12320.htm

CÍMSZÓ: Jogtalanság

SZÓCIKK: Jogtalanság, ami a joggal ellentétben áll. A rendezett jogállapotnak és a jogbiztonságnak a hiánya, valamint az egyes osztályoknak és társadalmi rétegeknek kizárása a jogok, főleg a poétikai és legelsősorban az emberi jogok gyakorlásából, olyan ténykedések, amelyek a J. fogalmába tartoznak. A zsidóság a történelem során számos esetben részesült ilyen jogtalanságban. (L. Jognélküliség, Jogfosztottság.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2320. címszó a lexikon => 420. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12320.htm

CÍMSZÓ: Jogtalanság

SZÓCIKK: Jogtalanság, ami a joggal ellentétben áll. A rendezett jogállapotnak és a jogbiztonságnak a hiánya, valamint az egyes osztályoknak és társadalmi rétegeknek kizárása a jogok, főleg a poétikai és legelsősorban az emberi jogok gyakorlásából, olyan ténykedések, amelyek a J. fogalmába tartoznak. A zsidóság a történelem során számos esetben részesült ilyen jogtalanságban. L. Jognélküliség, Jogfosztottság.

12320.ht

CÍMSZÓ Jogtalansá

SZÓCIKK Jogtalanság am jogga ellentétbe áll rendezet jogállapotna é jogbiztonságna hiánya valamin a egye osztályokna é társadalm rétegekne kizárás jogok főle poétika é legelsősorba a ember jogo gyakorlásából olya ténykedések amelye J fogalmáb tartoznak zsidósá történele sorá számo esetbe részesül ilye jogtalanságban L Jognélküliség Jogfosztottság

12320.h

CÍMSZ Jogtalans

SZÓCIK Jogtalansá a jogg ellentétb ál rendeze jogállapotn jogbiztonságn hiány valami egy osztályokn társadal rétegekn kizárá jogo fől poétik legelsősorb embe jog gyakorlásábó oly ténykedése amely fogalmá tartozna zsidós történel sor szám esetb részesü ily jogtalanságba Jognélkülisé Jogfosztottsá

12320.

CÍMS Jogtalan

SZÓCI Jogtalans jog ellentét á rendez jogállapot jogbiztonság hián valam eg osztályok társada rétegek kizár jog fő poéti legelsősor emb jo gyakorlásáb ol ténykedés amel fogalm tartozn zsidó történe so szá eset részes il jogtalanságb Jognélkülis Jogfosztotts

12320

CÍM Jogtala

SZÓC Jogtalan jo ellenté rende jogállapo jogbiztonsá hiá vala e osztályo társad rétege kizá jo f poét legelsőso em j gyakorlásá o ténykedé ame fogal tartoz zsid történ s sz ese része i jogtalanság Jognélküli Jogfosztott

1232

CÍ Jogtal

SZÓ Jogtala j ellent rend jogállap jogbiztons hi val osztály társa réteg kiz j poé legelsős e gyakorlás tényked am foga tarto zsi törté s es rész jogtalansá Jognélkül Jogfosztot