12303.htm

CÍMSZÓ: Jiszró

SZÓCIKK: Jiszró, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 18. fejezetének elejétől a 20. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jiszró és Izrael, Izrael kiválasztása. A tíz ige. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 6. fejezetének elejétől a 7. fejezet 6. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Isten megjelenéséről van szó, a Bibliában a kinyilatkoztatás, a profetikus könyvben pedig Jesája prófétává avatása alkalmával.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2303. címszó a lexikon => 417. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12303.htm

CÍMSZÓ: Jiszró

SZÓCIKK: Jiszró, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 18. fejezetének elejétől a 20. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Jiszró és Izrael, Izrael kiválasztása. A tíz ige. A heti szakaszhoz tartozó prófétai rész Jezsajás könyve 6. fejezetének elejétől a 7. fejezet 6. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Isten megjelenéséről van szó, a Bibliában a kinyilatkoztatás, a profetikus könyvben pedig Jesája prófétává avatása alkalmával.

12303.ht

CÍMSZÓ Jiszr

SZÓCIKK Jiszró hetiszakasz mel Móze 2 könyv 18 fejezeténe elejétő 20 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Jiszr é Izrael Izrae kiválasztása tí ige het szakaszho tartoz próféta rés Jezsajá könyv 6 fejezeténe elejétő 7 fejeze 6 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe Iste megjelenésérő va szó Bibliába kinyilatkoztatás profetiku könyvbe pedi Jesáj prófétáv avatás alkalmával

12303.h

CÍMSZ Jisz

SZÓCIK Jiszr hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 2 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Jisz Izrae Izra kiválasztás t ig he szakaszh tarto prófét ré Jezsaj köny fejezetén elejét fejez versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb Ist megjelenésér v sz Bibliáb kinyilatkoztatá profetik könyvb ped Jesá prófétá avatá alkalmáva

12303.

CÍMS Jis

SZÓCI Jisz hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Jis Izra Izr kiválasztá i h szakasz tart prófé r Jezsa kön fejezeté elejé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő Is megjelenésé s Bibliá kinyilatkoztat profeti könyv pe Jes prófét avat alkalmáv

12303

CÍM Ji

SZÓC Jis hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta Ji Izr Iz kiválaszt szakas tar próf Jezs kö fejezet elej fej ver ter t próf kö összefüg mindkett I megjelenés Bibli kinyilatkozta profet köny p Je prófé ava alkalmá

1230

CÍ J

SZÓ Ji hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart J Iz I kiválasz szaka ta pró Jez k fejeze ele fe ve te pró k összefü mindket megjelené Bibl kinyilatkozt profe kön J próf av alkalm