12270.htm

CÍMSZÓ: Jehuda ha

SZEMÉLYNÉV: Jehuda ha-Kohén

SZÓCIKK: Jehuda ha-Kohén, rabbi, megh. Mára-ínarosszigeten 1819.Lembergben több tanítványa volt, itt jelentette meg Kuntresz haszfe'kosz c. könyvét 1788. Nagy hírnévre tett szert és munkácsi rabbinak választották. Innen került Nagyszőllősre, s ott egész Ugocsa megyének volt rabbija. 1802. Máramarosszigetre választották meg. Unokája adta ki glosszáit Terumósz nazeri címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2270. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12270.htm

CÍMSZÓ: Jehuda ha

SZEMÉLYNÉV: Jehuda ha-Kohén

SZÓCIKK: Jehuda ha-Kohén, rabbi, megh. Mára-ínarosszigeten 1819.Lembergben több tanítványa volt, itt jelentette meg Kuntresz haszfe'kosz c. könyvét 1788. Nagy hírnévre tett szert és munkácsi rabbinak választották. Innen került Nagyszőllősre, s ott egész Ugocsa megyének volt rabbija. 1802. Máramarosszigetre választották meg. Unokája adta ki glosszáit Terumósz nazeri címen.

12270.ht

CÍMSZÓ Jehud h

SZEMÉLYNÉV Jehud ha-Kohé

SZÓCIKK Jehud ha-Kohén rabbi megh Mára-ínarosszigete 1819.Lembergbe töb tanítvány volt it jelentett me Kuntres haszfe'kos c könyvé 1788 Nag hírnévr tet szer é munkács rabbina választották Inne kerül Nagyszőllősre ot egés Ugocs megyéne vol rabbija 1802 Máramarosszigetr választottá meg Unokáj adt k glosszái Terumós nazer címen

12270.h

CÍMSZ Jehu

SZEMÉLYNÉ Jehu ha-Koh

SZÓCIK Jehu ha-Kohé rabb meg Mára-ínarossziget 1819.Lembergb tö tanítván vol i jelentet m Kuntre haszfe'ko könyv 178 Na hírnév te sze munkác rabbin választottá Inn kerü Nagyszőllősr o egé Ugoc megyén vo rabbij 180 Máramarossziget választott me Unoká ad glosszá Terumó naze címe

12270.

CÍMS Jeh

SZEMÉLYN Jeh ha-Ko

SZÓCI Jeh ha-Koh rab me Mára-ínarosszige 1819.Lemberg t tanítvá vo jelente Kuntr haszfe'k köny 17 N hírné t sz munká rabbi választott In ker Nagyszőllős eg Ugo megyé v rabbi 18 Máramarosszige választot m Unok a glossz Terum naz cím

12270

CÍM Je

SZEMÉLY Je ha-K

SZÓC Je ha-Ko ra m Mára-ínarosszig 1819.Lember tanítv v jelent Kunt haszfe' kön 1 hírn s munk rabb választot I ke Nagyszőllő e Ug megy rabb 1 Máramarosszig választo Uno gloss Teru na cí

1227

CÍ J

SZEMÉL J ha-

SZÓ J ha-K r Mára-ínarosszi 1819.Lembe tanít jelen Kun haszfe kö hír mun rab választo k Nagyszőll U meg rab Máramarosszi választ Un glos Ter n c