10159.htm

CÍMSZÓ: Angyalok

SZÓCIKK: Angyalok, a görög angelosz szóból. A zsidó felfogás szerint földöntúli lények, akik az égben laknak s közvetítik az embereknek Isten akaratát és teljesítik parancsait. 1. A bibliai korszak. Az angyal héber neve maloch, ami küldöttet, hírnököt jelent. E szót rendszerint az Istennévvel kötik össze: Isten angyala (maloch Elóhim). E korszak elképzelése szerint az A. az emberek előtt emberi alakban jelennek meg, emberileg cselekszenek, az emberek leányaival is érintkeznek, noha testetlenek és amint küldetésüket elvégezték, eltűnnek. Járásuk-kelésük az emberéhez hasonlít, de szárnyuk is van és majdnem mindig fegyveresen járnak. Jákob álomlátásában egy égig érő létrán egész angyalcsoportok áradnak le- és fölfelé. A teofániákban is van szó angyali csoportokról. Ezek következőkép osztályozhatók: kerub-ok, szeráf-ok, erelek, ófan-ok, chájósz-ok. A kerub a nép elképzelése szerint az ősrégi griff formájára emlékeztet; a szeráf hat szárnyú; az chájósz élőt vagy állatot jelent, ófan pedig tulajdonképpen az isteni szekér kerekét; erelimnek nincsen magyarázata. Megjelennek a kiválasztottak, a próféták, de olykor az egész nép előtt is és megjelentik a jövendőt. Vannak védő-A., kik egyeseket és népeket oltalmaznak; minden népnek külön védőangyala van; vannak harc-A., kik egész sereget tudnak egy szempillantás alatt elpusztítani,bűntető-A., akik végrehajtják Isten haragvó akaratát;.dícsérő-A., akik Istent dicsőítik, elhozzák neki az emberek hódolatát, ők alkotják az égi sereget (cebáót) s a látomásokban is ők jelennek meg. Maga a prófétai szellem is A. által közvetítődik; a Mallachi név is csak küldöttet, angyalt, nem pedig prófétát jelent. Az A. maguk sohasem mondják meg nevüket és származásukat. A Bibliában leggyakrabban Michael, Gábriel angyalnevek fordulnak elő. Ezek a képzetek jórészt perzsa eredetűek. 2. A talmudi korszak. Minél többet érintkezett a zsidóság idegen népekkel annál bonyolultabb lett az A.-ról alkotott képzete. Az esszeusok szektájának külön angyaltana volt és ennek titkát csak a beavatott ismerhette meg. Nincsen kanonikus zsidó angyaltan, amint a zsidóság többi tana sem hivatalos. A Biblia elbeszéléseiben nem csak mint az isteni akarat végrehajtói lépnek fel, de sokszor mint az emberi gondolkodásmód képviselői is és ők fejezik ki az emberi elgondolást. Ellentétben a földi lényekkel, kiket alsó jelzővel illetnek, őket felsőknek nevezik. A talmudi irodalom röviden így jellemzi őket: Három viszonylatban olyanok az A., mint a démonok, háromban pedig, mint az emberek. Van szárnyuk, lebegnek s tudják: mi fog történni, mint a démonok; van belátásuk, egyenesen járnak és héberül beszélnek, mint az emberek. Az egyik felfogás szerint tűzből, a másik szerint pedig tűzből és vízből keletkeztek, az elemek bennük békében élnek. Általában jók az A., nincsen akaratuk, emberi alakban jelennek meg, néha azonban állatok formájában is. De csak az hallja és látja őket, akiket ők megszólítanak. Helyet kapnak Isten tanácsában és végrehajtják uruk akaratát. Szeretik Izraelt és a jámborokat és megjutalmazásukat követelik. Henoch könyve is sokat foglalkozik az A.-kal, A jubileumok könyvében sokkal több angyalcsoportról van szó. A talmudi irodalom szerint van egy, a földinek megfelelő égi Jeruzsálem, hol az A. végzik a szolgálatot. Ezt jelentené a «szolgálattevő A.» kifejezés. Van 70 angyal az égben a 70 népnek megfelelően. Izrael védőangyala Gábriel. Gábrielen kívül a többi a nemzetek nevét viseli. Az elemeknek; az évszakoknak, az emberi tulajdonságoknak is meg van a maguk angyala. A parziszmusz befolyásolta a zsidóságot, úgy, hogy ez is dualisztikusan fogta fel az angyalvilágot. Vannak tehát rossz és jó A., illetőleg A. és démonok. 3. A középkori korszak. A misztikusok igen kifejlesztették a zsidóság angyaltanát. A betűk és számok misztikája is kedvezett az angyaltan kibontakozásának. Az A.-nak csupán a névlistája 400 nyomtatott oldalt foglal el a misztikusok irodalmában. Az A.-nak ebben a lajstromában még a görög Dioniziosz istennév is előfordul. Az A. imádása szigorúan tiltva volt s így az a néhány imádság, amely A.-hoz való könyörgést tartalmaz, heves és hosszú vitának adott alapot. A fajokról, a megjelenési formáról és tulajdonságokról fentebb írt közlések a középkorra is vonatkoznak, csak a képzelet ez időszakban már színesebben fest. A középkor titokzatos nézetei a Keleten keletkeztek, innen kerültek Spanyol-, Francia-, Német- és Olaszországokba. A chásszidizmus még ma is használja, csak Maimuni akarta e tanításokat ésszerűen magyarázni. Szerinte az A. erők, melyek a mindenségben az egyénekre hatnak. (V. ö. Blau, «Zsidó angyaltan» és teljesebben: «Jüdische Angelologie»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 159. címszó a lexikon => 37. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10159.htm

CÍMSZÓ: Angyalok

SZÓCIKK: Angyalok, a görög angelosz szóból. A zsidó felfogás szerint földöntúli lények, akik az égben laknak s közvetítik az embereknek Isten akaratát és teljesítik parancsait. 1. A bibliai korszak. Az angyal héber neve maloch, ami küldöttet, hírnököt jelent. E szót rendszerint az Istennévvel kötik össze: Isten angyala maloch Elóhim . E korszak elképzelése szerint az A. az emberek előtt emberi alakban jelennek meg, emberileg cselekszenek, az emberek leányaival is érintkeznek, noha testetlenek és amint küldetésüket elvégezték, eltűnnek. Járásuk-kelésük az emberéhez hasonlít, de szárnyuk is van és majdnem mindig fegyveresen járnak. Jákob álomlátásában egy égig érő létrán egész angyalcsoportok áradnak le- és fölfelé. A teofániákban is van szó angyali csoportokról. Ezek következőkép osztályozhatók: kerub-ok, szeráf-ok, erelek, ófan-ok, chájósz-ok. A kerub a nép elképzelése szerint az ősrégi griff formájára emlékeztet; a szeráf hat szárnyú; az chájósz élőt vagy állatot jelent, ófan pedig tulajdonképpen az isteni szekér kerekét; erelimnek nincsen magyarázata. Megjelennek a kiválasztottak, a próféták, de olykor az egész nép előtt is és megjelentik a jövendőt. Vannak védő-A., kik egyeseket és népeket oltalmaznak; minden népnek külön védőangyala van; vannak harc-A., kik egész sereget tudnak egy szempillantás alatt elpusztítani,bűntető-A., akik végrehajtják Isten haragvó akaratát;.dícsérő-A., akik Istent dicsőítik, elhozzák neki az emberek hódolatát, ők alkotják az égi sereget cebáót s a látomásokban is ők jelennek meg. Maga a prófétai szellem is A. által közvetítődik; a Mallachi név is csak küldöttet, angyalt, nem pedig prófétát jelent. Az A. maguk sohasem mondják meg nevüket és származásukat. A Bibliában leggyakrabban Michael, Gábriel angyalnevek fordulnak elő. Ezek a képzetek jórészt perzsa eredetűek. 2. A talmudi korszak. Minél többet érintkezett a zsidóság idegen népekkel annál bonyolultabb lett az A.-ról alkotott képzete. Az esszeusok szektájának külön angyaltana volt és ennek titkát csak a beavatott ismerhette meg. Nincsen kanonikus zsidó angyaltan, amint a zsidóság többi tana sem hivatalos. A Biblia elbeszéléseiben nem csak mint az isteni akarat végrehajtói lépnek fel, de sokszor mint az emberi gondolkodásmód képviselői is és ők fejezik ki az emberi elgondolást. Ellentétben a földi lényekkel, kiket alsó jelzővel illetnek, őket felsőknek nevezik. A talmudi irodalom röviden így jellemzi őket: Három viszonylatban olyanok az A., mint a démonok, háromban pedig, mint az emberek. Van szárnyuk, lebegnek s tudják: mi fog történni, mint a démonok; van belátásuk, egyenesen járnak és héberül beszélnek, mint az emberek. Az egyik felfogás szerint tűzből, a másik szerint pedig tűzből és vízből keletkeztek, az elemek bennük békében élnek. Általában jók az A., nincsen akaratuk, emberi alakban jelennek meg, néha azonban állatok formájában is. De csak az hallja és látja őket, akiket ők megszólítanak. Helyet kapnak Isten tanácsában és végrehajtják uruk akaratát. Szeretik Izraelt és a jámborokat és megjutalmazásukat követelik. Henoch könyve is sokat foglalkozik az A.-kal, A jubileumok könyvében sokkal több angyalcsoportról van szó. A talmudi irodalom szerint van egy, a földinek megfelelő égi Jeruzsálem, hol az A. végzik a szolgálatot. Ezt jelentené a szolgálattevő A. kifejezés. Van 70 angyal az égben a 70 népnek megfelelően. Izrael védőangyala Gábriel. Gábrielen kívül a többi a nemzetek nevét viseli. Az elemeknek; az évszakoknak, az emberi tulajdonságoknak is meg van a maguk angyala. A parziszmusz befolyásolta a zsidóságot, úgy, hogy ez is dualisztikusan fogta fel az angyalvilágot. Vannak tehát rossz és jó A., illetőleg A. és démonok. 3. A középkori korszak. A misztikusok igen kifejlesztették a zsidóság angyaltanát. A betűk és számok misztikája is kedvezett az angyaltan kibontakozásának. Az A.-nak csupán a névlistája 400 nyomtatott oldalt foglal el a misztikusok irodalmában. Az A.-nak ebben a lajstromában még a görög Dioniziosz istennév is előfordul. Az A. imádása szigorúan tiltva volt s így az a néhány imádság, amely A.-hoz való könyörgést tartalmaz, heves és hosszú vitának adott alapot. A fajokról, a megjelenési formáról és tulajdonságokról fentebb írt közlések a középkorra is vonatkoznak, csak a képzelet ez időszakban már színesebben fest. A középkor titokzatos nézetei a Keleten keletkeztek, innen kerültek Spanyol-, Francia-, Német- és Olaszországokba. A chásszidizmus még ma is használja, csak Maimuni akarta e tanításokat ésszerűen magyarázni. Szerinte az A. erők, melyek a mindenségben az egyénekre hatnak. V. ö. Blau, Zsidó angyaltan és teljesebben: Jüdische Angelologie .

10159.ht

CÍMSZÓ Angyalo

SZÓCIKK Angyalok görö angelos szóból zsid felfogá szerin földöntúl lények aki a égbe lakna közvetíti a emberekne Iste akaratá é teljesíti parancsait 1 biblia korszak A angya hébe nev maloch am küldöttet hírnökö jelent szó rendszerin a Istennévve köti össze Iste angyal maloc Elóhi korsza elképzelés szerin a A a embere előt ember alakba jelenne meg emberile cselekszenek a embere leányaiva i érintkeznek noh testetlene é amin küldetésüke elvégezték eltűnnek Járásuk-kelésü a emberéhe hasonlít d szárnyu i va é majdne mindi fegyverese járnak Jáko álomlátásába eg égi ér létrá egés angyalcsoporto áradna le é fölfelé teofániákba i va sz angyal csoportokról Eze következőké osztályozhatók kerub-ok szeráf-ok erelek ófan-ok chájósz-ok keru né elképzelés szerin a ősrég grif formájár emlékeztet szerá ha szárnyú a chájós élő vag állato jelent ófa pedi tulajdonképpe a isten szeké kerekét erelimne nincse magyarázata Megjelenne kiválasztottak próféták d olyko a egés né előt i é megjelenti jövendőt Vanna védő-A. ki egyeseke é népeke oltalmaznak minde népne külö védőangyal van vanna harc-A. ki egés serege tudna eg szempillantá alat elpusztítani,bűntető-A. aki végrehajtjá Iste haragv akaratát;.dícsérő-A. aki Isten dicsőítik elhozzá nek a embere hódolatát ő alkotjá a ég serege cebáó látomásokba i ő jelenne meg Mag próféta szelle i A álta közvetítődik Mallach né i csa küldöttet angyalt ne pedi prófétá jelent A A magu sohase mondjá me nevüke é származásukat Bibliába leggyakrabba Michael Gábrie angyalneve fordulna elő Eze képzete jórész perzs eredetűek 2 talmud korszak Miné többe érintkezet zsidósá idege népekke anná bonyolultab let a A.-ró alkotot képzete A esszeuso szektájána külö angyaltan vol é enne titká csa beavatot ismerhett meg Nincse kanoniku zsid angyaltan amin zsidósá több tan se hivatalos Bibli elbeszéléseibe ne csa min a isten akara végrehajtó lépne fel d sokszo min a ember gondolkodásmó képviselő i é ő fejezi k a ember elgondolást Ellentétbe föld lényekkel kike als jelzőve illetnek őke felsőkne nevezik talmud irodalo rövide íg jellemz őket Háro viszonylatba olyano a A. min démonok háromba pedig min a emberek Va szárnyuk lebegne tudják m fo történni min démonok va belátásuk egyenese járna é héberü beszélnek min a emberek A egyi felfogá szerin tűzből mási szerin pedi tűzbő é vízbő keletkeztek a eleme bennü békébe élnek Általába jó a A. nincse akaratuk ember alakba jelenne meg néh azonba állato formájába is D csa a hallj é látj őket akike ő megszólítanak Helye kapna Iste tanácsába é végrehajtjá uru akaratát Szereti Izrael é jámboroka é megjutalmazásuka követelik Henoc könyv i soka foglalkozi a A.-kal jubileumo könyvébe sokka töb angyalcsoportró va szó talmud irodalo szerin va egy földine megfelel ég Jeruzsálem ho a A végzi szolgálatot Ez jelenten szolgálattev A kifejezés Va 7 angya a égbe 7 népne megfelelően Izrae védőangyal Gábriel Gábriele kívü több nemzete nevé viseli A elemeknek a évszakoknak a ember tulajdonságokna i me va magu angyala parziszmus befolyásolt zsidóságot úgy hog e i dualisztikusa fogt fe a angyalvilágot Vanna tehá ross é j A. illetőle A é démonok 3 középkor korszak misztikuso ige kifejlesztetté zsidósá angyaltanát betű é számo misztikáj i kedvezet a angyalta kibontakozásának A A.-na csupá névlistáj 40 nyomtatot oldal fogla e misztikuso irodalmában A A.-na ebbe lajstromába mé görö Dionizios istenné i előfordul A A imádás szigorúa tiltv vol íg a néhán imádság amel A.-ho val könyörgés tartalmaz heve é hossz vitána adot alapot fajokról megjelenés formáró é tulajdonságokró fenteb ír közlése középkorr i vonatkoznak csa képzele e időszakba má színesebbe fest középko titokzato nézete Kelete keletkeztek inne kerülte Spanyol- Francia- Német é Olaszországokba chásszidizmu mé m i használja csa Maimun akart tanításoka ésszerűe magyarázni Szerint a A erők melye mindenségbe a egyénekr hatnak V ö Blau Zsid angyalta é teljesebben Jüdisch Angelologi

10159.h

CÍMSZ Angyal

SZÓCIK Angyalo gör angelo szóbó zsi felfog szeri földöntú lénye ak égb lakn közvetít emberekn Ist akarat teljesít parancsai bibli korsza angy héb ne maloc a küldötte hírnök jelen sz rendszeri Istennévv köt össz Ist angya malo Elóh korsz elképzelé szeri ember elő embe alakb jelenn me emberil cselekszene ember leányaiv érintkezne no testetlen ami küldetésük elvégezté eltűnne Járásuk-kelés emberéh hasonlí szárny v majdn mind fegyveres járna Ják álomlátásáb e ég é létr egé angyalcsoport áradn l fölfel teofániákb v s angya csoportokró Ez következők osztályozható kerub-o szeráf-o erele ófan-o chájósz-o ker n elképzelé szeri ősré gri formájá emlékezte szer h szárny chájó él va állat jelen óf ped tulajdonképp iste szek kereké erelimn nincs magyarázat Megjelenn kiválasztotta prófétá olyk egé n elő megjelent jövendő Vann védő-A k egyesek népek oltalmazna mind népn kül védőangya va vann harc-A k egé sereg tudn e szempillant ala elpusztítani,bűntető-A ak végrehajtj Ist harag akaratát;.dícsérő-A ak Iste dicsőíti elhozz ne ember hódolatá alkotj é sereg cebá látomásokb jelenn me Ma prófét szell ált közvetítődi Mallac n cs küldötte angyal n ped prófét jelen mag sohas mondj m nevük származásuka Bibliáb leggyakrabb Michae Gábri angyalnev forduln el Ez képzet jórés perz eredetűe talmu korsza Min több érintkeze zsidós ideg népekk ann bonyolulta le A.-r alkoto képzet esszeus szektáján kül angyalta vo enn titk cs beavato ismerhet me Nincs kanonik zsi angyalta ami zsidós töb ta s hivatalo Bibl elbeszéléseib n cs mi iste akar végrehajt lépn fe soksz mi embe gondolkodásm képvisel fejez embe elgondolás Ellentétb föl lényekke kik al jelzőv illetne ők felsőkn nevezi talmu irodal rövid í jellem őke Hár viszonylatb olyan A mi démono háromb pedi mi embere V szárnyu lebegn tudjá f történn mi démono v belátásu egyenes járn héber beszélne mi embere egy felfog szeri tűzbő más szeri ped tűzb vízb keletkezte elem benn békéb élne Általáb j A nincs akaratu embe alakb jelenn me né azonb állat formájáb i cs hall lát őke akik megszólítana Hely kapn Ist tanácsáb végrehajtj ur akaratá Szeret Izrae jámborok megjutalmazásuk követeli Heno köny sok foglalkoz A.-ka jubileum könyvéb sokk tö angyalcsoportr v sz talmu irodal szeri v eg földin megfele é Jeruzsále h végz szolgálato E jelente szolgálatte kifejezé V angy égb népn megfelelőe Izra védőangya Gábrie Gábriel kív töb nemzet nev visel elemekne évszakokna embe tulajdonságokn m v mag angyal parziszmu befolyásol zsidóságo úg ho dualisztikus fog f angyalvilágo Vann teh ros A illetől démono középko korsza misztikus ig kifejlesztett zsidós angyaltaná bet szám misztiká kedveze angyalt kibontakozásána A.-n csup névlistá 4 nyomtato olda fogl misztikus irodalmába A.-n ebb lajstromáb m gör Dionizio istenn előfordu imádá szigorú tilt vo í néhá imádsá ame A.-h va könyörgé tartalma hev hoss vitán ado alapo fajokró megjelené formár tulajdonságokr fente í közlés középkor vonatkozna cs képzel időszakb m színesebb fes középk titokzat nézet Kelet keletkezte inn került Spanyol Francia Néme Olaszországokb chásszidizm m használj cs Maimu akar tanítások ésszerű magyarázn Szerin erő mely mindenségb egyének hatna Bla Zsi angyalt teljesebbe Jüdisc Angelolog

10159.

CÍMS Angya

SZÓCI Angyal gö angel szób zs felfo szer földönt lény a ég lak közvetí emberek Is akara teljesí parancsa bibl korsz ang hé n malo küldött hírnö jele s rendszer Istennév kö öss Is angy mal Eló kors elképzel szer embe el emb alak jelen m emberi cselekszen embe leányai érintkezn n testetle am küldetésü elvégezt eltűnn Járásuk-kelé emberé hasonl szárn majd min fegyvere járn Já álomlátásá é lét eg angyalcsopor árad fölfe teofániák angy csoportokr E következő osztályozhat kerub- szeráf- erel ófan- chájósz- ke elképzel szer ősr gr formáj emlékezt sze szárn cháj é v álla jele ó pe tulajdonkép ist sze kerek erelim ninc magyaráza Megjelen kiválasztott prófét oly eg el megjelen jövend Van védő- egyese népe oltalmazn min nép kü védőangy v van harc- eg sere tud szempillan al elpusztítani,bűntető- a végrehajt Is hara akaratát;.dícsérő- a Ist dicsőít elhoz n embe hódolat alkot sere ceb látomások jelen m M prófé szel ál közvetítőd Malla c küldött angya pe prófé jele ma soha mond nevü származásuk Bibliá leggyakrab Micha Gábr angyalne fordul e E képze jóré per eredetű talm korsz Mi töb érintkez zsidó ide népek an bonyolult l A.- alkot képze esszeu szektájá kü angyalt v en tit c beavat ismerhe m Ninc kanoni zs angyalt am zsidó tö t hivatal Bib elbeszélései c m ist aka végrehaj lép f soks m emb gondolkodás képvise feje emb elgondolá Ellentét fö lényekk ki a jelző illetn ő felsők nevez talm iroda rövi jelle ők Há viszonylat olya m démon három ped m ember szárny lebeg tudj történ m démon belátás egyene jár hébe beszéln m ember eg felfo szer tűzb má szer pe tűz víz keletkezt ele ben béké éln Általá ninc akarat emb alak jelen m n azon álla formájá c hal lá ők aki megszólítan Hel kap Is tanácsá végrehajt u akarat Szere Izra jámboro megjutalmazásu követel Hen kön so foglalko A.-k jubileu könyvé sok t angyalcsoport s talm iroda szer e földi megfel Jeruzsál vég szolgálat jelent szolgálatt kifejez ang ég nép megfelelő Izr védőangy Gábri Gábrie kí tö nemze ne vise elemekn évszakokn emb tulajdonságok ma angya parziszm befolyáso zsidóság ú h dualisztiku fo angyalvilág Van te ro illető démon középk korsz misztiku i kifejlesztet zsidó angyaltan be szá misztik kedvez angyal kibontakozásán A.- csu névlist nyomtat old fog misztiku irodalmáb A.- eb lajstromá gö Dionizi isten előford imád szigor til v néh imáds am A.- v könyörg tartalm he hos vitá ad alap fajokr megjelen formá tulajdonságok fent közlé középko vonatkozn c képze időszak színeseb fe közép titokza néze Kele keletkezt in kerül Spanyo Franci Ném Olaszországok chásszidiz használ c Maim aka tanításo ésszer magyaráz Szeri er mel mindenség egyéne hatn Bl Zs angyal teljesebb Jüdis Angelolo

10159

CÍM Angy

SZÓC Angya g ange szó z felf sze földön lén é la közvet embere I akar teljes parancs bib kors an h mal küldöt hírn jel rendsze Istenné k ös I ang ma El kor elképze sze emb e em ala jele ember cseleksze emb leánya érintkez testetl a küldetés elvégez eltűn Járásuk-kel ember hason szár maj mi fegyver jár J álomlátás lé e angyalcsopo ára fölf teofániá ang csoportok következ osztályozha kerub szeráf ere ófan chájósz k elképze sze ős g formá emlékez sz szár chá áll jel p tulajdonké is sz kere ereli nin magyaráz Megjele kiválasztot prófé ol e e megjele jöven Va védő egyes nép oltalmaz mi né k védőang va harc e ser tu szempilla a elpusztítani,bűntető végrehaj I har akaratát;.dícsérő Is dicsőí elho emb hódola alko ser ce látomáso jele próf sze á közvetítő Mall küldöt angy p próf jel m soh mon nev származásu Bibli leggyakra Mich Gáb angyaln fordu képz jór pe eredet tal kors M tö érintke zsid id népe a bonyolul A. alko képz essze szektáj k angyal e ti beava ismerh Nin kanon z angyal a zsid t hivata Bi elbeszélése is ak végreha lé sok em gondolkodá képvis fej em elgondol Ellenté f lények k jelz illet felső neve tal irod röv jell ő H viszonyla oly démo háro pe embe szárn lebe tud törté démo belátá egyen já héb beszél embe e felf sze tűz m sze p tű ví keletkez el be bék él Által nin akara em ala jele azo áll formáj ha l ő ak megszólíta He ka I tanács végrehaj akara Szer Izr jámbor megjutalmazás követe He kö s foglalk A.- jubile könyv so angyalcsopor tal irod sze föld megfe Jeruzsá vé szolgála jelen szolgálat kifeje an é né megfelel Iz védőang Gábr Gábri k t nemz n vis elemek évszakok em tulajdonságo m angy parzisz befolyás zsidósá dualisztik f angyalvilá Va t r illet démo közép kors misztik kifejleszte zsid angyalta b sz miszti kedve angya kibontakozásá A. cs névlis nyomta ol fo misztik irodalmá A. e lajstrom g Dioniz iste előfor imá szigo ti né imád a A. könyör tartal h ho vit a ala fajok megjele form tulajdonságo fen közl középk vonatkoz képz idősza színese f közé titokz néz Kel keletkez i kerü Spany Franc Né Olaszországo chásszidi haszná Mai ak tanítás éssze magyará Szer e me mindensé egyén hat B Z angya teljeseb Jüdi Angelol

1015

CÍ Ang

SZÓ Angy ang sz fel sz földö lé l közve ember aka telje paranc bi kor a ma küldö hír je rendsz Istenn ö an m E ko elképz sz em e al jel embe cseleksz em leány érintke testet küldeté elvége eltű Járásuk-ke embe haso szá ma m fegyve já álomlátá l angyalcsop ár föl teofáni an csoporto követke osztályozh keru szerá er ófa chájós elképz sz ő form emléke s szá ch ál je tulajdonk i s ker erel ni magyará Megjel kiválaszto próf o megjel jöve V véd egye né oltalma m n védőan v har se t szempill elpusztítani,bűntet végreha ha akaratát;.dícsér I dicső elh em hódol alk se c látomás jel pró sz közvetít Mal küldö ang pró je so mo ne származás Bibl leggyakr Mic Gá angyal ford kép jó p erede ta kor t érintk zsi i nép bonyolu A alk kép essz szektá angya t beav ismer Ni kano angya zsi hivat B elbeszélés i a végreh l so e gondolkod képvi fe e elgondo Ellent lénye jel ille fels nev ta iro rö jel viszonyl ol dém hár p emb szár leb tu tört dém belát egye j hé beszé emb fel sz tű sz t v keletke e b bé é Álta ni akar e al jel az ál formá h a megszólít H k tanác végreha akar Sze Iz jámbo megjutalmazá követ H k foglal A. jubil köny s angyalcsopo ta iro sz föl megf Jeruzs v szolgál jele szolgála kifej a n megfele I védőan Gáb Gábr nem vi eleme évszako e tulajdonság ang parzis befolyá zsidós dualiszti angyalvil V ille dém közé kor miszti kifejleszt zsi angyalt s miszt kedv angy kibontakozás A c névli nyomt o f miszti irodalm A lajstro Dioni ist előfo im szig t n imá A könyö tarta h vi al fajo megjel for tulajdonság fe köz közép vonatko kép idősz színes köz titok né Ke keletke ker Span Fran N Olaszország chásszid haszn Ma a tanítá éssz magyar Sze m mindens egyé ha angy teljese Jüd Angelo