtanácsos ny.kir.     Nagykároly 1853  
7. oldal oldalkép Ada Adrienne       énekesnő           Budapest 1889  
8. oldal oldalkép Adler Adolf       ügyvéd   lapszerkesztő   főügyész tb. Nagykároly 1854  
8. oldal oldalkép Adler Gyula       elnök Pesti Chevra Kadisa         Bazin 1849 Pesti Chevra Kadisa
9. oldal oldalkép Adler Heinrich       orvos   író       Pozsony 1849  
9. oldal oldalkép Adler Ignác       zeneesztétikus           Ungvár 1851  
9. oldal oldalkép Adler Illés       főrabbi           Zenta 1868 Világháború
9. oldal oldalkép Adler Lajos       elnök a Pesti Izr. Hitközösség         Szenc 1837  
9. oldal oldalkép Adler Sámuel       nagyiparos           Aranykút 1872  
9. oldal oldalkép Adler Sándor       rabbi paksi              
9. oldal oldalkép Adler Vilmos       rabbi           Paks 1867  
9. oldal oldalkép Adler Vince       zongoraművész   zeneszerző       Győr 1826  
10. oldal oldalkép Adorján Ármin 1890 Auspitz   publicista   ügyvéd       Nyírbátor 1867  
11. oldal oldalkép Adorján Berta       színésznő           Nagyvárad 1864  
13. oldal oldalkép Aharon ben Jicchok       rabbi                
21. oldal oldalkép Alapi Béla 1898 Weisz   bankigazgató           Székesfehérvár 1876  
22. oldal oldalkép Alba Nevis   Unger Ilona   költő            Eresztvény-puszta 1886  
22. oldal oldalkép Áldor Adolf 1881 Ádler gyömörői főorvos városi         Gyömörő 1832  
25. oldal oldalkép Alexander Lajos       főállatorvos           Székesfehérvár 1863  
25. oldal oldalkép Alexandersohn Jonathán   Jhonoszon   rabbi           Grátz    
25. oldal oldalkép Alföldi Béla 1880 Ausländer   főorvos képviselőházi         Szeged 1870  
26. oldal oldalkép Alkalai Juda ben Salomo       rabbi                
32. oldal oldalkép Alpár Sándor       festő           Baja 1892  
32. oldal oldalkép Altai Rezső 1904 Altmann Ruben   tanár   író       Kassa 1873  
33. oldal oldalkép Altenkunstadt Jaakov   Kopl Gharif   rabbi           Altenkunstadt 1766  
33. oldal oldalkép Altmann Juda         rabbi           Nyirbalkány 1859  
33. oldal oldalkép Amar Licco       hegedűművész           Budapest 1891  
33. oldal oldalkép Ambrus Balázs       költő           Szabadka 1887 Jugoszláviai zsidóság
35. oldal oldalkép Ámsel Jicchok       főrabbi           Sztropkó 1860  
36. oldal oldalkép Angyal Anna   Engel   írónő           Veszprém 1848  
38. oldal oldalkép Antal József       igazgató filmvállalati         Budapest 1887  
52. oldal oldalkép Ányos László   Ányos Laci   zeneszerző           Budapest 1881  
59. oldal oldalkép Arányi Ignác 1898 Goldberger   tanácsos királyi         Szatmár  1868 Pesti Chevra Kadisa
60. oldal oldalkép Aranyosi Miksa 1874 Goldmann   igazgató ny.felsőkereskedelmi iskolai         Kerecsend 1855  
60. oldal oldalkép Arató Erzsi   Kellner Erzsébet   író             1900  
61. oldal oldalkép Arje Juda Léb       rabbi                
61. oldal oldalkép Ármin József       rendező   operettszerző       Budapest 1858  
61. oldal oldalkép Arnau Károly       színész           Szabadka 1842  
63. oldal oldalkép Assael Károly       közgazdász           Arad 1877  
66. oldal oldalkép Aszód Áron Sámuel       rabbi           Dunaszerdahely 1830  
66. oldal oldalkép Aszód Juda       rabbi           Aszód 1796 Zsidó irodalom
66. oldal oldalkép Aszódi Zoltán       belgyógyász   magántanár egyetemi     Budapest 1891  
70. oldal oldalkép Auerbach Gyula       író   hírlapíró       Budapest 1856  
70. oldal oldalkép Ausch Jenő       publicista   ügyvéd       Kolozsvár 1882  
70. oldal oldalkép Auspitz Adolf       író   Pedagógus       Kántorjánosi 1836  
70. oldal oldalkép Auspitz Jakab       író földrajzi              
70. oldal oldalkép Auspitzer Siegfried       hegedűművész           Tátralomnic 1858  
70. oldal oldalkép Austerlitz Mayer       rabbi           Kismarton 1833  
70. oldal oldalkép Austerlitz Sámuel       rabbi           Bécs 1870  
70. oldal oldalkép Austerlitz Tivadar       ügyvéd               Szlovenszkó zsidósága
70. oldal oldalkép Austerlitz Vilmos       orvos   eszperantista       Eperjes 1873  
70. oldal oldalkép Auszlander Antónia       elnök izraelita Nőegylet         Nagyvárad 1852  
71. oldal oldalkép Avigdor Mordechai       rabbi           Ráva    
74. oldal oldalkép Bachmann Jakab       kántor           Kisinev 1846  
74. oldal oldalkép Bachruch Károly     királykúti ötvös           Budapest 1850 Szobrászat
76. oldal oldalkép Bak Henrik       belgyógyász     tanár San Francisco Egyetem     Szeged 1846  
77. oldal oldalkép Bak Hirs       rabbi           Szenic 1747  
77. oldal oldalkép Bak Ignác Vilmos   Back   teológus   publicista   antiquarius   Vágújhely 1823 Újságírás
77. oldal oldalkép Bak Izrael   Back   rabbi           Vágújhely 1840  
77. oldal oldalkép Bakonyi László       ügyvéd   író       Budapest 1891  
78. oldal oldalkép Balassa Benő       író közgazdasági          Zalakoppány 1858  
80. oldal oldalkép Bálint Arthur 1908 Beck   ügyvéd   hírlapíró   ügyész M. Ujságíró Egyesület Budapest 1888  
80. oldal oldalkép Bálint Sándor       orvos   szakíró       Eger 1895  
81. oldal oldalkép Balkányi S Mihály 1908 Lichtenstein Simon   nőgyógyász   főorvos       Nagykapos 1891  
81. oldal oldalkép Balla Böske   Fáskerti Tiborné   író             1902  
81. oldal oldalkép Balla Frigyes 1894 Braun Fülöp   festőművész           Pécska 1871  
81. oldal oldalkép Ballagi Ernő 1912 Bloch   ügyvéd   újságíró       Budapest 1890  
82. oldal oldalkép Balog Ármin 1877 Blum   tanár Orsz.Rabbiképző Intézet         Nagykároly 1859  
83. oldal oldalkép Bán Margit 1916 Bermann Margit, Róth Árpádné   tanár izr.leánygimn.         Budapest 1892  
83. oldal oldalkép Bánde Zoltán       rabbi           Ráckeve 1893  
83. oldal oldalkép Baneth Eduard       tanár berlini rabbiszeminárium         Liptószentmiklós 1855  
83. oldal oldalkép Baneth Ezekiel       rabbi           Óbuda 1773  
84. oldal oldalkép Baneth Jerachmiel Bernhard       rabbi           Széchény 1815  
84. oldal oldalkép Bánk Ernő   Eisler   festő   grafikus   tanár   Szajmatercs 1882  
85. oldal oldalkép Bányai Jakab 1883 Goldberg   pedagógus           Komárom 1852  
85. oldal oldalkép Barach Juda Léb       rabbi                
86. oldal oldalkép Baracs Marcellné   Schmidt Etelka   elnök  Magyar Izraelita Nőegyletek Országos Szövetsége         Budapest 1878  
86. oldal oldalkép Bárány József       rabbi           Nádudvar 1856  
87. oldal oldalkép Barát Móric       grafikus   rajzoló       Sáránd 1880  
87. oldal oldalkép Barcza Lajos       szobrász           Zsámbék 1871  
87. oldal oldalkép Bárd Gyula       könyvkiadó művészeti         Miskolc 1873  
87. oldal oldalkép Bárd Gyula       könyvkiadó           Budapest 1891 Izraelita Tanügyi Értesítő
88. oldal oldalkép Bárd Rezső       tanár   előadó izr.hitközség     Budapest 1868  
88. oldal oldalkép Bárdos Béla       hegedűművész             Budapest 1889  
88. oldal oldalkép Bárdos Imre 1897 Breiner   jogi író           Törökbecse 1867  
90. oldal oldalkép Barna  Jónás 1883 Braun   tanár polg isk         Kecskemét 1851 Izraelita Tanügyi Értesítő
91. oldal oldalkép Báron Sándor       magántanár egyetemi         Budapest 1886  
92. oldal oldalkép Barta Mór       nyelvész   tanár       Verbó 1873  
93. oldal oldalkép Basch Lajos       újságíró           Budapest 1852  
93. oldal oldalkép Basch Móric Ede       publicista           Topolya 1842  
93. oldal oldalkép Basch Vilmos       operaénekes           Budapest 1849  
93. oldal oldalkép Basch-Mahler Fanny       zongoraművésznő           Budapest 1857  
94. oldal oldalkép Báthory Ignác       honvédfőhadnagy               Festészet
94. oldal oldalkép Bató József       festő           Budapest 1888 Festészet
94. oldal oldalkép Bató Viola       iparművésznő           Budapest 1893  
94. oldal oldalkép Bátori Ármin 1881 Kohn   zoológus   botanikus       Bakonymagyarszombathely 1859  
95. oldal oldalkép Bauer Emil       építész           Budapest 1883  
95. oldal oldalkép Bauer Henrik   Bóér   zeneszerző   tanár főgimn.     Besztercebánya 1849  
95. oldal oldalkép Bauer Jakab       főkántor   zeneszerző       Szenic 1852  
95. oldal oldalkép Bauer Juliusz       humorista           Győrsziget 1853  
95. oldal oldalkép Bauer-Márkfi Herman   Marchusson   hitközség titkár           Hlubok 1801  
96. oldal oldalkép Baumgarten Miksa       festő           Tét 1826 k.  
96. oldal oldalkép Baumgarten Samu       orvos   író       Budapest 1863  
97. oldal oldalkép Beck Ábrahám       rabbi           Porlic 1851  
97. oldal oldalkép Beck Dénes       író közgazdasági bankigazgató       Balmazujváros 1847  
98. oldal oldalkép Beck Moritz       szerkesztő   rabbi       Pápa    
99. oldal oldalkép Bedő Mór 1892 Bettelheim   író jogtudományi ügyvéd   várospolitikus   Szeged 1879  
99. oldal oldalkép Bedő Rudolf       nagyiparos           Budapest 1893  
99. oldal oldalkép Beer Károly Richárd       festő           Budapest 1892  
99. oldal oldalkép Beer Péter       pedagógus           Neubidchow 1758  
100. oldal oldalkép Behr Dezső       nagykereskedő   kormányfőtan.       Kecskemét 1868  
100. oldal oldalkép Bein Károly       tanár rabbiképző intézet         Baranyamágocs 1853  
100. oldal oldalkép Bein Nátán       rabbi           Sárospatak 1825  
101. oldal oldalkép Békefi Antal 1884 Kann   novellista   hírlapíró       Szentes 1859  
103. oldal oldalkép Béla Pál 1893 Baumgarten   szemorvos           Tolna 1865  
106. oldal oldalkép Benedek Ferenc       publicista   orvos       Nagyvárad 1900  
106. oldal oldalkép Beneschofszky Imre       rabbi           Budapest 1903  
106. oldal oldalkép Benet Jacob   Benedict Aberle   rabbi                
106. oldal oldalkép Benet Jesája       rabbi                
107. oldal oldalkép Benet Mordechai   Benedict Marcus   talmudtudós   főrabbi       Csurgó 1753  
107. oldal oldalkép Benet Mordechai       rabbi           Stomfa 1849  
107. oldal oldalkép Benjamin Herman       festő           Kolozsvár 1881  
108. oldal oldalkép Berczeller Imre       orvos           Aszód 1861  
108. oldal oldalkép Beregi Ármin 1896 Berger   mérnök           Budapest 1879 Zsidó Szemle
109. oldal oldalkép Berendné, Rosenák Margit       hegedűművésznő           Budapest 1904  
109. oldal oldalkép Berény Henrik       hegedűművész   zeneszerző       Kassa 1871  
110. oldal oldalkép Berényi Sándor 1893 Gansel   ügyvéd   jogi szakíró       Bicske 1865  
110. oldal oldalkép Bergel József   Bergl   orvos   hebralista         1799 Orvostudomány
110. oldal oldalkép Bergel Viktor       zongoraművész   énektanár       London 1870  
110. oldal oldalkép Berger Brunó       tudós   filantróp       Homonna 1785  
110. oldal oldalkép Berger Endre       gordonkaművész           Merán 1903  
110. oldal oldalkép Berger Ferenc       orvos           Szabadka 1828  
110. oldal oldalkép Berger Gyula       hegedűművész           Arad 1848  
110. oldal oldalkép Berger Iván       orvos           Sárbogárd 1893  
110. oldal oldalkép Berger Miksa       ügyvéd   kormányfőtanácsos       Miskolc 1867  
110. oldal oldalkép Berkovits Lajos       hegedűművész           Budapest 1874  
111. oldal oldalkép Berkovits Miklós       orvos   belgyógyász         1840  
111. oldal oldalkép Berkovits Zsigmond       orvostudós kórházi           1834  
111. oldal oldalkép Bernát Miklós       rabbi           Kápolnok-Monostsr 1885  
111. oldal oldalkép Bernauer W       ötvös               Szobrászat
111. oldal oldalkép Bernfeld Jónás       rabbi           Nagytapolcsány    
112. oldal oldalkép Berté Henrik       zeneszerző           Galgóc 1858  
112. oldal oldalkép Besnyő Béla       festő           Tiszaújlak 1876  
112. oldal oldalkép Besnyő Bernát       ügyvéd   jogtudományi író       Tőkésújfalu 1876  
116. oldal oldalkép Bettelheim-Gomperz Caroline   von Tellheim   kamaraénekesnő           Pest 1845  
115. oldal oldalkép Bettelhelm Bernárdé       orvos   misszionárius       Pozsony 1811  
115. oldal oldalkép Bettelhelm Karl       orvostanár           Pozsony 1840  
115. oldal oldalkép Bettelhelm Leopold       orvos   hebraista            
115. oldal oldalkép Bettelhelm Mór       bankár           Budapest 1876  
115. oldal oldalkép Bettelhelm Mózes       hitközségi elnök                
115. oldal oldalkép Bettelhelm Samu       író           Pozsony    
115. oldal oldalkép Bettelhelm Sámuel       orvos    politikus       Galgóc    
122. oldal oldalkép Biedermann Michael Lazar       filantróp           Pozsony 1769  
122. oldal oldalkép Biedl Samu       elnök hitközségi          Szeged 1872  
123. oldal oldalkép Bilittzer Izsák       rabbi           Hunfalu 1801  
124. oldal oldalkép Bing Jónás       rabbi           Óbuda 1800  
126. oldal oldalkép Biró György       hírlapíró           Tiszaföldvár 1902  
126. oldal oldalkép Biró Márk       író pedagógiai          Királyhelmec 1879  
127. oldal oldalkép Bischitz Johanna   Bischitz Dávidné Fischer Johanna   alapító jótékonysági egyletek         Tata 1829 Pesti Izraelita Nőegylet
127. oldal oldalkép Bisseliche Mózes       mérnök           Brody 1878  
127. oldal oldalkép Bistritz Meir Kohen       költő új-héber         Vágbeszterce 1820  
127. oldal oldalkép Bisztritz Dávid Ha-Kohen       rabbi                
128. oldal oldalkép Blatt Miklós       szemorvos   szakíró         1892  
128. oldal oldalkép Blau Emanuel       író           Lugos 1838  
128. oldal oldalkép Blau György       ügyvéd           Budapest 1894  
128. oldal oldalkép Blau Joel       rabbi           Abaujszántó    
129. oldal oldalkép Blau Pál       publicista           Nagyvárad 1889  
129. oldal oldalkép Blau William       bíró           Abaujszántó    
129. oldal oldalkép Blauner Mór       ügyvéd           Imely 1876  
129. oldal oldalkép Bleier Menáchem       rabbi           Albertirsa    
129. oldal oldalkép Bloch Henrik       tanár rabbiképző int.         Mestoc 1854  
129. oldal oldalkép Bloch Jiszáchar Ber       rabbi           Hamburg   Országos Rabbiképző Intézet
130. oldal oldalkép Blum Amram       rabbi           Sámson 1834  
130. oldal oldalkép Blum Gyula       pénzügyminiszter egyiptomi         Pest 1843  
130. oldal oldalkép Blum Jicchok Jaakov       rabbi                
130. oldal oldalkép Blum Ödön       miniszteri tanácsos           Nagykároly 1862 Orvostudomány
130. oldal oldalkép Blumberg Henrik       orvos                
130. oldal oldalkép Blumgrund Naftali       rabbi           Bolesó 1872  
130. oldal oldalkép Blumgrund Nátán       rabbi           Trencsén 1836  
130. oldal oldalkép Blücher Ephraim Izráel       rabbi           Glocksdorf 1813  
130. oldal oldalkép Bodor Zsigmond 1887 Kohn Salamon   orvos   hírlapíró       Ipolyság 1871  
130. oldal oldalkép Bogár Ignác       zeneszerző             1811  
132. oldal oldalkép Bokros Béla       tanár           Dengeleg 1885  
134. oldal oldalkép Bolgár Mózes 1910 Braun   ügyvéd   költő       Csoma 1882 Zsidó Szemle
135. oldal oldalkép Borgida József       ügyvéd   publicista       Szatmár 1893  
136. oldal oldalkép Borsai Aron       orvos           Kolozsborsa 1866  
136. oldal oldalkép Borsai Mária       írónő           Bánffyhunyad 1906  
136. oldal oldalkép Borsodi József       rabbi           Sajószenpéter 1878  
136. oldal oldalkép Borsodi Lajos       író           Nagybecskerek 1883 Jugoszláviai zsidóság
131. oldal oldalkép Böhm Jakab       Főtörzsorvos           Eibenschűtz 1820  
131. oldal oldalkép Böhm Lipót       hegedűművész           Budapest 1800  
137. oldal oldalkép Brám Miksa     bárdányi miniszteri tanácsos   vezérigazgató Déli-vasút     Budapest 1842 Világháború
138. oldal oldalkép Braun Henrik       főrabbi           Berzevice 1894  
138. oldal oldalkép Braun Josef       író           Budapest 1846  
138. oldal oldalkép Braun Miksa       orvos           Magyarremete 1894  
138. oldal oldalkép Braun Salamon       tanár           Puhó 1869  
139. oldal oldalkép Breitenstein Max       tanár egyetemi író       Igló 1835  
139. oldal oldalkép Breuer Ármin       orvos   alelnök természettud.társulat     Szarvas 1846  
139. oldal oldalkép Breuer József       tanár műegyetemi         Komárom 1882  
139. oldal oldalkép Breuer Leopold       pedagógus           Gyulafehérvár 1791  
139. oldal oldalkép Breuer Mór       mérnök vasúti tanácsos kir.       1858  
139. oldal oldalkép Breuer Salamon       főrabbi           Nyitra 1849  
139. oldal oldalkép Breuer Soma Kornél       rabbi           Nagyszőlős 1880  
139. oldal oldalkép Breuer Wolf       rabbi                
139. oldal oldalkép Brill Azriel       rabbi   dajan         1778  
139. oldal oldalkép Brill Sámuel Lőb       rabbi           Pest 1814  
140. oldal oldalkép Broda Zwi Hirsch       rabbi           Ungarisch-Brod    
140. oldal oldalkép Bródy Ábrahám       rabbi           Ungvár    
140. oldal oldalkép Bródy Farkas       filantróp           Miskolc 1770  
140. oldal oldalkép Bródy Heinrich       főrabbi           Ungvár 1863 Irodalom és esztétika
141. oldal oldalkép Bródy István       filmdramaturg   hírlapíró       Budapest 1894  
141. oldal oldalkép Bródy Mihály       író   tanár       Sátoraljaujhely 1883 Jugoszláviai zsidóság
141. oldal oldalkép Bródy Miklós       karmester           Nagykároly 1877  
142. oldal oldalkép Bruck Hermina       festő           Budapest 1865  
142. oldal oldalkép Bruck Lipót       orvos   szakíró       Budapest 1847 Orvostudomány
143. oldal oldalkép Bruck Mózes       író teológiai         Prerau 1812  
143. oldal oldalkép Brüll Aladár       orvos   festő       Liptóujvár 1890  
143. oldal oldalkép Brüll Ignác       ötvös                
143. oldal oldalkép Brüll Ignátz       konzul angol ügyvéd       Nagyvárad 1848  
143. oldal oldalkép Brüll Lipót       elnök kereskedelmi csarnok         Arad 1811  
143. oldal oldalkép Brüll Márkus       ötvös                
143. oldal oldalkép Brüll Móric       ötvös                
144. oldal oldalkép Buchner Chaim       rabbi           Krakkó    
160. oldal oldalkép Bús Ilona       költő           Nagykálló 1901  
144. oldal oldalkép Büchler Adolf       orientalista    teológus       Prjekopa 1867  
144. oldal oldalkép Büchler Áron       rabbi           Szögy 1780  
144. oldal oldalkép Büchler Dávid       rabbi           Szögy 1815  
144. oldal oldalkép Büchler Ráchel       énekesnő           Budapest 1856  
160. oldal oldalkép Bürger Albert     boroskrakkói szenátor román alelnök iparkamarai     Vajasd 1861  
160. oldal oldalkép Bürger Theodor   Pülitz Dániel   rabbi   hittudós            
160. oldal oldalkép Cajus Gábor       orvostudor           Kistelek 1802 Orvostudomány
162. oldal oldalkép Cevi Arje       dajan   kabbalista            
162. oldal oldalkép Cevi Hirsch       rabbi                
163. oldal oldalkép Chaim Méir zeév ha-Kohen       rabbi                
163. oldal oldalkép Chájesz Gerson       főrabbi           Nikolsburg    
171. oldal oldalkép Chorin Zsigmond       orvos fürdő             Orvostudomány
171. oldal oldalkép Chorin Zsigmond       író   szerkesztő         1829 Újságírás
176. oldal oldalkép Cohné József   Coné Omán Israel   rabbi           Szentpéter 1834  
176. oldal oldalkép Coref Ezra       Rabbiülnök                
185. oldal oldalkép Cukor Morris       ügyvéd             1869  
186. oldal oldalkép Czitron Lázár       ügyvéd   publicista       Marosvásárhely 1887  
177. oldal oldalkép Csajági Béla 1881 Helischauer   pedagógus   igazgató fiúárvaházi       1856 Izraelita Tanügyi Értesítő
179. oldal oldalkép Csalány Béla       festő           Budapest 1879  
180. oldal oldalkép Csapó Jenő       festő           Kiscell 1875  
181. oldal oldalkép Csernyei Gyula       író   hírlapíró         1834  
181. oldal oldalkép Csetényi József 1900 Kellner   hírlapíró           Kiskunhalas 1876  
181. oldal oldalkép Csillag Károly       író zenei         Pozsony    
181. oldal oldalkép Csillag Károly 1888 Stern   ügyvéd   író       Kishegyes 1862  
181. oldal oldalkép Csillag Mór   Stern   író   gazdálkodó       Kócs 1859  
184. oldal oldalkép Csorba Géza       szobrász           Liptóujvár 1892 Szobrászat
185. oldal oldalkép Csukási Fülöp 1881 Hecht   író tanügyi iskolaigazgató izr.       1852 k. Izraelita Tanügyi Értesítő
186. oldal oldalkép Dach Sándor       orvos   belgyógyász       Piszke 1862  
187. oldal oldalkép Dán Leó 1899 Diamant Lipót   zeneszerző   szőrmenagykereskedő   kormányfőtanácsos   Budapest 1870  
187. oldal oldalkép Dános László 1906 Deutsch   építész   főtanácsos műszaki     Budapest 1884  
187. oldal oldalkép Danzig Samu       rabbi           Vágvecse 1878  
188. oldal oldalkép Darvai Fülöp       hírlapíró    ügyvéd   tanácsos udvari Aszód 1857 Jogtudomány, Törvényhozás
188. oldal oldalkép Darvas Aladár       író   hírlapíró       Veszprém 1857  
188. oldal oldalkép Darvas Ernő       színész           Rimaszécs 1884  
188. oldal oldalkép Dávid Gyula       rabbi           Dunaszerdahely 1848  
195. oldal oldalkép Déry József       orvos           Budapest 1818  
195. oldal oldalkép Déry Julia 1880 Deutsch   írónő           Baja 1864  
196. oldal oldalkép Déry Tibor       költő   elbeszélő       Bp 1894  
196. oldal oldalkép Dessauer Gabriel       rabbi           Nyitra 1805  
196. oldal oldalkép Dessauer Julius    Gyula   teológiai író           Nyitra 1832  
196. oldal oldalkép Dessauer Moritz       rabbi           Balatonkomár 1842  
196. oldal oldalkép Detsinyi Frigyes       nagykereskedő gyógyfűáru         Perkáta 1857  
196. oldal oldalkép Detsinyi Lipót 1847 Deutsch   orvos           Gyömöre 1818 Orvostudomány
197. oldal oldalkép Deutsch Adolf       igazgató bp.-i orth.izr. Hitközség tanintézetek         Magyargencs 1888  
197. oldal oldalkép Deutsch Andor       közgazdász    alelnök aradi zsidó hitközségi          
197. oldal oldalkép Deutsch Antalné   Böhm Vilma kemenesmihályfai elnöknő Bp.-i Izraelita Nőegylet         Győr 1860 Pesti Izraelita Nőegylet
197. oldal oldalkép Deutsch Áron Dávid       rabbi           Raudnitz 1812  
197. oldal oldalkép Deutsch Dávid ben Menachem Mandel       rabbi   tudós talmudista     Nyitra ? 1756 Zsidó irodalom
197. oldal oldalkép Deutsch Eliezer       rabbi           Petra 1850  
197. oldal oldalkép Deutsch  Ernő       főrabbi           Pápa 1886  
198. oldal oldalkép Deutsch  Ignác       festő           Vágvecse 1846  
198. oldal oldalkép Deutsch  Jakab       rabbi           Köpcsény 1778 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
198. oldal oldalkép Deutsch  Jenő       politikus szocialista magántisztviselő       Miszla 1879 Szocialista mozgalom
198. oldal oldalkép Deutsch  Lipót       filantróp           Óbuda 1841  
198. oldal oldalkép Deutsch  Menáchem       rabbi           Vágujhely 1819  
198. oldal oldalkép Deutsch  Menáchem       rabbi                
198. oldal oldalkép Deutsch  Menáchem       rabbi                
198. oldal oldalkép Deutsch  Mór       festő           Buda 1815  
198. oldal oldalkép Deutsch  Mordecháj       rabbi                
198. oldal oldalkép Deutsch  Sámuel       főrabbi   filantróp         1830 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
199. oldal oldalkép Devecseri Emil       elnök Kolozsvár építési szakosztályának         Budapest 1877  
200. oldal oldalkép Diamant Gyula       főrabbi           Nagyvárad 1868  
200. oldal oldalkép Diamant Izsó       közgazdász           Vágújhely 1886  
200. oldal oldalkép Diamant Salamon     sabszai rabbi           Trebics    
202. oldal oldalkép Dick Marcell       hegedűművész           Miskolc 1898  
202. oldal oldalkép Diener-Dénes Rezső       festő           Nyiregyháza 1889 Képzőművészet
203. oldal oldalkép Dirsztay Béla 1901 Fischl dirsztai műgyűjtő   magánzó       Bp 1821  
203. oldal oldalkép Ditrói Mária   Eibenschütz Mari   színművésznő           Szekszárd 1856  
203. oldal oldalkép Doctor Albert       festő    fényképész       Pilsen 1818 Képzőművészet
203. oldal oldalkép Dóczi Imre       orvos                
203. oldal oldalkép Dóczi Lajos   Dux   publicista, költő   tanácsos külügyminiszteri     Sopron 1845 Bárói családok, Irodalom, Újságírás
204. oldal oldalkép Domán Jenő       vegyészmérnök           Budapest 1886  
204. oldal oldalkép Domán Sándor       szőnyegnagykereskedő                
206. oldal oldalkép Donáth Lipót       rabbi           Vágújhely 1845  
206. oldal oldalkép Dormándi László   Engel   regényíró    novellaíró   igazgató   Dormánd 1898  
206. oldal oldalkép Drexler Miksa       főrabbi           Tabajd 1883  
206. oldal oldalkép Drucker Géza       nagyiparos           Budapest 1871  
206. oldal oldalkép Dukesz Izsák Wolf       rabbi galántai              
207. oldal oldalkép Dukla Izsák Hálévy       főrabbi             1759  
208. oldal oldalkép Duschek Jakab       orvos   író       Triesch 1820  
208. oldal oldalkép Duschinsky Dov Ber       rabbi           Nádas 1838  
208. oldal oldalkép Duschinsky József Cevi       rabbi           Paks 1868  
208. oldal oldalkép Duytsch Christian Salamon   Keresztély Salamon   lelkész protestáns         Temesvár 1734  
209. oldal oldalkép Eckfeld Baruch       rabbi           Tapolcsány 1858  
209. oldal oldalkép Eckstein Eliezer       ülnök ortodox rabbisági              
209. oldal oldalkép Edelmann Menyhért       orvosdoktor           Nagyvárad 1862 Orvostudomány
209. oldal oldalkép Edelstein Bertalan       rabbi           Budapest 1876 Országos Rabbiképző Intézet, Világháború
212. oldal oldalkép Egger Dávid       ötvös   régiségkereskedő           Képzőművészet
215. oldal oldalkép Ehrenfeld Jesája       rabbi             1850  
215. oldal oldalkép Ehrenfeld Náthán       rabbi           Csúz 1843  
215. oldal oldalkép Ehrenfeld Sámuel       rabbi             1835  
215. oldal oldalkép Ehrenfeld Saul       rabbi           Pozsony 1839  
216. oldal oldalkép Ehrenhal Aron       rabbi           Prosznitcz    
215. oldal oldalkép Ehrenreich Izsák       vésnökművész           Pozsony 1765  
215. oldal oldalkép Ehrenreich Lajos       orvosdoktor   főorvos tb.     Pozsony 1837 Orvostudomány
215. oldal oldalkép Ehrenreich Sámuel       rabbi           Szob 1863  
215. oldal oldalkép Ehrenreich Sámuel       főrabbi           Beregszász 1860  
216. oldal oldalkép Ehrentheil Móric       magántanító           Szilágy-Nagyfalu 1825  
216. oldal oldalkép Ehrentreu Heinrich       rabbi orth.         Óbuda 1854  
216. oldal oldalkép Ehrlich G. Gusztáv       várospolitikus   nagykereskedő       Iglau 1849  
216. oldal oldalkép Ehrlich Jakab       rabbi           Pápa    
216. oldal oldalkép Eibenschütz Mordechai   Márkus   rabbi                
216. oldal oldalkép Eibenschütz Riza       operaénekesnő kir.         Budapest 1871  
216. oldal oldalkép Eichner Soma       újságíró           Liptószentmiklós 1849  
216. oldal oldalkép Einhorn Ábrahám Cháim     mojszini             Mojszin    
216. oldal oldalkép Eisenberger Géza       főrabbi           Batrovce 1892  
217. oldal oldalkép Eisenstadt Méir   Katzenellenbogen                   Zsidó irodalom
216. oldal oldalkép Eisenstadt Méir ben Izsák       rabbi   talmudjogász         1670  
217. oldal oldalkép Eisenstadt Mózes ben Izsák                        
217. oldal oldalkép Eisenstadt Simon       rabbi           Wien    
217. oldal oldalkép Eisenstatt Juda Léb       rabbi                
217. oldal oldalkép Eisenstatt Majer       rabbi           Sasvár    
217. oldal oldalkép Eleazár         rabbi budai              
219. oldal oldalkép Ellenberger Henrik       elnök bankegyesületi rt. tag zsidó hitközség választmányi történetíró zsidó   1795  
220. oldal oldalkép Ellenbogen Ignác         főrabbi         Jánosháza 1888  
225. oldal oldalkép Emődi Aladár 1902 Strausz   főorvos igazgató         Budapest 1872  
226. oldal oldalkép Endrei Gerzson 1898 Engländer Izsák M.Simon   tanár           Derecske 1873  
226. oldal oldalkép Endrei Simon Henrik 1898 Engländer   igazgató főtitkár Chevra Kadisa         Ada 1879 Pesti Chevra Kadisa
227. oldal oldalkép Engel Adolf     jánosi nagykereskedő   nagybirtokos       Pécs 1820  
227. oldal oldalkép Engel Alexander       író           Turócnecpál 1869  
227. oldal oldalkép Engel Fülöp       filmiparos           New-York 1886  
227. oldal oldalkép Engel Gyula       orvosdoktor           Zalaegerszeg 1844  
228. oldal oldalkép Engel Mózes       rabbi           Balassagyarmat 1739  
228. oldal oldalkép Engel Zsigmond       író társadalomtudományi ügyvéd tisztviselő árvaszéki   Rákópribócz 1880  
229. oldal oldalkép Engelsmann Izidor       rabbi           Zalaegerszeg 1869  
229. oldal oldalkép Enten Mór       filantróp           Bártfa 1872  
231. oldal oldalkép Eppler Sándor       főtitkár-helyettes izr.hitközség         Budapest 1890 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
231. oldal oldalkép Epstein Ábrahám Halévi       rabbi                
231. oldal oldalkép Epstein Gyula       zeneszerző           Zágráb 1832  
231. oldal oldalkép Epstein Rezső       mérnök           Budapest 1874  
232. oldal oldalkép Erdély Jenő 1900 Eckstein   író   hírlapíró       Budapest 1890  
232. oldal oldalkép Erdélyi Ernő 1902 Hirsch   újságíró           Külsővath 1881  
236. oldal oldalkép Erdész István       ideggyógyász           Békéscsaba 1896  
236. oldal oldalkép Erdős Iván   Ehrenfeld   újságíró           Karcag 1897  
236. oldal oldalkép Erdős Lajos       festő           Pécs 1897  
236. oldal oldalkép Erdős Lajos 1900 Engländer   tanár főgimnáziumi író filozófiai     Hódmezővásárhely 1879  
238. oldal oldalkép Ernst Lajos       író művészeti gyűjtő művészeti kormányfőtanácsos   Budapest 1872  
239. oldal oldalkép Ernst Zoltán       belgyógyász   főorvos kórházi     Győr 1892  
239. oldal oldalkép Erős Andor   Erbstein   festő           Budapest 1899 Képzőművészet
239. oldal oldalkép Erős Vilmos 1901 Steiner   hírlapíró   ügyvéd       Bp 1878  
239. oldal oldalkép Erős Vilmos 1906 Stark   sportíró   hírlapíró       Nyitra 1888  
241. oldal oldalkép Eskelesz Iszachar Berus       főrabbi országos         Krakkó 1692  
248. oldal oldalkép Eulenberg Salamon       ügyvéd           Irsa 1853 Kongresszusi szervezet, Szabadkőművesség
256. oldal oldalkép Faragó Gyula       gyermekorvos   szakíró       Esztergom 1861 Orvostudomány
257. oldal oldalkép Faragó Miklós       újságíró           Csongrád 1884 Uj Kelet
257. oldal oldalkép Faragó Rezső       közgazdász                
260. oldal oldalkép Farkas Ignác       orvos           Edelény 1875  
260. oldal oldalkép Farkas István       gyógyszerész           Szt-Mihály 1874  
260. oldal oldalkép Farkas József       rabbi           Munkács 1866  
260. oldal oldalkép Farkas László       író   újságíró       Erdőd 1900  
260. oldal oldalkép Farkas Mózes       nagyiparos           Ungvár 1882  
260. oldal oldalkép Farkas Ödön       zeneszerző           Kolozsvár 1805  
261. oldal oldalkép Farkasházi Miklós     szili festő   grafikus       Budapest 1895 Képzőművészet
261. oldal oldalkép Farkasházi-Fischer Vilmos       porcelángyáros           Tata 1839  
262. oldal oldalkép Fassel Hirsch       főrabbi   teológus       Boskovitz 1802 Jogtudomány
263. oldal oldalkép Fazekas István       orvos           Esztergom 1895 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
264. oldal oldalkép Fehér Lipót       hegedűművész   cigányprímás       Hódmezővásárhely 1847  
264. oldal oldalkép Fehér Márton       publicista           Nagyoroszi 1878  
264. oldal oldalkép Fehér Ödön       lapszerkesztő           Miskolc 1880  
264. oldal oldalkép Fehér Sándor       író           London 1882  
265. oldal oldalkép Feitel Mór       orvos   író       Lakompak 1811  
265. oldal oldalkép Fejér Gyula       hírlapíró           Nagyszalonta 1875  
265. oldal oldalkép Fejér Lajos       építész           Máramarossziget 1877  
265. oldal oldalkép Fejér László     mátészalkai államtitkár           Nagykároly 1874  
266. oldal oldalkép Fejér Sándor       festő           Budapest 1876  
266. oldal oldalkép Fejérváry Frigyes       hírlapíró             1848  
268. oldal oldalkép Fekete Soma       írnok   javító   tisztviselő akadémiai      
268. oldal oldalkép Fekete Tivadar       író   hírlapíró       Pécs 1894  
268. oldal oldalkép Felbermann Henry       publicista           Mándok 1850  
268. oldal oldalkép Feldmann Artúr       rabbi           Galánta 1884  
269. oldal oldalkép Feldmann József       rabbi           Szamosszeg 1858 Országos Rabbiképző Intézet
269. oldal oldalkép Feldmann Mózes       rabbi           Pazdics 1860  
269. oldal oldalkép Feldmann Sámuel       rabbi           Nagyvárad 1885  
269. oldal oldalkép Feldmann Sándor       pszichoanalitikus   ideggyógyász       Galánta 1890  
270. oldal oldalkép Feleki Mór       orvos           Sárospatak 1834  
271. oldal oldalkép Fellner Dénes Pál       dramaturg           Budapest 1888  
271. oldal oldalkép Fellner Joél       rabbi           Sopron 1862  
275. oldal oldalkép Fényes Gyula       bőrgyógyász           Miskolc 1896  
275. oldal oldalkép Fenyves Gábor       zongoraművész           Cegléd 1898  
276. oldal oldalkép Ferenczi Károly       elnök az Országos Magyar Könyvkereskedők  Egyesülete vidéki szakosztályának          Miskolc 1877  
276. oldal oldalkép Ferkai Jenő       festő           Budapest 1877  
276. oldal oldalkép Ferraris Artur       festő           Gallowitz 1867 Képzőművészet
276. oldal oldalkép Feuchtwang Méir       rabbi           Pappenheim 1814  
279. oldal oldalkép Finaly Zsigmond       orvos           Óbuda   Orvostudomány
279. oldal oldalkép Fisch Géza       szemész           Rózsahegy 1885  
279. oldal oldalkép Fisch Ignác       hírlapíró           Nagykároly 1851  
279. oldal oldalkép Fischer A. Mór       majolikagyáros tatai              
279. oldal oldalkép Fischer Árpád       orvos           Nagybecskerek 1896  
279. oldal oldalkép Fischer Dávid       rabbi pöstyéni         Vágújhely 1820  
279. oldal oldalkép Fischer Enoch       rabbi           Izsák 1826  
280. oldal oldalkép Fischer Imre       sebész   főorvos       Nagyszombat 1878  
280. oldal oldalkép Fischer Jakab       főorvos kórházi         Dunaföldvár 1861  
280. oldal oldalkép Fischer Jedidja Gottlieb       rabbi           Felpéc 1810  
280. oldal oldalkép Fischer József       közgazdász           Érkisfalu 1873  
280. oldal oldalkép Fischer József       publicista   ügyvéd       Tiszaújhely 1887  
280. oldal oldalkép Fischer Lajos       ügyvéd           Kecskemét 1832 Zsidó kongresszus
280. oldal oldalkép Fischer Lipót       főrabbi           Gálos 1884  
281. oldal oldalkép Fischer S. Gyula       főrabbi           Gyönk 1892 Izraelita Szünidei Gyermektelep
280. oldal oldalkép Fischer Sámuel       költő           Zádorfalva 1846  
281. oldal oldalkép Fischer Sámuel       könyvkiadó német         Liptószentmiklós 1859  
281. oldal oldalkép Fischer Sándor       rabbi           Regöly 1852  
281. oldal oldalkép Fischer Tivadar       ügyvéd           München 1881  
281. oldal oldalkép Fischer Tóbia ha-Kohén       rabbi németújvári              
281. oldal oldalkép Fischhof Adolf       orvos   publicista   politikus   Óbuda 1816  
281. oldal oldalkép Fischhof Ignác Vilmos       orvos           Óbuda 1814  
281. oldal oldalkép Fischmann Ezékiel Mózes Lipsitz     miskolci rabbi                
282. oldal oldalkép Flegmann Miksa       orvos             1827  
282. oldal oldalkép Fleischer Sándor       főkonzul királyi         Neuern 1867  
282. oldal oldalkép Fleischer Siegfried       író           Kapuvár 1856  
282. oldal oldalkép Fleischmann Sándor       publicista           Aranyos 1862 Pesti Chevra Kadisa
282. oldal oldalkép Fleissig Jakab       rabbi bécsi              
282. oldal oldalkép Flesch Armin       rabbi           Bácsalmás 1765  
282. oldal oldalkép Flesch Nándor       orvos           Budapest 1861 Orvostudomány
283. oldal oldalkép Fochs Antal       filantróp               Izraelita Siketnémák Országos Intézete
283. oldal oldalkép Fodor Izsó       hegedűművész   tanár   főnök Operaházi zenekari Budapest 1878  
283. oldal oldalkép Fodor Josephine       operaénekesnő           Párizs 1793  
283. oldal oldalkép Fodor József       hegedűművész           Venlov 1752  
283. oldal oldalkép Fodor Oszkár       orvos           Székesfehérvár 1876  
283. oldal oldalkép Fodor Oszkár       hírlapíró   író közgazdasági     Budapest 1886  
287. oldal oldalkép Fónagy Béla       író művészeti         Szabadka 1875  
288. oldal oldalkép Forbáth Imre       költő szlovenszkói           1900  
289. oldal oldalkép Forgó Pál       építész   író         1897  
289. oldal oldalkép Foris Lajos       ügyvéd   író közgazdasági     Margitta 1886  
290. oldal oldalkép Forrai Miklós       zeneszerző           Nádudvar 1869  
290. oldal oldalkép Fox Williem       filmgyáros           Tolcsa 1877  
285. oldal oldalkép Földes Imre       festő   grafikus           Képzőművészet
285. oldal oldalkép Földesi Arnold       gordonkaművész           Budapest 1882  
291. oldal oldalkép Frank Kati   Kathrina Franki   színművésznő drámai         Bazin 1852  
291. oldal oldalkép Frank Samu       orvos           Pápa 1839 Orvostudomány
291. oldal oldalkép Frankel Gyula       festő           Csaca 1840  
291. oldal oldalkép Frankel Mózes       rabbi                
291. oldal oldalkép Frankel Sámuel       rabbi                
292. oldal oldalkép Frankfurter Moritz       rabbi           Szobotist 1875  
292. oldal oldalkép Frankfurter Salamon       archeológus   filológus       Pozsony 1856  
292. oldal oldalkép Frankl Adolf       az Orthodox Országos Iroda elnöke           Debrecen 1859 Orthodox szervezet, Világháború
292. oldal oldalkép Frankl Izidor       orvos   szociológus         1842 Orvostudomány
292. oldal oldalkép Frankl Izsák       rabbi           Hunfalva    
292. oldal oldalkép Frankl Samu       ideggyógyász           Öttevény 1886  
292. oldal oldalkép Freider Náthán       rabbi                
292. oldal oldalkép Freier Jakab Salómo       rabbi           Rohonc    
292. oldal oldalkép Freihof Jicchok       rabbi                
292. oldal oldalkép Freistadt Ábrahám       rabbi           Galgóc    
292. oldal oldalkép Frenk Jiszochor Ber       rabbi                
293. oldal oldalkép Frenkel Ber       rabbi           Pozsony    
293. oldal oldalkép Frenkel Jenő       rabbi           Tasnád 1902  
293. oldal oldalkép Frenkel Jicchok       rabbi                
293. oldal oldalkép Freudiger Ábrahám     óbudai gyáros           Budapest 1868  
293. oldal oldalkép Freudiger Lipót     óbudai gyáros           Budapest 1866  
293. oldal oldalkép Freudiger Mózes     óbudai elnök hitközségi         Óbuda 1833  
293. oldal oldalkép Freund Leó       zongoraművész           Nagytopoly 1892  
293. oldal oldalkép Frey Kálmán       közgazdász   alelnök tőzsdei     Győr 1862 Közgazdaság
294. oldal oldalkép Freyer Ábrahám       pedagógus           Boldogasszony 1789  
294. oldal oldalkép Fried Ábrahám       elnök máramarosi Zsidó Nemzeti Szövetségi         Ruszkova 1889  
294. oldal oldalkép Fried Áron       rabbi           Böszörmény 1812  
294. oldal oldalkép Fried Margit   írói álneve: Ego, dr. Rózsavölgyi Mórnő   írónő           Budapest 1881 Szocialista mozgalom
294. oldal oldalkép Fried Meir       rabbi           Boskovitz    
294. oldal oldalkép Fried Mordechaj       rabbi                
294. oldal oldalkép Fried Neszanél ha-Kohén       rabbi           Senye 1857  
294. oldal oldalkép Frieden Pinkász       rabbi           Bonyhád 1801  
294. oldal oldalkép Friedlander Cháim       rabbi                
294. oldal oldalkép Friedlander Meir Hirsch       rabbi           Bonyhád    
294. oldal oldalkép Friedlander Menáchem       rabbi                
294. oldal oldalkép Friedlander Móric       teológus osztrák filantróp       Burszentgyörgy 1842  
295. oldal oldalkép Friedlieber Ignác       rabbi           Sátoraljaújhely 1847  
295. oldal oldalkép Friedmann Ábrahám       rabbi                
295. oldal oldalkép Friedmann Cevi Hirsch       rabbi             1808 k.  
295. oldal oldalkép Friedmann Dávid       rabbi           Verbó 1853  
295. oldal oldalkép Friedmann Dávid       rabbi           Kovácsvágás 1859  
295. oldal oldalkép Friedmann Gyula       főrabbi   vallástanár       Heréd 1876  
296. oldal oldalkép Friedmann Hiller       rabbi   vallástanár       Madarász 1892  
296. oldal oldalkép Friedmann Ignác       ügyvéd           Nagytapolcsa 1832  
296. oldal oldalkép Friedmann Illés       író           Alsó-Méra 1860  
296. oldal oldalkép Friedmann Jakab Károly       rabbi           Boldogasszony 1830  
296. oldal oldalkép Friedmann Jónás       rabbi           Galanta 1877  
296. oldal oldalkép Friedmann Meir ben Benjamin   írói neve után Is Sólom   teológus osztrák         Kraszna 1831  
296. oldal oldalkép Friedmann Móric       főkántor izraelita hitközségi         Hrabóc 1827  
297. oldal oldalkép Friedmann Siegwart       színész német társtulajdonos       Budapest 1842  
297. oldal oldalkép Friesenhausen Dávid       matematikus           Priesenhausen 1750 Országos Rabbiképző Intézet
298. oldal oldalkép Fruchter Lajos       műgyűjtő                
298. oldal oldalkép Frühauf József       nyelvész   polihisztor       Dukla 1796  
298. oldal oldalkép Fuchs Arje Juda Léb       rabbi           Morvaország    
298. oldal oldalkép Fuchs Dávid Rafael       nyelvész   igazgató izraelita polgári iskolai     Bisenc 1884  
299. oldal oldalkép Fuchs Emil       szobrász   festő   éremvéső   Trencsén 1866 Képzőművészet
299. oldal oldalkép Füredi Móric       ügyvéd   hírlapíró   író   Sátoraljaújhely 1863  
300. oldal oldalkép Fürst Aladár       tanár           Kismarton 1877  
300. oldal oldalkép Fürst Jakab       közgazdász           Budapest    
300. oldal oldalkép Fürst Zsigmond       rabbi           Marosvásárhely    
301. oldal oldalkép Gábel Gyula       tanító elemi iskolai         Nagykunmadaras 1858 Ungarische Woclienschrift
301. oldal oldalkép Gábel Jakab       igazgató iskolai író tanügyi     Hejőpapi 1853  
302. oldal oldalkép Gábor Andor 1912 Goldberger Andor   rabbi   könyvtáros       Kecskemét 1884  
302. oldal oldalkép Gábor József 1901 Gráber József   operaénekes           Balassagyarmat 1879  
305. oldal oldalkép Ganzfried Salamon       rabbi           Ungvár 1880  
307. oldal oldalkép Garami Árpád 1908 Goldmann Árpád   tanár középiskolai író       Budapest 1893  
307. oldal oldalkép Gartner Nándor       festő           Rákospalota 1902  
307. oldal oldalkép Gáspár Artúr 1892 Schwarz Artur   tanácsos miniszteri bankigazgató   államtitkár   Budapest 1876  
307. oldal oldalkép Gáspár Bernát 1896 Grósz Bernát   nyelvmester   műfordító       Tiszalök 1867  
307. oldal oldalkép Gáspár Gyula       publicista           Nagyvárad 1873  
308. oldal oldalkép Gáspárné Dávid Margit       író           Budapest 1887  
308. oldal oldalkép Geiger Móric       zeneszerző   földbirtokos       Szabadka 1851  
308. oldal oldalkép Geiger Richárd       vezérigazgató részvénytársasági filmiparos       Budapest 1889  
308. oldal oldalkép Geller Móric       tanító           Bán 1825  
308. oldal oldalkép Gencsi Samu 1881 Guttman Samu   ügyvéd           Gesztely 1853  
310. oldal oldalkép Gergely Jenő       orvos           Budapest 1889  
310. oldal oldalkép Gerő Lajos   Grün Lajos   hírlapíró           Aszód 1864  
310. oldal oldalkép Gerson József       főrabbi           Losonc 1891  
311. oldal oldalkép Gerstl Ignác       rabbi           Berzevic 1879  
313. oldal oldalkép Gilányi Mór       zeneíró           Nagyvárad 1894  
313. oldal oldalkép Ginzburg Náthán       rabbi óbudai              
314. oldal oldalkép Giszkalay János   Widder Dávid   író   költő         1888 Irodalom, Uj Kelet
314. oldal oldalkép Glasner Akiba       főrabbi           Kolozsvár 1885  
314. oldal oldalkép Glasner Mózes       főrabbi           Pozsony 1856  
314. oldal oldalkép Glatter Armin       festő           Kassa 1861  
314. oldal oldalkép Glatter Lázár Ilona       szobrász           Homonna 1876  
314. oldal oldalkép Glogau Áser Leml   Leml Aser   rabbi           Glogau 1709  
315. oldal oldalkép Glogau Jechiel Michael       rabbi           Nagymarton    
315. oldal oldalkép Glüch Ábrahám   Jicchok Ábrahám   rabbi           Hajduvértes 1826  
315. oldal oldalkép Glüch Izsák       rabbi           Pruszka 1835  
315. oldal oldalkép Glüch Sámuel       zeneszerző   pedagógus         1836  
315. oldal oldalkép Glücklich Emil       ügyvéd           Vágújhely 1826  
315. oldal oldalkép Glücksthal Andor       tanár egyetemi magán ügyvéd       Budapest 1895  
315. oldal oldalkép Glücksthal Samu       ügyvéd           Turócszentmárton 1864 Szabadkőművesség, Törvényhozás
317. oldal oldalkép Gold Simon       ügyvéd   kormányfőtanácsos       Kövágóőrs 1860 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
317. oldal oldalkép Goldberg Rafael       főrabbi           Pápa 1841  
318. oldal oldalkép Goldberger Márk       főorvos kórházi ideggyógyász       Bátorkeszi 1879  
318. oldal oldalkép Goldberger Salamon       igazgató gimnáziumi         Kecskemét 1879  
318. oldal oldalkép Goldmark József       orvos   képviselő osztrák     Német-Keresztur 1818  
319. oldal oldalkép Goldschmied Lipót       rabbi           Losonc 1867  
319. oldal oldalkép Goldstein József       kántor   komponista       Kecskemét 1836  
319. oldal oldalkép Goldstein Simon       ügyvéd           Liptószentmiklós 1830 Ügyvédek
322. oldal oldalkép Góth Manó       orvos   tanár egyetemi     Budapest 1848  
322. oldal oldalkép Góth Margit       festő           Budapest 1897  
321. oldal oldalkép Gömöri Elek       közgazdász   osztályelnökhelyettes Magy. Folyam- és Ten-Kurhíijózási Rt.       1878  
321. oldal oldalkép Göndör Ferenc 1911 Krausz Ferenc   hírlapíró   író       Bihardiószeg 1885 Szocialista mozgalom, Újságírás
322. oldal oldalkép Graber Károly       ügyvéd           Turócszentmárton 1861  
322. oldal oldalkép Grishaber Jicchok       rabbi           Krakkó    
322. oldal oldalkép Gróf József       grafikus   belsőépítész   bélyegtervező   Tapolca 1892  
322. oldal oldalkép Groller Balduin 1880 Goldscheider Béla   hírlapíró   író       Arad 1848  
322. oldal oldalkép Grosberg Lipót       író   teológus       Belényes 1869  
323. oldal oldalkép Gross Heinrich       főrabbi   kultúrtörténész       Szenic 1835 Irodalom és esztétika
323. oldal oldalkép Gross Jenny       színművésznő           Szántó 1878  
323. oldal oldalkép Grossmann Ignác       rabbi           Trencsén 1825  
323. oldal oldalkép Grossmann Lipót       főorvos kórházi szemészorvos       Szucsány 1825 Orvostudomány
323. oldal oldalkép Grossmann Luis       rabbi             1863  
324. oldal oldalkép Grósz Móric       pedagógus           Izsák 1831  
324. oldal oldalkép Groszmann Ferenc       főorvos kórházi gyermekgyógyász       Pálfalva 1884  
324. oldal oldalkép Groszmann Lipót       főorvos kórházi szemorvos       Szucsány 1825  
324. oldal oldalkép Grózinger M. József       tanár gimnáziumi         Csengerújfalu 1891  
326. oldal oldalkép Grut Benjamin B.       rabbi           Szatmárnémeti 1853  
328. oldal oldalkép Grut Mihály       tudós           Félegyháza 1872  
328. oldal oldalkép Grut Mikló       zeneszerző           Budapest 1876  
328. oldal oldalkép Grut Simon       rabbi           Péterrév 1884  
325. oldal oldalkép Grün Jakab       hegedűművész           Budapest 1837  
325. oldal oldalkép Grün Lajos       orvos           Lajosháza 1868  
325. oldal oldalkép Grün Oszkár       lapszerkesztő           Vágújhely 1883  
325. oldal oldalkép Grünberg Áron       rabbi           Nagymihály 1811  
325. oldal oldalkép Grünberger Lipót       igazgató intézeti         Vágújhely 1840 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
325. oldal oldalkép Grünfeld Josef       tanár egyetemi magán főorvos kórházi orvostanár   Györke 1840  
325. oldal oldalkép Grünfeld Vilmos       lapkiadó   alapító            
325. oldal oldalkép Grünhot Ármin       ügyvéd   író jogi     Búrszentmiklós 1873  
326. oldal oldalkép Grünhot Géza       közgazdász           Toponár 1861  
326. oldal oldalkép Grünhot Lázár       igazgató árvaházi         Gerenda 1850  
326. oldal oldalkép Grünwald Eliezer Dávid       rabbi           Csorna 1868  
326. oldal oldalkép Grünwald Illés       rabbi           Miava 1886  
326. oldal oldalkép Grünwald Juda       főrabbi           Brezova 1849  
326. oldal oldalkép Grünwald Lipót       orientalista   kultúrtörténész       Máramarossziget 1888  
326. oldal oldalkép Grünwald Manó       főrabbi           Czecze 1845  
326. oldal oldalkép Grünwald Móse       rabbi           Huszt    
326. oldal oldalkép Grünwald Richárd       citeraművész   komponista       Budapest 1877  
326. oldal oldalkép Gugenheimer József       rabbi                
327. oldal oldalkép Gutlenberg Pál       tanár           Nagykálló 1860  
327. oldal oldalkép Guttmann Alexander       színész           Pest 1851  
327. oldal oldalkép Guttmann Jenő       nagyiparos           Eperjes 1883  
327. oldal oldalkép Guttmann Manó       igazgató filmkölcsönzővállalati         Budapest 1873  
326. oldal oldalkép Günzler Sámuel       rabbi             1835  
328. oldal oldalkép Gyalui Farkas       könyvtárigazgató egyetemi   író     Gyalu 1866  
332. oldal oldalkép Gyöngyösi József       ügyvéd   kormányfőtanácsos       Gyöngyös 1865  
333. oldal oldalkép György Ferenc 1915 Gottlieb Ferenc   lapszerkesztő            Tügy 1898  
333. oldal oldalkép Györi Ernő 1905 Raab Ernő   hírlapíró           Budapest 1893  
333. oldal oldalkép Györi Imre       hírlapíró           Budapest 1900  
333. oldal oldalkép Györi Ödön       nagykereskedő           Miskolc 1848  
335. oldal oldalkép Hacker Mária       festő           Kecskemét 1886  
337. oldal oldalkép Hajdu Frigyes 1895 Weiszhaus Frigyes   ügyvéd   polgármester       Balkány 1873  
337. oldal oldalkép Hajdu Ilona       operaénekesnő             1889  
338. oldal oldalkép Hajnal Dávid 1898 Stericher Dávid   tanár f.keresk. Iskolai irodalomtörténész       Ungvár 1873  
339. oldal oldalkép Hajós László       hegedűművész           Budapest 1899  
339. oldal oldalkép Halász Albert       vegyészmérnök   iparfelügyelő m.k. gazdaságstatisztikus   Tárkány 1890  
340. oldal oldalkép Halász Frigyes 1882 Fischer Frigyes   tanácsos királyi ügyvéd       Kajászószentpéter 1864 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
340. oldal oldalkép Halász Gyula 1885 Fischer Gyula   hírlapíró   tanár középiskolai     Csebény 1871  
340. oldal oldalkép Halász Henrik 1883 Kohn Henrik   orvos   tanársegéd egyetemi     Hódmezővásárhely 1865 Orvostudomány
340. oldal oldalkép Halász Náthán 1882 Fischer Náthán   isk.igazgató elemi          Apostag 1834  
340. oldal oldalkép Halberstam Jachezkel Sraga       rabbi             1811  
342. oldal oldalkép Halmos Géza       közgazdász           Tápiószele 1864  
343. oldal oldalkép Halpert Salamon       főrabbi           Nagyszölős 1903  
343. oldal oldalkép Hamburg József       szemorvos   publicista       Beszterce 1895  
343. oldal oldalkép Hamburger Mózes       rabbi                
343. oldal oldalkép Hamburgné Becski Irén       írónő           Clivadia 1900  
343. oldal oldalkép Haméiri Avigdor       költő   újságíró       Ódávidház 1886  
343. oldal oldalkép Hamvai Lajos 1883 Seelfreund Lajos   ügyvéd           Nagyhalász 1862  
343. oldal oldalkép Hanák Árpád       zenetanár   zongoraművész       Budapest 1889  
343. oldal oldalkép Handel Elemér       festő           Újpest 1881  
343. oldal oldalkép Handler Márk       rabbi           Nemes-Bükk 1837  
344. oldal oldalkép Hantos Elemér 1898 Hecht Elemér   tanár egyetemi ügyvéd   államtitkár   Budapest 1881  
344. oldal oldalkép Hári Pál 1882 Hirschel Pál   tanár egyetemi         Budapest 1869  
344. oldal oldalkép Harkányi Ede 1899 Hirsch Ede   ügyvéd   író társadalomtudományi     Nagykanizsa 1879 Szociológia
345. oldal oldalkép Harkányi Frigyes 1867 Koppely Frigyes taktaharkányi főrendiházi tag   politikus       Szeged 1826 Bárói családok
345. oldal oldalkép Harnik Baczalel       festő           Hidalmás 1894  
345. oldal oldalkép Harta Felix Albrecht       festő   grafikus       Budapest 1884 Képzőművészet
345. oldal oldalkép Hartmann Gusztáv       bíró             1880  
345. oldal oldalkép Hartstein Lajos       alelnök Orth.Orsz.Iroda         Szomotor 1855 Orthodox szervezet
346. oldal oldalkép Hatsek Ignác       kartográfus           Vágújhely 1828  
347. oldal oldalkép Hauser Carl Frank       hírlapíró   író       Jánosháza 1847  
348. oldal oldalkép Hauser Emil       hegedűművész           Budapest 1893  
348. oldal oldalkép Hauser Mihály   Max Miksa   hegedűvirtuóz           Pozsony 1822  
348. oldal oldalkép Hauser Philippe       orvos           Nádas 1832  
348. oldal oldalkép Havas Manó 1912 Hirschfeld Manó   rabbi   vallástanár   író   Galgóc 1877  
348. oldal oldalkép Havasi Szidónia       énekesnő           Budapest 1875  
351. oldal oldalkép Hayek Márkus       tanár egyetemi orvos       Versec 1862 Orvostudomány
348. oldal oldalkép Hazai Hugó 1884 Haslinger Hugó   főellenőr MÁV hírlapíró       Kisbér 1867  
355. oldal oldalkép Heilbrun Jakab       rabbi           Zenta 1810  
355. oldal oldalkép Heilprin Angelo       tanár főiskolai természettudós       Sátoraljaújhely 1853  
355. oldal oldalkép Heilprin Luis       lexikográfus           Miskolc 1851  
355. oldal oldalkép Heimann József       rabbi           Balassagyarmat    
356. oldal oldalkép Heller Cevi Hirsch   Hersele Chárif   főrabbi óbudai talmudtudós            
357. oldal oldalkép Heller Ödön       festő           Budapest 1879  
357. oldal oldalkép Heltai Manó 1879 Hoffer Manó   orvos           Szentes 1861  
358. oldal oldalkép Hercka Halévi       rabbi                
358. oldal oldalkép Herczel Fülöp       főorvos           Szeged 1823  
358. oldal oldalkép Herczog Jakab       rabbi                
358. oldal oldalkép Hermann Adolf       orvos   tanár egyetemi     Paks 1836 Orvostudomány
359. oldal oldalkép Herskovits Mózes       rabbi           Hadas 1859  
359. oldal oldalkép Hertz Emánuel       ügyvéd   zsinagógaalapító       Rebrény 1870  
359. oldal oldalkép Hertzka Károly     hámosfalvi orvos           Pest 1849  
359. oldal oldalkép Hertzka Tivadar       hírlapíró   nemzetgazdász   író állambölcseleti Budapest 1845  
360. oldal oldalkép Herz  Miksa       építészmérnök   pasa   múzeumigazgató   Ottlaka 1856 Akadémia tagjai
360. oldal oldalkép Herz Dávid       festő           Adony 1833  
360. oldal oldalkép Herz Zsigmond       közgazdász   vezérigazgató Magyar Ált. Kőszénbánya Rt.     Mezőcsát 1854  
360. oldal oldalkép Herzka Ármin       közgazdász           Vágszered 1877  
360. oldal oldalkép Herzka Zsigmond     szili zeneszerző           Szeged 1843  
360. oldal oldalkép Herzog Manó       főrabbi           Budapest 1862  
360. oldal oldalkép Herzog Mór Lipót     csetei nagybirtokos   műgyűjtő       Pest 1869  
362. oldal oldalkép Heves Kornél 1896 Weinstein   főrabbi   író       Vécs 1870  
362. oldal oldalkép Heves Vilmos       mérnök           Hirip 1878  
362. oldal oldalkép Hevesi Ferenc 1905 Handler   rabbi           Lugos 1898  
363. oldal oldalkép Hexner Béla       vegyészmérnök           Liptószentmiklós 1885  
363. oldal oldalkép Hexner Ervin Pál       ügyvéd   tanár egyetemi főtitkár szövetkezeti Liptószentmiklós 1886  
363. oldal oldalkép Hexner Gyula       ügyvéd   főügyész tiszti     Turdosin 1852  
365. oldal oldalkép Hirémy-Hirscl Adolf       festő           Temesvár 1860  
365. oldal oldalkép Hirsch Márkus       főrabbi           Tiszabeő 1833  
366. oldal oldalkép Hirsch Nelli       festő           Budapest 1871  
366. oldal oldalkép Hirsch Ödön       közgazdász   földbirtokos       Nagyiklód 1869  
366. oldal oldalkép Hirschl Mózes       filantróp           Arad 1790  
366. oldal oldalkép Hirschler Ignác       tanár hitoktató         Pusztamiske 1873 Zsidó kongresszus
375. oldal oldalkép Hoffer Ármin       tanár rabbiképzőintézeti r.         Gyöngyös 1870 Országos Rabbiképző Intézet
375. oldal oldalkép Hoffmann Dávid       tanár   teológus       Verbó 1843  
375. oldal oldalkép Hoffmann Ilona       festő           Budapest 1869  
375. oldal oldalkép Hoffmann Mór       tanár polgári iskolai  író pedagógiai     Devecser 1843  
376. oldal oldalkép Hoffmann Móse József       rabbi           Dunaszerdahely 1843  
376. oldal oldalkép Hoffmann Mózes Dávid       rabbi           Vágújhely 1824  
377. oldal oldalkép Holitscher Áron       rabbi           Galgóc    
377. oldal oldalkép Holitscher Farkas       filantróp           Óbuda 1797  
377. oldal oldalkép Holitscher Fülöp       földbirtokos   író   kereskedő   Pest 1822 Újságírás, Zsidó kongresszus
377. oldal oldalkép Hollander Márk       zsidófőnök vármegyei         Tarnopol 1760  
379. oldal oldalkép Horovitz József       főrabbi           Ág 1880  
380. oldal oldalkép Horovitz Lipót Lázár       pedagógus           Újvidék 1799  
380. oldal oldalkép Horovitz Márkus       rabbi           Tiszaladány 1844  
380. oldal oldalkép Horshetzky Móric       orvos   filológus   igazgató iskola Bidsow 1777  
380. oldal oldalkép Horvát Albert       mérnök           Budapest 1889  
380. oldal oldalkép Horvát Dezső 1898 Horovitz   lelkész   hitoktató       Hosszúpályi 1866  
381. oldal oldalkép Horváth Lipót 1892 Herschler   közgazdász   vezézigazgató takarékpénztári     Budapest 1875  
379. oldal oldalkép Horvitz H. Dávid       rabbi                
382. oldal oldalkép Hoselitz Gyula       tanácselnök törvényszéki műgyűjtő       Nyitrazsámbokrét 1875  
378. oldal oldalkép Hönig Ábrahám       rabbi           Miava    
378. oldal oldalkép Hönig Adolf       főorvos kórházi          Budapest 1881  
378. oldal oldalkép Hönig Dezső       építészmérnök   főtanácsos műszaki     Ozora 1878  
382. oldal oldalkép Hubert Zsigmond       ügyvéd           Nagybecskerek 1871  
383. oldal oldalkép Huppert Leó       ügyvéd           Monor 1893  
393. oldal oldalkép Irányi Dezső 1891 Iritz Dezső Dávid   aljegyző városi író       Hódmezővásárhely 1858  
379. oldal oldalkép Israel Jacob                   Temesvár 1823  
403. oldal oldalkép Iványi-Grünwald Ede       belgyógyász   gyomor és bélspecialista       Szatmárnémeti 1887  
404. oldal oldalkép Jacobi Béla       ügyvéd   író jogtudományi     Páncélcseh 1873  
404. oldal oldalkép Jacobi József       orvos belgyógyász főorvos MABI     Páncélcseh 1874  
404. oldal oldalkép Jacobi Olivér       ügyvéd   közgazdász   ügyvezető-igazgató Kereskedelmi Bank Budapest 1879  
405. oldal oldalkép Jakobi Emil       ügyvéd   tag szenátusi     Magyarköblös 1882  
405. oldal oldalkép Jakobi Kálmán       közgazdász   publicista   igazgató vállalati Kolozsvár 1881  
405. oldal oldalkép Jakobovits Artúr       festő           Fenyőháza 1880  
405. oldal oldalkép Jakov ben Jirmijó       rabbi                
405. oldal oldalkép Jámbor Ferenc       hírlapíró           Beszterce 1899 Uj Kelet
405. oldal oldalkép Jankai Deutsch Tibor       festő           Békéscsaba 1899  
406. oldal oldalkép Járay Sándor       szobrász           Temesvár 1870 Képzőművészet
408. oldal oldalkép Jehuda ben Kohén       rabbi                
408. oldal oldalkép Jehuda ben Léb       rabbi           Triesch    
408. oldal oldalkép Jeitteles Lipót       hírlapíró   tanító       Prága 1812 Újságírás
417. oldal oldalkép Joáb         rabbi abaújszántói              
417. oldal oldalkép Joachim Vilmos       főorvos cs.kir.tábori orvosíró       Pozsony 1811  
418. oldal oldalkép Jobbágy Jenő       újságíró           Szeged 1898  
423. oldal oldalkép Jónás Zsigmond       építész           Budapest 1879 Képzőművészet
423. oldal oldalkép Jordán Sándor       főrabbi           Sátán 1861  
423. oldal oldalkép Joseffy Vilmos       magánzó   talmudista       Sárospatak 1825  
425. oldal oldalkép Joszéf Selomo Zalman        rabbi           Pozsony    
438. oldal oldalkép Juhász Mór       rendőrkapitány   író   műfordító     1864 Szlovenszkó zsidósága
438. oldal oldalkép Jules Juda Léb       rabbi           Trencsén 1819  
438. oldal oldalkép Junger Mózes       rabbi           Pelejte 1878  
438. oldal oldalkép Jungreisz Áser       rabbi           Csecse 1806  
439. oldal oldalkép Jungreisz Mózes       rabbi           Csecse 1842  
439. oldal oldalkép Jungreisz Mózes Nátán       rabbi                
439. oldal oldalkép Jungreisz Sámuel Dávid       rabbi             1837  
439. oldal oldalkép Justus Jakab       főorvos kórházi  dermatológus   orvos-író   Mohács 1866 Orvostudomány
444. oldal oldalkép Kabos Ármin 1892 Rothman   közgazdász   publicista       Nagyvárad 1866  
444. oldal oldalkép Kabos Bertalan   Rosenberg   hírlapíró           Temesvár 1863  
445. oldal oldalkép Kaczander Gyula       orvos   tanár egyetemi     Miskolc 1851  
445. oldal oldalkép Kácser Romulus       hírlapíró           Csákova 1863  
445. oldal oldalkép Kadelburg Henrik       színész   színigazgató   műfordító   Budapest 1856  
446. oldal oldalkép Kahán Chaim Arje       rabbi           Máramarossziget 1830  
446. oldal oldalkép Kahán Juda léb       rabbi                
446. oldal oldalkép Kahán Nison       ügyvéd           Lemberg 1883  
446. oldal oldalkép Kain Albert       orvos   tanácsos egészségügyi     Debrecen 1812 Orvostudomány
446. oldal oldalkép Kain Dávid       orvos szülészmester         Debrecen 1821 Orvostudomány
446. oldal oldalkép Kaiser Alois       kántor   komponista       Szobotis 1840  
447. oldal oldalkép Kallós Bertalan       gépészmérnök   államtitkár       Buda 1869  
448. oldal oldalkép Kallus Lajosné       tag   cionista mozgalmi       Munkács 1870  
448. oldal oldalkép Kálmán Henrik       bankigazgató   főkönyvelő       Budapest 1881  
448. oldal oldalkép Kálmán József 1906 Kohn   író           Bp 1889  
448. oldal oldalkép Kálmán Miksa 1886 Grünfeld   tanár főreáliskolai író társadalomtudományi     Panyeróc 1861  
448. oldal oldalkép Kálmán Ödön       ügyvéd   bankigazgató       Gyöngyös 1869  
449. oldal oldalkép Kalmár József       közgazdász   lapkiadó   nagykereskedő   Békés 1874  
450. oldal oldalkép Kandel Sámuel       tanár izr.leánygimnáziumi hitoktató       Nagyrippény 1884  
450. oldal oldalkép Kanitz Dezső     nagyecseri vezérigazgató pénzintézeti  földbirtokos       Eger 1856  
451. oldal oldalkép Kanitzer Hiller       rabbi             1773  
451. oldal oldalkép Kanizsai Dezső       gyógypedagógus           Ciffer 1907 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
451. oldal oldalkép Kann Henrik   Kaan   rabbi           Óbuda 1818  
452. oldal oldalkép Kappel Izidor       orvos           Nagysejk 1881  
452. oldal oldalkép Karczag Vilmos 1881 Kramer   hírlapíró   színigazgató       Karcag 1859  
452. oldal oldalkép Karczag Zoltán 1901 Krausz   festő           Czelkdömölk 1881  
452. oldal oldalkép Kardava Irohin       rabbi                
453. oldal oldalkép Kardos Géza       orvos   szakíró   igazgató-főorvos Állami Gyermekmenhely      
453. oldal oldalkép Kardos Jakab       bádogosmester   agitátor szociáldemokrata     Nagyvárad 1872  
453. oldal oldalkép Karinthi Ada Noémi       festő   illusztrátor       Budapest 1886  
453. oldal oldalkép Kármán Aladár       építész           Budapest 1871  
454. oldal oldalkép Károly Ernő       festő           Siklós 1892  
454. oldal oldalkép Károly József 1903 Klein   hírlapíró   író   műfordító   Arad 1886  
454. oldal oldalkép Károly Sándor 1918 Klein   hírlapíró   író       Arad 1894  
454. oldal oldalkép Karpelesz Ábrahám Cevi       rabbi           Eibnitz 1830  
454. oldal oldalkép Karvaly József       festő           Ungvár 1864  
455. oldal oldalkép Kassovitz Max       orvos   tanár egyetemi igazgató gyermekkórházi Pozsony 1842 Orvostudomány
455. oldal oldalkép Kaszab Aladár 1889 Kohn   tanácsos udvari gyáros       Szücsi 1868 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
456. oldal oldalkép Katscher Bertha       hírlapíró   regényírónő       Trencsén 1860  
456. oldal oldalkép Katz Márton       rabbi           Bogyoszló 1871  
456. oldal oldalkép Katzburg Chaim       rabbi             1834  
456. oldal oldalkép Katzburg Dávid Cevi       rabbi           Börzsöny 1856  
456. oldal oldalkép Kaufman Antal        szerkesztő           Csenger 1882  
458. oldal oldalkép Kayserling Jolán       festő           Lengaub 1866  
459. oldal oldalkép Kecskeméti Lajos       orvos kir.törvényszéki tanár jogakadémiai     Kecskemét 1830 Orvostudomány
460. oldal oldalkép Keleti Adolf       igazgató iskolai pedagógus   író   Nagyszalonta 1874 Szocialista mozgalom
460. oldal oldalkép Keller Ilona       költő           Szilágysomlyó 1910  
460. oldal oldalkép Keller Samu       ügyvéd   szakíró       Szilágysomlyó 1875  
461. oldal oldalkép Kemény Lajos       textilvegyész   elnök óbudai hitközösségi     Újpest 1882 Hitközségi Értesítők
461. oldal oldalkép Kemény Rezső 1889 Löffler   hegedűművész   tanár zeneművészeti főiskolai     Nyíregyháza 1871  
461. oldal oldalkép Kemény Simon 1898 Kohn   író   újságíró   költő   Tass 1882 Irodalom, Újságírás
461. oldal oldalkép Keményffi Jenő       festő   rajztanár       Budapest 1875  
461. oldal oldalkép Keppich Jakab       orvos                
476. oldal oldalkép Kern Leo        komponista                
476. oldal oldalkép Kerpel Leopold       festő           Kismarton 1819  
477. oldal oldalkép Kertész Ödön       operaénekes                
477. oldal oldalkép Kertész Rezső       író szocialista vezető munkásmozgalmi     Okány 1890  
477. oldal oldalkép Kestenberg Leó       zongoraművész           Rózsahegy 1882  
477. oldal oldalkép Kesztenbaum Rafael Márton       birtokos pelethei              
477. oldal oldalkép Keszthelyi Sándor                   Sambor 1875  
479. oldal oldalkép Kilényi Hugó       műgyűjtő   író közgazdasági     Budapest 1840  
479. oldal oldalkép Kilényi János   Klein Hermann   hírlapíró   hírlapszerkesztő   műfordító   Miskolc 1805  
479. oldal oldalkép Király Ernő       színész           Kiskeszi 1884  
479. oldal oldalkép Királyfy Imre       zeneszerző           Budapest 1845  
481. oldal oldalkép Kis Adolf       szociálpolitikus           Kiscell 1867 Szocialista mozgalom
481. oldal oldalkép Kis Henrik       rabbi           Veresmart 1882  
481. oldal oldalkép Kis Jenő       politikus szocialista tag főv.biz. ügyvéd   Balmazújváros 1886  
483. oldal oldalkép Kiss Arnold       főrabbi budai szónok   író   Ungvár 1869 Irodalom
488. oldal oldalkép Kláber Gyula       festő           Sopron 1872  
488. oldal oldalkép Klauber János       néptanító           Izsák 1832  
488. oldal oldalkép Klausz Imre       önkéntes           Eger 1900  
488. oldal oldalkép Klein Ábrahám         rabbi   vallástanár       Szatmárcseke 1884  
488. oldal oldalkép Klein Ábrahám Cevi       rabbi           Györköny 1853  
488. oldal oldalkép Klein Dezső       főrabbi           Gyöngyös 1874  
488. oldal oldalkép Klein Gyula       főrabbi           Zichifalván 1850  
488. oldal oldalkép Klein Herman       lapszerkesztő               Újságírás
488. oldal oldalkép Klein Herman       rabbi           Nagysalló 1879  
488. oldal oldalkép Klein Jakab       műépítész   főigazgató zsidó líceumi tanár ipariskolai Szabadka 1855  
488. oldal oldalkép Klein Jakab       festő   tanár ipariskolai     Szabadka 1855  
489. oldal oldalkép Klein József       főrabbi           Gyöngyös 1866  
489. oldal oldalkép Klein József       festő           Csermő 1896  
489. oldal oldalkép Klein M.B.       rabbi           Nagykároly 1862  
489. oldal oldalkép Klein Miksa       publicista   ügyvéd       Dés 1883 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
489. oldal oldalkép Klein Philip       rabbi           Baracska 1848  
490. oldal oldalkép Klein Salamon       orvos   tanár egyetemi     Miskolc 1845 Orvostudomány
490. oldal oldalkép Klein Sámuel       tanár egyetemi főrabbi       Szilasbalhás 1886  
490. oldal oldalkép Klein Sándor       nagybérlő   műgyűjtő       Fonyód 1875  
490. oldal oldalkép Klein Wilhelm       archeológus osztrák         Karánsebes 1850  
490. oldal oldalkép Klug Emil       ügyvéd   író jogtudományi     Vágszered 1883  
492. oldal oldalkép Kohányi Sámuel 1862 Kohn   tanító   zeneszerző       Csabócz 1824  
493. oldal oldalkép Kóhén Johanna   Pollák   filantróp   alapító Szegedi Izr. Nőegylet     Szeged 1808  
493. oldal oldalkép Kohlmann Károly Johann       tanító           Ujvidék 1808  
494. oldal oldalkép Kohn Ábrahám Élija       rabbi                
494. oldal oldalkép Kohn Dávid       rabbi           Vágbeszterce    
494. oldal oldalkép Kohn Dávid       festő           Lajtaszentgyörgy   Képzőművészet
494. oldal oldalkép Kohn Hiller       ügyvéd   publicista       Kolozsvár 1891  
495. oldal oldalkép Kohn Sámuel       rabbi   filológus   orvostanár egyetemi   1848 Orvostudomány, Történetírás, Ungarisch-jüdisclie Woelienselirift
495. oldal oldalkép Kohner Zsigmond       közgazdász   nagykereskedő       Budapest 1840  
495. oldal oldalkép Kohn-Kovács Sámuel       szárnysegéd fejedelmi         Miskolc 1881  
496. oldal oldalkép Kohut George Alexander       történetíró   teológus       Székesfehérvár 1874  
498. oldal oldalkép Kolozsváry Sándor       grafikus           Bánffyhunyad 1896  
499. oldal oldalkép Komáromi Sándor       újságíró           Komárom 1866  
499. oldal oldalkép Komlós Elemér       zeneszerző                
499. oldal oldalkép Komor Arnold 1881 Kohn   mérnök királyi tanácsos miniszteri     Budapest 1861  
499. oldal oldalkép Komor Izidor       műkereskedő           Budapest 1860  
502. oldal oldalkép Konti Izidor       szobrász magyar származású USA-beli         Bécs 1862 Képzőművészet
503. oldal oldalkép Koos Samu     edelényi igazgató Hitelbanki         Miskolc 1848  
503. oldal oldalkép Kopp Hermann       író           Sebeskellemes 1852  
503. oldal oldalkép Korányi Sebald 1848 Kronfeld   orvos   műfordító       Nagy-Kálló 1830  
504. oldal oldalkép Korein Dezső       nagykereskedő           Pápa 1870  
504. oldal oldalkép Kormos Alfréd 1881 Klein   szerkesztő   kiadó       Sátoraljaújhely 1853  
504. oldal oldalkép Kormos Ferenc 1918 Kohn   hírlapíró   író       Nagyvárad 1894  
504. oldal oldalkép Korn Fülöp       könyvkereskedő   publicista   honvédtiszt 1848–49.   1816 Képzőművészet
506. oldal oldalkép Kósa Mária       szobrász           Budapest 1899  
508. oldal oldalkép Kovács Géza       ügyvezető-igazgató M.Áll.Hitelbenk           1868  
508. oldal oldalkép Kovács József       ügyvéd   író       Miskolc 1873  
508. oldal oldalkép Kovács József       főtanácsadó   tanár egyetemi rk.     Szobránc 1869  
508. oldal oldalkép Kovács József       ügyvéd           Miskolc 1873  
508. oldal oldalkép Kovács József       orvos   tanár       Szobránc 1869  
501. oldal oldalkép König Sámuel       elnök New-York állam republikánus pártjának         Eger 1872  
504. oldal oldalkép Körmöczi Zoltán 1899 Goldhammer   fogorvos           Kecskemét 1876  
504. oldal oldalkép Körmöczy Emil 1893 Goldhammer   orvos   főtanácsadó       Kecskemét 1868  
514. oldal oldalkép Kramer Miksa       tanító           Kisgyarmat 1852 Pesti Chevra Kadisa
514. oldal oldalkép Krausz Bernát       szerkesztő           Kajászószentpéter 1851  
514. oldal oldalkép Krausz Ignác       rabbi           Szirák 1888  
514. oldal oldalkép Krausz Juda       rabbi           Császta 1858  
514. oldal oldalkép Krausz Mihály       zeneszerző           Budapest 1894  
514. oldal oldalkép Krausz Mór       főrabbi           Bácspetrovoszelló 1886  
515. oldal oldalkép Krishaber Béla       rabbi           Kula 1867  
515. oldal oldalkép Krishaber Mór       orvos   tanár egyetemi     Feketehegy 1833  
515. oldal oldalkép Kristály Jenő       festő           Nagyvárad 1877  
515. oldal oldalkép Kristóf Károly       költő   zeneesztétikus         1904  
515. oldal oldalkép Krón Béla       grafikus           Brzezany 1884  
516. oldal oldalkép Kronberger Lipót       közgazdász   elnök Magyar Általános Takarékpénztár Rt.       1847  
516. oldal oldalkép Krón-Kara Mihály       szobrász           Brzezany 1883  
516. oldal oldalkép Kubinszky Efraim       főrabbi                
517. oldal oldalkép Kun Lajos       rabbi           Tiszaigar 1886  
517. oldal oldalkép Kunitzer Moses ben Menachem       rabbi           Óbuda 1774  
518. oldal oldalkép Kunstatt Izsák       rabbi           Pozsony 1850  
519. oldal oldalkép Kuttna Áron       rabbi           Tata 1814  
519. oldal oldalkép Kuttna József       rabbi                
519. oldal oldalkép Künsztler Mór       orvos           Perecseny 1883  
519. oldal oldalkép Kürti Ellen       filmszínésznő           Budapest 1903  
520. oldal oldalkép Láczer Dénes       rabbi           Cegléd 1896  
520. oldal oldalkép Lakatos Sándor       szakíró           Marosludas 1886  
521. oldal oldalkép Landau Leó Rafael       bankár   tudós zsidó magánzó   Brody 1797  
522. oldal oldalkép Landau Lipót       tenorista           Varannó 1852  
522. oldal oldalkép Landau Nata ha-Lévi       rabbi                
522. oldal oldalkép Landesberg Izsák Áron       főrabbi           Bazin 1803  
522. oldal oldalkép Landesberg J.Áron       rabbi                
522. oldal oldalkép Landesberg Lipót       rabbi           Galgóc 1848  
522. oldal oldalkép Lándori Vilmos       szobrász           Pécs 1872  
522. oldal oldalkép Langfelder Dávid       teológus zsidó         Trencsén 1843  
524. oldal oldalkép Lázár Pál       gépészmérnök   tanár műegyetemi rendes szakíró technikai Nagybajom 1856  
524. oldal oldalkép Léblang Joseph       színigazgató           Budapest 1879  
525. oldal oldalkép Lebovits József       főrabbi           Pálóc 1862  
526. oldal oldalkép Lederer Richárd       festő   zeneszerző   író   Pest 1848  
526. oldal oldalkép Lederer Sándor       közgazdász   író művészeti gyűjtő   Budapest 1842  
526. oldal oldalkép Lederer Sándor       elnök izraelita hitközségi   tisztviselő miniszteri   Kiskunfélegyháza 1852  
526. oldal oldalkép Ledofszky Mariska       operetténekesnő           Székesfehérvár 1886  
526. oldal oldalkép Lefkovits Jakab       tanú orkutai vérvádi bérlő            
528. oldal oldalkép Lehel Imre       orvos   szerkesztő         1890  
528. oldal oldalkép Lehner Árpád       zongoraművész           Budapest 1898  
528. oldal oldalkép Leidesdorf William       farmer           Szatmár 1802  
529. oldal oldalkép Leifer Mordechaj       caddik nadvornai         Navrodna 1826  
529. oldal oldalkép Leimdörfer Dávid       rabbi           Minik 1851  
529. oldal oldalkép Leipnik Hirs       rabbi           Leipnik    
529. oldal oldalkép Leipniker Márk       rabbi           Kőrösladány 1869  
529. oldal oldalkép Leitner Fülöp       orvos   szakíró       Pocsaj 1886  
529. oldal oldalkép Leitner Gottlieb William       rektor egyetemi orientalista angol     Budapest 1840  
529. oldal oldalkép Leitner Lázár       nagyiparos           Erdőszentgyörgy 1863  
529. oldal oldalkép Leitner Mihály       lapszerkesztő   ügyvéd       Sámson 1864  
529. oldal oldalkép Leitner-Lukács Zoltán       író   publicista       Nagyvárad 1896  
530. oldal oldalkép Lemberger Ármin       ügyvéd           Baja 1856  
530. oldal oldalkép Lemberger Henrik       orvos   író   műfordító   Pozsony 1813  
530. oldal oldalkép Lemberger Lipót       orvos   ezredorvos       Pozsony 1823 Orvostudomány
531. oldal oldalkép Lemer József   Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch   talmudtudós           Trietchen 1761  
530. oldal oldalkép Lendvai Miklós 1884 Lőwy   főjegyző megyei szerkesztő       Szeged 1862  
531. oldal oldalkép Lengyel Miksa       zeneszerző           Szeged 1859  
531. oldal oldalkép Lenke Manó 1892 Löwenrosen   rabbi           Nagyszombat 1869  
532. oldal oldalkép Leszlényi Bernát 1888 Lőwy   hírlapíró           Nagykanizsa 1837  
532. oldal oldalkép Leszlényi Imre 1875 Leszlauer   ügyvéd   író jogi gyorsíró   Győr 1855  
532. oldal oldalkép Lévai Mihály       orvos           Budapest 1893  
533. oldal oldalkép Leveleki Mayer       filantróp           Nyiregyháza 1818  
534. oldal oldalkép Lichtenberg Mór       alapító szegedi Gazdasági Egyesületi              
534. oldal oldalkép Lichtenstadt Wolf       rabbi                
534. oldal oldalkép Lichtenstein Ábrahám Jakab       rabbi                
534. oldal oldalkép Lichtenstein Hillel       főrabbi           Vecse 1815  
534. oldal oldalkép Lichtenthal Péter       orvos gyakorló polihisztor       Pozsony 1780  
534. oldal oldalkép Lichtmann Jakab       műgyűjtő           Budapest 1835  
534. oldal oldalkép Lichtner Gáspár   Világosi   plébános r.k. apát czímzetes     Jákóhalma 1822  
534. oldal oldalkép Lichtschein Lajos       rabbi           Komárom    
534. oldal oldalkép Liebenberg Ignác       gyapjúkereskedő           Temesvár    
535. oldal oldalkép Lieber Wolf Náthán       rabbi           Fürth 1790  
535. oldal oldalkép Liebermann William       ügyvéd           Szentes 1872  
535. oldal oldalkép Ligeti Sándor       szociológus           Kaposvár 1890  
535. oldal oldalkép Lindenbaumné sz.Freudinger Sára   Freudinger Sára óbudai tulajdonos petróleumforrások         Budapest 1858  
535. oldal oldalkép Lindner Ármin       közgazdász           Temesvár 1870  
536. oldal oldalkép Lippe Chájim Dávid       könyvkereskedő   író   könyvkiadó   Stanislau 1823  
536. oldal oldalkép Lipschitz Lipót       rabbi           H-Mád 1840 Orthodox szervezet
536. oldal oldalkép Lipschitz Mór       orvos           Kőröstarcsa 1861  
536. oldal oldalkép Lipschutz Salomon       sakkmester           Ungvár 1863  
536. oldal oldalkép Lipsitz Arje Léb       rabbi           Abaújszántó 1842  
537. oldal oldalkép Lissauer Lajos       bíró ítélőtáblai         Sárospatak 1869  
541. oldal oldalkép Lóránd Edith       hegedűművész           Budapest 1900  
541. oldal oldalkép Lóránt Mihály       költő   hírlapíró       Nagykőrös 1891  
541. oldal oldalkép Lóránt Zsigmond       építész           Rovna 1876  
542. oldal oldalkép Lothar Rudolf   Spitzer   író   színműíró       Budapest 1865  
541. oldal oldalkép Löffler Henrik       főtitkár orthodox hitközségi         Küllő 1871  
541. oldal oldalkép Löffler Simon       titkár orthodox hitközségi         Morvaszentjános 1844  
541. oldal oldalkép Löffler Vilmos       rabbi           Budapest 1875  
541. oldal oldalkép Lőre Ede       gégeorvos gyermekkórházi         Pozsony 1835 Orvostudomány
542. oldal oldalkép Löti Izidor       zeneszerző           Budapest 1854  
542. oldal oldalkép Lövi Ezékiel       rabbi           Liptószentmiklós 1764  
542. oldal oldalkép Lövi József       orvos   műfordító       Sárbogárd 1884 Szlovenszkó zsidósága
542. oldal oldalkép Löw Benjamin Adolf       rabbi           Wodzislav 1775  
543. oldal oldalkép Löw György Lipót       grafikus           Budapest 1877  
543. oldal oldalkép Löw Izráel       rabbi           Bonyhád    
543. oldal oldalkép Löw Jeremiás       rabbi           Kolin 1811  
543. oldal oldalkép Löw Lázár       rabbi           Verbó    
544. oldal oldalkép Löw Lóránt       ügyvéd           Budapest 1879  
544. oldal oldalkép Löw Móric       osztályigazgató földmérőintézeti asztronómus német     Makó 1841  
544. oldal oldalkép Löw Mózes       építész           Szeged 1857  
544. oldal oldalkép Löw Tivadar       ügyvéd           Pápa 1848 Jogtudomány
544. oldal oldalkép Löwensohn Bernát       pedagógus           Látrány 1795  
545. oldal oldalkép Löwenthal Johann Jacob       sakkmester           Pest 1810  
545. oldal oldalkép Löwinger Juda Léb       rabbi                
545. oldal oldalkép Löwinger Miksa       orvos   igazgató-főorvos            
545. oldal oldalkép Löwy Bernát       nagyiparos           Nagysurány 1793  
545. oldal oldalkép Löwy Károly       ügyvéd           Várpalota 1853  
546. oldal oldalkép Löwy M. Simon       rabbi           Vágújhely 1861  
546. oldal oldalkép Lukács Pál       orvos belgyógyász         Budapest 1883  
548. oldal oldalkép Magyar Elemér 1903 Deutsch   író hírlap         Újpest 1881  
568. oldal oldalkép Mahler Gusztáv       zeneszerző           Kalist 1860  
568. oldal oldalkép Mahler Gyula                   Ciffer 1866  
568. oldal oldalkép Mahler Miksa       tanár főgimnáziumi         Szimő 1846  
568. oldal oldalkép Maiks Mór       ügyvéd           Szigetvár 1840  
569. oldal oldalkép Major Simon 1898 Markbreiter   ügyvéd   népdalszerző       Bihardiószeg 1876  
571. oldal oldalkép Mandel Pál       ügyvéd   képviselő országgyűlési politikus   Nyirbátor 1839  
572. oldal oldalkép Mandelli Dávid   Mandel   tudós   filológus       Pozsony 1780  
572. oldal oldalkép Mandl Ármin     vásárkeli rabbi   hitszónok   tanfelügyelő   Vásárhely 1865  
572. oldal oldalkép Mandl Bernát       tanár polgári iskolai író történet     Szenic 1852 Hitközségi Értesítők, Történetírás
572. oldal oldalkép Mandl Louis   Lázár   orvos orvostanár anatómus       Pest 1812 Akadémia tagjai, Orvostudomány
573. oldal oldalkép Mandl Moritz       költő   hírlapíró   színműíró   Pozsony 1840  
573. oldal oldalkép Mandl Simon       rabbi           Németkeresztur 1867  
573. oldal oldalkép Mándy Sámuel 1881 Mandel kántorjánosi tag felsőházi földbirtokos   politikus   Kántorjánosi 1860  
573. oldal oldalkép Mangold Samu       ügyvéd           Nagybecskerek 1852  
573. oldal oldalkép Mannheim József       pedagógus           Pápa 1820  
573. oldal oldalkép Mannheimer Chaim Cevi       rabbi                
573. oldal oldalkép Mannheimer Frigyes       rabbi   hitoktató       Reichenau 1809  
573. oldal oldalkép Manovill Alfréd       bankár           Veszprém 1880  
574. oldal oldalkép Marberger Sándor       főorvos korházi         Bácsfeketehegy 1871  
575. oldal oldalkép Margitta Izsák       rabbi             1846  
575. oldal oldalkép Margó Célia       színész   énekesnő       Budapest 1866  
575. oldal oldalkép Margolioth Mózes       rabbi                
575. oldal oldalkép Margóliusz Móse       rabbi             1829  
576. oldal oldalkép Márkus Alfréd       zeneszerző           Budapest 1890  
576. oldal oldalkép Márkus Imre       festő           Arad 1872  
579. oldal oldalkép Marton Ernő       hírlapíró   titkár főispáni     Dicsőszentmárton 1896 Uj Kelet
581. oldal oldalkép Mattersdorf Joab       rabbi                
582. oldal oldalkép Matzel Aser       filantróp           Stomfa 1763  
582. oldal oldalkép Mauksch Mór       alapító siketnéma intézeti           1806  
582. oldal oldalkép Mautner Eduard       hírlapíró           Pest 1824  
582. oldal oldalkép Maybaum Siegmund       rabbi           Miskolc 1844  
583. oldal oldalkép Medgyes László       festő           Budapest 1892 Képzőművészet
584. oldal oldalkép Megyeri-Krausz Ábrahám       rabbi                
584. oldal oldalkép Megyeri-Krausz Lajos       nagyiparos           Budapest 1843  
585. oldal oldalkép Meisel Binjamin Zeil       rabbi           Janowitz 1816  
585. oldal oldalkép Meislis Alexander       rabbi                
585. oldal oldalkép Meitner László       grafikus           Ráckeve 1900  
586. oldal oldalkép Mendel Menáchem Jakob József       főrabbi                
591. oldal oldalkép Messinger Simon 1911 Messinger   ügyvéd   tanácsos udvari szakíró   Pest 1862 Gyermekvédelem
604. oldal oldalkép Mihály Rezső       festő           Budapest 1889  
605. oldal oldalkép Miller Simon       orvos   író         1887  
608. oldal oldalkép Miskolczi Henrik 1880 Weiszman   színész   hírlapíró       Miskolc 1861  
609. oldal oldalkép Mittelmann Bernát       orvos gyakorló         Voloszánka 1866 Orvostudomány
611. oldal oldalkép Molnár Antal       közgazdász   szakíró       Nagyvárad 1877  
611. oldal oldalkép Molnár Ernő       rabbi           Budapest 1890 Remény
612. oldal oldalkép Molnár Gyuláné       költőnő           Baja 1873  
612. oldal oldalkép Molnár Jakab       közgazdász   igazgató Erdélyi Szénbánya r.-t.     Kolozsvár 1876  
614. oldal oldalkép Morlander Mór   Engländer   igazgató színház         Kismaraton 1818  
614. oldal oldalkép Moskovits Jakab       orvos   szakíró       Szacsúr 1839 Orvostudomány
614. oldal oldalkép Moskovitz Cháim Mózes       rabbi           Nagyszőlős 1801  
615. oldal oldalkép Mosonyi Károly 1883 Mannsberger Jakab   igazgató színi         Szeged 1822  
615. oldal oldalkép Mosonyi-Pfeiffer Hellmann       grafikus           Moson 1863  
618. oldal oldalkép Mund János       festő           Kolozsvár 1892  
618. oldal oldalkép Munk Adolf   Méir Ábrahám   kereskedő   író  jeles héber     Nyitra 1830  
621. oldal oldalkép Munkácsi Ernő       ügyvéd   ügyész   író jogi Páncélcseh 1896 Hitközségi alkalmazottak
617. oldal oldalkép Müller Frigyes       zeneszerző   karmester       Sümeg 1819  
617. oldal oldalkép Müller Gabriel       rabbi           Nádas 1836  
617. oldal oldalkép Müller Nátán   Nászon   rabbi           Nádas 1828  
617. oldal oldalkép Müller Ori       rabbi             1879  
617. oldal oldalkép Müller Vilmos       tanácsos kereskedelmi         Budapest 1830  
617. oldal oldalkép Müller Vilmos       főorvos Ambulatorium tüdőbetegoszt. tanácsos kir.     Szabadka 1878  
622. oldal oldalkép Münz József Izsák       rabbi                
622. oldal oldalkép Münz Mózes       főrabbi           Podolia 1750  
623. oldal oldalkép Nádai Gyula 1886 Neumann   főrabbi           Csenger 1866  
624. oldal oldalkép Nagel Arnold       honvéd-alezredes nyug. tanító   őrnagy zászlóalji Kishardiska 1834  
624. oldal oldalkép Nagy Béla       író   hírlapíró       Szeged 1883  
624. oldal oldalkép Nagy József 1884 Grosz   tanító           Vasperb 1862  
625. oldal oldalkép Nagy Sándor       politikus           Dévaványa 1859 Törvényhozás
625. oldal oldalkép Nagy Sándor       ügyvéd   politikus   publicista     1848  
639. oldal oldalkép Naményi Lajos 1918 Neumann   orvos   pszichiáter       Nagykanizsa 1892  
639. oldal oldalkép Naschér Sinai Simon       rabbi   theológus       Liptószentmiklós 1841  
639. oldal oldalkép Nátán Bernát       orvos hatósági         Gyulafehérvár 1839  
639. oldal oldalkép Nátán Salamon       jogtanácsos erdélyi         Gyulafehérvár 1842  
639. oldal oldalkép Natonek József       rabbi   vezető zsidó isk.     Kömlőd 1813  
640. oldal oldalkép Nébel Ábrahám Izsák       rabbi           Záhony 1887  
647. oldal oldalkép Nemess Zsigmond 1880 Neumann   ügyvéd   politikus   író   Arad 1856 Törvényhozás
650. oldal oldalkép Neubauer Adolf       főorvos korházi         Darnó 1869 Orvostudomány
650. oldal oldalkép Neubauer József       gyáriparos             1828  
650. oldal oldalkép Neufeld Ármin       ügyvivő hites szabadalmi         Nagyoroszi 1866  
651. oldal oldalkép Neuhaus Ábrahám       rabbi             1809  
651. oldal oldalkép Neumann Áser       rabbi             1800  
651. oldal oldalkép Neumann Dávid   Lakenbach Dávid   rabbi           Lakompak 1820  
651. oldal oldalkép Neumann Ede       főrabbi           Óbuda 1859 Világháború
651. oldal oldalkép Neumann Henrik     hatházi orvos           Héthárs 1873 Orvostudomány
651. oldal oldalkép Neumann József       rabbi   főtitkár szervezeti     Nagytárkány 1880  
651. oldal oldalkép Neumann József       filmiparos   artist   kávéháztulajdonos   Budapest 1864  
652. oldal oldalkép Neumann Mózes Sámuel       tanító   író  ifjúsági      Bán 1769  
652. oldal oldalkép Neumann Sándor       ügyvéd             1847  
652. oldal oldalkép Neumann Wilhem       hírlapíró   szerkesztő       Trencsén 1860  
652. oldal oldalkép Neusatz Lipman Eliezer       rabbi           Újvidék    
652. oldal oldalkép Neuschloss Simon       orvos   tanársegéd egy. docens     1892  
652. oldal oldalkép Neuschloss Tivadar       ügyvéd   jogtudós       Pest 1859  
652. oldal oldalkép Neustadt Adolf       szerkesztő   publicista       Prága 1812 Újságírás
653. oldal oldalkép Niedermann Mór       rabbi           Nagysurány 1890  
654. oldal oldalkép Nobel József       rabbi                
654. oldal oldalkép Nobl József       orvos gyakorló         Felső-Ireg 1824  
659. oldal oldalkép Oesterreicher Béla       ügyvéd   főügyész   elnök cionista kongresszus első Boldogasszony 1862  
659. oldal oldalkép Oesterreicher Samu       ügyvéd           Ungvár 1854  
659. oldal oldalkép Ofner József       üzletvezető MÁV közp. tanácsos udvari főfelügyelő   Kápolnásnyék 1848  
663. oldal oldalkép Oppenheim Juda Léb                        
663. oldal oldalkép Oppenheim Simon ben David       rabbi           Kormau 1753  
663. oldal oldalkép Oppenheim Hirsch Dávid       főrabbi           Temesvár 1794  
675. oldal oldalkép Osztern Lipót       ügyvéd           Budapest 1872  
676. oldal oldalkép Ottenberg Tivadar       vezérigazgató takarékpénztári tanácsos udvari elnök  Keresk. és Iparkamara Arad 1858  
675. oldal oldalkép Őszi Kornél       hírlapíró           Szilágysomlyó 1869  
676. oldal oldalkép Ötvös Leó       író           Budapest 1881  
714. oldal oldalkép P. Jicchok Zekl Halévi       talmudista           Bonyhád 1813  
681. oldal oldalkép Pap Béla 1911 Rapaport   vallástanár izr.         Bodrogkeresztur 1866  
682. oldal oldalkép Pap Géza       festő           Ungvár 1883  
682. oldal oldalkép Pap Illés 1895 Kohn   tanár főreáliskolai igazgató Keresk. Társ. f. keresk. isk     Dunaföldvár Tolna 1875  
683. oldal oldalkép Pap-Rosenberg Lajos 1903 Rosenbaum   rabbi   lelkész tábori     Máramarossziget 1863  
684. oldal oldalkép Partos Sámuel 1892 Pinkusfeld   rabbi           Diósgyőr 1858  
685. oldal oldalkép Pásztor Béla 1904 Perl   igazgató filmszínház         Ákos 1894  
686. oldal oldalkép Patai Edit   Ehrenfeld Edit   író esztétikai költő       Nagyvárad 1889  
686. oldal oldalkép Pataki Bernát 1876 Bacher   író hírlap           1852 Újságírás
686. oldal oldalkép Paulayné Adorján Berta       színművésznő           Nagyvárad 1864  
688. oldal oldalkép Pécsi Albert 1883 Pollák   tanár szfőv. felsőkeresk. isk. igazgató   adjunktus egy.tanári Békésszentandrás 1882  
688. oldal oldalkép Pécsi Dániel 1881 Pollák               Békésszentandrás 1856  
688. oldal oldalkép Pécskai Lajos       hegedűművész           Fiumé 1868  
690. oldal oldalkép Péner Miklós       rabbi           Szatmárnémeti 1889  
695. oldal oldalkép Perényi Adolf 1880 Pinkasz   tanár főreáliskolai         Veszprém 1855  
695. oldal oldalkép Péri László       festő   építész       Budapest 1889 Képzőművészet
695. oldal oldalkép Perles Brauch Aser       talmudtudós             1789  
696. oldal oldalkép Perls Ármin       főrabbi           Nagykároly 1853  
696. oldal oldalkép Perls Izsák Mózes       rabbi           Brodba 1784  
696. oldal oldalkép Perls Méir       rabbi   talmudtudós         1811  
707. oldal oldalkép Péter Mária       festő           Budapest 1906  
707. oldal oldalkép Petri Arthur 1899 Patzauer   magánhivatalnok   osztályfőnök ált. biztosító részvénytársaság tisztviselő magán Mád 1873  
708. oldal oldalkép Pfeiffer Gergely Boriska       író           Óbecs 1887  
710. oldal oldalkép Pillitz Dániel       rabbi   pedagógus   igazgató        
711. oldal oldalkép Pintér Ignác 1904 Pfeiffer   igazgató p. isk. titkár Orsz. Izr. Tanítóegyes. tanár   Tapolca 1861 Izraelita Tanügyi Értesítő
711. oldal oldalkép Pintér Oszkár 1919 Pollacsek   mérnök   építőmester       Nagykároly 1876  
712. oldal oldalkép Plant Feivl       rabbi           Kolin 1818  
712. oldal oldalkép Pogány Béla 1914 Perl   tanár középisk. író       Budapest 1896  
712. oldal oldalkép Pogány László       író hírlap         Győr 1901  
712. oldal oldalkép Pogány Margit       festő           Budapest 1879  
713. oldal oldalkép Polgár Izsó 1905  Politzer   nyomdász           Temesvár 1883  
714. oldal oldalkép Pollák Chaim       tanító  nyug. községi  hebraista       Lipótszentmiklós 1834  
714. oldal oldalkép Pollák Győző       ügyvéd           Nagybecskerek 1863  
714. oldal oldalkép Pollák Henrik       tag országos közegészségügyi tanács rendkívüli         Óbuda 1821 Orvostudomány, Pesti Izraeliták Reform Társulata, Zsidó kongresszus
714. oldal oldalkép Pollák Herman       orvos   elnök nemzeti casino     Miskolc 1807 Orvostudomány
714. oldal oldalkép Pollák Ignác       könyvkereskedő           Losonc 1831  
715. oldal oldalkép Pollák Joachim       rabbi             1798  
715. oldal oldalkép Pollák Lázár       rabbi           Nyitra 1822  
715. oldal oldalkép Pollák Lévi       rabbi           Nagymarton    
715. oldal oldalkép Pollák Lipót       író hírlap         Győr 1854  
715. oldal oldalkép Pollák Mózes       rabbi                
715. oldal oldalkép Pollák Zsigmond       fametsző           Pozsony 1839 Képzőművészet
715. oldal oldalkép Pollatschek Lilly       festő           Budapest 1905  
715. oldal oldalkép Pollitzer Adolf       zeneművész   igazgató konzervatóriumi     Budapest 1832  
716. oldal oldalkép Popper Ákos       vezérigazgató   közgazdász   alelnök keresk. és iparkamara Nagyvárad 1874  
717. oldal oldalkép Popper József       szemész- és szülészmester   főorvos korházi igazgató korházi Miskolc 1824 Zsidó kongresszus
717. oldal oldalkép Popper Vilma       író   magánzó       Győr 1857 Orvostudomány
717. oldal oldalkép Porosz Mór 1900 Popper   orvos   író szak     Albertirsa 1867 Orvostudomány
724. oldal oldalkép Preis Károly       orvos bőrgyógyász         Bécs 1870  
724. oldal oldalkép Preszburger Arnold       filmgyáros           Pozsony 1885  
725. oldal oldalkép Propper Aranka       festő           Nyirtura 1886  
726. oldal oldalkép Prossnitz Dániel       rabbiülnök                
726. oldal oldalkép Prossnitz Iszer       magid egyesületi              
726. oldal oldalkép Pserhofer Sámuel       orvos tiszti         Neszmély 1802 Orvostudomány
727. oldal oldalkép Purjesz Ignác       főorvos kórházi         Szentes 1857 Orvostudomány
728. oldal oldalkép Raab Andor       író   szerkesztő       Pécs 1897 Zsidó Szemle
728. oldal oldalkép Raab Lipót       matematikus             1818  
729. oldal oldalkép Rácz Miksa       sebész   igazgató főorvos     Nagyvárad 1877  
729. oldal oldalkép Rácz Sándor       ügyvéd   író közgazdasági       1885  
729. oldal oldalkép Radnay Miklós       festő           Budapest 1900  
729. oldal oldalkép Radó Károly 1900 Rosenberg   ügyvéd   író jogi és színmü       1858  
729. oldal oldalkép Radó Richárd 1890 Reismann   újságíró   szerkesztő       Budapest 1876  
730. oldal oldalkép Radó Kempner Magda       írónő           Báboczka 1894  
730. oldal oldalkép Radóné Hirsch Nelli       festő               Képzőművészet
730. oldal oldalkép Rados Móric       újságíró   lapkiadó       Abony 1888  
732. oldal oldalkép Rakenstein Juda léb       rabbi           Paks    
731. oldal oldalkép Rakonitz Gyula       ügyvéd   szaklapszerkesztő   jogtanácsos hitközségi Budapest 1894  
731. oldal oldalkép Rákosi Tibor       író közgazdasági         Sermaság 1878  
732. oldal oldalkép Ranschburg Salomon       rabbi           Luzc 1816  
734. oldal oldalkép Rechnitz Alexande Salomon       szerkesztő   újságíró       Budapest 1846  
734. oldal oldalkép Rechnitz Elza       festő           Breslau 1879  
736. oldal oldalkép Reich Aladár   Rajk   politikus           Baja 1871  
736. oldal oldalkép Reich Ezékiel       rabbi           Verbó    
737. oldal oldalkép Reich Leó       orvos   rabbi       Karácsonymező 1863  
737. oldal oldalkép Reich Miklós       orvos   főorvos-tulajdonos mechanikai Zander-gyógyintézeti szakíró   Zsámbék 1856 Orvostudomány
737. oldal oldalkép Reich Nathaniel       filológus           Sárvár 1882  
737. oldal oldalkép Reichental Ferenc       festő expresszionista         Nagylég 1895  
737. oldal oldalkép Reicher Vilmos       ügyvéd           Madacsony 1850  
737. oldal oldalkép Reif Jakab       tanár főreáliskolai         Baán 1844  
738. oldal oldalkép Reiner Imre       ügyvéd   jogtanácsos az Orthodox Orsz. Iroda     Pócspetri 1885 Orthodox szervezet
738. oldal oldalkép Reinhardt Heinrich       komponista   zenekritikus       Pozsony 1865  
738. oldal oldalkép Reinhardt Miksa       színész   rendező   színigazgató   Bazin 1873  
739. oldal oldalkép Reinitz Jehosua Boruch       rabbi           Kissingen 1823  
739. oldal oldalkép Reinitz Max       közgazdász osztrák ügyvéd   jogtanácsos   Pápa 1851  
739. oldal oldalkép Reinitz Nathan Feitel       rabbi           Weisskirchen    
739. oldal oldalkép Reisz József       rabbi             1797  
747. oldal oldalkép Reisz Marcell       matematikus           Győr 1886  
742. oldal oldalkép Reschofszky Artur       rabbi   vallástanár hitközségi     Boldogkőváralja 1889  
745. oldal oldalkép Révész Adolf       főkönyvelő vasúti író       Vác 1854  
745. oldal oldalkép Révész Béla       közgazdász   szakíró   bankvezérigazgató   Óbecse 1887 Újságírás
746. oldal oldalkép Révész Sámuel 1877 Fischer   főmérnök magyar államvasúti         Tata-Tóváros 1852  
746. oldal oldalkép Richtzeit Arthur   álneve: Kubai   hírlapíró           Nagy Ercse 1872  
747. oldal oldalkép Rippner Farkas       nagyiparos           Nagyvárad 1886  
749. oldal oldalkép Rokeach Eleázár       rabbi             1758  
749. oldal oldalkép Rokonstein Leopold       rabbi   tanító   író   Szentes    
750. oldal oldalkép Rónai Ármin 1888 Hirsch   hírlapíró   lapszerkesztő   író német Maros-Portus 1864  
750. oldal oldalkép Rónai János 1881 Rosenfeld   ügyvéd           Gyulafehérvár 1849  
750. oldal oldalkép Rósa Izsó 1881 Rosenberg Izidor várhelyi ügyvéd           Szeged 1842 Zsidó kongresszus.  
751. oldal oldalkép Rosen Sándor       hírlapíró   műfordító   író színmű Sopron 1843  
752. oldal oldalkép Rosenáhné Behr Blanka       írónő           Paks 1881  
751. oldal oldalkép Rosenák István       sebész           Budapest 1901  
751. oldal oldalkép Rosenák Lipót       rabbi           Pozsonynádas 1869  
752. oldal oldalkép Rosenák Miksa       főorvos   sebész       Pozsonynádas 1867  
752. oldal oldalkép Rosenbaum Ábrahám Lits       rabbi                
752. oldal oldalkép Rosenbaum Ámram       rabbi                
752. oldal oldalkép Rosenbaum Gerzson Lits       rabbi                
752. oldal oldalkép Rosenbaum Móse Arje Léb     halévi dajan                
752. oldal oldalkép Rosenberger Bernát     gyalui földbirtokos             1829  
752. oldal oldalkép Rosenberger Ede       főrabbi           Balkány 1859  
752. oldal oldalkép Rosenberger Gyula       ügyvéd   képviselő orsz.-gyöl.     Kis-Cell 1856 Törvényhozás
752. oldal oldalkép Rosenberger József       rabbi           Balassagyarmat 1829  
752. oldal oldalkép Rosenberger Lipót       jegyző hitközségi titkár hitközségi író        
752. oldal oldalkép Rosenberger Sándor       főrabbi           Makkó 1844 Zsidó Szemle
752. oldal oldalkép Rosenblatt Samuel       rabbi   tanár egyetemi     Pozsony 1902  
753. oldal oldalkép Rosenblüh Jenő       rabbi           Csepé 1865  
753. oldal oldalkép Rosenburg Menachem Cevi       rabbi             1871  
753. oldal oldalkép Rosenfeld Alfréd       filantróp             1859  
753. oldal oldalkép Rosenfeld Jakab       filantróp                
753. oldal oldalkép Rosenfeld József       rabbi           Nagymarton    
753. oldal oldalkép Rosenfeld Mayer       főrabbi           Brezova 1830  
753. oldal oldalkép Rosenstein Mór       rabbi           Nagymegyer 1856  
753. oldal oldalkép Rosenthal Dávid       festő           Pest 1820  
753. oldal oldalkép Rosenthal Eliás       bibliophil   filantróp       Moór 1758  
753. oldal oldalkép Rosenthal Ferdinant       rabbi           Kenese 1839  
753. oldal oldalkép Rosenthal Menachem Mendel       rabbi                
753. oldal oldalkép Rosenthal Moritz       orvostanár   tanár egyetemi ny.rk.     Nagyvárad 1833 Orvostudomány
753. oldal oldalkép Rosenthal Naftali       magántudós   filantróp       Győr 1727  
754. oldal oldalkép Rosenthal Salamon       hebraiata           Mór 1764  
754. oldal oldalkép Rosenthal Sámuel       hírlapíró   szerkesztő       Pest 1810  
754. oldal oldalkép Rosenzweig Adolf       rabbi           Turdossin 1850  
755. oldal oldalkép Roth Áron   Ármin   főrabbi kerületi         Pápa 1822  
755. oldal oldalkép Roth Hugó       ügyvéd           Ungvár 1877  
755. oldal oldalkép Roth Joel Cevi       rabbi                
755. oldal oldalkép Roth Marcell       orvos sebész tanár egyetemi magán     Fényes 1891  
755. oldal oldalkép Roth Mátyás       orvos   szakíró       Kassa 1818  
755. oldal oldalkép Rothenberg Ephraim       rabbi           Esztergom 1798  
755. oldal oldalkép Rottenberg David Jehuda       rabbi             1783  
755. oldal oldalkép Rottenberg Josef Halévi       rabbi                
755. oldal oldalkép Rottenberg M. N       igazgató iskolai pedagógus   titkár községi      
755. oldal oldalkép Rottmann Mozart       festő           Ungvár    
756. oldal oldalkép Rózsa Félix       orvos           Földes 1870 Orvostudomány
756. oldal oldalkép Rózsa Mór 1883 Rosenzweig   orvos           Debrecen 1856  
756. oldal oldalkép Rózsavölgyi Gyula       zeneműkiadó             1850  
758. oldal oldalkép Rubin Azriel Jechiel       rabbi                
758. oldal oldalkép Rubinstein Mátyás       rabbi           Dunapentele 1867  
758. oldal oldalkép Rubinstein Mesullam       rabbi           Oroszvár    
758. oldal oldalkép Rudolfer Antal       rabbi           Galgóc 1864  
758. oldal oldalkép Rust József       esztétikus   nagykereskedő       Pest 1860  
761. oldal oldalkép Sacherlesz Jicchok       rabbi           Prága 1777  
761. oldal oldalkép Sacherlesz Koppel       rabbi           Pozsony 1814  
761. oldal oldalkép Ság Manó 1895 Spitz   képviselő országgyűlési ügyvéd       Ivánka 1852 Törvényhozás
764. oldal oldalkép Sándor Móric       festő                
765. oldal oldalkép Saphir Zsigmond       orvosdoktor   újságíró   író humorisztikus Lovasberény 1806  
766. oldal oldalkép Sarkadi Leó       író   festő       Budapest 1884  
767. oldal oldalkép Sas Irén       írónő           Budapest 1901  
769. oldal oldalkép Schachter Dezső       orvos    szaklapszerkesztő       Budapest 1897  
770. oldal oldalkép Schauer Izráel       rabbi                
770. oldal oldalkép Scheiber Lajos       rabbi           Nemeshollós 1867  
770. oldal oldalkép Scherl Ervin       publicista           Szombathely 1883  
770. oldal oldalkép Schey Frigyes     koromlai bankár           Kőszeg 1815 Bárói családok
770. oldal oldalkép Schey Fülöp     koromlai építtető szeretetházi         Kőszeg 1798 Bárói családok
771. oldal oldalkép Schey Géza       nőgyógyász           Nagyszentmihály 1888  
771. oldal oldalkép Schichtancz Ármin       pedagógus           Nagyoroszi 1862 Izraelita Tanügyi Értesítő
771. oldal oldalkép Schick Ábrahám       rabbi                
771. oldal oldalkép Schiff Ervin       orvostanár           Bihar-Diószeg 1891  
771. oldal oldalkép Schiff Kálmán       orvos           Hunfalva 1865  
771. oldal oldalkép Schiff Ödön       hegedűművész           Nagyvárad    
771. oldal oldalkép Schiffer Artúr       festő           Eszék 1885  
771. oldal oldalkép Schill Salamon       tanár rabbiképző-intézeti         Budapest 1849  
772. oldal oldalkép Schiller-Szinessy Salamon       rabbi   tanár egyetemi     Óbuda 1820  
772. oldal oldalkép Schlesinger Ferdinánd       hírlapíró           Budapest 1830  
772. oldal oldalkép Schlesinger Izráel Dávid       rabbi             1800  
773. oldal oldalkép Schlesinger Kolev Feivel       rabbi topolcsányi           1828  
773. oldal oldalkép Schlesinger Lajos       kalandor   tábornok nicaraguai nagybirtokos   Nagykanizsa    
773. oldal oldalkép Schlesinger Miksa       orvos   hírlapíró   szerkesztő   Kismarton 1822  
773. oldal oldalkép Schlesinger Sámuel       orvos           Pozsony 1815  
773. oldal oldalkép Schlesinger Sámuel       rabbi           Ipolyság 1884  
773. oldal oldalkép Schlesinger Sidka   Ullmann   filantróp           Pozsony 1779  
773. oldal oldalkép Schlesinger Vilhelm S.       orvos   tanár egyetemi     Tinnye 1839  
774. oldal oldalkép Schmalczer Izsák       rabbi           Péterrév 1885  
774. oldal oldalkép Schmayer Jachiel Michael       rabbi           Galicia    
774. oldal oldalkép Schnitzer Ármin       főrabbi   iskolaigazgató       Húnfalva 1836  
775. oldal oldalkép Schossberg Izsák Frankl       rabbi           Sasvár    
775. oldal oldalkép Schossberger Klára       festő           Budapest 1893  
774. oldal oldalkép Schőn Bernát       tanító           Szill 1842  
774. oldal oldalkép Schőn Dávid       hitoktató           Kiskunhalas 1840  
774. oldal oldalkép Schőn Frigyes       építész           Lovasberény 1857 Képzőművészet
774. oldal oldalkép Schőn József       igazgató el.isk.         Szill 1846  
774. oldal oldalkép Schőn Menáchem       rabbi           Nyitra 1804  
775. oldal oldalkép Schönfeld Áron       rabbi           Felsőfalu 1880  
775. oldal oldalkép Schönfeld Brauch Aser       tanító           Szenic 1778  
775. oldal oldalkép Schönfeld József       ügyvéd           Tiszapéterfalva 1884 Zsidó Szemle
775. oldal oldalkép Schönfeld Mózes Mmordecháj       rabbi           Szikszó 1791  
775. oldal oldalkép Schönfeld Viktor       rabbi             Esztergom  
775. oldal oldalkép Schönwald Károly       rabbi           Domoszló 1879  
775. oldal oldalkép Schreiber Emil       szakíró rendőri rendőrkapitány       Kaposvár 1863 Világháború
775. oldal oldalkép Schreiber Ignác       rabbi           Nagyvárad 1891  
775. oldal oldalkép Schreiber Naftali       rabbi                
775. oldal oldalkép Schreiber Sámuel       előadó katonaügyi         Berettyóújfalu 1860  
776. oldal oldalkép Schulhof Izsák       rabbi           Prága    
776. oldal oldalkép Schück Bernát       rabbi           Karcag 1872  
776. oldal oldalkép Schück Dávid       rabbi           Bresova    
776. oldal oldalkép Schück Salamon       főrabbi           Brezova 1844  
774. oldal oldalkép Schüssel Dávid       rabbi           Neu-Szandec 1865  
776. oldal oldalkép Schütz Henrik       ügyvéd                
776. oldal oldalkép Schütz Julcsa       festő           Budapest    
776. oldal oldalkép Schütz Miksa       magántanár egyetemi hírlapíró         1852  
776. oldal oldalkép Schütz Vilmos       tanító elemi népiskolai         Janikau 1828  
777. oldal oldalkép Schwalb Miklós       zongoraművész           Budapest 1903  
777. oldal oldalkép Schwartz Ábrahám Juda Léb Hakohén       rabbi           Mád 1824  
777. oldal oldalkép Schwartz Antal       politikus           Debrecen 1849  
777. oldal oldalkép Schwartz Ignác       orvos   szakíró       Nyitra 1867 Orvostudomány
777. oldal oldalkép Schwartz Miksa       titkár   inspektor       Keresztelőszentpál 1892  
777. oldal oldalkép Schwarz Artur       orvos   tanár egyetemi     Budapest 1851  
778. oldal oldalkép Schwarz Benjámin       rabbi           Brottomány 1880  
778. oldal oldalkép Schwarz Ede       orvos   utazó tudományos     Miskolc 1831  
778. oldal oldalkép Schwarz Gábor       rabbi   hitoktató   munkatárs Zsidó Szemle Nádudvar 1872  
778. oldal oldalkép Schwarz Ignác       antikvárus   alapító aukciósház bibliográfus   Nyitra 1865  
778. oldal oldalkép Schwarz Jakab       rabbi           Nagyvárad 1884  
778. oldal oldalkép Schwarz Mihály       ügyvéd           Nagyvárad 1845  
778. oldal oldalkép Schwarz Miksa       rabbi           Kisvárda 1854  
778. oldal oldalkép Schwarz Mór       rabbi           Csáktornya 1869  
778. oldal oldalkép Schwarz Mózes Áron       rabbi                
778. oldal oldalkép Schwarz Naftali       rabbi           Beregszász 1846  
778. oldal oldalkép Schwarz Vilmos       újságíró   szabadságharcos       Sátoraljaújhely 1815  
778. oldal oldalkép Schweiger Lázár       rabbi   etnológus       Nagytapolcsány 1872  
779. oldal oldalkép Schweiger Márton       alelnök rabbiképző-intézeti         Kecskemét 1834 Közalap
779. oldal oldalkép Schwerin Götz       rabbi           Schwerin a.d. Warthen 1760  
779. oldal oldalkép Sebeők Dezső       ügyvéd   író jogi     Budapest 1891  
779. oldal oldalkép Sebes Lipót Ferenc     szarvasi honvédezredes           Kápolnásnyék 1856 Világháború
780. oldal oldalkép Sebestyén Dávid     széká hidasi nagyvállalkozó           Kozárvár    
780. oldal oldalkép Sebestyén József     köpecsi festőművész   ügyvéd       Kolozsvár 1884  
781. oldal oldalkép Seelenfreund Cháim Mayer       rabbi             1770  
781. oldal oldalkép Seelenfreund Salomon       grafikus           Szeged 1876  
781. oldal oldalkép Seidler Herman       kereskedő           Németkeresztúr    
781. oldal oldalkép Seidner Albert       tanító hitközösségi író felekezeti     Arad 1834  
782. oldal oldalkép Sellei József 1891 Schlesinger Adolf   főorvos   dermatológus       Temesvár 1872  
785. oldal oldalkép Serédi Jenő 1886 Spitz   körorvos           Miskolc 1863  
786. oldal oldalkép Sichermann Emánuel       mezőgazda           Ófehértó 1811  
786. oldal oldalkép Sík Bernát       rabbi           Brezova 1874  
787. oldal oldalkép Sík Mózes       rabbi   szerző döntvénytári     Brezova    
787. oldal oldalkép Silberfeld Jakab       főrabbi           Gyöngyös 1878  
788. oldal oldalkép Silberstein Dávid       rabbi           Bonyhád    
788. oldal oldalkép Silberstein Jesája       rabbi           Zenta 1856  
788. oldal oldalkép Silbiger Bertalan       ügyvéd           Miskolc 1881  
790. oldal oldalkép Simon Jenő       hegedűművész           Budapest 1899  
790. oldal oldalkép Simon József       titkár Izr.Orsz.Irodai ügyvéd       Kapolcs 1844 Közalap
790. oldal oldalkép Simon Lajos       ügyvéd           Nagysomkút 1891  
790. oldal oldalkép Sinay Vilmos       tanár áll.tanítóint. Képz.         Kismarton 1862  
790. oldal oldalkép Singer Ábrahám       rabbi                
791. oldal oldalkép Singer Bernát       főrabbi           Sátoraljaújhely 1868  
791. oldal oldalkép Singer Bertold       tanár egyetemi konzul       Jászberény 1860  
791. oldal oldalkép Singer Franz Ignatz       hírlapíró   szerkesztő       Győr 1828  
791. oldal oldalkép Singer Gusztáv     severini ezredes           Somfa-Baranya 1863 Világháború
791. oldal oldalkép Singer Izidor       magántanár egyetemi nemzetgazdász   publicista   Budapest 1857  
791. oldal oldalkép Singer Izrael       rabbi   pedagógus       Paks 1828  
791. oldal oldalkép Singer Jakab       főrabbi           Sajókazinc 1867 Történetírás
791. oldal oldalkép Singer Szigfrid       vegyész   vezérigazgató       Pápa 1861  
792. oldal oldalkép Sipos Ignác 1885 Spitz   hírlapíró           Lipótszentmiklós 1850  
793. oldal oldalkép Skreinka Lázár       rabbi   hitelemző   senior   Holleschau    
795. oldal oldalkép Soltész József       tanácsos kincstári         Gyula  1863  
795. oldal oldalkép Solti Dezső       színész           Budapest 1886  
795. oldal oldalkép Solti Hermin   Elkán Zoltánné   színésznő           Máramarossziget 1890  
796. oldal oldalkép Somló József       filmgyáros   vezérigazgató       Pápa 1888  
797. oldal oldalkép Sonnenschein Éliás       rabbi           Pásztó 1888  
797. oldal oldalkép Sonnenschein Mose       rabbi           Trencsén 1827  
797. oldal oldalkép Sonnenschein Salomon       rabbi           Turócszentmárton 1839  
801. oldal oldalkép Spiegel Ármin       rabbi           Korneuburg 1883  
801. oldal oldalkép Spiegler Gyula Sámuel       rabbi           Balassagyarmat 1838  
801. oldal oldalkép Spielberger Leó       író           Kassa 1898 Szlovenszkó zsidósága
801. oldal oldalkép Spielberger Mór       ügyvéd           Kassa 1892 Szlovenszkó zsidósága
801. oldal oldalkép Spielmann Zsigmond       író   bankhivatalnok   elnök tudományos világnyelv-társaság Csacza 1862  
801. oldal oldalkép Spira Cevi Elimelech       rabbi                
801. oldal oldalkép Spira Cevi Hirsch       rabbi                
802. oldal oldalkép Spira Jakab       rabbi           Homonna 1864  
802. oldal oldalkép Spira Lázár       rabbi           Strzyzov 1868  
802. oldal oldalkép Spira Salamon       rabbi   hitoktató       Ribatits 1832  
802. oldal oldalkép Spira Salamon       rabbi           Homonna 1865  
802. oldal oldalkép Spitz Áron Halévi       rabbi                
802. oldal oldalkép Spitz Izsák       rabbi           Nikolsburg    
802. oldal oldalkép Spitz Jechiel Michael       rabbi                
802. oldal oldalkép Spitz Jicchok Halévi       rabbi           Nikolsburg    
802. oldal oldalkép Spitz Meir       főrabbi megyés         Nikolsburg    
802. oldal oldalkép Spitz Móritz       rabbi           Békés-Csaba 1848  
802. oldal oldalkép Spitz Mózes       rabbi           Óbuda    
802. oldal oldalkép Spitzer Benjamin Salomon       rabbi             1810  
802. oldal oldalkép Spitzer Benjamin Salomon       tengerészkapitány északamerikai         Óbuda 1774  
803. oldal oldalkép Spitzer Emánuel       festő           Pápa 1844 Képzőművészet
803. oldal oldalkép Spitzer Frederic   Sámuel   műgyűjtő           Pozsony 1814  
803. oldal oldalkép Spitzer Henrik       sebész   gyermekorvos   törzsorvos császári Keszthely 1840  
803. oldal oldalkép Spitzer Ignác       filantróp             1840  
803. oldal oldalkép Spitzer József       ügyvéd           Szentkereszt 1883  
803. oldal oldalkép Spitzer Leo        tanár egyetemi filológus       Pozsony 1887  
803. oldal oldalkép Spitzer Sámuel       főrabbi           Keszthely 1839  
805. oldal oldalkép Stauber József     nagydoroghi lapszerkesztő           Nagydorogh 1871 Újságírás
805. oldal oldalkép Stein Artur       ügyvéd           Törökszentmiklós 1889 Hagyomány
806. oldal oldalkép Stein Mayer Miksa       rabbi           Törökszentmiklós 1865 Hagyomány
806. oldal oldalkép Steinberg Sámuel       tanár egyetemi történetíró       Kőszeg 1857  
806. oldal oldalkép Steinberger Lajos   Louis   feltaláló           Szeged    
806. oldal oldalkép Steiner Fülöp       festő           Pest 1812  
806. oldal oldalkép Steiner Gyula       szobrász           Budapest 1878  
806. oldal oldalkép Steiner Ignác       rabbi   pedagógus       Szécsény 1845  
806. oldal oldalkép Steiner Jesája       rabbi           Zbór 1851  
807. oldal oldalkép Steiner Márkus       rabbi           Pozsony 1864  
807. oldal oldalkép Steiner Simon       tanár főreáliskolai         Szarvas 1856  
807. oldal oldalkép Steiner Vilmos       rabbi           Vác 1888  
807. oldal oldalkép Steinhart Akiba       rabbi           Liptószentmiklós 1788  
807. oldal oldalkép Steinherz Jakab       főrabbi           Nagypáka 1856  
807. oldal oldalkép Stella József       orvos                
809. oldal oldalkép Stener Miksa Dávid       ügyvéd           Homonna 1871  
808. oldal oldalkép Stern Adolf       orvos   törzsorvos honvédségi     Nagykároly 1847  
808. oldal oldalkép Stern Albert 1881 Sterenyi   főrabbi           Nagykanizsa 1826  
808. oldal oldalkép Stern Bernát       író   hírlapíró       Riga 1867  
808. oldal oldalkép Stern Gerzson       rabbi           Hegyaljamád 1858  
808. oldal oldalkép Stern Ignác       teológus   pedagógus         1810  
808. oldal oldalkép Stern Lázár       ügyvéd           Bácstopolya 1860  
808. oldal oldalkép Stern Max Emanuel   Mendel Ben Stern   korrektor nyomdai hebrarista       Pozsony 1811  
808. oldal oldalkép Stern Menachem Mendel       rabbi                
809. oldal oldalkép Stern Salamon       rabbi                
809. oldal oldalkép Stern Sámuel       orvos   tanár egyetemi     Halas 1839 Orvostudomány
809. oldal oldalkép Stern Selemo Zalman       rabbi                
809. oldal oldalkép Stern Vilmos       orvos           Nagyenyed 1891  
809. oldal oldalkép Stier Josef       rabbi           Vágújhely 1841  
809. oldal oldalkép Stier-Somló Fritz       tanár egyetemi államjogász         1873  
809. oldal oldalkép Störk  Félix       tanár egyetemi         Buda 1851  
810. oldal oldalkép Strasser Albert       közgazdász   titkár ipari és kereskedelmi kamarai     Lissa 1833  
810. oldal oldalkép Strasser Dávid Júda       rabbi           Vágújhely    
810. oldal oldalkép Strasser Eleázár       rabbi           Rozsnyó 1790  
810. oldal oldalkép Strasser Miksa       mérnök           Pápa 1864  
811. oldal oldalkép Sugár Ignác       titkár kereskedelmi és iparkamarai         Miskolc 1862  
813. oldal oldalkép Sussmann Wolf       rabbi           Pozsony 1825  
813. oldal oldalkép Sváb Károly       tag főrendházi         Csongrád 1829 Törvényhozás
817. oldal oldalkép Szabó Ármin       főorvos           Miskolc 1863  
818. oldal oldalkép Szabó Ernő       tanár főreáliskolai         Pápa 1872  
823. oldal oldalkép Szana Zsigmond 1890 Silbermann   tanár ker.iskolai konzul angol királyi vezérigazgató   Temesvár 1870  
825. oldal oldalkép Szántó Armand       író   filmdramaturg       Budapest 1889  
825. oldal oldalkép Szántó Eleázár 1882 Seligmann   iskolaigazgató fiúiskolai         Kajászó-Szentpéter 1829  
825. oldal oldalkép Szántó Zsigmond 1884 Scheiber   tanár gimnáziumi         Esztergom 1861  
826. oldal oldalkép Szász Pál       író közgazdasági         Budapest 1894  
832. oldal oldalkép Szegvári Andor       vegyészmérnök           Budapest 1897  
833. oldal oldalkép Székely Béla       filmdramaturg             1890  
833. oldal oldalkép Székely Ignác       szakíró           Alap 1862  
833. oldal oldalkép Székely István 1882 Schlesinger Soma   igazgató gimn.         Olaszka 1863  
833. oldal oldalkép Székely Nándor       igazgató leányiskolai író       Siklós 1892  
834. oldal oldalkép Székely-Kovács Olga       festő           Budapest 1901  
836. oldal oldalkép Szemere Lenke       festő           Budapest 1906  
836. oldal oldalkép Szemere Miklós       közgazdász   vezérigazgató Biharmegyei Takarékpénztári     Nagyvárad 1887  
837. oldal oldalkép Szemnitz Juda Árje       rabbi                
837. oldal oldalkép Szenes András       festő   grafikus       Szolnik 1896 Képzőművészet
837. oldal oldalkép Szenes Árpád       festő           Budapest 1898  
838. oldal oldalkép Szenici Juda Árje       rabbi                
844. oldal oldalkép Szepessi  Miksáné   Nagy Mici   írónő           Munkács 1905  
844. oldal oldalkép Szepessi Miksa       ügyvéd   újságíró       Tiszadada 1886  
848. oldal oldalkép Szeszlér Sándor       építész           Budapest 1860  
849. oldal oldalkép Szidon Adolf       rabbi           Nádas 1843  
849. oldal oldalkép Szidon Dezső       állatorvos   felügyelő állategészségügyi     Nagyszombat 1867  
849. oldal oldalkép Szidon Simon       rabbi           Nádas 1815  
849. oldal oldalkép Szigeti Jenő       festő           Budapest 1881  
851. oldal oldalkép Szilas Izidor       író   tanár       Füzesgyarmat 1882  
852. oldal oldalkép Szinaj Isachar Ber       rabbi                
855. oldal oldalkép Szívós Zsigmond       író           Nyiregyháza 1897  
860. oldal oldalkép Szófér Ábrahám Sámuel   Kszáv Szófér   rabbi           Pozsony 1815 Zsidó irodalom
860. oldal oldalkép Szófér Akiba       rabbi           Pozsony 1876  
860. oldal oldalkép Szófér Bernát   Sévet Szófér   rabbi                
860. oldal oldalkép Szófér Chaim ben Mordechai Efraim Fischl       rabbi           Pozsony 1821  
860. oldal oldalkép Szófér Efrám       rabbi             1840  
860. oldal oldalkép Szófér Eliézer       főrabbi           Pozsony    
860. oldal oldalkép Szófér Jiszrael Efraim Fisel       rabbi                
860. oldal oldalkép Szófér Mózes   Schreiber   döntvényező           Frankfurt 1762 Zsidó irodalom
861. oldal oldalkép Szófér Naftali       rabbi           Pozsony    
861. oldal oldalkép Szófér Simon       rabbi           Pozsony 1821  
863. oldal oldalkép Szold Benjamin       rabbi           Nemeskert 1829  
863. oldal oldalkép Szöllős Gyula       író   hírlapíró       Budapest 1879  
868. oldal oldalkép Szőnyi Géza       tanár   vegyész       Kassa 1886  
871. oldal oldalkép Talmit Selomó Léb       rabbi   dajan            
879. oldal oldalkép Tamás Sári       magántisztviselő           Lucsinya 1904  
881. oldal oldalkép Tannenbaum Ábrahám       rabbi                
881. oldal oldalkép Tannenbaum Jakab       rabbi           Szendrő 1832  
881. oldal oldalkép Tanzer Áron       rabbi           Pozsony 1871  
883. oldal oldalkép Tardos-Tauszig Ármin       grafikus           Temesvár 1874  
885. oldal oldalkép Tatay Adolf   Frankl   orvos tiszti tanácsos kir.     Tata 1840  
885. oldal oldalkép Tauber Áron       rabbi           Leipnik    
885. oldal oldalkép Tauber Chajim       rabbi           Leipnik    
886. oldal oldalkép Tauber Izráel       rabbi           Vágújhely 1823  
886. oldal oldalkép Tauber Juda Léb       rabbi           Radum    
886. oldal oldalkép Tauszig Béla       építész           Budapest 1881  
886. oldal oldalkép Tauszig Hugó       műbarát   művészpártoló       Budapest 1842  
887. oldal oldalkép Teitelbaum Chaim Cevi       rabbi           Máramarossziget 1879  
887. oldal oldalkép Teitelbaum Mózes       rabbi   író   megalapító chásszidizmus Premiszlán 1759  
888. oldal oldalkép Telcsné Strieker Gina       szobrász           Budapest 1882  
892. oldal oldalkép Tennenbaum Sraga Cevi       rabbi           Szendrő 1826  
892. oldal oldalkép Tennenbaum Wolf       rabbi                
893. oldal oldalkép Térey Ábrahám       posztógyáros                
893. oldal oldalkép Térey Koppel       filantróp           Pozsony 1732  
893. oldal oldalkép Térey Menachem Mendel                        
893. oldal oldalkép Térey Mendel       tudós                
894. oldal oldalkép Térey Wolf                        
896. oldal oldalkép Tieder Zsigmond       hírlapíró   író szociálpolitikai elnök Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületének Budapest 1887  
899. oldal oldalkép Tiszmenicz Mesullam       rabbi           Bucsacs   Szocialista mozgalom
901. oldal oldalkép Todesco Herman       nagyiparos   humanista       Pozsony 1792  
901. oldal oldalkép Tolnai Béla       gyógypedagógus           Felsőnyék 1858 Izraelita Siketnémák Országos Intézete
911. oldal oldalkép Tosk Mordechaj       rabbi           Tosca 1749  
913. oldal oldalkép Totis Rezső       konzul királyi igazgató Magyar Gyapjúipari RT     Budapest 1881  
907. oldal oldalkép Török Jenő       festő           Budapest 1880  
914. oldal oldalkép Trencsiner Nochum       rabbi                
925. oldal oldalkép Ungár Adolf       hírlapíró                
925. oldal oldalkép Ungár Adolf       szakíró jogi         Óbesenyő 1877  
925. oldal oldalkép Ungár Béla       ügyvéd           Nagytétény 1899 Zsidó Szemle
925. oldal oldalkép Ungár Gusztáv Adolf                   Lipótszentmiklós    
925. oldal oldalkép Ungár Joél       rabbi           Rohonc 1802  
925. oldal oldalkép Ungár Simon       rabbi           Nagykároly 1863  
925. oldal oldalkép Unger Joachim Jacob       rabbi           Homonna 1826  
928. oldal oldalkép Upor József       színigazgató           Budapest 1877  
928. oldal oldalkép Urbach Henrik       rabbi           Morafka 1872  
931. oldal oldalkép Vadász Ede   Weiss   bankhivatalnok   hírlapíró       Miskolc 1842  
931. oldal oldalkép Vadász Jenő       közgazdász   alapító Margittal Ipari és   Kereskedelmi r.-t. és Margittai Villanyos   Vállalat r.-t. elnök Kereskedelmi Csarnok Polgár 1882  
931. oldal oldalkép Vadász Lipót       államférfi   ügyvéd       Kisvárda 1861 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Jogtudományok, Szabadkőművesség, Törvényhozás
932. oldal oldalkép Vágh-Weinmann Mihály       festő           Budapest 1899  
932. oldal oldalkép Vágh-Weinmann Nándor       festő           Budapest 1897  
932. oldal oldalkép Vági József       ügyvéd           Budapest 1892  
933. oldal oldalkép Vágó Sándor       festő           Mezőlaborc 1887  
934. oldal oldalkép Vágvölgyi Lajos       rabbi           Illava 1877  
934. oldal oldalkép Vajda Béla       rabbi           Hódmezővásárhely 1861 Történetírás
934. oldal oldalkép Vajda Gyula 1898 Weiller   igazgató felsőkereskedelmi isk.         Kaposvár 1868  
935. oldal oldalkép Vajda József       hírlapíró           Szabadka 1874  
936. oldal oldalkép Valerius Dávid       orvos   tanár bölcsész          
939. oldal oldalkép Váradi Ödön 1894 Spitz   ügyvéd   honvéd-hadnagy   író   Nagyvárad 1874  
939. oldal oldalkép Varannai István 1918 Stern   ügyvéd           Budapest 1895  
939. oldal oldalkép Vári Rezső       ügyvéd   ügyész Országos Magyar Mozgóképipari Egyesület       1884  
941. oldal oldalkép Vásárhelyi Domonkos 1881 Weisz   tanácselnök   bíró közigazgatási     Hódmezővásárhely 1859  
941. oldal oldalkép Vasfi Móric   Eisler   orvos   hírlapíró   publicista   Galgóc 1818  
945. oldal oldalkép Venetianer Sándor       lelkész           Fadd 1853  
946. oldal oldalkép Verebes Ernő       filmszínész           New York 1902  
946. oldal oldalkép Verő Leó       tanár állami főreáliskolai irodalomtörténész         1885  
948. oldal oldalkép Vészi Gyula       tanár egyetemi biológus       Budapest 1888 Orvostudomány
949. oldal oldalkép Veszprémi Vilmos 1878 Weisz   tanár állami főreáliskolai         Veszprém 1855  
955. oldal oldalkép Vogel Simon       tábornok gyalogsági         Karcag 1850 Világháború
955. oldal oldalkép Völgyesi Ferenc       orvos gyakorló         Budapest 1892  
956. oldal oldalkép Vörös László       író   hírlapíró            
957. oldal oldalkép Wallenstein Zoltán       rabbi           Tárkány 1898  
957. oldal oldalkép Walles Antal       tisztviselő zálogházi titkár hitközösségi     Füzesabony 1874 Hitközségi Értesítők, Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete
956. oldal oldalkép Wartmann Dávid József       rabbi           Wysnitz    
956. oldal oldalkép Wartmann Izráel       rabbi           Óbuda 1755  
956. oldal oldalkép Wartmann Juda       rabbi pesti         Pest 1793  
956. oldal oldalkép Wartmann Mór       politikus           Pest 1832  
957. oldal oldalkép Wartmann Sándor       filantróp           Pest 1839  
957. oldal oldalkép Wasservogel Izidor       bíró           Budapest 1875  
957. oldal oldalkép Wechselmann Ignác       műépítész   filantróp       Nicolaj 1828 Wechselmann vakok tanintézete
957. oldal oldalkép Weigl Géza       író   tanár Pesti Izr. Hitközség leány-gimnáziumának titkár min. Lébény-Mosonszentmiklós 1881  
958. oldal oldalkép Weil Erzsébet       festő   grafikus       Budapest 1901  
958. oldal oldalkép Weiler Jaakov       rabbi                
958. oldal oldalkép Weinberger Ábrahám Izsák       rabbi           Dukla 1796  
958. oldal oldalkép Weiss Adolphe       festő           Budapest 1838  
958. oldal oldalkép Weiss Ignác       ügyvéd   publicista       Kolozsvár 1847  
958. oldal oldalkép Weiss Izsák       rabbi   író       Pozsony 1874 Irodalom és esztétika
959. oldal oldalkép Weiss József   Josef Hirsch   rabbi           Podola 1800  
959. oldal oldalkép Weiss Márkus Nissa   Mordechaj   kereskedő           Ungvár    
959. oldal oldalkép Weiss Sándor       lapszerkesztő   ügyvéd   tag román kamarai Munkács 1888  
959. oldal oldalkép Weisse József       főrabbi           Plumenau 1812  
960. oldal oldalkép Weisshaus Imre       zongoraművész   zeneszerző       Budapest 1904  
960. oldal oldalkép Weisz Ármin       orvos           Hódmezővásárhely 1888 Orvostudomány
960. oldal oldalkép Weisz Cevi Hirsch       rabbi                
960. oldal oldalkép Weisz Dániel       főtitkár izraelita központi irodai író            
960. oldal oldalkép Weisz Gábor       törzsorvos           Veszprém 1800  
960. oldal oldalkép Weisz Izsák       rabbi             1824  
960. oldal oldalkép Weisz Joszef Méir       caddik szaploncai              
960. oldal oldalkép Weisz Kolonimusz       rabbi                
960. oldal oldalkép Weisz Lajos       rabbi           Napagedl 1896  
960. oldal oldalkép Weisz Mihály       tanító           Potsdam 1789  
961. oldal oldalkép Weisz Mór       rabbi           Verbó 1872  
961. oldal oldalkép Weisz Sámuel       rabbi           Nyírbátor 1880  
961. oldal oldalkép Weisz Soma       magántanár egyetemi orvos       Beszterce 1899  
961. oldal oldalkép Weiszburg Gyula       főtitkár izraelita hitközösségi         Erdőbénye 1866 Hitközségi Szemle, Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Országos Egyesülete
961. oldal oldalkép Weiszenberg Ignác       rajzművész   tanító       Teschen 1794  
961. oldal oldalkép Weiszkopf Artur       főrabbi           Budapest 1875  
962. oldal oldalkép Werner Géza       rendező színházi         Pankota 1901  
962. oldal oldalkép Werner Sándor       orvos   szakíró            
962. oldal oldalkép Wertheim Mór       kormánybiztos pénzügyi         Brassó 1875  
962. oldal oldalkép Wertheimer Salamon Áron       rabbi   hebrarista       Bazin 1866  
962. oldal oldalkép Wertheimer Sámson       rabbi országos bankár       Worms 1658  
963. oldal oldalkép Wessel Sámuel       rabbi           Vác 1871  
963. oldal oldalkép Wessely Ödön       tanár egyetemi főigazgató főreáliskolai     Budapest 1867  
963. oldal oldalkép Wiener Izsák       rabbi             1780  
963. oldal oldalkép Wiener Jenőné   Krasznai F. Márta   írónő           Nagyvárad 1862  
963. oldal oldalkép Wiesner Emil       könyvkiadó           Miskolc    
963. oldal oldalkép Wiesner Henrik       rabbi           Alsómisle 1868  
963. oldal oldalkép Wilheim Frigyes       tanító           Vágvecse 1812  
964. oldal oldalkép Winkler Ernő       főrabbi           Újpest 1894  
964. oldal oldalkép Winkler Gyula       hegedűművész           Győr 1835  
964. oldal oldalkép Winkler Lajos       orvos           Nagyvárad 1895  
964. oldal oldalkép Winkler Mordecháj Jehuda       rabbi           Lepontovic 1844  
964. oldal oldalkép Winter Salamon                   Szepes 1778  
964. oldal oldalkép Winter Sámuel       nyomdatulajdonos   litográfus           Képzőművészet
964. oldal oldalkép Winterberg Gyula       lapszerkesztő           Jungbunzlau 1846 Világháború
964. oldal oldalkép Wirth Kálmán       főigazgató tankerületi igazgató leánygimnáziumi     Fertőszentmiklós 1876  
964. oldal oldalkép Wise Áron       rabbi           Eger 1844  
964. oldal oldalkép Wise Stephen Sámuel       rabbi           Budapest 1874  
964. oldal oldalkép Wittelshöfer Leopold       orvos   szerkesztő       Nagykanizsa 1818  
965. oldal oldalkép Wittmann Lázár       orvos   magántanár egyetemi     Apaj 1846 Orvostudomány
965. oldal oldalkép Wodianer Artur       könyvkiadó           Budapest 1860  
965. oldal oldalkép Wodianer Fülöp   R. Feiwes Ephevitz   filantróp   bíró       Veprovác    
966. oldal oldalkép Wojticzky Gyula       szerkesztő felelős költő       Tisza-Beő 1887  
966. oldal oldalkép Wolf Benjámin Zév       főrabbi erdélyi országos         Krakkó    
966. oldal oldalkép Wolf József       rabbi kalocsai              
966. oldal oldalkép Wolf József       rabbi           Budapest 1893  
966. oldal oldalkép Wolf Sándor       műgyűjtő kismartoni nagykereskedő            
966. oldal oldalkép Wysber Lajos       hírlapíró             1817  
967. oldal oldalkép Zahler Emil       orvos           Nádasd 1875  
969. oldal oldalkép Zalin Élia       rabbi           Prvicsev    
968. oldal oldalkép Zálmóni József       rabbi                
968. oldal oldalkép Zappert Georg       történész   archeológus   filantróp   Óbuda 1806  
973. oldal oldalkép Zempléni Gyuláné   Elek Irma   írónő                
973. oldal oldalkép Zerkovitz Szidónia   Grünwaldné   tanítónő középiskolai         Tobischau 1858  
973. oldal oldalkép Ziefer Jechiél Michóél       rabbi                
973. oldal oldalkép Ziegler Ignác       főrabbi           Alsókubin 1861  
973. oldal oldalkép Zilzer Gyula       festő   grafikus       Budapest 1898  
973. oldal oldalkép Zilzer Hajnalka       szobrász   keramikus       Budapest 1893 Képzőművészet
973. oldal oldalkép Zimmermann Gusti   Augustine   színésznő           Nagyvárad 1865  
977. oldal oldalkép Zoltán Jenő       hírlapíró           Nagyvárad 1891  
978. oldal oldalkép Zord Arnold       festő           Budapest 1887  
977. oldal oldalkép Zöld Márton     sióagárdi honvédtábornok           Szekszárd 1865  
978. oldal oldalkép Zuckerkandel Emil       orvos   tanácsos udvari anatómus   Győr 1849 Orvostudomány
978. oldal oldalkép Zuckerkandel Róbert       tanár egyetemi nemzetgazdász       Győr 1856  
978. oldal oldalkép Zukor Adolf       filmgyáros           Ricse 1872  
978. oldal oldalkép Zwebner Ábrahám       rabbi           Galgóc 1880  
978. oldal oldalkép Zwillinger Ferenc       ügyvéd   műgyűjtő            


Kezdőlap