11954.htm

CÍMSZÓ: Hári

SZEMÉLYNÉV: Hári Pál

SZÓCIKK: "Hári Pál*, orvostanár, szül. Budapesten 1869 aug. 29. U. o. és Bécsben végezte az egyetemet, majd Tangl tanár kórtani intézetében adjunktus lett, miután már 1907. az élet- és kórvegytan tanszakból magántanárrá habilitálták. 1918-ban a biológia nyilv. rendes egyetemi tanára lett. Főműve; Az élet-és kórvegytan tankönyve (1913 és több kiadás)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1954. címszó a lexikon => 344. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11954.htm

CÍMSZÓ: Hári

SZEMÉLYNÉV: Hári Pál

SZÓCIKK: Hári Pál*, orvostanár, szül. Budapesten 1869 aug. 29. U. o. és Bécsben végezte az egyetemet, majd Tangl tanár kórtani intézetében adjunktus lett, miután már 1907. az élet- és kórvegytan tanszakból magántanárrá habilitálták. 1918-ban a biológia nyilv. rendes egyetemi tanára lett. Főműve; Az élet-és kórvegytan tankönyve 1913 és több kiadás .

11954.ht

CÍMSZÓ Hár

SZEMÉLYNÉV Hár Pá

SZÓCIKK Hár Pál* orvostanár szül Budapeste 186 aug 29 U o é Bécsbe végezt a egyetemet maj Tang taná kórtan intézetébe adjunktu lett miutá má 1907 a élet é kórvegyta tanszakbó magántanárr habilitálták 1918-ba biológi nyilv rende egyetem tanár lett Főműve A élet-é kórvegyta tankönyv 191 é töb kiadá

11954.h

CÍMSZ Há

SZEMÉLYNÉ Há P

SZÓCIK Há Pál orvostaná szü Budapest 18 au 2 Bécsb végez egyeteme ma Tan tan kórta intézetéb adjunkt let miut m 190 éle kórvegyt tanszakb magántanár habilitáltá 1918-b biológ nyil rend egyete taná let Főműv élet- kórvegyt tanköny 19 tö kiad

11954.

CÍMS H

SZEMÉLYN H

SZÓCI H Pá orvostan sz Budapes 1 a Bécs vége egyetem m Ta ta kórt intézeté adjunk le miu 19 él kórvegy tanszak magántaná habilitált 1918- bioló nyi ren egyet tan le Főmű élet kórvegy tankön 1 t kia

11954

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC P orvosta s Budape Béc vég egyete T t kór intézet adjun l mi 1 é kórveg tansza magántan habilitál 1918 biol ny re egye ta l Főm éle kórveg tankö ki

1195SZEMÉL

SZÓ orvost Budap Bé vé egyet kó intéze adju m kórve tansz magánta habilitá 191 bio n r egy t Fő él kórve tank k