12273.htm

CÍMSZÓ: Jeitteles

SZEMÉLYNÉV: Jeitteles Lipót

SZÓCIKK: J. Lipót, pedagógus, szül. Prágában 1812., megh. Aradon 1871. Bécsben volt orvostanhallgató, de ezt a pályát abba kellett hagynia s Budára jött a hitközség főtanítójának, amely állásából Chorin Áron főrabbi csakhamar Aradra hívta az ottani zsidó reáliskola tanárául. 1848-ban J. szerkesztette a Der Patriot c. lapot liberális szellemben s ugyanoda népszerűvé vált verseket is írt. A világosi fegyverletétel után a hegyek közé menekült, később azonban letartóztatták és csupán hosszú, kínos fogság után szabadult meg. Utóbb az Arader Zeitung c. lapot szerkesztette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2273. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12273.htm

CÍMSZÓ: Jeitteles

SZEMÉLYNÉV: Jeitteles Lipót

SZÓCIKK: J. Lipót, pedagógus, szül. Prágában 1812., megh. Aradon 1871. Bécsben volt orvostanhallgató, de ezt a pályát abba kellett hagynia s Budára jött a hitközség főtanítójának, amely állásából Chorin Áron főrabbi csakhamar Aradra hívta az ottani zsidó reáliskola tanárául. 1848-ban J. szerkesztette a Der Patriot c. lapot liberális szellemben s ugyanoda népszerűvé vált verseket is írt. A világosi fegyverletétel után a hegyek közé menekült, később azonban letartóztatták és csupán hosszú, kínos fogság után szabadult meg. Utóbb az Arader Zeitung c. lapot szerkesztette.

12273.ht

CÍMSZÓ Jeittele

SZEMÉLYNÉV Jeittele Lipó

SZÓCIKK J Lipót pedagógus szül Prágába 1812. megh Arado 1871 Bécsbe vol orvostanhallgató d ez pályá abb kellet hagyni Budár jöt hitközsé főtanítójának amel állásábó Chori Áro főrabb csakhama Aradr hívt a ottan zsid reáliskol tanárául 1848-ba J szerkesztett De Patrio c lapo liberáli szellembe ugyanod népszerűv vál verseke i írt világos fegyverletéte utá hegye köz menekült későb azonba letartóztattá é csupá hosszú kíno fogsá utá szabadul meg Utób a Arade Zeitun c lapo szerkesztette

12273.h

CÍMSZ Jeittel

SZEMÉLYNÉ Jeittel Lip

SZÓCIK Lipó pedagógu szü Prágáb 1812 meg Arad 187 Bécsb vo orvostanhallgat e pály ab kelle hagyn Budá jö hitközs főtanítójána ame állásáb Chor Ár főrab csakham Arad hív otta zsi reálisko tanáráu 1848-b szerkesztet D Patri lap liberál szellemb ugyano népszerű vá versek ír világo fegyverletét ut hegy kö menekül késő azonb letartóztatt csup hossz kín fogs ut szabadu me Utó Arad Zeitu lap szerkesztett

12273.

CÍMS Jeitte

SZEMÉLYN Jeitte Li

SZÓCI Lip pedagóg sz Prágá 181 me Ara 18 Bécs v orvostanhallga pál a kell hagy Bud j hitköz főtanítóján am állásá Cho Á főra csakha Ara hí ott zs reálisk tanárá 1848- szerkeszte Patr la liberá szellem ugyan népszer v verse í világ fegyverleté u heg k menekü kés azon letartóztat csu hoss kí fog u szabad m Ut Ara Zeit la szerkesztet

12273

CÍM Jeitt

SZEMÉLY Jeitt L

SZÓC Li pedagó s Prág 18 m Ar 1 Béc orvostanhallg pá kel hag Bu hitkö főtanítójá a állás Ch főr csakh Ar h ot z reális tanár 1848 szerkeszt Pat l liber szelle ugya népsze vers vilá fegyverlet he menek ké azo letartózta cs hos k fo szaba U Ar Zei l szerkeszte

1227

CÍ Jeit

SZEMÉL Jeit

SZÓ L pedag Prá 1 A Bé orvostanhall p ke ha B hitk főtanítój állá C fő csak A o reáli taná 184 szerkesz Pa libe szell ugy népsz ver vil fegyverle h mene k az letartózt c ho f szab A Ze szerkeszt