12311.htm

CÍMSZÓ: Jócé

SZÓCIKK: Jócé. (h.) Vulg.: jojce. Eleget tesz (a kötelességének). A héber szó annyit jelent, hogy kimegy. A keleties frazeológia az elvégzett kötelességről azt mondja, hogy aki elvégezte, kimegy a kötelességből. A kifejezést olyan embernek a jellemzésére is használják, aki nem ellenzékieskedik és minden véleményt elfogad. Jojce (jóce) lechol hadéosz. Minden véleménynek eleget tesz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2311. címszó a lexikon => 418. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12311.htm

CÍMSZÓ: Jócé

SZÓCIKK: Jócé. h. Vulg.: jojce. Eleget tesz a kötelességének . A héber szó annyit jelent, hogy kimegy. A keleties frazeológia az elvégzett kötelességről azt mondja, hogy aki elvégezte, kimegy a kötelességből. A kifejezést olyan embernek a jellemzésére is használják, aki nem ellenzékieskedik és minden véleményt elfogad. Jojce jóce lechol hadéosz. Minden véleménynek eleget tesz.

12311.ht

CÍMSZÓ Jóc

SZÓCIKK Jócé h Vulg. jojce Elege tes kötelességéne hébe sz annyi jelent hog kimegy keletie frazeológi a elvégzet kötelességrő az mondja hog ak elvégezte kimeg kötelességből kifejezés olya emberne jellemzésér i használják ak ne ellenzékieskedi é minde vélemény elfogad Jojc jóc lecho hadéosz Minde véleményne elege tesz

12311.h

CÍMSZ Jó

SZÓCIK Jóc Vulg jojc Eleg te kötelességén héb s anny jelen ho kimeg keleti frazeológ elvégze kötelességr a mondj ho a elvégezt kime kötelességbő kifejezé oly embern jellemzésé használjá a n ellenzékiesked mind vélemén elfoga Joj jó lech hadéos Mind véleményn eleg tes

12311.

CÍMS J

SZÓCI Jó Vul joj Ele t kötelességé hé ann jele h kime kelet frazeoló elvégz kötelesség mond h elvégez kim kötelességb kifejez ol ember jellemzés használj ellenzékieske min vélemé elfog Jo j lec hadéo Min vélemény ele te

12311

CÍM

SZÓC J Vu jo El kötelesség h an jel kim kele frazeol elvég kötelessé mon elvége ki kötelesség kifeje o embe jellemzé használ ellenzékiesk mi vélem elfo J le hadé Mi vélemén el t

1231SZÓ V j E kötelessé a je ki kel frazeo elvé köteless mo elvég k kötelessé kifej emb jellemz haszná ellenzékies m véle elf l had M vélemé e