12313.htm

CÍMSZÓ: Jod

SZÓCIKK: Jod a héber alphabetum tízedik betűje. Hangzó értéke: j (szó végén i és e hang után nem ejtjük), tehát ínyhang. Számértéke: tíz. Neve kezet jelent, alakja félig zárt kéznek felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2313. címszó a lexikon => 419. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12313.htm

CÍMSZÓ: Jod

SZÓCIKK: Jod a héber alphabetum tízedik betűje. Hangzó értéke: j szó végén i és e hang után nem ejtjük , tehát ínyhang. Számértéke: tíz. Neve kezet jelent, alakja félig zárt kéznek felel meg.

12313.ht

CÍMSZÓ Jo

SZÓCIKK Jo hébe alphabetu tízedi betűje Hangz értéke sz végé é han utá ne ejtjü tehá ínyhang Számértéke tíz Nev keze jelent alakj féli zár kézne fele meg

12313.h

CÍMSZ J

SZÓCIK J héb alphabet tízed betűj Hang érték s vég ha ut n ejtj teh ínyhan Számérték tí Ne kez jelen alak fél zá kézn fel me

12313.

CÍMS

SZÓCI hé alphabe tíze betű Han érté vé h u ejt te ínyha Számérté t N ke jele ala fé z kéz fe m

12313

CÍM

SZÓC h alphab tíz bet Ha ért v ej t ínyh Számért k jel al f ké f

1231SZÓ alpha tí be H ér e íny Számér je a k