10287.htm

CÍMSZÓ: Babona

SZÓCIKK: Babona, a józan ésszel ellenkező hiedelem és általában az a hajlamosság, amely a vallásos, de köznapi életben is elveti a tudományos tapasztalatot és nem is érzékelhető, csupán elképzelt erőhatásokat a valóban létező jelenségek közé soroz. Miután a B. a képzelődés és elfogultság produktuma, nincs is semmiféle rendszere és csak szétszórtan jelentkező felfogásokból áll. Ez különbözteti meg a hitéletben az eretnekségtől, amely torzító tendenciáiban is rendszeres. A világ nagy vallásrendszerei, az ú. n. pozitív vallások a legnagyobb erővel védekeznek a B. ellen, jóllehet, hogy ők maguk is csak szubjektív meggyőződéssel igazolhatják a felfogásukat és nem mindig támaszkodhatnak a tudományos megismerésre, ősidők óta küzd a zsidóság a B. ellen és már a Bibliában találunk erélyes intézkedéseket a B. elfojtására. Ez a küzdelem főleg a szellemekről vallott néphit, a halotti kultusz és a boszorkányok ellen irányul. A zsidóság racionális gondolkodása és kultuszának szigorú ellenőrzése kétségtelenül kedvezően hatott a néphitre, a vallásból nagyjából ki is irtotta a B.-t, de a közönséges élet sokféle szokásában még ma is találunk babonás nyomokat, különösen ott, ahol nehezebben terjed az általános művelődés és nagyobb a vakbuzgóság. Chásszidikus körökben rendületlenül hisznek ma is még a szellemekben és kaméákkal, amulettekkel, papírra vagy pergamenre írt kabbalisztikus varázsigékkel védekeznek a sédim (szellemek) rontása ellen (l. Amulettek). Betegséget, szenvedést vízbe fojtott parázzsal gyógyítanak, járványokat és más elemi katasztrófákat a temetőben tartott éjféli esküvőkkel hárítanak el. Hisznek a lélekvándorlásban, amit iburnak vagy gilgulnak hívnak és a lélek-megszállásokban is, aminek dibuk a neve. Sok helyen még ma is vörös szalagot kötnek a gyermekek nyakára vagy képére a «rossz szem» ellen. Ha a gyermeket «rossz szem» verte meg, bölcs férfihez vagy bölcs asszonyhoz viszik, akik a gyermek egyik ruhadarabja fölött titokzatos szavakat dünnyögnek; hazamenet egy szót sem szabad szólni, majd otthon megérintik a gyermeket a ruhadarabbal. Ha bölcs ember nem található, háromszor lenyalják a gyermek szemét s mindannyiszor ki is köpnek. Szülök, kiknek első gyermekük elhalt, az újonnan született gyermeket nem szólítják nevén, hanem becézőnevet («öreg», «aranyos») adnak neki, ami hosszú életet jelentene. A szép gyermek a «rossz szem» ellen csúfnevet is kap, vagy kameát is, mely egy kis zacskóból áll, abban régi pénz, só és laska. Nem szabad valamit vagy valakit igen nagyon dicsérni, az elkerülhetetlen dicséret után csitító szót (unbeschrien, unberufen) mondanak, hogy az irigység és a gonosz elkívánás hatalmat ne vehessen a megdicsérten. A jámborok sírjáról port hoznak a beteg gyógyítására. Minden szombat esti ténykedés jelentős. Ha üres korsójú emberrel találkozunk ilyenkor vagy veszteségünk van, rossz jel ez az egész hétre. Kedd a szerencsés nap, ezzel szemben a hétfő és szerda szerencsétlen, melyen semmi újat se kezdjünk. Szerencse jele a küszöbre vert patkó is. Szeretik az esküvőket telihold idején tartani. A gyermekágyas asszony szobájának négy falára (Kimpetcetl) cédulákat aggatnak, melyeken megesketik az angyalokat, hogy Lilit ne bántsa az újszülött gyermeket. Gyermek nem mászik keresztül az ablakon, mert az hátráltatja a növésben, ha megtette, másszék ellenkező irányban vissza. Hasonló okból nem lépnek át gyermeket. Két éves korig nem vágják a gyermeknek sem a körmét, sem a haját; míg fogai nincsenek, ne nézzen tükörbe. Ha elmegy valaki hazulról és otthon felejtve valamit, az útról hazatér, rossz jel a számára: nem lesz sikeres az útja. Felette érdekesek a feledés, a memória megbízhatatlanságát előidéző dolgok, melyektől való óvakodás sok embernek második természetévé lett. Ilyenek: ha a ruhát az emberen varrják, cérna vagy más egyéb legyen a szájában, férfi az állat szívét ne egye, könyvben vassal ne mutassunk, hanem nemes-fémmel vagy fával csupán; könyvet használat után nyitva ne hagyjunk. A jobb oldalt előnyben részesítik. Jobb cipőt, jobb harisnyát vesznek fel először, a kifordított ing szerencsét jelent. Nem vágják sorban le ujjaikról a körmöt, hanem össze-vissza, mert a halottnál sorban vágják le, nem vetnek le több ruhát egyszerre, hanem mindegyiket külön-külön, mert a halottnál az előbbi mód használatos. Általában e tévhiteket jellemzi: a rossz szemtől való óvakodás, a munka kezdetéből az eredményre való következtetés, a halottól való megkülönböztetni akarás és a memória gátló dolgok kerülése. Az itt felemlített babonák sok helyütt még ma is dívnak, a legtöbb a környező népek szokásaiból szivárgott a zsidóságba, de van köztük olyan is (p. o. a szemveréshez fűzött tévhit), amelyről már a legrégibb időben tudtak a zsidók (l. még Amulettek). A magyar zsidók erőteljes kulturálódása egyre szűkebb körbe szorítja a B.-t és remélhető, hogy nem sok idő múlva végképen kihal a nép gondolkodásából. ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 287. címszó a lexikon => 72. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10287.htm

CÍMSZÓ: Babona

SZÓCIKK: Babona, a józan ésszel ellenkező hiedelem és általában az a hajlamosság, amely a vallásos, de köznapi életben is elveti a tudományos tapasztalatot és nem is érzékelhető, csupán elképzelt erőhatásokat a valóban létező jelenségek közé soroz. Miután a B. a képzelődés és elfogultság produktuma, nincs is semmiféle rendszere és csak szétszórtan jelentkező felfogásokból áll. Ez különbözteti meg a hitéletben az eretnekségtől, amely torzító tendenciáiban is rendszeres. A világ nagy vallásrendszerei, az ú. n. pozitív vallások a legnagyobb erővel védekeznek a B. ellen, jóllehet, hogy ők maguk is csak szubjektív meggyőződéssel igazolhatják a felfogásukat és nem mindig támaszkodhatnak a tudományos megismerésre, ősidők óta küzd a zsidóság a B. ellen és már a Bibliában találunk erélyes intézkedéseket a B. elfojtására. Ez a küzdelem főleg a szellemekről vallott néphit, a halotti kultusz és a boszorkányok ellen irányul. A zsidóság racionális gondolkodása és kultuszának szigorú ellenőrzése kétségtelenül kedvezően hatott a néphitre, a vallásból nagyjából ki is irtotta a B.-t, de a közönséges élet sokféle szokásában még ma is találunk babonás nyomokat, különösen ott, ahol nehezebben terjed az általános művelődés és nagyobb a vakbuzgóság. Chásszidikus körökben rendületlenül hisznek ma is még a szellemekben és kaméákkal, amulettekkel, papírra vagy pergamenre írt kabbalisztikus varázsigékkel védekeznek a sédim szellemek rontása ellen l. Amulettek . Betegséget, szenvedést vízbe fojtott parázzsal gyógyítanak, járványokat és más elemi katasztrófákat a temetőben tartott éjféli esküvőkkel hárítanak el. Hisznek a lélekvándorlásban, amit iburnak vagy gilgulnak hívnak és a lélek-megszállásokban is, aminek dibuk a neve. Sok helyen még ma is vörös szalagot kötnek a gyermekek nyakára vagy képére a rossz szem ellen. Ha a gyermeket rossz szem verte meg, bölcs férfihez vagy bölcs asszonyhoz viszik, akik a gyermek egyik ruhadarabja fölött titokzatos szavakat dünnyögnek; hazamenet egy szót sem szabad szólni, majd otthon megérintik a gyermeket a ruhadarabbal. Ha bölcs ember nem található, háromszor lenyalják a gyermek szemét s mindannyiszor ki is köpnek. Szülök, kiknek első gyermekük elhalt, az újonnan született gyermeket nem szólítják nevén, hanem becézőnevet öreg , aranyos adnak neki, ami hosszú életet jelentene. A szép gyermek a rossz szem ellen csúfnevet is kap, vagy kameát is, mely egy kis zacskóból áll, abban régi pénz, só és laska. Nem szabad valamit vagy valakit igen nagyon dicsérni, az elkerülhetetlen dicséret után csitító szót unbeschrien, unberufen mondanak, hogy az irigység és a gonosz elkívánás hatalmat ne vehessen a megdicsérten. A jámborok sírjáról port hoznak a beteg gyógyítására. Minden szombat esti ténykedés jelentős. Ha üres korsójú emberrel találkozunk ilyenkor vagy veszteségünk van, rossz jel ez az egész hétre. Kedd a szerencsés nap, ezzel szemben a hétfő és szerda szerencsétlen, melyen semmi újat se kezdjünk. Szerencse jele a küszöbre vert patkó is. Szeretik az esküvőket telihold idején tartani. A gyermekágyas asszony szobájának négy falára Kimpetcetl cédulákat aggatnak, melyeken megesketik az angyalokat, hogy Lilit ne bántsa az újszülött gyermeket. Gyermek nem mászik keresztül az ablakon, mert az hátráltatja a növésben, ha megtette, másszék ellenkező irányban vissza. Hasonló okból nem lépnek át gyermeket. Két éves korig nem vágják a gyermeknek sem a körmét, sem a haját; míg fogai nincsenek, ne nézzen tükörbe. Ha elmegy valaki hazulról és otthon felejtve valamit, az útról hazatér, rossz jel a számára: nem lesz sikeres az útja. Felette érdekesek a feledés, a memória megbízhatatlanságát előidéző dolgok, melyektől való óvakodás sok embernek második természetévé lett. Ilyenek: ha a ruhát az emberen varrják, cérna vagy más egyéb legyen a szájában, férfi az állat szívét ne egye, könyvben vassal ne mutassunk, hanem nemes-fémmel vagy fával csupán; könyvet használat után nyitva ne hagyjunk. A jobb oldalt előnyben részesítik. Jobb cipőt, jobb harisnyát vesznek fel először, a kifordított ing szerencsét jelent. Nem vágják sorban le ujjaikról a körmöt, hanem össze-vissza, mert a halottnál sorban vágják le, nem vetnek le több ruhát egyszerre, hanem mindegyiket külön-külön, mert a halottnál az előbbi mód használatos. Általában e tévhiteket jellemzi: a rossz szemtől való óvakodás, a munka kezdetéből az eredményre való következtetés, a halottól való megkülönböztetni akarás és a memória gátló dolgok kerülése. Az itt felemlített babonák sok helyütt még ma is dívnak, a legtöbb a környező népek szokásaiból szivárgott a zsidóságba, de van köztük olyan is p. o. a szemveréshez fűzött tévhit , amelyről már a legrégibb időben tudtak a zsidók l. még Amulettek . A magyar zsidók erőteljes kulturálódása egyre szűkebb körbe szorítja a B.-t és remélhető, hogy nem sok idő múlva végképen kihal a nép gondolkodásából. .

10287.ht

CÍMSZÓ Babon

SZÓCIKK Babona józa éssze ellenkez hiedele é általába a hajlamosság amel vallásos d köznap életbe i elvet tudományo tapasztalato é ne i érzékelhető csupá elképzel erőhatásoka valóba létez jelensége köz soroz Miutá B képzelődé é elfogultsá produktuma ninc i semmifél rendszer é csa szétszórta jelentkez felfogásokbó áll E különböztet me hitéletbe a eretnekségtől amel torzít tendenciáiba i rendszeres vilá nag vallásrendszerei a ú n pozití valláso legnagyob erőve védekezne B ellen jóllehet hog ő magu i csa szubjektí meggyőződésse igazolhatjá felfogásuka é ne mindi támaszkodhatna tudományo megismerésre ősidő ót küz zsidósá B elle é má Bibliába találun erélye intézkedéseke B elfojtására E küzdele főle szellemekrő vallot néphit halott kultus é boszorkányo elle irányul zsidósá racionáli gondolkodás é kultuszána szigor ellenőrzés kétségtelenü kedvezőe hatot néphitre vallásbó nagyjábó k i irtott B.-t d közönsége éle sokfél szokásába mé m i találun baboná nyomokat különöse ott aho nehezebbe terje a általáno művelődé é nagyob vakbuzgóság Chásszidiku körökbe rendületlenü hiszne m i mé szellemekbe é kaméákkal amulettekkel papírr vag pergamenr ír kabbalisztiku varázsigékke védekezne sédi szelleme rontás elle l Amulette Betegséget szenvedés vízb fojtot parázzsa gyógyítanak járványoka é má elem katasztrófáka temetőbe tartot éjfél esküvőkke hárítana el Hiszne lélekvándorlásban ami iburna vag gilgulna hívna é lélek-megszállásokba is amine dibu neve So helye mé m i vörö szalago kötne gyermeke nyakár vag képér ross sze ellen H gyermeke ross sze vert meg bölc férfihe vag bölc asszonyho viszik aki gyerme egyi ruhadarabj fölöt titokzato szavaka dünnyögnek hazamene eg szó se szaba szólni maj ottho megérinti gyermeke ruhadarabbal H bölc embe ne található háromszo lenyaljá gyerme szemé mindannyiszo k i köpnek Szülök kikne els gyermekü elhalt a újonna születet gyermeke ne szólítjá nevén hane becézőneve öre aranyo adna neki am hossz élete jelentene szé gyerme ross sze elle csúfneve i kap vag kameá is mel eg ki zacskóbó áll abba rég pénz s é laska Ne szaba valami vag valaki ige nagyo dicsérni a elkerülhetetle dicsére utá csitít szó unbeschrien unberufe mondanak hog a irigysé é gonos elkíváná hatalma n vehesse megdicsérten jámboro sírjáró por hozna bete gyógyítására Minde szomba est ténykedé jelentős H üre korsój emberre találkozun ilyenko vag veszteségün van ross je e a egés hétre Ked szerencsé nap ezze szembe hétf é szerd szerencsétlen melye semm úja s kezdjünk Szerencs jel küszöbr ver patk is Szereti a esküvőke telihol idejé tartani gyermekágya asszon szobájána nég falár Kimpetcet céduláka aggatnak melyeke megesketi a angyalokat hog Lili n bánts a újszülöt gyermeket Gyerme ne mászi keresztü a ablakon mer a hátráltatj növésben h megtette másszé ellenkez irányba vissza Hasonl okbó ne lépne á gyermeket Ké éve kori ne vágjá gyermekne se körmét se haját mí foga nincsenek n nézze tükörbe H elmeg valak hazulró é ottho felejtv valamit a útró hazatér ross je számára ne les sikere a útja Felett érdekese feledés memóri megbízhatatlanságá előidéz dolgok melyektő val óvakodá so emberne másodi természetév lett Ilyenek h ruhá a embere varrják cérn vag má egyé legye szájában férf a álla szívé n egye könyvbe vassa n mutassunk hane nemes-fémme vag fáva csupán könyve használa utá nyitv n hagyjunk job oldal előnybe részesítik Job cipőt job harisnyá veszne fe először kifordítot in szerencsé jelent Ne vágjá sorba l ujjaikró körmöt hane össze-vissza mer halottná sorba vágjá le ne vetne l töb ruhá egyszerre hane mindegyike külön-külön mer halottná a előbb mó használatos Általába tévhiteke jellemzi ross szemtő val óvakodás munk kezdetébő a eredményr val következtetés halottó val megkülönböztetn akará é memóri gátl dolgo kerülése A it felemlítet baboná so helyüt mé m i dívnak legtöb környez népe szokásaibó szivárgot zsidóságba d va köztü olya i p o szemveréshe fűzöt tévhi amelyrő má legrégib időbe tudta zsidó l mé Amulette magya zsidó erőtelje kulturálódás egyr szűkeb körb szorítj B.- é remélhető hog ne so id múlv végképe kiha né gondolkodásából

10287.h

CÍMSZ Babo

SZÓCIK Babon józ éssz ellenke hiedel általáb hajlamossá ame valláso közna életb elve tudomány tapasztalat n érzékelhet csup elképze erőhatások valób léte jelenség kö soro Miut képzelőd elfogults produktum nin semmifé rendsze cs szétszórt jelentke felfogásokb ál különbözte m hitéletb eretnekségtő ame torzí tendenciáib rendszere vil na vallásrendszere pozit vallás legnagyo erőv védekezn elle jóllehe ho mag cs szubjekt meggyőződéss igazolhatj felfogásuk n mind támaszkodhatn tudomány megismerésr ősid ó kü zsidós ell m Bibliáb találu erély intézkedések elfojtásár küzdel fől szellemekr vallo néphi halot kultu boszorkány ell irányu zsidós racionál gondolkodá kultuszán szigo ellenőrzé kétségtelen kedvező hato néphitr vallásb nagyjáb irtot B.- közönség él sokfé szokásáb m találu babon nyomoka különös ot ah nehezebb terj általán művelőd nagyo vakbuzgósá Chásszidik körökb rendületlen hiszn m szellemekb kaméákka amulettekke papír va pergamen í kabbalisztik varázsigékk védekezn séd szellem rontá ell Amulett Betegsége szenvedé víz fojto parázzs gyógyítana járványok m ele katasztrófák temetőb tarto éjfé esküvőkk hárítan e Hiszn lélekvándorlásba am iburn va gilguln hívn lélek-megszállásokb i amin dib nev S hely m vör szalag kötn gyermek nyaká va képé ros sz elle gyermek ros sz ver me böl férfih va böl asszonyh viszi ak gyerm egy ruhadarab fölö titokzat szavak dünnyögne hazamen e sz s szab szóln ma otth megérint gyermek ruhadarabba böl emb n találhat háromsz lenyalj gyerm szem mindannyisz köpne Szülö kikn el gyermek elhal újonn születe gyermek n szólítj nevé han becézőnev ör arany adn nek a hoss élet jelenten sz gyerm ros sz ell csúfnev ka va kame i me e k zacskób ál abb ré pén lask N szab valam va valak ig nagy dicsérn elkerülhetetl dicsér ut csití sz unbeschrie unberuf mondana ho irigys gono elkíván hatalm vehess megdicsérte jámbor sírjár po hozn bet gyógyításár Mind szomb es tényked jelentő ür korsó emberr találkozu ilyenk va veszteségü va ros j egé hétr Ke szerencs na ezz szemb hét szer szerencsétle mely sem új kezdjün Szerenc je küszöb ve pat i Szeret esküvők teliho idej tartan gyermekágy asszo szobáján né falá Kimpetce cédulák aggatna melyek megesket angyaloka ho Lil bánt újszülö gyermeke Gyerm n mász kereszt ablako me hátráltat növésbe megtett mássz ellenke irányb vissz Hason okb n lépn gyermeke K év kor n vágj gyermekn s körmé s hajá m fog nincsene nézz tükörb elme vala hazulr otth felejt valami útr hazaté ros j számár n le siker útj Felet érdekes feledé memór megbízhatatlanság előidé dolgo melyekt va óvakod s embern másod természeté let Ilyene ruh ember varrjá cér va m egy legy szájába fér áll szív egy könyvb vass mutassun han nemes-fémm va fáv csupá könyv használ ut nyit hagyjun jo olda előnyb részesíti Jo cipő jo harisny veszn f előszö kifordíto i szerencs jelen N vágj sorb ujjaikr körmö han össze-vissz me halottn sorb vágj l n vetn tö ruh egyszerr han mindegyik külön-külö me halottn előb m használato Általáb tévhitek jellemz ros szemt va óvakodá mun kezdetéb eredmény va következteté halott va megkülönböztet akar memór gát dolg kerülés i felemlíte babon s helyü m dívna legtö környe nép szokásaib szivárgo zsidóságb v közt oly szemverésh fűzö tévh amelyr m legrégi időb tudt zsid m Amulett magy zsid erőtelj kulturálódá egy szűke kör szorít B. remélhet ho n s i múl végkép kih n gondolkodásábó

10287.

CÍMS Bab

SZÓCI Babo jó éss ellenk hiede általá hajlamoss am vallás közn élet elv tudomán tapasztala érzékelhe csu elképz erőhatáso való lét jelensé k sor Miu képzelő elfogult produktu ni semmif rendsz c szétszór jelentk felfogások á különbözt hitélet eretnekségt am torz tendenciái rendszer vi n vallásrendszer pozi vallá legnagy erő védekez ell jólleh h ma c szubjek meggyőződés igazolhat felfogásu min támaszkodhat tudomán megismerés ősi k zsidó el Bibliá talál erél intézkedése elfojtásá küzde fő szellemek vall néph halo kult boszorkán el irány zsidó racioná gondolkod kultuszá szig ellenőrz kétségtele kedvez hat néphit vallás nagyjá irto B. közönsé é sokf szokásá talál babo nyomok különö o a nehezeb ter általá művelő nagy vakbuzgós Chásszidi körök rendületle hisz szellemek kaméákk amulettekk papí v pergame kabbaliszti varázsigék védekez sé szelle ront el Amulet Betegség szenved ví fojt parázz gyógyítan járványo el katasztrófá temető tart éjf esküvők háríta Hisz lélekvándorlásb a ibur v gilgul hív lélek-megszállások ami di ne hel vö szala köt gyerme nyak v kép ro s ell gyerme ro s ve m bö férfi v bö asszony visz a gyer eg ruhadara föl titokza szava dünnyögn hazame s sza szól m ott megérin gyerme ruhadarabb bö em találha hároms lenyal gyer sze mindannyis köpn Szül kik e gyerme elha újon szület gyerme szólít nev ha becézőne ö aran ad ne hos éle jelente s gyer ro s el csúfne k v kam m zacskó á ab r pé las sza vala v vala i nag dicsér elkerülhetet dicsé u csit s unbeschri unberu mondan h irigy gon elkívá hatal vehes megdicsért jámbo sírjá p hoz be gyógyításá Min szom e tényke jelent ü kors ember találkoz ilyen v veszteség v ro eg hét K szerenc n ez szem hé sze szerencsétl mel se ú kezdjü Szeren j küszö v pa Szere esküvő telih ide tarta gyermekág assz szobájá n fal Kimpetc cédulá aggatn melye megeske angyalok h Li bán újszül gyermek Gyer más keresz ablak m hátrálta növésb megtet máss ellenk irány viss Haso ok lép gyermek é ko vág gyermek körm haj fo nincsen néz tükör elm val hazul ott felej valam út hazat ro számá l sike út Fele érdeke feled memó megbízhatatlansá előid dolg melyek v óvako ember máso természet le Ilyen ru embe varrj cé v eg leg szájáb fé ál szí eg könyv vas mutassu ha nemes-fém v fá csup köny haszná u nyi hagyju j old előny részesít J cip j harisn vesz elősz kifordít szerenc jele vág sor ujjaik körm ha össze-viss m halott sor vág vet t ru egyszer ha mindegyi külön-kül m halott elő használat Általá tévhite jellem ro szem v óvakod mu kezdeté eredmén v következtet halot v megkülönbözte aka memó gá dol kerülé felemlít babo hely dívn legt körny né szokásai szivárg zsidóság köz ol szemverés fűz tév amely legrég idő tud zsi Amulet mag zsi erőtel kulturálód eg szűk kö szorí B remélhe h mú végké ki gondolkodásáb

10287

CÍM Ba

SZÓC Bab j és ellen hied által hajlamos a vallá köz éle el tudomá tapasztal érzékelh cs elkép erőhatás val lé jelens so Mi képzel elfogul produkt n semmi rends szétszó jelent felfogáso különböz hitéle eretnekség a tor tendenciá rendsze v vallásrendsze poz vall legnag er védeke el jólle m szubje meggyőződé igazolha felfogás mi támaszkodha tudomá megismeré ős zsid e Bibli talá eré intézkedés elfojtás küzd f szelleme val nép hal kul boszorká e irán zsid racion gondolko kultusz szi ellenőr kétségtel kedve ha néphi vallá nagyj irt B közöns sok szokás talá bab nyomo külön neheze te által művel nag vakbuzgó Chásszid körö rendületl his szelleme kaméák amulettek pap pergam kabbaliszt varázsigé védeke s szell ron e Amule Betegsé szenve v foj paráz gyógyíta járvány e katasztróf temet tar éj esküvő hárít His lélekvándorlás ibu gilgu hí lélek-megszálláso am d n he v szal kö gyerm nya ké r el gyerm r v b férf b asszon vis gye e ruhadar fö titokz szav dünnyög hazam sz szó ot megéri gyerm ruhadarab b e találh három lenya gye sz mindannyi köp Szü ki gyerm elh újo szüle gyerm szólí ne h becézőn ara a n ho él jelent gye r e csúfn ka zacsk a p la sz val val na dicsé elkerülhete dics csi unbeschr unber monda irig go elkív hata vehe megdicsér jámb sírj ho b gyógyítás Mi szo tényk jelen kor embe találko ilye vesztesé r e hé szeren e sze h sz szerencsét me s kezdj Szere küsz p Szer esküv teli id tart gyermeká ass szobáj fa Kimpet cédul aggat mely megesk angyalo L bá újszü gyerme Gye má keres abla hátrált növés megte más ellen irán vis Has o lé gyerme k vá gyerme kör ha f nincse né tükö el va hazu ot fele vala ú haza r szám sik ú Fel érdek fele mem megbízhatatlans elői dol melye óvak embe más természe l Ilye r emb varr c e le szájá f á sz e köny va mutass h nemes-fé f csu kön haszn ny hagyj ol előn részesí ci haris ves elős kifordí szeren jel vá so ujjai kör h össze-vis halot so vá ve r egysze h mindegy külön-kü halot el használa Által tévhit jelle r sze óvako m kezdet eredmé következte halo megkülönbözt ak mem g do kerül felemlí bab hel dív leg körn n szokása szivár zsidósá kö o szemveré fű té amel legré id tu zs Amule ma zs erőte kulturáló e szű k szor remélh m végk k gondolkodásá

1028

CÍ B

SZÓ Ba é elle hie álta hajlamo vall kö él e tudom tapaszta érzékel c elké erőhatá va l jelen s M képze elfogu produk semm rend szétsz jelen felfogás különbö hitél eretneksé to tendenci rendsz vallásrendsz po val legna e védek e jóll szubj meggyőződ igazolh felfogá m támaszkodh tudom megismer ő zsi Bibl tal er intézkedé elfojtá küz szellem va né ha ku boszork irá zsi racio gondolk kultus sz ellenő kétségte kedv h néph vall nagy ir közön so szoká tal ba nyom külö nehez t álta műve na vakbuzg Chásszi kör rendület hi szellem kaméá amulette pa perga kabbalisz varázsig védek szel ro Amul Betegs szenv fo pará gyógyít járván katasztró teme ta é esküv hárí Hi lélekvándorlá ib gilg h lélek-megszállás a h sza k gyer ny k e gyer fér asszo vi gy ruhada f titok sza dünnyö haza s sz o megér gyer ruhadara talál háro leny gy s mindanny kö Sz k gyer el új szül gyer szól n becéző ar h é jelen gy csúf k zacs l s va va n dics elkerülhet dic cs unbesch unbe mond iri g elkí hat veh megdicsé jám sír h gyógyítá M sz tény jele ko emb találk ily vesztes h szere sz s szerencsé m kezd Szer küs Sze eskü tel i tar gyermek as szobá f Kimpe cédu agga mel meges angyal b újsz gyerm Gy m kere abl hátrál növé megt má elle irá vi Ha l gyerm v gyerm kö h nincs n tük e v haz o fel val haz szá si Fe érde fel me megbízhatatlan elő do mely óva emb má termész Ily em var l száj s kön v mutas nemes-f cs kö hasz n hagy o elő részes c hari ve elő kiford szere je v s ujja kö össze-vi halo s v v egysz mindeg külön-k halo e használ Álta tévhi jell sz óvak kezde eredm következt hal megkülönböz a me d kerü feleml ba he dí le kör szokás szivá zsidós k szemver f t ame legr i t z Amul m z erőt kulturál sz szo remél vég gondolkodás