12275.htm

CÍMSZÓ: Jekum purkon

SZÓCIKK: Jekum purkon (h.). Jöjjön megváltás. Arameus nyelvű ima, melyet szombat délelőtt mondanak. Két szakaszból áll. Az első: imádsága Tórával foglalkozókért, a második pedig: Izrael vallásos gyülekezeteiért. A modern rítus mindkettőt történelmi vonatkozása miatt elhagyta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2275. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12275.htm

CÍMSZÓ: Jekum purkon

SZÓCIKK: Jekum purkon h. . Jöjjön megváltás. Arameus nyelvű ima, melyet szombat délelőtt mondanak. Két szakaszból áll. Az első: imádsága Tórával foglalkozókért, a második pedig: Izrael vallásos gyülekezeteiért. A modern rítus mindkettőt történelmi vonatkozása miatt elhagyta.

12275.ht

CÍMSZÓ Jeku purko

SZÓCIKK Jeku purko h Jöjjö megváltás Arameu nyelv ima melye szomba délelőt mondanak Ké szakaszbó áll A első imádság Tóráva foglalkozókért másodi pedig Izrae valláso gyülekezeteiért moder rítu mindkettő történelm vonatkozás miat elhagyta

12275.h

CÍMSZ Jek purk

SZÓCIK Jek purk Jöjj megváltá Arame nyel im mely szomb délelő mondana K szakaszb ál els imádsá Tóráv foglalkozókér másod pedi Izra vallás gyülekezeteiér mode rít mindkett történel vonatkozá mia elhagyt

12275.

CÍMS Je pur

SZÓCI Je pur Jöj megvált Aram nye i mel szom délel mondan szakasz á el imáds Tórá foglalkozóké máso ped Izr vallá gyülekezeteié mod rí mindket történe vonatkoz mi elhagy

12275

CÍM J pu

SZÓC J pu Jö megvál Ara ny me szo déle monda szakas e imád Tór foglalkozók más pe Iz vall gyülekezetei mo r mindke történ vonatko m elhag

1227

CÍ p

SZÓ p J megvá Ar n m sz dél mond szaka imá Tó foglalkozó má p I val gyülekezete m mindk törté vonatk elha