11510.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Armin

SZÓCIKK: "2.  F. Ármin, orvostanár, gyermekorvos, szül. Aszalón 1878 máj. 17. A budapesti egyetemen tanult s miután diplomát nyert, gyermekorvosi praxist folytatott. 1913 óta egyetemi magántanár a csecsemők betegségeinek kórtanából. Művei: Anämien in Kindesalter (1909); A gyermekorvoslás tankönyve (4. kiad. 1925). Számos értekezést írt hazai és külföldi folyóiratokba."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1510. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11510.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Armin

SZÓCIKK: 2. F. Ármin, orvostanár, gyermekorvos, szül. Aszalón 1878 máj. 17. A budapesti egyetemen tanult s miután diplomát nyert, gyermekorvosi praxist folytatott. 1913 óta egyetemi magántanár a csecsemők betegségeinek kórtanából. Művei: Anämien in Kindesalter 1909 ; A gyermekorvoslás tankönyve 4. kiad. 1925 . Számos értekezést írt hazai és külföldi folyóiratokba.

11510.ht

CÍMSZÓ Flesc

SZEMÉLYNÉV Flesc Armi

SZÓCIKK 2 F Ármin orvostanár gyermekorvos szül Aszaló 187 máj 17 budapest egyeteme tanul miutá diplomá nyert gyermekorvos praxis folytatott 191 ót egyetem magántaná csecsemő betegségeine kórtanából Művei Anämie i Kindesalte 190 gyermekorvoslá tankönyv 4 kiad 192 Számo értekezés ír haza é külföld folyóiratokba

11510.h

CÍMSZ Fles

SZEMÉLYNÉ Fles Arm

SZÓCIK Ármi orvostaná gyermekorvo szü Aszal 18 má 1 budapes egyetem tanu miut diplom nyer gyermekorvo praxi folytatot 19 ó egyete magántan csecsem betegségein kórtanábó Műve Anämi Kindesalt 19 gyermekorvosl tanköny kia 19 Szám értekezé í haz külföl folyóiratokb

11510.

CÍMS Fle

SZEMÉLYN Fle Ar

SZÓCI Árm orvostan gyermekorv sz Asza 1 m budape egyete tan miu diplo nye gyermekorv prax folytato 1 egyet magánta csecse betegségei kórtanáb Műv Anäm Kindesal 1 gyermekorvos tankön ki 1 Szá értekez ha külfö folyóiratok

11510

CÍM Fl

SZEMÉLY Fl A

SZÓC Ár orvosta gyermekor s Asz budap egyet ta mi dipl ny gyermekor pra folytat egye magánt csecs betegsége kórtaná Mű Anä Kindesa gyermekorvo tankö k Sz érteke h külf folyóirato

1151

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Á orvost gyermeko As buda egye t m dip n gyermeko pr folyta egy magán csec betegség kórtan M An Kindes gyermekorv tank S értek kül folyóirat