12267.htm

CÍMSZÓ: Jehosua ben Chájim

SZÓCIKK: Jehosua ben Chájim, 1494 körül élt, szemtanúja volt a nagyszombati zsidóégetésnek (l. Nagyszombati zsidóégetés), vagy pedig egy szemtanútól értesült róla. Héber gyászdalt írt a magyar zsidóság szenvedéseinek erről a legszomorúbb eseményéről és felpanaszolja ártatlanul üldözött hitfeleinek szenvedéseit és azokat a kegyetlenségeket, amelyeket a tűzhalálba vetett zsidó vértanukon elkövettek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2267. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12267.htm

CÍMSZÓ: Jehosua ben Chájim

SZÓCIKK: Jehosua ben Chájim, 1494 körül élt, szemtanúja volt a nagyszombati zsidóégetésnek l. Nagyszombati zsidóégetés , vagy pedig egy szemtanútól értesült róla. Héber gyászdalt írt a magyar zsidóság szenvedéseinek erről a legszomorúbb eseményéről és felpanaszolja ártatlanul üldözött hitfeleinek szenvedéseit és azokat a kegyetlenségeket, amelyeket a tűzhalálba vetett zsidó vértanukon elkövettek.

12267.ht

CÍMSZÓ Jehosu be Cháji

SZÓCIKK Jehosu be Chájim 149 körü élt szemtanúj vol nagyszombat zsidóégetésne l Nagyszombat zsidóégeté vag pedi eg szemtanútó értesül róla Hébe gyászdal ír magya zsidósá szenvedéseine errő legszomorúb eseményérő é felpanaszolj ártatlanu üldözöt hitfeleine szenvedései é azoka kegyetlenségeket amelyeke tűzhalálb vetet zsid vértanuko elkövettek

12267.h

CÍMSZ Jehos b Cháj

SZÓCIK Jehos b Cháji 14 kör él szemtanú vo nagyszomba zsidóégetésn Nagyszomba zsidóéget va ped e szemtanút értesü ról Héb gyászda í magy zsidós szenvedésein err legszomorú eseményér felpanaszol ártatlan üldözö hitfelein szenvedése azok kegyetlenségeke amelyek tűzhalál vete zsi vértanuk elkövette

12267.

CÍMS Jeho Chá

SZÓCI Jeho Cháj 1 kö é szemtan v nagyszomb zsidóégetés Nagyszomb zsidóége v pe szemtanú értes ró Hé gyászd mag zsidó szenvedései er legszomor eseményé felpanaszo ártatla üldöz hitfelei szenvedés azo kegyetlenségek amelye tűzhalá vet zs vértanu elkövett

12267

CÍM Jeh Ch

SZÓC Jeh Chá k szemta nagyszom zsidóégeté Nagyszom zsidóég p szemtan érte r H gyász ma zsid szenvedése e legszomo esemény felpanasz ártatl üldö hitfele szenvedé az kegyetlensége amely tűzhal ve z vértan elkövet

1226

CÍ Je C

SZÓ Je Ch szemt nagyszo zsidóéget Nagyszo zsidóé szemta ért gyás m zsi szenvedés legszom esemén felpanas ártat üld hitfel szenved a kegyetlenség amel tűzha v vérta elköve