12310.htm

CÍMSZÓ: Jóbél

SZÓCIKK: Jóbél (h.), az ötvenedik esztendő bibliai neve. A bibliai korban külön intézményszámba ment a családi birtok és a magántulajdon védelmére. Ilyenkor ugyanis az eladott föld az eredeti tulajdonoshoz tért vissza. J. a jubileum szó héber alakja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2310. címszó a lexikon => 418. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12310.htm

CÍMSZÓ: Jóbél

SZÓCIKK: Jóbél h. , az ötvenedik esztendő bibliai neve. A bibliai korban külön intézményszámba ment a családi birtok és a magántulajdon védelmére. Ilyenkor ugyanis az eladott föld az eredeti tulajdonoshoz tért vissza. J. a jubileum szó héber alakja.

12310.ht

CÍMSZÓ Jóbé

SZÓCIKK Jóbé h a ötvenedi esztend biblia neve biblia korba külö intézményszámb men család birto é magántulajdo védelmére Ilyenko ugyani a eladot föl a eredet tulajdonosho tér vissza J jubileu sz hébe alakja

12310.h

CÍMSZ Jób

SZÓCIK Jób ötvened eszten bibli nev bibli korb kül intézményszám me csalá birt magántulajd védelmér Ilyenk ugyan elado fö erede tulajdonosh té vissz jubile s héb alakj

12310.

CÍMS Jó

SZÓCI Jó ötvene eszte bibl ne bibl kor kü intézményszá m csal bir magántulaj védelmé Ilyen ugya elad f ered tulajdonos t viss jubil hé alak

12310

CÍM J

SZÓC J ötven eszt bib n bib ko k intézménysz csa bi magántula védelm Ilye ugy ela ere tulajdono vis jubi h ala

1231SZÓ ötve esz bi bi k intézménys cs b magántul védel Ily ug el er tulajdon vi jub al