12264.htm

CÍMSZÓ: Jávor

SZEMÉLYNÉV: Jávor Pál

SZÓCIKK: Jávor Pál*, festő, szül. Budapesten 1880., megh. u. o. 1928. A mintarajziskolában, a szolnoki művésztelepen, Parisban, Brüsszelben, Brugesben és Olaszországban tanult. Arcképeiből 1910. gyűjteményes kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban. Hagyatéki kiállítását a Műcsarnok mutatta be. Impreszszionisztikus előadása dekoratív színességgel és nagyvonalú leegyszerűsítéssel párosult képein. (Arcképek, aktok, enteriőrök és csendéletek). Több díjat nyert Négy képe a Szépm. Múz.-ban van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2264. címszó a lexikon => 407. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12264.htm

CÍMSZÓ: Jávor

SZEMÉLYNÉV: Jávor Pál

SZÓCIKK: Jávor Pál*, festő, szül. Budapesten 1880., megh. u. o. 1928. A mintarajziskolában, a szolnoki művésztelepen, Parisban, Brüsszelben, Brugesben és Olaszországban tanult. Arcképeiből 1910. gyűjteményes kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban. Hagyatéki kiállítását a Műcsarnok mutatta be. Impreszszionisztikus előadása dekoratív színességgel és nagyvonalú leegyszerűsítéssel párosult képein. Arcképek, aktok, enteriőrök és csendéletek . Több díjat nyert Négy képe a Szépm. Múz.-ban van.

12264.ht

CÍMSZÓ Jávo

SZEMÉLYNÉV Jávo Pá

SZÓCIKK Jávo Pál* festő szül Budapeste 1880. megh u o 1928 mintarajziskolában szolnok művésztelepen Parisban Brüsszelben Brugesbe é Olaszországba tanult Arcképeibő 1910 gyűjteménye kiállítás rendezet Nemzet Szalonban Hagyaték kiállításá Műcsarno mutatt be Impreszszionisztiku előadás dekoratí színességge é nagyvonal leegyszerűsítésse párosul képein Arcképek aktok enteriőrö é csendélete Töb díja nyer Nég kép Szépm Múz.-ba van

12264.h

CÍMSZ Jáv

SZEMÉLYNÉ Jáv P

SZÓCIK Jáv Pál fest szü Budapest 1880 meg 192 mintarajziskolába szolno művésztelepe Parisba Brüsszelbe Brugesb Olaszországb tanul Arcképeib 191 gyűjtemény kiállítá rendeze Nemze Szalonba Hagyaté kiállítás Műcsarn mutat b Impreszszionisztik előadá dekorat színességg nagyvona leegyszerűsítéss párosu képei Arcképe akto enteriőr csendélet Tö díj nye Né ké Szép Múz.-b va

12264.

CÍMS Já

SZEMÉLYN Já

SZÓCI Já Pá fes sz Budapes 188 me 19 mintarajziskoláb szoln művésztelep Parisb Brüsszelb Bruges Olaszország tanu Arcképei 19 gyűjtemén kiállít rendez Nemz Szalonb Hagyat kiállítá Műcsar muta Impreszszioniszti előad dekora színesség nagyvon leegyszerűsítés páros képe Arckép akt enteriő csendéle T dí ny N k Szé Múz.- v

12264

CÍM J

SZEMÉLY J

SZÓC J P fe s Budape 18 m 1 mintarajziskolá szol művésztele Paris Brüsszel Bruge Olaszorszá tan Arcképe 1 gyűjtemé kiállí rende Nem Szalon Hagya kiállít Műcsa mut Impreszszioniszt előa dekor színessé nagyvo leegyszerűsíté páro kép Arcké ak enteri csendél d n Sz Múz.

1226SZEMÉL

SZÓ f Budap 1 mintarajziskol szo művésztel Pari Brüssze Brug Olaszorsz ta Arckép gyűjtem kiáll rend Ne Szalo Hagy kiállí Műcs mu Impreszszionisz elő deko színess nagyv leegyszerűsít pár ké Arck a enter csendé S Múz