12292.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: "Ez utóbbi hegy szülőfaluja, Nazareth határán volt, míg a Szentlélek az esszénusoknál ismeretes Ruach ha-Kódes-nak felelt meg s ezt már Jeromos egyházatya is így látja. Mindenesetre a mondás arról tanúskodik, hogy J. hitt lelkének isteni eredetében s vallási absztrakciókra hajlott, amely utóbbi lehetett hallucináció, mint némely más embernél, de lehetett extázis is. Ilyennek tekintették hozzátartozói is, akik a keresztes mozgalommal nem szimpatizáltak egészen J. tragikus haláláig. J., ellentétben Jánossal és az esszénusokkal, nem ír áradt állandóan a mezőkön, hanem visszament szülőhazájába, Galileába. Itt főleg a betegek gyógyításával s az ördögűzéssel tűnt ki, sőt az utóbbit láz ellen is alkalmazta (Luk. 4, 39), de Máté (10. 1; 9,14.29) is tesz említést J. ördöghitéről s az exorcizációról, melyet gyógyításnál alkalmazott s amelyet természetfelettiségének mintegy bizonyítékául említenek tanítványai. Tanítása lényegében megfelelt tanítója, Ker. János tanításának s ehhez képest prédikálta a bűnbánást és Isten Országa közeli eljövetelét. Úgy ezek, mint az «Isten-Atyaság» közhelyek voltak az akkori zsidó liturgiában; a bűnbánás, a magábaszállás meg kiváltképpen a zsidó vallás lényege volt mindenkor s ezek szükségességének hirdetésével J. ősrégi zsidó gondolatkörben mozgott. Az Ég Királysága v. Mennyek országa (héb. Malchusz Samáim) speciálisan zsidó koncepció, amely közszájon forgott fellépése előtt, különösen esszénus körökben. J. csupán azt vallotta, amit a zsidó nép a római uralom igája alatt hitt, hogy világkatasztrófa közeledik, azaz Jeruzsálem el fog pusztulni s romjain felépül «Isten Országa». Mesterétől, Jánostól különbözött J. két dologban, ú. m. a mózesi és rabbinikus törvények némelyikének elhanyagolásában és megszegésében, míg a többiben speciálisan zsidó volt, még oly dolgokban is, amelyeket zsidó szűklátkörűségnek tartottak. J. rendszeresen zsinagógákban tanított, ami lehetetlen lett volna, ha a farizeus tanításokkal lényegében ellenkezett volna, mert ekkor a zsinagóga teljesen farizeus befolyás alatt állott, miután mint valláspolitikai párt abszolút többségben volt a Nagy Szanhedrinben s a kaszt-papság feletti ellenőrzést is teljes mértékben gyakorolta (l. Farizeusok). J. tanítási metódusa az ú. n. másál, az akkor dívó parabola volt s ebből 31-et őrzött meg a három szinoptikus evangélium. Ezek egyike, a szamaritánus-parabola (Luk. 10. 17-37) különös figyelmet érdemel zsidó szempontból, mert ez Jos. Halévy francia orientalista bizonyítása szerint eredeti formájában a három társadalmi osztály : a kohaniták, azaz arisztokrata papság, a leviták, azaz segédpapság és az ezen kívüli zsidó nép közti ellentétet mutatta s a kasztpapság áldozása ellen irányult. Később változott át a szövegben levő «izraeliták» szamaritánussá. J. ős tanítványai figyelme a morális megtérésre helyezte a fősúlyt, ámde ez a misszió csupán Izráel elveszett tíz törzsére irányult (u. o. 7, 24) s nem a pogányokra és szamaritánusokra (10, 5) s ezért vonakodott először gyógyítani J. a szír nőt (7, 24). A 12 apostol megválasztása szintén Izrael 12 törzsére való emlékezés (3, 13 -16), de ezenkívül is J. egész felfogása nem csupán zsidó, hanem a túlzó esszénus nemzeti zsidó álláspont volt, némely, alább megjelölt elkülönülést kivéve. Így zsidó volt abban, hogy az étkezési törvényeket megtartotta s a tisztátalan állatok evését, pl a kutyáét és sertését eltiltotta (Máté 7. 6); a zsidó reggeli ima kegyszerét, a talliszt és ciciszt megőrizte és előírta (u. o. 9. 20); az áldozást megtartotta s tanítványaival is megtartatta (u. o. 5, 23-24); speciális imája pedig (l. Miatyánk) a már régebben a farizeusoktól a liturgiába felvett szigorúan előírt s máig változatlanul naponként háromszor mondott «18 benedikció» (Semóne Eszré) 3.5. 6. 9. és 15. szakaszainak, valamint az Ovinu Málkénu «bűnbánat 10 napi» ima rövidítése (l. Miatyánk). A hegyi beszédben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem a Törvényt elpusztítani jött, hanem épen teljesíteni (u. o. 5, 17, v. ö. a kifejezést Sábbát 116b) s hogy egy jottát sem kíván változtatni a Törvényen, azaz a Tóra előírt parancsain (u. o. 5, 18, v. ö. Luk, 16, 17). Sőt, még a későbbi tradíció is, úgy látszik, J.-t a Törvény skrupulózus őrének tekintette (v. ö. János 8, 46). Másrészt némely más tekintetben elhajlott a Törvénytől s annak rabbinikus magyarázatától s pl. ahol mesterének, Ker. Jánosnak követői böjtöltek, ő vonakodott ezt tenni (u. o. 2, 18) s megengedte híveinek, hogy szombaton szedjenek gabonát (2, 23-28) s ő maga is gyógyított azon a napon (3, 1-6), míg a rabbik csak életveszedelem esetében engedték meg ezt (Sábbát 22, 6), azonkívül elengedte a kézmosás szigorú törvényét étkezés alkalmával (7, 2). Mindazáltal J. nemcsak kívánta a Törvény csorbítatlan megtartását, de annak belső értelmét is kereste s ezért a cselekedetek, a szándékok tisztaságára helyezte a fősúlyt, jóllehet ebben a legkevésbé sem volt eredeti, mert ezzel már nemzedékek óta vallási iskolák foglalkoztak s a próféták és a rabbik, Izrael tanítói állandóan hangoztatták ennek szükségességét (v. ö. Jesája 1, Micha 2). Mégis a ker. teológusok nagy része szerint ezek az újítások különítették el a régi és az új Törvényt, mely utóbbi a «Hegyi beszéd»-ben foglaltatik, de amelyet az esszénus-chaszideusok már J. fellépése előtt vallottak és gyakoroltak, kivéve a szombat legcsekélyebb megszegését. Ugyancsak ezektől ered a védtelenek és kiutasítottak, a szegények és ügyefogyottak nagymértékű támogatása, felkeresése is, amelyet ez az aszkéta s világról lemondó szekta a farizeusoknál is nagyobb mértékben gyakorolt. Egy jelenség azonban kétségtelenül van az evangéliumokban, amely - bár a ker. teológusok nem domborítják ki megfelelő mértékben - mégis J. merészen önálló újítására s erkölcsi nagyságára vall s ez a leprások negyedének felkeresése, látogatása, vigasztalása. Ez azért volt nagy dolog, mert a rigorózus tisztasági-higiénikus törvények értelmében az ezekkel való érintkezés még az esszénus-chaszideusoknál is szigorúan tiltva volt, sőt ezek magukra egyenesen a kohaniták számára előírt tisztasági törvényeket alkalmazták. J.-nak ezt a nagystílű jótékonyságát és humanitását tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2292. címszó a lexikon => 414. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12292.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: Ez utóbbi hegy szülőfaluja, Nazareth határán volt, míg a Szentlélek az esszénusoknál ismeretes Ruach ha-Kódes-nak felelt meg s ezt már Jeromos egyházatya is így látja. Mindenesetre a mondás arról tanúskodik, hogy J. hitt lelkének isteni eredetében s vallási absztrakciókra hajlott, amely utóbbi lehetett hallucináció, mint némely más embernél, de lehetett extázis is. Ilyennek tekintették hozzátartozói is, akik a keresztes mozgalommal nem szimpatizáltak egészen J. tragikus haláláig. J., ellentétben Jánossal és az esszénusokkal, nem ír áradt állandóan a mezőkön, hanem visszament szülőhazájába, Galileába. Itt főleg a betegek gyógyításával s az ördögűzéssel tűnt ki, sőt az utóbbit láz ellen is alkalmazta Luk. 4, 39 , de Máté 10. 1; 9,14.29 is tesz említést J. ördöghitéről s az exorcizációról, melyet gyógyításnál alkalmazott s amelyet természetfelettiségének mintegy bizonyítékául említenek tanítványai. Tanítása lényegében megfelelt tanítója, Ker. János tanításának s ehhez képest prédikálta a bűnbánást és Isten Országa közeli eljövetelét. Úgy ezek, mint az Isten-Atyaság közhelyek voltak az akkori zsidó liturgiában; a bűnbánás, a magábaszállás meg kiváltképpen a zsidó vallás lényege volt mindenkor s ezek szükségességének hirdetésével J. ősrégi zsidó gondolatkörben mozgott. Az Ég Királysága v. Mennyek országa héb. Malchusz Samáim speciálisan zsidó koncepció, amely közszájon forgott fellépése előtt, különösen esszénus körökben. J. csupán azt vallotta, amit a zsidó nép a római uralom igája alatt hitt, hogy világkatasztrófa közeledik, azaz Jeruzsálem el fog pusztulni s romjain felépül Isten Országa . Mesterétől, Jánostól különbözött J. két dologban, ú. m. a mózesi és rabbinikus törvények némelyikének elhanyagolásában és megszegésében, míg a többiben speciálisan zsidó volt, még oly dolgokban is, amelyeket zsidó szűklátkörűségnek tartottak. J. rendszeresen zsinagógákban tanított, ami lehetetlen lett volna, ha a farizeus tanításokkal lényegében ellenkezett volna, mert ekkor a zsinagóga teljesen farizeus befolyás alatt állott, miután mint valláspolitikai párt abszolút többségben volt a Nagy Szanhedrinben s a kaszt-papság feletti ellenőrzést is teljes mértékben gyakorolta l. Farizeusok . J. tanítási metódusa az ú. n. másál, az akkor dívó parabola volt s ebből 31-et őrzött meg a három szinoptikus evangélium. Ezek egyike, a szamaritánus-parabola Luk. 10. 17-37 különös figyelmet érdemel zsidó szempontból, mert ez Jos. Halévy francia orientalista bizonyítása szerint eredeti formájában a három társadalmi osztály : a kohaniták, azaz arisztokrata papság, a leviták, azaz segédpapság és az ezen kívüli zsidó nép közti ellentétet mutatta s a kasztpapság áldozása ellen irányult. Később változott át a szövegben levő izraeliták szamaritánussá. J. ős tanítványai figyelme a morális megtérésre helyezte a fősúlyt, ámde ez a misszió csupán Izráel elveszett tíz törzsére irányult u. o. 7, 24 s nem a pogányokra és szamaritánusokra 10, 5 s ezért vonakodott először gyógyítani J. a szír nőt 7, 24 . A 12 apostol megválasztása szintén Izrael 12 törzsére való emlékezés 3, 13 -16 , de ezenkívül is J. egész felfogása nem csupán zsidó, hanem a túlzó esszénus nemzeti zsidó álláspont volt, némely, alább megjelölt elkülönülést kivéve. Így zsidó volt abban, hogy az étkezési törvényeket megtartotta s a tisztátalan állatok evését, pl a kutyáét és sertését eltiltotta Máté 7. 6 ; a zsidó reggeli ima kegyszerét, a talliszt és ciciszt megőrizte és előírta u. o. 9. 20 ; az áldozást megtartotta s tanítványaival is megtartatta u. o. 5, 23-24 ; speciális imája pedig l. Miatyánk a már régebben a farizeusoktól a liturgiába felvett szigorúan előírt s máig változatlanul naponként háromszor mondott 18 benedikció Semóne Eszré 3.5. 6. 9. és 15. szakaszainak, valamint az Ovinu Málkénu bűnbánat 10 napi ima rövidítése l. Miatyánk . A hegyi beszédben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem a Törvényt elpusztítani jött, hanem épen teljesíteni u. o. 5, 17, v. ö. a kifejezést Sábbát 116b s hogy egy jottát sem kíván változtatni a Törvényen, azaz a Tóra előírt parancsain u. o. 5, 18, v. ö. Luk, 16, 17 . Sőt, még a későbbi tradíció is, úgy látszik, J.-t a Törvény skrupulózus őrének tekintette v. ö. János 8, 46 . Másrészt némely más tekintetben elhajlott a Törvénytől s annak rabbinikus magyarázatától s pl. ahol mesterének, Ker. Jánosnak követői böjtöltek, ő vonakodott ezt tenni u. o. 2, 18 s megengedte híveinek, hogy szombaton szedjenek gabonát 2, 23-28 s ő maga is gyógyított azon a napon 3, 1-6 , míg a rabbik csak életveszedelem esetében engedték meg ezt Sábbát 22, 6 , azonkívül elengedte a kézmosás szigorú törvényét étkezés alkalmával 7, 2 . Mindazáltal J. nemcsak kívánta a Törvény csorbítatlan megtartását, de annak belső értelmét is kereste s ezért a cselekedetek, a szándékok tisztaságára helyezte a fősúlyt, jóllehet ebben a legkevésbé sem volt eredeti, mert ezzel már nemzedékek óta vallási iskolák foglalkoztak s a próféták és a rabbik, Izrael tanítói állandóan hangoztatták ennek szükségességét v. ö. Jesája 1, Micha 2 . Mégis a ker. teológusok nagy része szerint ezek az újítások különítették el a régi és az új Törvényt, mely utóbbi a Hegyi beszéd -ben foglaltatik, de amelyet az esszénus-chaszideusok már J. fellépése előtt vallottak és gyakoroltak, kivéve a szombat legcsekélyebb megszegését. Ugyancsak ezektől ered a védtelenek és kiutasítottak, a szegények és ügyefogyottak nagymértékű támogatása, felkeresése is, amelyet ez az aszkéta s világról lemondó szekta a farizeusoknál is nagyobb mértékben gyakorolt. Egy jelenség azonban kétségtelenül van az evangéliumokban, amely - bár a ker. teológusok nem domborítják ki megfelelő mértékben - mégis J. merészen önálló újítására s erkölcsi nagyságára vall s ez a leprások negyedének felkeresése, látogatása, vigasztalása. Ez azért volt nagy dolog, mert a rigorózus tisztasági-higiénikus törvények értelmében az ezekkel való érintkezés még az esszénus-chaszideusoknál is szigorúan tiltva volt, sőt ezek magukra egyenesen a kohaniták számára előírt tisztasági törvényeket alkalmazták. J.-nak ezt a nagystílű jótékonyságát és humanitását tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

12292.ht

CÍMSZÓ Jézu

SZÓCIKK E utóbb heg szülőfaluja Nazaret határá volt mí Szentléle a esszénusokná ismerete Ruac ha-Kódes-na felel me ez má Jeromo egyházaty i íg látja Mindenesetr mondá arró tanúskodik hog J hit lelkéne isten eredetébe vallás absztrakciókr hajlott amel utóbb lehetet hallucináció min némel má embernél d lehetet extázi is Ilyenne tekintetté hozzátartozó is aki kereszte mozgalomma ne szimpatizálta egésze J tragiku haláláig J. ellentétbe Jánossa é a esszénusokkal ne í árad állandóa mezőkön hane visszamen szülőhazájába Galileába It főle betege gyógyításáva a ördögűzésse tűn ki ső a utóbbi lá elle i alkalmazt Luk 4 3 d Mát 10 1 9,14.2 i tes említés J ördöghitérő a exorcizációról melye gyógyításná alkalmazot amelye természetfelettiségéne minteg bizonyítékáu említene tanítványai Tanítás lényegébe megfelel tanítója Ker Jáno tanításána ehhe képes prédikált bűnbánás é Iste Ország közel eljövetelét Úg ezek min a Isten-Atyasá közhelye volta a akkor zsid liturgiában bűnbánás magábaszállá me kiváltképpe zsid vallá lényeg vol mindenko eze szükségességéne hirdetéséve J ősrég zsid gondolatkörbe mozgott A É Királyság v Mennye ország héb Malchus Samái speciálisa zsid koncepció amel közszájo forgot fellépés előtt különöse esszénu körökben J csupá az vallotta ami zsid né róma uralo igáj alat hitt hog világkatasztróf közeledik aza Jeruzsále e fo pusztuln romjai felépü Iste Ország Mesterétől Jánostó különbözöt J ké dologban ú m mózes é rabbiniku törvénye némelyikéne elhanyagolásába é megszegésében mí többibe speciálisa zsid volt mé ol dolgokba is amelyeke zsid szűklátkörűségne tartottak J rendszerese zsinagógákba tanított am lehetetle let volna h farizeu tanításokka lényegébe ellenkezet volna mer ekko zsinagóg teljese farizeu befolyá alat állott miutá min valláspolitika pár abszolú többségbe vol Nag Szanhedrinbe kaszt-papsá felett ellenőrzés i telje mértékbe gyakorolt l Farizeuso J tanítás metódus a ú n másál a akko dív parabol vol ebbő 31-e őrzöt me háro szinoptiku evangélium Eze egyike szamaritánus-parabol Luk 10 17-3 különö figyelme érdeme zsid szempontból mer e Jos Halév franci orientalist bizonyítás szerin eredet formájába háro társadalm osztál kohaniták aza arisztokrat papság leviták aza segédpapsá é a eze kívül zsid né közt ellentéte mutatt kasztpapsá áldozás elle irányult Későb változot á szövegbe lev izraelitá szamaritánussá J ő tanítványa figyelm moráli megtérésr helyezt fősúlyt ámd e misszi csupá Izráe elveszet tí törzsér irányul u o 7 2 ne pogányokr é szamaritánusokr 10 ezér vonakodot előszö gyógyítan J szí nő 7 2 1 aposto megválasztás szinté Izrae 1 törzsér val emlékezé 3 1 -1 d ezenkívü i J egés felfogás ne csupá zsidó hane túlz esszénu nemzet zsid álláspon volt némely aláb megjelöl elkülönülés kivéve Íg zsid vol abban hog a étkezés törvényeke megtartott tisztátala állato evését p kutyáé é sertésé eltiltott Mát 7 zsid reggel im kegyszerét tallisz é cicisz megőrizt é előírt u o 9 2 a áldozás megtartott tanítványaiva i megtartatt u o 5 23-2 speciáli imáj pedi l Miatyán má régebbe farizeusoktó liturgiáb felvet szigorúa előír mái változatlanu naponkén háromszo mondot 1 benedikci Semón Eszr 3.5 6 9 é 15 szakaszainak valamin a Ovin Málkén bűnbána 1 nap im rövidítés l Miatyán hegy beszédbe nyomatékosa hangsúlyozta hog ne Törvény elpusztítan jött hane épe teljesíten u o 5 17 v ö kifejezés Sábbá 116 hog eg jottá se kívá változtatn Törvényen aza Tór előír parancsai u o 5 18 v ö Luk 16 1 Sőt mé később tradíci is úg látszik J.- Törvén skrupulózu őréne tekintett v ö Jáno 8 4 Másrész némel má tekintetbe elhajlot Törvénytő anna rabbiniku magyarázatátó pl aho mesterének Ker Jánosna követő böjtöltek vonakodot ez tenn u o 2 1 megengedt híveinek hog szombato szedjene gaboná 2 23-2 mag i gyógyítot azo napo 3 1- mí rabbi csa életveszedele esetébe engedté me ez Sábbá 22 azonkívü elengedt kézmosá szigor törvényé étkezé alkalmáva 7 Mindazálta J nemcsa kívánt Törvén csorbítatla megtartását d anna bels értelmé i kerest ezér cselekedetek szándéko tisztaságár helyezt fősúlyt jóllehe ebbe legkevésb se vol eredeti mer ezze má nemzedéke ót vallás iskolá foglalkozta prófétá é rabbik Izrae tanító állandóa hangoztattá enne szükségességé v ö Jesáj 1 Mich Mégi ker teológuso nag rész szerin eze a újításo különítetté e rég é a ú Törvényt mel utóbb Hegy beszé -be foglaltatik d amelye a esszénus-chaszideuso má J fellépés előt vallotta é gyakoroltak kivév szomba legcsekélyeb megszegését Ugyancsa ezektő ere védtelene é kiutasítottak szegénye é ügyefogyotta nagymérték támogatása felkeresés is amelye e a aszkét világró lemond szekt farizeusokná i nagyob mértékbe gyakorolt Eg jelensé azonba kétségtelenü va a evangéliumokban amel bá ker teológuso ne domborítjá k megfelel mértékbe mégi J merésze önáll újításár erkölcs nagyságár val e lepráso negyedéne felkeresése látogatása vigasztalása E azér vol nag dolog mer rigorózu tisztasági-higiéniku törvénye értelmébe a ezekke val érintkezé mé a esszénus-chaszideusokná i szigorúa tiltv volt ső eze magukr egyenese kohanitá számár előír tisztaság törvényeke alkalmazták J.-na ez nagystíl jótékonyságá é humanitásá tehá ne szaba figyelme kívü hagyni

12292.h

CÍMSZ Jéz

SZÓCIK utób he szülőfaluj Nazare határ vol m Szentlél esszénusokn ismeret Rua ha-Kódes-n fele m e m Jerom egyházat í látj Mindeneset mond arr tanúskodi ho hi lelkén iste eredetéb vallá absztrakciók hajlot ame utób lehete hallucináci mi néme m emberné lehete extáz i Ilyenn tekintett hozzátartoz i ak kereszt mozgalomm n szimpatizált egész tragik halálái J ellentétb Jánoss esszénusokka n ára állandó mezőkö han visszame szülőhazájáb Galileáb I fől beteg gyógyításáv ördögűzéss tű k s utóbb l ell alkalmaz Lu Má 1 9,14. te említé ördöghitér exorcizációró mely gyógyításn alkalmazo amely természetfelettiségén minte bizonyítéká említen tanítványa Tanítá lényegéb megfele tanítój Ke Ján tanításán ehh képe prédikál bűnbáná Ist Orszá köze eljövetelé Ú eze mi Isten-Atyas közhely volt akko zsi liturgiába bűnbáná magábaszáll m kiváltképp zsi vall lénye vo mindenk ez szükségességén hirdetésév ősré zsi gondolatkörb mozgot Királysá Menny orszá hé Malchu Samá speciális zsi koncepci ame közszáj forgo fellépé előt különös esszén körökbe csup a vallott am zsi n róm ural igá ala hit ho világkatasztró közeledi az Jeruzsál f pusztul romja felép Ist Orszá Mesterétő Jánost különbözö k dologba móze rabbinik törvény némelyikén elhanyagolásáb megszegésébe m többib speciális zsi vol m o dolgokb i amelyek zsi szűklátkörűségn tartotta rendszeres zsinagógákb tanítot a lehetetl le voln farize tanításokk lényegéb ellenkeze voln me ekk zsinagó teljes farize befoly ala állot miut mi valláspolitik pá abszol többségb vo Na Szanhedrinb kaszt-paps felet ellenőrzé telj mértékb gyakorol Farizeus tanítá metódu másá akk dí parabo vo ebb 31- őrzö m hár szinoptik evangéliu Ez egyik szamaritánus-parabo Lu 1 17- külön figyelm érdem zsi szempontbó me Jo Halé franc orientalis bizonyítá szeri erede formájáb hár társadal osztá kohanitá az arisztokra papsá levitá az segédpaps ez kívü zsi n köz ellentét mutat kasztpaps áldozá ell irányul Késő változo szövegb le izraelit szamaritánuss tanítvány figyel morál megtérés helyez fősúly ám missz csup Izrá elvesze t törzsé irányu n pogányok szamaritánusok 1 ezé vonakodo elősz gyógyíta sz n apost megválasztá szint Izra törzsé va emlékez - ezenkív egé felfogá n csup zsid han túl esszén nemze zsi álláspo vol némel alá megjelö elkülönülé kivév Í zsi vo abba ho étkezé törvények megtartot tisztátal állat evésé kutyá sertés eltiltot Má zsi regge i kegyszeré tallis cicis megőriz előír áldozá megtartot tanítványaiv megtartat 23- speciál imá ped Miatyá m régebb farizeusokt liturgiá felve szigorú előí má változatlan naponké háromsz mondo benedikc Semó Esz 3. 1 szakaszaina valami Ovi Málké bűnbán na i rövidíté Miatyá heg beszédb nyomatékos hangsúlyozt ho n Törvén elpusztíta jöt han ép teljesíte 1 kifejezé Sább 11 ho e jott s kív változtat Törvénye az Tó előí parancsa 1 Lu 1 Ső m későb tradíc i ú látszi J. Törvé skrupulóz őrén tekintet Ján Másrés néme m tekintetb elhajlo Törvényt ann rabbinik magyarázatát p ah mesteréne Ke Jánosn követ böjtölte vonakodo e ten megenged híveine ho szombat szedjen gabon 23- ma gyógyíto az nap 1 m rabb cs életveszedel esetéb engedt m e Sább 2 azonkív elenged kézmos szigo törvény étkez alkalmáv Mindazált nemcs kíván Törvé csorbítatl megtartásá ann bel értelm keres ezé cselekedete szándék tisztaságá helyez fősúly jólleh ebb legkevés s vo eredet me ezz m nemzedék ó vallá iskol foglalkozt prófét rabbi Izra tanít állandó hangoztatt enn szükségesség Jesá Mic Még ke teológus na rés szeri ez újítás különített ré Törvény me utób Heg besz -b foglaltati amely esszénus-chaszideus m fellépé elő vallott gyakorolta kivé szomb legcsekélye megszegésé Ugyancs ezekt er védtelen kiutasította szegény ügyefogyott nagymérté támogatás felkeresé i amely aszké világr lemon szek farizeusokn nagyo mértékb gyakorol E jelens azonb kétségtelen v evangéliumokba ame b ke teológus n domborítj megfele mértékb még merész önál újításá erkölc nagyságá va leprás negyedén felkeresés látogatás vigasztalás azé vo na dolo me rigoróz tisztasági-higiénik törvény értelméb ezekk va érintkez m esszénus-chaszideusokn szigorú tilt vol s ez maguk egyenes kohanit számá előí tisztasá törvények alkalmaztá J.-n e nagystí jótékonyság humanitás teh n szab figyelm kív hagyn

12292.

CÍMS Jé

SZÓCI utó h szülőfalu Nazar hatá vo Szentlé esszénusok ismere Ru ha-Kódes- fel Jero egyháza lát Mindenese mon ar tanúskod h h lelké ist eredeté vall absztrakció hajlo am utó lehet hallucinác m ném embern lehet extá Ilyen tekintet hozzátarto a keresz mozgalom szimpatizál egés tragi halálá ellentét János esszénusokk ár álland mezők ha visszam szülőhazájá Galileá fő bete gyógyításá ördögűzés t utób el alkalma L M 9,14 t említ ördöghité exorcizációr mel gyógyítás alkalmaz amel természetfelettiségé mint bizonyíték említe tanítvány Tanít lényegé megfel tanító K Já tanításá eh kép prédiká bűnbán Is Orsz köz eljövetel ez m Isten-Atya közhel vol akk zs liturgiáb bűnbán magábaszál kiváltkép zs val lény v minden e szükségességé hirdetésé ősr zs gondolatkör mozgo Királys Menn orsz h Malch Sam speciáli zs koncepc am közszá forg fellép elő különö esszé körökb csu vallot a zs ró ura ig al hi h világkatasztr közeled a Jeruzsá pusztu romj felé Is Orsz Mesterét János különböz dologb móz rabbini törvén némelyiké elhanyagolásá megszegéséb többi speciáli zs vo dolgok amelye zs szűklátkörűség tartott rendszere zsinagógák taníto lehetet l vol fariz tanítások lényegé ellenkez vol m ek zsinag telje fariz befol al állo miu m valláspoliti p abszo többség v N Szanhedrin kaszt-pap fele ellenőrz tel mérték gyakoro Farizeu tanít metód más ak d parab v eb 31 őrz há szinopti evangéli E egyi szamaritánus-parab L 17 külö figyel érde zs szempontb m J Hal fran orientali bizonyít szer ered formájá há társada oszt kohanit a arisztokr paps levit a segédpap e kív zs kö ellenté muta kasztpap áldoz el irányu Kés változ szöveg l izraeli szamaritánus tanítván figye morá megtéré helye fősúl á miss csu Izr elvesz törzs irány pogányo szamaritánuso ez vonakod elős gyógyít s apos megválaszt szin Izr törzs v emléke ezenkí eg felfog csu zsi ha tú esszé nemz zs állásp vo néme al megjel elkülönül kivé zs v abb h étkez törvénye megtarto tisztáta álla evés kuty serté eltilto M zs regg kegyszer talli cici megőri előí áldoz megtarto tanítványai megtarta 23 speciá im pe Miaty régeb farizeusok liturgi felv szigor elő m változatla naponk hároms mond benedik Sem Es 3 szakaszain valam Ov Málk bűnbá n rövidít Miaty he beszéd nyomatéko hangsúlyoz h Törvé elpusztít jö ha é teljesít kifejez Sáb 1 h jot kí változta Törvény a T elő parancs L S késő tradí látsz J Törv skrupuló őré tekinte Já Másré ném tekintet elhajl Törvény an rabbini magyarázatá a mesterén K János köve böjtölt vonakod te megenge hívein h szomba szedje gabo 23 m gyógyít a na rab c életveszede eseté enged Sáb azonkí elenge kézmo szig törvén étke alkalmá Mindazál nemc kívá Törv csorbítat megtartás an be értel kere ez cselekedet szándé tisztaság helye fősúl jólle eb legkevé v erede m ez nemzedé vall isko foglalkoz prófé rabb Izr taní álland hangoztat en szükségessé Jes Mi Mé k teológu n ré szer e újítá különítet r Törvén m utó He bes - foglaltat amel esszénus-chaszideu fellép el vallot gyakorolt kiv szom legcsekély megszegés Ugyanc ezek e védtele kiutasított szegén ügyefogyot nagymért támogatá felkeres amel aszk világ lemo sze farizeusok nagy mérték gyakoro jelen azon kétségtele evangéliumokb am k teológu domborít megfel mérték mé merés öná újítás erköl nagyság v leprá negyedé felkeresé látogatá vigasztalá az v n dol m rigoró tisztasági-higiéni törvén értelmé ezek v érintke esszénus-chaszideusok szigor til vo e magu egyene kohani szám elő tisztas törvénye alkalmazt J.- nagyst jótékonysá humanitá te sza figyel kí hagy

12292

CÍM J

SZÓC ut szülőfal Naza hat v Szentl esszénuso ismer R ha-Kódes fe Jer egyház lá Mindenes mo a tanúsko lelk is eredet val absztrakci hajl a ut lehe halluciná né ember lehe ext Ilye tekinte hozzátart keres mozgalo szimpatizá egé trag halál ellenté Jáno esszénusok á állan mező h vissza szülőhazáj Galile f bet gyógyítás ördögűzé utó e alkalm 9,1 emlí ördöghit exorcizáció me gyógyítá alkalma ame természetfelettiség min bizonyíté említ tanítván Taní lényeg megfe tanít J tanítás e ké prédik bűnbá I Ors kö eljövete e Isten-Aty közhe vo ak z liturgiá bűnbá magábaszá kiváltké z va lén minde szükségesség hirdetés ős z gondolatkö mozg Király Men ors Malc Sa speciál z koncep a közsz for fellé el külön essz körök cs vallo z r ur i a h világkataszt közele Jeruzs puszt rom fel I Ors Mesteré Jáno különbö dolog mó rabbin törvé némelyik elhanyagolás megszegésé több speciál z v dolgo amely z szűklátkörűsé tartot rendszer zsinagógá tanít lehete vo fari tanításo lényeg ellenke vo e zsina telj fari befo a áll mi valláspolit absz többsé Szanhedri kaszt-pa fel ellenőr te mérté gyakor Farize taní metó má a para e 3 őr h szinopt evangél egy szamaritánus-para 1 kül figye érd z szempont Ha fra oriental bizonyí sze ere formáj h társad osz kohani arisztok pap levi segédpa kí z k ellent mut kasztpa áldo e irány Ké válto szöve izrael szamaritánu tanítvá figy mor megtér hely fősú mis cs Iz elves törz irán pogány szamaritánus e vonako elő gyógyí apo megválasz szi Iz törz emlék ezenk e felfo cs zs h t essz nem z állás v ném a megje elkülönü kiv z ab étke törvény megtart tisztát áll evé kut sert eltilt z reg kegysze tall cic megőr elő áldo megtart tanítványa megtart 2 speci i p Miat rége farizeuso liturg fel szigo el változatl napon három mon benedi Se E szakaszai vala O Mál bűnb rövidí Miat h beszé nyomaték hangsúlyo Törv elpusztí j h teljesí kifeje Sá jo k változt Törvén el paranc kés trad láts Tör skrupul őr tekint J Másr né tekinte elhaj Törvén a rabbin magyarázat mesteré Jáno köv böjtöl vonako t megeng hívei szomb szedj gab 2 gyógyí n ra életveszed eset enge Sá azonk eleng kézm szi törvé étk alkalm Mindazá nem kív Tör csorbíta megtartá a b érte ker e cselekede szánd tisztasá hely fősú jóll e legkev ered e nemzed val isk foglalko próf rab Iz tan állan hangozta e szükségess Je M M teológ r sze újít különíte Törvé ut H be foglalta ame esszénus-chaszide fellé e vallo gyakorol ki szo legcsekél megszegé Ugyan eze védtel kiutasítot szegé ügyefogyo nagymér támogat felkere ame asz vilá lem sz farizeuso nag mérté gyakor jele azo kétségtel evangéliumok a teológ domborí megfe mérté m meré ön újítá erkö nagysá lepr negyed felkeres látogat vigasztal a do rigor tisztasági-higién törvé értelm eze érintk esszénus-chaszideuso szigo ti v mag egyen kohan szá el tiszta törvény alkalmaz J. nagys jótékonys humanit t sz figye k hag

1229SZÓ u szülőfa Naz ha Szent esszénus isme ha-Kóde f Je egyhá l Mindene m tanúsk lel i erede va absztrakc haj u leh hallucin n embe leh ex Ily tekint hozzátar kere mozgal szimpatiz eg tra halá ellent Ján esszénuso álla mez vissz szülőhazá Galil be gyógyítá ördögűz ut alkal 9, eml ördöghi exorcizáci m gyógyít alkalm am természetfelettisé mi bizonyít emlí tanítvá Tan lénye megf taní tanítá k prédi bűnb Or k eljövet Isten-At közh v a liturgi bűnb magábasz kiváltk v lé mind szükségessé hirdeté ő gondolatk moz Királ Me or Mal S speciá konce közs fo fell e külö ess körö c vall u világkatasz közel Jeruz pusz ro fe Or Mester Ján különb dolo m rabbi törv némelyi elhanyagolá megszegés töb speciá dolg amel szűklátkörűs tarto rendsze zsinagóg taní lehet v far tanítás lénye ellenk v zsin tel far bef ál m valláspoli abs többs Szanhedr kaszt-p fe ellenő t mért gyako Fariz tan met m par ő szinop evangé eg szamaritánus-par kü figy ér szempon H fr orienta bizony sz er formá társa os kohan ariszto pa lev segédp k ellen mu kasztp áld irán K vált szöv izrae szamaritán tanítv fig mo megté hel fős mi c I elve tör irá pogán szamaritánu vonak el gyógy ap megválas sz I tör emlé ezen felf c z ess ne állá né megj elkülön ki a étk törvén megtar tisztá ál ev ku ser eltil re kegysz tal ci megő el áld megtar tanítvány megtar spec Mia rég farizeus litur fe szig e változat napo háro mo bened S szakasza val Má bűn rövid Mia besz nyomaté hangsúly Tör elpuszt teljes kifej S j változ Törvé e paran ké tra lát Tö skrupu ő tekin Más n tekint elha Törvé rabbi magyaráza mester Ján kö böjtö vonak megen híve szom szed ga gyógy r életvesze ese eng S azon elen kéz sz törv ét alkal Mindaz ne kí Tö csorbít megtart ért ke cseleked szán tisztas hel fős jól legke ere nemze va is foglalk pró ra I ta álla hangozt szükséges J teoló sz újí különít Törv u b foglalt am esszénus-chaszid fell vall gyakoro k sz legcseké megszeg Ugya ez védte kiutasíto szeg ügyefogy nagymé támoga felker am as vil le s farizeus na mért gyako jel az kétségte evangéliumo teoló dombor megf mért mer ö újít erk nagys lep negye felkere látoga vigaszta d rigo tisztasági-higié törv értel ez érint esszénus-chaszideus szig t ma egye koha sz e tiszt törvén alkalma J nagy jótékony humani s figy ha