12294.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: "Hanán adatta át tehát J.-t Pilátusnak, akinek szemében az eset olyan volt, mintha p. o. ma Indiában a bíró elé egy mohamedán népvezért visznek azzal a «váddal», hogy az «Mahdi»-nak tartja magát s hátvédje van a népnél. Ez esetben, ha zavargás mutatkozik, az illetőt az államrend érdekében kivégzik. Pilátus is így járt el, de habozás után s hagyta a zsidók privilégiumát érvényesülni, mely abban állott, hogy az ünnepnapra való tekintettel kérhetik egy halálraítélt kiszabadítását. Ekkor két foglya volt a prokurátornak, ú. m. J. és Jézus bar Abbasz (Barabás), akit nem ok nélkül vádoltak rebellióval, mert ez a zelóta Róma ellen nyíltan lázadt. A nép nagyobb része épp emiatt vele szimpatizált s nem J.-sal, aki a rómaiaknak fizetendő adót ajánlotta s midőn a fogolymegváltásra került a sor, a nép Bar Abbasz nevét kiáltotta, minek következtében J.-t a római törvénykezésnek szolgáltatta ki. A kivégzés módja csak egy lehetett, mert a «crimen lesae» esetére a provinciákban (nem nemeseknél Rómában is) a krucifikációt, a borzalmas keresztre feszítést alkalmazták s erre ítélte Pilátus J.-t is, akitől a szánalom érzését a nép nem tagadta meg, mert éppen Lukács evangéliuma (23, 28-31) szerint részvétét az utolsó percig megmutatta s hogy fájdalmait enyhítse, a jeruzsálemi asszonyok tömjén-mirha-ecet keveréket nyújtottak neki, mert ez kábító hatású volt, de J. a szörnyű tortúrát öntudattal szenvedte el s a bódító italt visszautasítva a Zsoltárverssel panaszkodott (Zsolt. 22,1: «Éli, Éli, láma azávtáni»), ami egyébként szintén ellentmondásnak látszik, ha ő maga is Messiásnak tudta magát. Ez is bizonyítja, hogy messiási küldetésének hite tisztán tanítványaitól ered. (L. Kereszténység és zsidóság viszonya). Hívei az egyszerű nép köréből kerültek ki, még pedig Galileából, amely műveltség dolgában hátramaradott volt Palesztina egyéb országrészei közt. Az egyszerű nép körében terjedt el halála után a feltámadási legenda és messiási mivoltának hite is. Ellentmondóak a J. születéshelyére vonatkozó adatok is. A galileai Nazarettel (Márk 1,9:6, 3), ellentétben áll a kényszerített Bethlenem, amely Micha próféta (5, 1) jövendölése folytán került oda, mint a megjövendölt Messiás szülőhelye. Két különböző legendát és genealógiát is találunk az Új-testamentumban (Lukács 1. 26; 2-24 és Máté 2.1- 22). Máté genealógiája szerint (1, 1-16) J. ősei Ábrahámig vannak visszavezetve 40 generáción át, Lukácsnál (3, 23-38) Ádámig, «Isten fiá»-ig. J. csodái jórészben Mózes csodatételeinek ismétlése míg a halottak feltámadása az Elijahú-legendák felelevenítése és átírása. J. az esszénusoktól tanulta nem csupán a gyógyítást, hanem az elnyomott, elhagyott emberekkel való együttérzést, szánalmat (Máté 14, 14; 15, 32). Külön járt J. abban, hogy az «Am ha-Arec»-ekkel, az egyszerű, tudatlan parasztokkal és a leprásokkal is érintkezett, sőt a bűnösökkel is (amit egyébként a Talmud is erénynek tart) s hogy a nőknek is megengedte, az esszénusokkal ellentétben, hogy követhessék. Nagy súlyt helyezett arra, hogy «Isten Királysága» közeli eljövetele miatt tanítványai igazságosak és tiszták legyenek s nagyobb, kölcsönös szeretetet mutassanak egymás iránt, mint a farizeus tudósok (Máté 5. 20; 18, 4-5). J. az esszénus szellem és gyakorlat útján járt, amely önkéntes szegénységet, szűkösséget és a családtól való eltávolodást követelt. Egyik szép cselekedete volt J.-nak, hogy a kufárokat kiverte a Templomból. Az evangéliumi szövegek «farizeus»-a helyett eredetileg főpap v szadduceusok állhatták s a «farizeus» betoldás későbbi eredetű; még későbben az egész zsidóság szerepelt J. vádlójaként, sőt Pilátust tekintették ártatlannak s olyannak, aki J.-t ártatlannak is merte el (Máté 27, 24; János 18, 28;l9,16), Megjegyezzük még, hogy Celsus J.-nak 10-11, a Talmud öt tanítványát említi (Szanhedrin 43a), a Toledot Jesu (« J. élete», középkori héber irat) hatot említ, köztük négy evangélistát. Azonban maguk az evangéliumok szerint J.-nak mind a 12 tanítványa zsidó volt. Irodalom. Krauss Sámuel, Das leben Jesu, nach jüdischen Quellen (Berlin 1902); u. a., K. Kohler és J. Jacobs (Jew. Encycl. 1904); Mehlführer, Jesus im Talmude (Altorf 1699): A. C. Werner, u. a. (Stade 1738): Wagenseil, Ignea Satanae (Altorf 1861) ; D'Herbelot, Bibliothéque Orientale II.: Von der Alin, Die Urteile heidenischer und jüdischer Schriftsteller über Jesus (Leipzig 1864): Hoffmann, Das Leben Jesu nach den Apocryphen (n. o. 1851) ; G. Rosch, Jesusmythen (Theol. Studien u. Kritiken, 1873); Conrad, Jüdische Sagen über das Leben Jesu (Erlangen-Leipzig 1901); Baring-Gould, Lost and Hostile Gospels (1875); Laible, Jesus Chr. im Talmud (Appendix : Die talmudischen Texte, von Dalman. Berlin 1891): Travers Herford, Christianity in Talmud and Midrash (London 1903); Bischoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu (Leipzig 1895) ; Lightfoot, Horae Talmudicae, (Oxford 1854): Abboth, Gospels (Encycl. Britt.); A. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Göttingen 1878); Dalman, Worte Jesus (1900); O. Holtzmann, Leben Jesu (Leipzig 1901); Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum (Göttingen 1892); G. H. Dalman, Christianty and Judaism (London 1901); G. Solomon, The Jesus of History (London 1880)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2294. címszó a lexikon => 416. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12294.htm

CÍMSZÓ: Jézus

SZÓCIKK: Hanán adatta át tehát J.-t Pilátusnak, akinek szemében az eset olyan volt, mintha p. o. ma Indiában a bíró elé egy mohamedán népvezért visznek azzal a váddal , hogy az Mahdi -nak tartja magát s hátvédje van a népnél. Ez esetben, ha zavargás mutatkozik, az illetőt az államrend érdekében kivégzik. Pilátus is így járt el, de habozás után s hagyta a zsidók privilégiumát érvényesülni, mely abban állott, hogy az ünnepnapra való tekintettel kérhetik egy halálraítélt kiszabadítását. Ekkor két foglya volt a prokurátornak, ú. m. J. és Jézus bar Abbasz Barabás , akit nem ok nélkül vádoltak rebellióval, mert ez a zelóta Róma ellen nyíltan lázadt. A nép nagyobb része épp emiatt vele szimpatizált s nem J.-sal, aki a rómaiaknak fizetendő adót ajánlotta s midőn a fogolymegváltásra került a sor, a nép Bar Abbasz nevét kiáltotta, minek következtében J.-t a római törvénykezésnek szolgáltatta ki. A kivégzés módja csak egy lehetett, mert a crimen lesae esetére a provinciákban nem nemeseknél Rómában is a krucifikációt, a borzalmas keresztre feszítést alkalmazták s erre ítélte Pilátus J.-t is, akitől a szánalom érzését a nép nem tagadta meg, mert éppen Lukács evangéliuma 23, 28-31 szerint részvétét az utolsó percig megmutatta s hogy fájdalmait enyhítse, a jeruzsálemi asszonyok tömjén-mirha-ecet keveréket nyújtottak neki, mert ez kábító hatású volt, de J. a szörnyű tortúrát öntudattal szenvedte el s a bódító italt visszautasítva a Zsoltárverssel panaszkodott Zsolt. 22,1: Éli, Éli, láma azávtáni , ami egyébként szintén ellentmondásnak látszik, ha ő maga is Messiásnak tudta magát. Ez is bizonyítja, hogy messiási küldetésének hite tisztán tanítványaitól ered. L. Kereszténység és zsidóság viszonya . Hívei az egyszerű nép köréből kerültek ki, még pedig Galileából, amely műveltség dolgában hátramaradott volt Palesztina egyéb országrészei közt. Az egyszerű nép körében terjedt el halála után a feltámadási legenda és messiási mivoltának hite is. Ellentmondóak a J. születéshelyére vonatkozó adatok is. A galileai Nazarettel Márk 1,9:6, 3 , ellentétben áll a kényszerített Bethlenem, amely Micha próféta 5, 1 jövendölése folytán került oda, mint a megjövendölt Messiás szülőhelye. Két különböző legendát és genealógiát is találunk az Új-testamentumban Lukács 1. 26; 2-24 és Máté 2.1- 22 . Máté genealógiája szerint 1, 1-16 J. ősei Ábrahámig vannak visszavezetve 40 generáción át, Lukácsnál 3, 23-38 Ádámig, Isten fiá -ig. J. csodái jórészben Mózes csodatételeinek ismétlése míg a halottak feltámadása az Elijahú-legendák felelevenítése és átírása. J. az esszénusoktól tanulta nem csupán a gyógyítást, hanem az elnyomott, elhagyott emberekkel való együttérzést, szánalmat Máté 14, 14; 15, 32 . Külön járt J. abban, hogy az Am ha-Arec -ekkel, az egyszerű, tudatlan parasztokkal és a leprásokkal is érintkezett, sőt a bűnösökkel is amit egyébként a Talmud is erénynek tart s hogy a nőknek is megengedte, az esszénusokkal ellentétben, hogy követhessék. Nagy súlyt helyezett arra, hogy Isten Királysága közeli eljövetele miatt tanítványai igazságosak és tiszták legyenek s nagyobb, kölcsönös szeretetet mutassanak egymás iránt, mint a farizeus tudósok Máté 5. 20; 18, 4-5 . J. az esszénus szellem és gyakorlat útján járt, amely önkéntes szegénységet, szűkösséget és a családtól való eltávolodást követelt. Egyik szép cselekedete volt J.-nak, hogy a kufárokat kiverte a Templomból. Az evangéliumi szövegek farizeus -a helyett eredetileg főpap v szadduceusok állhatták s a farizeus betoldás későbbi eredetű; még későbben az egész zsidóság szerepelt J. vádlójaként, sőt Pilátust tekintették ártatlannak s olyannak, aki J.-t ártatlannak is merte el Máté 27, 24; János 18, 28;l9,16 , Megjegyezzük még, hogy Celsus J.-nak 10-11, a Talmud öt tanítványát említi Szanhedrin 43a , a Toledot Jesu J. élete , középkori héber irat hatot említ, köztük négy evangélistát. Azonban maguk az evangéliumok szerint J.-nak mind a 12 tanítványa zsidó volt. Irodalom. Krauss Sámuel, Das leben Jesu, nach jüdischen Quellen Berlin 1902 ; u. a., K. Kohler és J. Jacobs Jew. Encycl. 1904 ; Mehlführer, Jesus im Talmude Altorf 1699 : A. C. Werner, u. a. Stade 1738 : Wagenseil, Ignea Satanae Altorf 1861 ; D'Herbelot, Bibliothéque Orientale II.: Von der Alin, Die Urteile heidenischer und jüdischer Schriftsteller über Jesus Leipzig 1864 : Hoffmann, Das Leben Jesu nach den Apocryphen n. o. 1851 ; G. Rosch, Jesusmythen Theol. Studien u. Kritiken, 1873 ; Conrad, Jüdische Sagen über das Leben Jesu Erlangen-Leipzig 1901 ; Baring-Gould, Lost and Hostile Gospels 1875 ; Laible, Jesus Chr. im Talmud Appendix : Die talmudischen Texte, von Dalman. Berlin 1891 : Travers Herford, Christianity in Talmud and Midrash London 1903 ; Bischoff, Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu Leipzig 1895 ; Lightfoot, Horae Talmudicae, Oxford 1854 : Abboth, Gospels Encycl. Britt. ; A. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch Göttingen 1878 ; Dalman, Worte Jesus 1900 ; O. Holtzmann, Leben Jesu Leipzig 1901 ; Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum Göttingen 1892 ; G. H. Dalman, Christianty and Judaism London 1901 ; G. Solomon, The Jesus of History London 1880 .

12294.ht

CÍMSZÓ Jézu

SZÓCIKK Haná adatt á tehá J.- Pilátusnak akine szemébe a ese olya volt minth p o m Indiába bír el eg mohamedá népvezér viszne azza vádda hog a Mahd -na tartj magá hátvédj va népnél E esetben h zavargá mutatkozik a illető a államren érdekébe kivégzik Pilátu i íg jár el d habozá utá hagyt zsidó privilégiumá érvényesülni mel abba állott hog a ünnepnapr val tekintette kérheti eg halálraítél kiszabadítását Ekko ké fogly vol prokurátornak ú m J é Jézu ba Abbas Barabá aki ne o nélkü vádolta rebellióval mer e zelót Róm elle nyílta lázadt né nagyob rész ép emiat vel szimpatizál ne J.-sal ak rómaiakna fizetend adó ajánlott midő fogolymegváltásr kerül sor né Ba Abbas nevé kiáltotta mine következtébe J.- róma törvénykezésne szolgáltatt ki kivégzé módj csa eg lehetett mer crime lesa esetér provinciákba ne nemesekné Rómába i krucifikációt borzalma keresztr feszítés alkalmaztá err ítélt Pilátu J.- is akitő szánalo érzésé né ne tagadt meg mer éppe Lukác evangélium 23 28-3 szerin részvété a utols perci megmutatt hog fájdalmai enyhítse jeruzsálem asszonyo tömjén-mirha-ece keveréke nyújtotta neki mer e kábít hatás volt d J szörny tortúrá öntudatta szenvedt e bódít ital visszautasítv Zsoltárversse panaszkodot Zsolt 22,1 Éli Éli lám azávtán am egyébkén szinté ellentmondásna látszik h mag i Messiásna tudt magát E i bizonyítja hog messiás küldetéséne hit tisztá tanítványaitó ered L Kereszténysé é zsidósá viszony Híve a egyszer né körébő kerülte ki mé pedi Galileából amel műveltsé dolgába hátramaradot vol Palesztin egyé országrésze közt A egyszer né körébe terjed e halál utá feltámadás legend é messiás mivoltána hit is Ellentmondóa J születéshelyér vonatkoz adato is galilea Nazarette Már 1,9:6 ellentétbe ál kényszerítet Bethlenem amel Mich prófét 5 jövendölés folytá kerül oda min megjövendöl Messiá szülőhelye Ké különböz legendá é genealógiá i találun a Új-testamentumba Lukác 1 26 2-2 é Mát 2.1 2 Mát genealógiáj szerin 1 1-1 J őse Ábrahámi vanna visszavezetv 4 generáció át Lukácsná 3 23-3 Ádámig Iste fi -ig J csodá jórészbe Móze csodatételeine ismétlés mí halotta feltámadás a Elijahú-legendá felelevenítés é átírása J a esszénusoktó tanult ne csupá gyógyítást hane a elnyomott elhagyot emberekke val együttérzést szánalma Mát 14 14 15 3 Külö jár J abban hog a A ha-Are -ekkel a egyszerű tudatla parasztokka é leprásokka i érintkezett ső bűnösökke i ami egyébkén Talmu i erényne tar hog nőkne i megengedte a esszénusokka ellentétben hog követhessék Nag súly helyezet arra hog Iste Királyság közel eljövetel miat tanítványa igazságosa é tisztá legyene nagyobb kölcsönö szeretete mutassana egymá iránt min farizeu tudóso Mát 5 20 18 4- J a esszénu szelle é gyakorla útjá járt amel önkénte szegénységet szűkössége é családtó val eltávolodás követelt Egyi szé cselekedet vol J.-nak hog kufároka kivert Templomból A evangélium szövege farizeu - helyet eredetile főpa szadduceuso állhattá farizeu betoldá később eredetű mé későbbe a egés zsidósá szerepel J vádlójaként ső Pilátus tekintetté ártatlanna olyannak ak J.- ártatlanna i mert e Mát 27 24 Jáno 18 28;l9,1 Megjegyezzü még hog Celsu J.-na 10-11 Talmu ö tanítványá említ Szanhedri 43 Toledo Jes J élet középkor hébe ira hato említ köztü nég evangélistát Azonba magu a evangéliumo szerin J.-na min 1 tanítvány zsid volt Irodalom Kraus Sámuel Da lebe Jesu nac jüdische Quelle Berli 190 u a. K Kohle é J Jacob Jew Encycl 190 Mehlführer Jesu i Talmud Altor 169 A C Werner u a Stad 173 Wagenseil Igne Satana Altor 186 D'Herbelot Bibliothéqu Oriental II. Vo de Alin Di Urteil heidenische un jüdische Schriftstelle übe Jesu Leipzi 186 Hoffmann Da Lebe Jes nac de Apocryphe n o 185 G Rosch Jesusmythe Theol Studie u Kritiken 187 Conrad Jüdisch Sage übe da Lebe Jes Erlangen-Leipzi 190 Baring-Gould Los an Hostil Gospel 187 Laible Jesu Chr i Talmu Appendi Di talmudische Texte vo Dalman Berli 189 Traver Herford Christianit i Talmu an Midras Londo 190 Bischoff Ei jüdisch-deutsche Lebe Jes Leipzi 189 Lightfoot Hora Talmudicae Oxfor 185 Abboth Gospel Encycl Britt A Wünsche Neu Beiträg zu Erläuterun de Evangelie au Talmu un Midrasc Göttinge 187 Dalman Wort Jesu 190 O Holtzmann Lebe Jes Leipzi 190 Bousset Jes Predig i ihre Gegensat zu Judentu Göttinge 189 G H Dalman Christiant an Judais Londo 190 G Solomon Th Jesu o Histor Londo 188

12294.h

CÍMSZ Jéz

SZÓCIK Han adat teh J. Pilátusna akin szeméb es oly vol mint Indiáb bí e e mohamed népvezé viszn azz vádd ho Mah -n tart mag hátvéd v népné esetbe zavarg mutatkozi illet államre érdekéb kivégzi Pilát í já e haboz ut hagy zsid privilégium érvényesüln me abb állot ho ünnepnap va tekintett kérhet e halálraíté kiszabadításá Ekk k fogl vo prokurátorna Jéz b Abba Barab ak n nélk vádolt rebellióva me zeló Ró ell nyílt lázad n nagyo rés é emia ve szimpatizá n J.-sa a rómaiakn fizeten ad ajánlot mid fogolymegváltás kerü so n B Abba nev kiáltott min következtéb J. róm törvénykezésn szolgáltat k kivégz mód cs e lehetet me crim les eseté provinciákb n nemesekn Rómáb krucifikáció borzalm kereszt feszíté alkalmazt er ítél Pilát J. i akit szánal érzés n n tagad me me épp Luká evangéliu 2 28- szeri részvét utol perc megmutat ho fájdalma enyhíts jeruzsále asszony tömjén-mirha-ec keverék nyújtott nek me kábí hatá vol szörn tortúr öntudatt szenved bódí ita visszautasít Zsoltárverss panaszkodo Zsol 22, Él Él lá azávtá a egyébké szint ellentmondásn látszi ma Messiásn tud magá bizonyítj ho messiá küldetésén hi tiszt tanítványait ere Kereszténys zsidós viszon Hív egysze n köréb került k m ped Galileábó ame művelts dolgáb hátramarado vo Paleszti egy országrész köz egysze n köréb terje halá ut feltámadá legen messiá mivoltán hi i Ellentmondó születéshelyé vonatko adat i galile Nazarett Má 1,9: ellentétb á kényszeríte Bethlene ame Mic prófé jövendölé folyt kerü od mi megjövendö Messi szülőhely K különbö legend genealógi találu Új-testamentumb Luká 2 2- Má 2. Má genealógiá szeri 1- ős Ábrahám vann visszavezet generáci á Lukácsn 23- Ádámi Ist f -i csod jórészb Móz csodatételein ismétlé m halott feltámadá Elijahú-legend feleleveníté átírás esszénusokt tanul n csup gyógyítás han elnyomot elhagyo emberekk va együttérzés szánalm Má 1 1 1 Kül já abba ho ha-Ar -ekke egyszer tudatl parasztokk leprásokk érintkezet s bűnösökk am egyébké Talm erényn ta ho nőkn megengedt esszénusokk ellentétbe ho követhessé Na súl helyeze arr ho Ist Királysá köze eljövete mia tanítvány igazságos tiszt legyen nagyob kölcsön szeretet mutassan egym irán mi farize tudós Má 2 1 4 esszén szell gyakorl útj jár ame önként szegénysége szűkösség családt va eltávolodá követel Egy sz cselekede vo J.-na ho kufárok kiver Templombó evangéliu szöveg farize helye eredetil főp szadduceus állhatt farize betold későb eredet m később egé zsidós szerepe vádlójakén s Pilátu tekintett ártatlann olyanna a J. ártatlann mer Má 2 2 Ján 1 28;l9, Megjegyezz mé ho Cels J.-n 10-1 Talm tanítvány emlí Szanhedr 4 Toled Je éle középko héb ir hat emlí közt né evangélistá Azonb mag evangélium szeri J.-n mi tanítván zsi vol Irodalo Krau Sámue D leb Jes na jüdisch Quell Berl 19 a Kohl Jaco Je Encyc 19 Mehlführe Jes Talmu Alto 16 Werne Sta 17 Wagensei Ign Satan Alto 18 D'Herbelo Bibliothéq Orienta II V d Ali D Urtei heidenisch u jüdisch Schriftstell üb Jes Leipz 18 Hoffman D Leb Je na d Apocryph 18 Rosc Jesusmyth Theo Studi Kritike 18 Conra Jüdisc Sag üb d Leb Je Erlangen-Leipz 19 Baring-Goul Lo a Hosti Gospe 18 Laibl Jes Ch Talm Append D talmudisch Text v Dalma Berl 18 Trave Herfor Christiani Talm a Midra Lond 19 Bischof E jüdisch-deutsch Leb Je Leipz 18 Lightfoo Hor Talmudica Oxfo 18 Abbot Gospe Encyc Brit Wünsch Ne Beiträ z Erläuteru d Evangeli a Talm u Midras Götting 18 Dalma Wor Jes 19 Holtzman Leb Je Leipz 19 Bousse Je Predi ihr Gegensa z Judent Götting 18 Dalma Christian a Judai Lond 19 Solomo T Jes Histo Lond 18

12294.

CÍMS Jé

SZÓCI Ha ada te J Pilátusn aki szemé e ol vo min Indiá b mohame népvez visz az vád h Ma - tar ma hátvé népn esetb zavar mutatkoz ille államr érdeké kivégz Pilá j habo u hag zsi privilégiu érvényesül m ab állo h ünnepna v tekintet kérhe halálraít kiszabadítás Ek fog v prokurátorn Jé Abb Bara a nél vádol rebellióv m zel R el nyíl láza nagy ré emi v szimpatiz J.-s rómaiak fizete a ajánlo mi fogolymegváltá ker s Abb ne kiáltot mi következté J ró törvénykezés szolgálta kivég mó c lehete m cri le eset provinciák nemesek Rómá krucifikáci borzal keresz feszít alkalmaz e íté Pilá J aki szána érzé taga m m ép Luk evangéli 28 szer részvé uto per megmuta h fájdalm enyhít jeruzsál asszon tömjén-mirha-e keveré nyújtot ne m káb hat vo ször tortú öntudat szenve bód it visszautasí Zsoltárvers panaszkod Zso 22 É É l azávt egyébk szin ellentmondás látsz m Messiás tu mag bizonyít h messi küldetésé h tisz tanítványai er Keresztény zsidó viszo Hí egysz köré kerül pe Galileáb am művelt dolgá hátramarad v Paleszt eg országrés kö egysz köré terj hal u feltámad lege messi mivoltá h Ellentmond születéshely vonatk ada galil Nazaret M 1,9 ellentét kényszerít Bethlen am Mi próf jövendöl foly ker o m megjövend Mess szülőhel különb legen genealóg talál Új-testamentum Luk 2 M 2 M genealógi szer 1 ő Ábrahá van visszaveze generác Lukács 23 Ádám Is - cso jórész Mó csodatételei ismétl halot feltámad Elijahú-legen felelevenít átírá esszénusok tanu csu gyógyítá ha elnyomo elhagy emberek v együttérzé szánal M Kü j abb h ha-A -ekk egysze tudat parasztok leprások érintkeze bűnösök a egyébk Tal erény t h nők megenged esszénusok ellentétb h követhess N sú helyez ar h Is Királys köz eljövet mi tanítván igazságo tisz legye nagyo kölcsö szerete mutassa egy irá m fariz tudó M esszé szel gyakor út já am önkén szegénység szűkössé család v eltávolod követe Eg s cseleked v J.-n h kufáro kive Templomb evangéli szöve fariz hely eredeti fő szadduceu állhat fariz betol késő erede későb eg zsidó szerep vádlójaké Pilát tekintet ártatlan olyann J ártatlan me M Já 28;l9 Megjegyez m h Cel J.- 10- Tal tanítván eml Szanhed Tole J él középk hé i ha eml köz n evangélist Azon ma evangéliu szer J.- m tanítvá zs vo Irodal Kra Sámu le Je n jüdisc Quel Ber 1 Koh Jac J Ency 1 Mehlführ Je Talm Alt 1 Wern St 1 Wagense Ig Sata Alt 1 D'Herbel Bibliothé Orient I Al Urte heidenisc jüdisc Schriftstel ü Je Leip 1 Hoffma Le J n Apocryp 1 Ros Jesusmyt The Stud Kritik 1 Conr Jüdis Sa ü Le J Erlangen-Leip 1 Baring-Gou L Host Gosp 1 Laib Je C Tal Appen talmudisc Tex Dalm Ber 1 Trav Herfo Christian Tal Midr Lon 1 Bischo jüdisch-deutsc Le J Leip 1 Lightfo Ho Talmudic Oxf 1 Abbo Gosp Ency Bri Wünsc N Beitr Erläuter Evangel Tal Midra Göttin 1 Dalm Wo Je 1 Holtzma Le J Leip 1 Bouss J Pred ih Gegens Juden Göttin 1 Dalm Christia Juda Lon 1 Solom Je Hist Lon 1

12294

CÍM J

SZÓC H ad t Pilátus ak szem o v mi Indi moham népve vis a vá M ta m hátv nép eset zava mutatko ill állam érdek kivég Pil hab ha zs privilégi érvényesü a áll ünnepn tekinte kérh halálraí kiszabadítá E fo prokurátor J Ab Bar né vádo rebellió ze e nyí láz nag r em szimpati J.- rómaia fizet ajánl m fogolymegvált ke Ab n kiálto m következt r törvénykezé szolgált kivé m lehet cr l ese provinciá nemese Róm krucifikác borza keres feszí alkalma ít Pil ak szán érz tag é Lu evangél 2 sze részv ut pe megmut fájdal enyhí jeruzsá asszo tömjén-mirha- kever nyújto n ká ha v szö tort öntuda szenv bó i visszautas Zsoltárver panaszko Zs 2 azáv egyéb szi ellentmondá láts Messiá t ma bizonyí mess küldetés tis tanítványa e Keresztén zsid visz H egys kör kerü p Galileá a művel dolg hátramara Palesz e országré k egys kör ter ha feltáma leg mess mivolt Ellentmon születéshel vonat ad gali Nazare 1, ellenté kényszerí Bethle a M pró jövendö fol ke megjöven Mes szülőhe külön lege genealó talá Új-testamentu Lu genealóg sze Ábrah va visszavez generá Lukác 2 Ádá I cs jórés M csodatétele ismét halo feltáma Elijahú-lege felelevení átír esszénuso tan cs gyógyít h elnyom elhag embere együttérz szána K ab ha- -ek egysz tuda paraszto lepráso érintkez bűnösö egyéb Ta erén nő megenge esszénuso ellentét követhes s helye a I Király kö eljöve m tanítvá igazság tis legy nagy kölcs szeret mutass eg ir fari tud essz sze gyako ú j a önké szegénysé szűköss csalá eltávolo követ E cseleke J.- kufár kiv Templom evangél szöv fari hel eredet f szadduce állha fari beto kés ered késő e zsid szere vádlójak Pilá tekinte ártatla olyan ártatla m J 28;l Megjegye Ce J. 10 Ta tanítvá em Szanhe Tol é közép h h em kö evangélis Azo m evangéli sze J. tanítv z v Iroda Kr Sám l J jüdis Que Be Ko Ja Enc Mehlfüh J Tal Al Wer S Wagens I Sat Al D'Herbe Biblioth Orien A Urt heidenis jüdis Schriftste J Lei Hoffm L Apocry Ro Jesusmy Th Stu Kriti Con Jüdi S L Erlangen-Lei Baring-Go Hos Gos Lai J Ta Appe talmudis Te Dal Be Tra Herf Christia Ta Mid Lo Bisch jüdisch-deuts L Lei Lightf H Talmudi Ox Abb Gos Enc Br Wüns Beit Erläute Evange Ta Midr Götti Dal W J Holtzm L Lei Bous Pre i Gegen Jude Götti Dal Christi Jud Lo Solo J His Lo

1229SZÓ a Pilátu a sze m Ind moha népv vi v t hát né ese zav mutatk il álla érde kivé Pi ha h z privilég érvényes ál ünnep tekint kér halálra kiszabadít f prokuráto A Ba n vád rebelli z ny lá na e szimpat J. római fize aján fogolymegvál k A kiált következ törvénykez szolgál kiv lehe c es provinci nemes Ró krucifiká borz kere fesz alkalm í Pi a szá ér ta L evangé sz rész u p megmu fájda enyh jeruzs assz tömjén-mirha keve nyújt k h sz tor öntud szen b visszauta Zsoltárve panaszk Z azá egyé sz ellentmond lát Messi m bizony mes küldeté ti tanítvány Kereszté zsi vis egy kö ker Galile műve dol hátramar Pales országr egy kö te h feltám le mes mivol Ellentmo születéshe vona a gal Nazar 1 ellent kényszer Bethl pr jövend fo k megjöve Me szülőh külö leg geneal tal Új-testament L genealó sz Ábra v visszave gener Luká Ád c jóré csodatétel ismé hal feltám Elijahú-leg feleleven átí esszénus ta c gyógyí elnyo elha ember együttér szán a ha -e egys tud paraszt leprás érintke bűnös egyé T eré n megeng esszénus ellenté követhe hely Királ k eljöv tanítv igazsá ti leg nag kölc szere mutas e i far tu ess sz gyak önk szegénys szűkös csal eltávol köve cselek J. kufá ki Templo evangé szö far he erede szadduc állh far bet ké ere kés zsi szer vádlója Pil tekint ártatl olya ártatl 28; Megjegy C J 1 T tanítv e Szanh To közé e k evangéli Az evangél sz J tanít Irod K Sá jüdi Qu B K J En Mehlfü Ta A We Wagen Sa A D'Herb Bibliot Orie Ur heideni jüdi Schriftst Le Hoff Apocr R Jesusm T St Krit Co Jüd Erlangen-Le Baring-G Ho Go La T App talmudi T Da B Tr Her Christi T Mi L Bisc jüdisch-deut Le Light Talmud O Ab Go En B Wün Bei Erläut Evang T Mid Gött Da Holtz Le Bou Pr Gege Jud Gött Da Christ Ju L Sol Hi L