12276.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Arthur

SZÓCIKK: "Jellinek, 1. Artúr, jogtudós, ügyvéd, szül. Budapesten 1851 márc. 11. J. Móric (1. o.) legidősebb fia. A bécsi egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1877-től kezdve több ízben volt országgyűlési képviselő és több fontos törvényjavaslatot ő készített elő, így a bíróságok illetékességét választási ügyekben, továbbá a házassági törvényt. A jogi szaklapok állandó munkatársa. Önállóan megjelent művei: Az apai hatalomról a római jogban (1875); A büntető bíróságok szervezete és hatósági köre (1883); Katonai büntetőjog és katonai eskü (1884); Feles föld (1886); A magyar magánjog mai érvényében (1886); A mentelmi jog (1890)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2276. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12276.htm

CÍMSZÓ: Jellinek

SZEMÉLYNÉV: Jellinek Arthur

SZÓCIKK: Jellinek, 1. Artúr, jogtudós, ügyvéd, szül. Budapesten 1851 márc. 11. J. Móric 1. o. legidősebb fia. A bécsi egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1877-től kezdve több ízben volt országgyűlési képviselő és több fontos törvényjavaslatot ő készített elő, így a bíróságok illetékességét választási ügyekben, továbbá a házassági törvényt. A jogi szaklapok állandó munkatársa. Önállóan megjelent művei: Az apai hatalomról a római jogban 1875 ; A büntető bíróságok szervezete és hatósági köre 1883 ; Katonai büntetőjog és katonai eskü 1884 ; Feles föld 1886 ; A magyar magánjog mai érvényében 1886 ; A mentelmi jog 1890 .

12276.ht

CÍMSZÓ Jelline

SZEMÉLYNÉV Jelline Arthu

SZÓCIKK Jellinek 1 Artúr jogtudós ügyvéd szül Budapeste 185 márc 11 J Móri 1 o legidőseb fia bécs egyeteme tanult maj ügyvéd irodá nyitot Budapesten 1877-tő kezdv töb ízbe vol országgyűlés képvisel é töb fonto törvényjavaslato készítet elő íg bíróságo illetékességé választás ügyekben tovább házasság törvényt jog szaklapo álland munkatársa Önállóa megjelen művei A apa hatalomró róma jogba 187 büntet bíróságo szervezet é hatóság kör 188 Katona büntetőjo é katona esk 188 Fele föl 188 magya magánjo ma érvényébe 188 mentelm jo 189

12276.h

CÍMSZ Jellin

SZEMÉLYNÉ Jellin Arth

SZÓCIK Jelline Artú jogtudó ügyvé szü Budapest 18 már 1 Mór legidőse fi béc egyetem tanul ma ügyvé irod nyito Budapeste 1877-t kezd tö ízb vo országgyűlé képvise tö font törvényjavaslat készíte el í bíróság illetékesség választá ügyekbe továb házassá törvény jo szaklap állan munkatárs Önálló megjele műve ap hatalomr róm jogb 18 bünte bíróság szerveze hatósá kö 18 Katon büntetőj katon es 18 Fel fö 18 magy magánj m érvényéb 18 mentel j 18

12276.

CÍMS Jelli

SZEMÉLYN Jelli Art

SZÓCI Jellin Art jogtud ügyv sz Budapes 1 má Mó legidős f bé egyete tanu m ügyv iro nyit Budapest 1877- kez t íz v országgyűl képvis t fon törvényjavasla készít e bírósá illetékessé választ ügyekb tová házass törvén j szakla álla munkatár Önáll megjel műv a hatalom ró jog 1 bünt bírósá szervez hatós k 1 Kato büntető kato e 1 Fe f 1 mag magán érvényé 1 mente 1

12276

CÍM Jell

SZEMÉLY Jell Ar

SZÓC Jelli Ar jogtu ügy s Budape m M legidő b egyet tan ügy ir nyi Budapes 1877 ke í országgyű képvi fo törvényjavasl készí bírós illetékess válasz ügyek tov házas törvé szakl áll munkatá Önál megje mű hatalo r jo bün bírós szerve ható Kat büntet kat F ma magá érvény ment

1227

CÍ Jel

SZEMÉL Jel A

SZÓ Jell A jogt üg Budap legid egye ta üg i ny Budape 187 k országgy képv f törvényjavas kész bíró illetékes válas ügye to háza törv szak ál munkat Öná megj m hatal j bü bíró szerv hat Ka bünte ka m mag érvén men