10225.htm

CÍMSZÓ: Aschner

SZEMÉLYNÉV: Aschner Lipót

SZÓCIKK: Aschner Lipót, iparvállalati vezérigazgató, szül. Assakörtön (Nyitra vm.) 1872 jan. 27. Tanulmányai végeztével hivatalnok lett. 1921-ben kinevezték az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság vezérigazgatójává. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kormánytanácsossá nevezték ki. Újpesti F. C. elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 225. címszó a lexikon => 62. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10225.htm

CÍMSZÓ: Aschner

SZEMÉLYNÉV: Aschner Lipót

SZÓCIKK: Aschner Lipót, iparvállalati vezérigazgató, szül. Assakörtön Nyitra vm. 1872 jan. 27. Tanulmányai végeztével hivatalnok lett. 1921-ben kinevezték az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság vezérigazgatójává. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kormánytanácsossá nevezték ki. Újpesti F. C. elnöke.

10225.ht

CÍMSZÓ Aschne

SZEMÉLYNÉV Aschne Lipó

SZÓCIKK Aschne Lipót iparvállalat vezérigazgató szül Assakörtö Nyitr vm 187 jan 27 Tanulmánya végeztéve hivatalno lett 1921-be kinevezté a Egyesül Izzólámp é Villamosság Részvénytársasá vezérigazgatójává Közgazdaság tére szerzet érdeme elismeréséü kormánytanácsoss nevezté ki Újpest F C elnöke

10225.h

CÍMSZ Aschn

SZEMÉLYNÉ Aschn Lip

SZÓCIK Aschn Lipó iparvállala vezérigazgat szü Assakört Nyit v 18 ja 2 Tanulmány végeztév hivataln let 1921-b kinevezt Egyesü Izzólám Villamossá Részvénytársas vezérigazgatójáv Közgazdasá tér szerze érdem elismerésé kormánytanácsos nevezt k Újpes elnök

10225.

CÍMS Asch

SZEMÉLYN Asch Li

SZÓCI Asch Lip iparvállal vezérigazga sz Assakör Nyi 1 j Tanulmán végezté hivatal le 1921- kinevez Egyes Izzólá Villamoss Részvénytársa vezérigazgatójá Közgazdas té szerz érde elismerés kormánytanácso nevez Újpe elnö

10225

CÍM Asc

SZEMÉLY Asc L

SZÓC Asc Li iparválla vezérigazg s Assakö Ny Tanulmá végezt hivata l 1921 kineve Egye Izzól Villamos Részvénytárs vezérigazgatój Közgazda t szer érd elismeré kormánytanács neve Újp eln

1022

CÍ As

SZEMÉL As

SZÓ As L iparváll vezérigaz Assak N Tanulm végez hivat 192 kinev Egy Izzó Villamo Részvénytár vezérigazgató Közgazd sze ér elismer kormánytanác nev Új el