12304.htm

CÍMSZÓ: Joáb

SZEMÉLYNÉV: Joáb

SZÓCIKK: Joáb abaújszántói rabbi a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején. Fia volt Jirmijáhu (l. o.) abaújszántói rabbinak. 1791-ben Németkeresztúron, később Hunfalun, majd atyja halála után Abaújszántón lett rabbi. Nagykiterjedésű irodalmi munkásságot fejtett ki. Bécsben adta ki az Alfazinak tulajdonított Saáré Binó c. művet (1792) és a Chén Tóv c. munkát (u. o. 1806). Halála után két művét adták ki Imré Noám (Munkács 1885) és Imré Joáb címen. Veje volt Frankl Izsák nagykárolyi rabbi (1. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2304. címszó a lexikon => 417. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12304.htm

CÍMSZÓ: Joáb

SZEMÉLYNÉV: Joáb

SZÓCIKK: Joáb abaújszántói rabbi a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején. Fia volt Jirmijáhu l. o. abaújszántói rabbinak. 1791-ben Németkeresztúron, később Hunfalun, majd atyja halála után Abaújszántón lett rabbi. Nagykiterjedésű irodalmi munkásságot fejtett ki. Bécsben adta ki az Alfazinak tulajdonított Saáré Binó c. művet 1792 és a Chén Tóv c. munkát u. o. 1806 . Halála után két művét adták ki Imré Noám Munkács 1885 és Imré Joáb címen. Veje volt Frankl Izsák nagykárolyi rabbi 1. o. .

12304.ht

CÍMSZÓ Joá

SZEMÉLYNÉV Joá

SZÓCIKK Joá abaújszántó rabb XVIII sz végé é XIX sz elején Fi vol Jirmijáh l o abaújszántó rabbinak 1791-be Németkeresztúron későb Hunfalun maj atyj halál utá Abaújszántó let rabbi Nagykiterjedés irodalm munkásságo fejtet ki Bécsbe adt k a Alfazina tulajdonítot Saár Bin c műve 179 é Ché Tó c munká u o 180 Halál utá ké művé adtá k Imr Noá Munkác 188 é Imr Joá címen Vej vol Frank Izsá nagykároly rabb 1 o

12304.h

CÍMSZ Jo

SZEMÉLYNÉ Jo

SZÓCIK Jo abaújszánt rab XVII s vég XI s elejé F vo Jirmijá abaújszánt rabbina 1791-b Németkeresztúro késő Hunfalu ma aty halá ut Abaújszánt le rabb Nagykiterjedé irodal munkásság fejte k Bécsb ad Alfazin tulajdoníto Saá Bi műv 17 Ch T munk 18 Halá ut k műv adt Im No Munká 18 Im Jo címe Ve vo Fran Izs nagykárol rab

12304.

CÍMS J

SZEMÉLYN J

SZÓCI J abaújszán ra XVI vé X elej v Jirmij abaújszán rabbin 1791- Németkeresztúr kés Hunfal m at hal u Abaújszán l rab Nagykiterjed iroda munkássá fejt Bécs a Alfazi tulajdonít Sa B mű 1 C mun 1 Hal u mű ad I N Munk 1 I J cím V v Fra Iz nagykáro ra

12304

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC abaújszá r XV v ele Jirmi abaújszá rabbi 1791 Németkeresztú ké Hunfa a ha Abaújszá ra Nagykiterje irod munkáss fej Béc Alfaz tulajdoní S m mu Ha m a Mun cí Fr I nagykár r

1230SZEMÉL

SZÓ abaújsz X el Jirm abaújsz rabb 179 Németkereszt k Hunf h Abaújsz r Nagykiterj iro munkás fe Bé Alfa tulajdon m H Mu c F nagyká