12322.htm

CÍMSZÓ: Jom hakippurim

SZÓCIKK: "Jom hakippurim. Az engesztelésnek napja, tisri hónap tizedikén. Liturgiái sajátságai a következők: I. Az ünnep előnapján szlichoszt mondanak és délelőtt levágatják a szárnyasokat (l. Kaparász), sokan e szárnyasokkal való engesztelést szegényeknek osztott pénzen váltják meg. A sacharisznál nem mondják a 100-ik Zsoltárt, de mondanak ovinu malkénut, nincsen tachanun, nem mondják a 20-ik Zsoltárt. Sok helyütt a templomatyák (l. Gabbáj) édességet osztanak ki a közönség körében. Ezzel szimbolisztikusan azt a kívánságot fejezik ki, hogy senkise legyen reászorulva a köztámogatásra, hanem szerezze meg édes nyugalomban a kenyerét. Szokásban van J. előnapján a temetőbe menni. Kötelesség ilyenkor a szokottnál nagyobb (ünnepi) ebédet fogyasztani. Már a hagyomány mondja: aki jóllakik kilencedikén, annyi ez, mintha böjtölne kilencedikén és tizedikén. A jámborabbak ilyenkor a rituális fürdőbe mennek (l. Mikvo), még a gyászhétben levő is mehet ide. A minchó tefilló a köznapival megegyezik az utolsó áldásig, majd vidduj, al chót, eloháj necór következik. Á tefilló megismétlésénél a vidduj elmarad. Nincsen sem ovinu malkénu sem tachanun. Egész kadis, olénu, árvák kadisa. Az emberek sokhelyütt bőrszíjjal harminckilenc ütést veretnek magukra. Ezt háromszor mondott vehu rachummal számolják ki, minthogy e bibliai vers 13 szóból áll (3 X 13 = 39). Akit ütnek, mondja a viddujt és arccal észak felé fordul. A böjt beköszöntését fogadó étkezés könnyen emészthető ételekből álljon. Meggyújtják otthon az ünnepi gyertyákat (l. Gyertyagyújtás), Áldást mondanak fölötte és sechejónut; ha péntek este is van, akkor a két áldást összekapcsolják. Sok helyütt megáldják a gyermekeket, hogy legyenek istenfélők és hosszú életűek, a haragosok pedig kibékülnek. II a. Naplemente lőtt gyülekeznek a zsinagógában, a férfiak taliszt öltenek, áldást mondanak reá s levetik a cipőket. (Sok helyütt a rabbi a Tórát a frigyszekrényből kiveszi, a templomban körülhordozza, majd feddő beszédet mond.) Az előimádkozó háromszor mondja a Kol nidré imát, melyet a közönség halkan vele mond. Mindenki hangosan sechejónut mond. Péntek este itt a 92. és 93. Zsoltárok következnek. Majd a maariv következik. A sémát követő hat szót (boruch sém...) ez alkalommal hangosan mondják. A maarivban beiktatják az ünnep vezérversét. Péntek este a legtöbb szombati rész is megmarad; mogén óvószban hamelech hakódóst mondanak hoél hakódós helyett. Nincsen a tefilló végeztével kadis, majd az előimádkozó jaalet mond, szelichosz és pijutok, nagy vidduj, ovinu malkenu, mely szombaton elmarad. Egész kadis, olénu, árvák kadisa, 27. Zsoltár, árvák kadisa, valamennyi sir hajichud és sir hakóvód, adón ólam. II b. Korán mennek reggel templomba, a kézen csak az ujjakat mossák meg s így a szemet is. A napi sir hajichudot mondják, majd sir hakóvódot és a napi Zsoltárt. Jocér órtól pijutokat illesztenek be. A sémánál a hat szót ismét hangosan mondják. A tefillóban nagy vidduj. A tefilló ismétlésénél pijutok, szelichosz, nagy vidduj, ovinu malkénu, mely szombaton elmarad. Két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, mondják a tizenhárom isteni tulajdonságot, mint ros hasónókor. A tóraolvasás külön (ünnepi) hanglejtéssel történik. Az első Tórához hat férfit hívnak fel (szombaton hetet). A felolvasott rész : Mózes III. 16. fejezet, a főpap jom hakipurimi szolgálatáról szól. A másik Tórát is az asztalra helyezik s fél kadist mondanak mindkettő fölött. A második Tórából e részt olvassák fel: Mózes IV. 29. fejezet 7-11 versek, a vonatkozó áldozati törvény. A haftóra anyaga: Jesája 57. fejezet 14. verstől az 58. fejezet végéig, az igaz böjtről szól. Szombaton van jekum purkon és misebérach is, majd halottak és mártírok emlékezete (l. Hazkorasz nesómósz, Áv horachamim), asró, jehalelu s visszahelyezik a Tórákat a frigyszekrénybe. II c. A muszaf tefillót délelőtt kell még megkezdeni. A megismétlésnél nagy vidduj és pijutok, szelichosz, Kohaniták áldása (l. Birchász kohánim) szombaton is. Egész kadis, ovinu malkenu, mely szombaton elmarad. II d. A minchónál nem mondanak sem ásrét, sem uvó lecijont. Egy Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. A felolvasás anyaga: Mózes III. 18. fejezet, a tiltott házasságokról, a nemi élet tisztaságáról szól, a Tóra elé három férfit szólítanak, a harmadik egyszersmind a maftir, ki Jóna könyvét olvassa haftóra gyanánt. Az áldásokat csak mogén Dóvidig mondják. Jehajelu. Visszahelyezik a Tórát, fél kadis. A tefilló a sachariszéval megegyezik, tehát nagy vidduj. A tefilló ismétlésé nél pijutok, szelichosz, vidduj. A papi áldás elmarad, de szim sólóm, ovinu malkénu, mely szombaton elmarad, egész kadis. II e. A neiló ásré- val és uvolecijon-nal kezdődik. Fél kadis és a neiló tefllló. Az ír ige helyett mindenütt a pecsétel igét használják: koszvénu, uchszóv, venikószév helyett : choszménu, uchszóm,vészéchószóm, kisvidduj. Az ismétlésnél pijutok és szelichosz, mely közben hétszer mondják Isten tizenhárom tulajdonságát. Kohaniták áldása csak a tefillóban, de valóban nem. Ovinu malkénu még szombaton is. Majd sémá jiszróél egyszer, boruch sém stb. háromszor, az örökkévaló az Isten hétezer. Egész kadis, egysófár-fúvás. Végül: lesónó habó bijerusolájim. III. Este köznapi maariv ima, a tefillóban áto chonantonu (l. o.) betoldással, egész kadis. Áldás bor, láng és fűszer fölött (l. Havdóló). Olénu, 27. Zsoltár, jókívánságok és áldás a holdra (l. Birchosz levónó).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2322. címszó a lexikon => 421. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12322.htm

CÍMSZÓ: Jom hakippurim

SZÓCIKK: Jom hakippurim. Az engesztelésnek napja, tisri hónap tizedikén. Liturgiái sajátságai a következők: I. Az ünnep előnapján szlichoszt mondanak és délelőtt levágatják a szárnyasokat l. Kaparász , sokan e szárnyasokkal való engesztelést szegényeknek osztott pénzen váltják meg. A sacharisznál nem mondják a 100-ik Zsoltárt, de mondanak ovinu malkénut, nincsen tachanun, nem mondják a 20-ik Zsoltárt. Sok helyütt a templomatyák l. Gabbáj édességet osztanak ki a közönség körében. Ezzel szimbolisztikusan azt a kívánságot fejezik ki, hogy senkise legyen reászorulva a köztámogatásra, hanem szerezze meg édes nyugalomban a kenyerét. Szokásban van J. előnapján a temetőbe menni. Kötelesség ilyenkor a szokottnál nagyobb ünnepi ebédet fogyasztani. Már a hagyomány mondja: aki jóllakik kilencedikén, annyi ez, mintha böjtölne kilencedikén és tizedikén. A jámborabbak ilyenkor a rituális fürdőbe mennek l. Mikvo , még a gyászhétben levő is mehet ide. A minchó tefilló a köznapival megegyezik az utolsó áldásig, majd vidduj, al chót, eloháj necór következik. Á tefilló megismétlésénél a vidduj elmarad. Nincsen sem ovinu malkénu sem tachanun. Egész kadis, olénu, árvák kadisa. Az emberek sokhelyütt bőrszíjjal harminckilenc ütést veretnek magukra. Ezt háromszor mondott vehu rachummal számolják ki, minthogy e bibliai vers 13 szóból áll 3 X 13 = 39 . Akit ütnek, mondja a viddujt és arccal észak felé fordul. A böjt beköszöntését fogadó étkezés könnyen emészthető ételekből álljon. Meggyújtják otthon az ünnepi gyertyákat l. Gyertyagyújtás , Áldást mondanak fölötte és sechejónut; ha péntek este is van, akkor a két áldást összekapcsolják. Sok helyütt megáldják a gyermekeket, hogy legyenek istenfélők és hosszú életűek, a haragosok pedig kibékülnek. II a. Naplemente lőtt gyülekeznek a zsinagógában, a férfiak taliszt öltenek, áldást mondanak reá s levetik a cipőket. Sok helyütt a rabbi a Tórát a frigyszekrényből kiveszi, a templomban körülhordozza, majd feddő beszédet mond. Az előimádkozó háromszor mondja a Kol nidré imát, melyet a közönség halkan vele mond. Mindenki hangosan sechejónut mond. Péntek este itt a 92. és 93. Zsoltárok következnek. Majd a maariv következik. A sémát követő hat szót boruch sém... ez alkalommal hangosan mondják. A maarivban beiktatják az ünnep vezérversét. Péntek este a legtöbb szombati rész is megmarad; mogén óvószban hamelech hakódóst mondanak hoél hakódós helyett. Nincsen a tefilló végeztével kadis, majd az előimádkozó jaalet mond, szelichosz és pijutok, nagy vidduj, ovinu malkenu, mely szombaton elmarad. Egész kadis, olénu, árvák kadisa, 27. Zsoltár, árvák kadisa, valamennyi sir hajichud és sir hakóvód, adón ólam. II b. Korán mennek reggel templomba, a kézen csak az ujjakat mossák meg s így a szemet is. A napi sir hajichudot mondják, majd sir hakóvódot és a napi Zsoltárt. Jocér órtól pijutokat illesztenek be. A sémánál a hat szót ismét hangosan mondják. A tefillóban nagy vidduj. A tefilló ismétlésénél pijutok, szelichosz, nagy vidduj, ovinu malkénu, mely szombaton elmarad. Két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből, mondják a tizenhárom isteni tulajdonságot, mint ros hasónókor. A tóraolvasás külön ünnepi hanglejtéssel történik. Az első Tórához hat férfit hívnak fel szombaton hetet . A felolvasott rész : Mózes III. 16. fejezet, a főpap jom hakipurimi szolgálatáról szól. A másik Tórát is az asztalra helyezik s fél kadist mondanak mindkettő fölött. A második Tórából e részt olvassák fel: Mózes IV. 29. fejezet 7-11 versek, a vonatkozó áldozati törvény. A haftóra anyaga: Jesája 57. fejezet 14. verstől az 58. fejezet végéig, az igaz böjtről szól. Szombaton van jekum purkon és misebérach is, majd halottak és mártírok emlékezete l. Hazkorasz nesómósz, Áv horachamim , asró, jehalelu s visszahelyezik a Tórákat a frigyszekrénybe. II c. A muszaf tefillót délelőtt kell még megkezdeni. A megismétlésnél nagy vidduj és pijutok, szelichosz, Kohaniták áldása l. Birchász kohánim szombaton is. Egész kadis, ovinu malkenu, mely szombaton elmarad. II d. A minchónál nem mondanak sem ásrét, sem uvó lecijont. Egy Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. A felolvasás anyaga: Mózes III. 18. fejezet, a tiltott házasságokról, a nemi élet tisztaságáról szól, a Tóra elé három férfit szólítanak, a harmadik egyszersmind a maftir, ki Jóna könyvét olvassa haftóra gyanánt. Az áldásokat csak mogén Dóvidig mondják. Jehajelu. Visszahelyezik a Tórát, fél kadis. A tefilló a sachariszéval megegyezik, tehát nagy vidduj. A tefilló ismétlésé nél pijutok, szelichosz, vidduj. A papi áldás elmarad, de szim sólóm, ovinu malkénu, mely szombaton elmarad, egész kadis. II e. A neiló ásré- val és uvolecijon-nal kezdődik. Fél kadis és a neiló tefllló. Az ír ige helyett mindenütt a pecsétel igét használják: koszvénu, uchszóv, venikószév helyett : choszménu, uchszóm,vészéchószóm, kisvidduj. Az ismétlésnél pijutok és szelichosz, mely közben hétszer mondják Isten tizenhárom tulajdonságát. Kohaniták áldása csak a tefillóban, de valóban nem. Ovinu malkénu még szombaton is. Majd sémá jiszróél egyszer, boruch sém stb. háromszor, az örökkévaló az Isten hétezer. Egész kadis, egysófár-fúvás. Végül: lesónó habó bijerusolájim. III. Este köznapi maariv ima, a tefillóban áto chonantonu l. o. betoldással, egész kadis. Áldás bor, láng és fűszer fölött l. Havdóló . Olénu, 27. Zsoltár, jókívánságok és áldás a holdra l. Birchosz levónó .

12322.ht

CÍMSZÓ Jo hakippuri

SZÓCIKK Jo hakippurim A engesztelésne napja tisr hóna tizedikén Liturgiá sajátsága következők I A ünne előnapjá szlichosz mondana é délelőt levágatjá szárnyasoka l Kaparás soka szárnyasokka val engesztelés szegényekne osztot pénze váltjá meg sachariszná ne mondjá 100-i Zsoltárt d mondana ovin malkénut nincse tachanun ne mondjá 20-i Zsoltárt So helyüt templomatyá l Gabbá édessége osztana k közönsé körében Ezze szimbolisztikusa az kívánságo fejezi ki hog senkis legye reászorulv köztámogatásra hane szerezz me éde nyugalomba kenyerét Szokásba va J előnapjá temetőb menni Kötelessé ilyenko szokottná nagyob ünnep ebéde fogyasztani Má hagyomán mondja ak jóllaki kilencedikén anny ez minth böjtöln kilencediké é tizedikén jámborabba ilyenko rituáli fürdőb menne l Mikv mé gyászhétbe lev i mehe ide minch tefill köznapiva megegyezi a utols áldásig maj vidduj a chót elohá necó következik tefill megismétléséné viddu elmarad Nincse se ovin malkén se tachanun Egés kadis olénu árvá kadisa A embere sokhelyüt bőrszíjja harminckilen ütés veretne magukra Ez háromszo mondot veh rachumma számoljá ki minthog biblia ver 1 szóbó ál 1 3 Aki ütnek mondj vidduj é arcca észa fel fordul böj beköszöntésé fogad étkezé könnye emészthet ételekbő álljon Meggyújtjá ottho a ünnep gyertyáka l Gyertyagyújtá Áldás mondana fölött é sechejónut h pénte est i van akko ké áldás összekapcsolják So helyüt megáldjá gyermekeket hog legyene istenfélő é hossz életűek haragoso pedi kibékülnek I a Naplement lőt gyülekezne zsinagógában férfia talisz öltenek áldás mondana re leveti cipőket So helyüt rabb Tórá frigyszekrénybő kiveszi templomba körülhordozza maj fedd beszéde mond A előimádkoz háromszo mondj Ko nidr imát melye közönsé halka vel mond Mindenk hangosa sechejónu mond Pénte est it 92 é 93 Zsoltáro következnek Maj maari következik sémá követ ha szó boruc sém.. e alkalomma hangosa mondják maarivba beiktatjá a ünne vezérversét Pénte est legtöb szombat rés i megmarad mogé óvószba hamelec hakódós mondana hoé hakódó helyett Nincse tefill végeztéve kadis maj a előimádkoz jaale mond szelichos é pijutok nag vidduj ovin malkenu mel szombato elmarad Egés kadis olénu árvá kadisa 27 Zsoltár árvá kadisa valamenny si hajichu é si hakóvód adó ólam I b Korá menne regge templomba kéze csa a ujjaka mossá me íg szeme is nap si hajichudo mondják maj si hakóvódo é nap Zsoltárt Jocé órtó pijutoka illesztene be sémáná ha szó ismé hangosa mondják tefillóba nag vidduj tefill ismétléséné pijutok szelichosz nag vidduj ovin malkénu mel szombato elmarad Ké Tórá veszne k frigyszekrényből mondjá tizenháro isten tulajdonságot min ro hasónókor tóraolvasá külö ünnep hanglejtésse történik A els Tóráho ha férfi hívna fe szombato hete felolvasot rés Móze III 16 fejezet főpa jo hakipurim szolgálatáró szól mási Tórá i a asztalr helyezi fé kadis mondana mindkett fölött másodi Tórábó rész olvassá fel Móze IV 29 fejeze 7-1 versek vonatkoz áldozat törvény haftór anyaga Jesáj 57 fejeze 14 verstő a 58 fejeze végéig a iga böjtrő szól Szombato va jeku purko é misebérac is maj halotta é mártíro emlékezet l Hazkoras nesómósz Á horachami asró jehalel visszahelyezi Tóráka frigyszekrénybe I c musza tefilló délelőt kel mé megkezdeni megismétlésné nag viddu é pijutok szelichosz Kohanitá áldás l Birchás koháni szombato is Egés kadis ovin malkenu mel szombato elmarad I d minchóná ne mondana se ásrét se uv lecijont Eg Tórá veszne k frigyszekrényből felolvasá anyaga Móze III 18 fejezet tiltot házasságokról nem éle tisztaságáró szól Tór el háro férfi szólítanak harmadi egyszersmin maftir k Jón könyvé olvass haftór gyanánt A áldásoka csa mogé Dóvidi mondják Jehajelu Visszahelyezi Tórát fé kadis tefill sachariszéva megegyezik tehá nag vidduj tefill ismétlés né pijutok szelichosz vidduj pap áldá elmarad d szi sólóm ovin malkénu mel szombato elmarad egés kadis I e neil ásré va é uvolecijon-na kezdődik Fé kadi é neil tefllló A í ig helyet mindenüt pecséte igé használják koszvénu uchszóv venikószé helyet choszménu uchszóm,vészéchószóm kisvidduj A ismétlésné pijuto é szelichosz mel közbe hétsze mondjá Iste tizenháro tulajdonságát Kohanitá áldás csa tefillóban d valóba nem Ovin malkén mé szombato is Maj sém jiszróé egyszer boruc sé stb háromszor a örökkéval a Iste hétezer Egés kadis egysófár-fúvás Végül lesón hab bijerusolájim III Est köznap maari ima tefillóba át chonanton l o betoldással egés kadis Áldá bor lán é fűsze fölöt l Havdól Olénu 27 Zsoltár jókívánságo é áldá holdr l Birchos levón

12322.h

CÍMSZ J hakippur

SZÓCIK J hakippuri engesztelésn napj tis hón tizediké Liturgi sajátság következő ünn előnapj szlichos mondan délelő levágatj szárnyasok Kapará sok szárnyasokk va engesztelé szegényekn oszto pénz váltj me sachariszn n mondj 100- Zsoltár mondan ovi malkénu nincs tachanu n mondj 20- Zsoltár S helyü templomaty Gabb édesség osztan közöns körébe Ezz szimbolisztikus a kívánság fejez k ho senki legy reászorul köztámogatásr han szerez m éd nyugalomb kenyeré Szokásb v előnapj temető menn Köteless ilyenk szokottn nagyo ünne ebéd fogyasztan M hagyomá mondj a jóllak kilencediké ann e mint böjtöl kilencedik tizediké jámborabb ilyenk rituál fürdő menn Mik m gyászhétb le meh id minc tefil köznapiv megegyez utol áldási ma viddu chó eloh nec következi tefil megismétlésén vidd elmara Nincs s ovi malké s tachanu Egé kadi olén árv kadis ember sokhelyü bőrszíjj harminckile üté veretn magukr E háromsz mondo ve rachumm számolj k mintho bibli ve szób á Ak ütne mond viddu arcc ész fe fordu bö beköszöntés foga étkez könny emészthe ételekb álljo Meggyújtj otth ünne gyertyák Gyertyagyújt Áldá mondan fölöt sechejónu pént es va akk k áldá összekapcsoljá S helyü megáldj gyermekeke ho legyen istenfél hoss életűe haragos ped kibékülne Naplemen lő gyülekezn zsinagógába férfi talis öltene áldá mondan r levet cipőke S helyü rab Tór frigyszekrényb kivesz templomb körülhordozz ma fed beszéd mon előimádko háromsz mond K nid imá mely közöns halk ve mon Minden hangos sechejón mon Pént es i 9 9 Zsoltár következne Ma maar következi sém köve h sz boru sém. alkalomm hangos mondjá maarivb beiktatj ünn vezérversé Pént es legtö szomba ré megmara mog óvószb hamele hakódó mondan ho hakód helyet Nincs tefil végeztév kadi ma előimádko jaal mon szelicho pijuto na viddu ovi malken me szombat elmara Egé kadi olén árv kadis 2 Zsoltá árv kadis valamenn s hajich s hakóvó ad óla Kor menn regg templomb kéz cs ujjak moss m í szem i na s hajichud mondjá ma s hakóvód na Zsoltár Joc órt pijutok illeszten b sémán h sz ism hangos mondjá tefillób na viddu tefil ismétlésén pijuto szelichos na viddu ovi malkén me szombat elmara K Tór veszn frigyszekrénybő mondj tizenhár iste tulajdonságo mi r hasónóko tóraolvas kül ünne hanglejtéss történi el Tóráh h férf hívn f szombat het felolvaso ré Móz II 1 fejeze főp j hakipuri szolgálatár szó más Tór asztal helyez f kadi mondan mindket fölöt másod Tóráb rés olvass fe Móz I 2 fejez 7- verse vonatko áldoza törvén haftó anyag Jesá 5 fejez 1 verst 5 fejez végéi ig böjtr szó Szombat v jek purk misebéra i ma halott mártír emlékeze Hazkora nesómós horacham asr jehale visszahelyez Tórák frigyszekrényb musz tefill délelő ke m megkezden megismétlésn na vidd pijuto szelichos Kohanit áldá Birchá kohán szombat i Egé kadi ovi malken me szombat elmara minchón n mondan s ásré s u lecijon E Tór veszn frigyszekrénybő felolvas anyag Móz II 1 fejeze tilto házasságokró ne él tisztaságár szó Tó e hár férf szólítana harmad egyszersmi mafti Jó könyv olvas haftó gyanán áldások cs mog Dóvid mondjá Jehajel Visszahelyez Tórá f kadi tefil sachariszév megegyezi teh na viddu tefil ismétlé n pijuto szelichos viddu pa áld elmara sz sóló ovi malkén me szombat elmara egé kadi nei ásr v uvolecijon-n kezdődi F kad nei teflll i helye mindenü pecsét ig használjá koszvén uchszó venikósz helye choszmén uchszóm,vészéchószó kisviddu ismétlésn pijut szelichos me közb hétsz mondj Ist tizenhár tulajdonságá Kohanit áldá cs tefillóba valób ne Ovi malké m szombat i Ma sé jiszró egysze boru s st háromszo örökkéva Ist héteze Egé kadi egysófár-fúvá Végü lesó ha bijerusoláji II Es közna maar im tefillób á chonanto betoldássa egé kadi Áld bo lá fűsz fölö Havdó Olén 2 Zsoltá jókívánság áld hold Bircho levó

12322.

CÍMS hakippu

SZÓCI hakippur engesztelés nap ti hó tizedik Liturg sajátsá következ ün előnap szlicho monda délel levágat szárnyaso Kapar so szárnyasok v engesztel szegények oszt pén vált m sacharisz mond 100 Zsoltá monda ov malkén ninc tachan mond 20 Zsoltá hely templomat Gab édessé oszta közön köréb Ez szimbolisztiku kívánsá feje h senk leg reászoru köztámogatás ha szere é nyugalom kenyer Szokás előnap temet men Köteles ilyen szokott nagy ünn ebé fogyaszta hagyom mond jólla kilencedik an min böjtö kilencedi tizedik jámborab ilyen rituá fürd men Mi gyászhét l me i min tefi köznapi megegye uto áldás m vidd ch elo ne következ tefi megismétlésé vid elmar Ninc ov malk tachan Eg kad olé ár kadi embe sokhely bőrszíj harminckil üt veret maguk hároms mond v rachum számol minth bibl v szó A ütn mon vidd arc és f ford b beköszönté fog étke könn emészth ételek állj Meggyújt ott ünn gyertyá Gyertyagyúj Áld monda fölö sechejón pén e v ak áld összekapcsolj hely megáld gyermekek h legye istenfé hos életű harago pe kibéküln Napleme l gyülekez zsinagógáb férf tali ölten áld monda leve cipők hely ra Tó frigyszekrény kives templom körülhordoz m fe beszé mo előimádk hároms mon ni im mel közön hal v mo Minde hango sechejó mo Pén e Zsoltá következn M maa következ sé köv s bor sém alkalom hango mondj maariv beiktat ün vezérvers Pén e legt szomb r megmar mo óvósz hamel hakód monda h hakó helye Ninc tefi végezté kad m előimádk jaa mo szelich pijut n vidd ov malke m szomba elmar Eg kad olé ár kadi Zsolt ár kadi valamen hajic hakóv a ól Ko men reg templom ké c ujja mos sze n hajichu mondj m hakóvó n Zsoltá Jo ór pijuto illeszte sémá s is hango mondj tefilló n vidd tefi ismétlésé pijut szelicho n vidd ov malké m szomba elmar Tó vesz frigyszekrényb mond tizenhá ist tulajdonság m hasónók tóraolva kü ünn hanglejtés történ e Tórá fér hív szomba he felolvas r Mó I fejez fő hakipur szolgálatá sz má Tó aszta helye kad monda mindke fölö máso Tórá ré olvas f Mó feje 7 vers vonatk áldoz törvé haft anya Jes feje vers feje végé i böjt sz Szomba je pur misebér m halot mártí emlékez Hazkor nesómó horacha as jehal visszahelye Tórá frigyszekrény mus tefil délel k megkezde megismétlés n vid pijut szelicho Kohani áld Birch kohá szomba Eg kad ov malke m szomba elmar minchó monda ásr lecijo Tó vesz frigyszekrényb felolva anya Mó I fejez tilt házasságokr n é tisztaságá sz T há fér szólítan harma egyszersm maft J köny olva haft gyaná áldáso c mo Dóvi mondj Jehaje Visszahelye Tór kad tefi sachariszé megegyez te n vidd tefi ismétl pijut szelicho vidd p ál elmar s sól ov malké m szomba elmar eg kad ne ás uvolecijon- kezdőd ka ne tefll hely minden pecsé i használj koszvé uchsz venikós hely choszmé uchszóm,vészéchósz kisvidd ismétlés piju szelicho m köz héts mond Is tizenhá tulajdonság Kohani áld c tefillób való n Ov malk szomba M s jiszr egysz bor s háromsz örökkév Is hétez Eg kad egysófár-fúv Vég les h bijerusoláj I E közn maa i tefilló chonant betoldáss eg kad Ál b l fűs föl Havd Olé Zsolt jókívánsá ál hol Birch lev

12322

CÍM hakipp

SZÓC hakippu engesztelé na t h tizedi Litur sajáts követke ü előna szlich mond déle levága szárnyas Kapa s szárnyaso engeszte szegénye osz pé vál sacharis mon 10 Zsolt mond o malké nin tacha mon 2 Zsolt hel temploma Ga édess oszt közö köré E szimbolisztik kíváns fej sen le reászor köztámogatá h szer nyugalo kenye Szoká előna teme me Kötele ilye szokot nag ün eb fogyaszt hagyo mon jóll kilencedi a mi böjt kilenced tizedi jámbora ilye ritu für me M gyászhé m mi tef köznap megegy ut áldá vid c el n követke tef megismétlés vi elma Nin o mal tacha E ka ol á kad emb sokhel bőrszí harmincki ü vere magu három mon rachu számo mint bib sz üt mo vid ar é for beköszönt fo étk kön emészt étele áll Meggyúj ot ün gyerty Gyertyagyú Ál mond föl sechejó pé a ál összekapcsol hel megál gyermeke legy istenf ho élet harag p kibékül Naplem gyüleke zsinagógá fér tal ölte ál mond lev cipő hel r T frigyszekrén kive templo körülhordo f besz m előimád három mo n i me közö ha m Mind hang sechej m Pé Zsolt következ ma követke s kö bo sé alkalo hang mond maari beikta ü vezérver Pé leg szom megma m óvós hame hakó mond hak hely Nin tef végezt ka előimád ja m szelic piju vid o malk szomb elma E ka ol á kad Zsol á kad valame haji hakó ó K me re templo k ujj mo sz hajich mond hakóv Zsolt J ó pijut illeszt sém i hang mond tefill vid tef ismétlés piju szelich vid o malk szomb elma T ves frigyszekrény mon tizenh is tulajdonsá hasónó tóraolv k ün hanglejté törté Tór fé hí szomb h felolva M feje f hakipu szolgálat s m T aszt hely ka mond mindk föl más Tór r olva M fej ver vonat áldo törv haf any Je fej ver fej vég böj s Szomb j pu misebé halo márt emléke Hazko nesóm horach a jeha visszahely Tór frigyszekrén mu tefi déle megkezd megismétlé vi piju szelich Kohan ál Birc koh szomb E ka o malk szomb elma minch mond ás lecij T ves frigyszekrény felolv any M feje til házasságok tisztaság s h fé szólíta harm egyszers maf kön olv haf gyan áldás m Dóv mond Jehaj Visszahely Tó ka tef sacharisz megegye t vid tef ismét piju szelich vid á elma só o malk szomb elma e ka n á uvolecijon kezdő k n tefl hel minde pecs használ koszv uchs venikó hel choszm uchszóm,vészéchós kisvid ismétlé pij szelich kö hét mon I tizenh tulajdonsá Kohan ál tefilló val O mal szomb jisz egys bo hároms örökké I héte E ka egysófár-fú Vé le bijerusolá köz ma tefill chonan betoldás e ka Á fű fö Hav Ol Zsol jókíváns á ho Birc le

1232

CÍ hakip

SZÓ hakipp engesztel n tized Litu saját követk előn szlic mon dél levág szárnya Kap szárnyas engeszt szegény os p vá sachari mo 1 Zsol mon malk ni tach mo Zsol he templom G édes osz köz kör szimboliszti kíván fe se l reászo köztámogat sze nyugal keny Szok előn tem m Kötel ily szoko na ü e fogyasz hagy mo jól kilenced m böj kilence tized jámbor ily rit fü m gyászh m te közna megeg u áld vi e követk te megismétlé v elm Ni ma tach k o ka em sokhe bőrsz harminck ver mag háro mo rach szám min bi s ü m vi a fo beköszön f ét kö emész étel ál Meggyú o ü gyert Gyertyagy Á mon fö sechej p á összekapcso he megá gyermek leg isten h éle hara kibékü Naple gyülek zsinagóg fé ta ölt á mon le cip he frigyszekré kiv templ körülhord bes előimá háro m m köz h Min han seche P Zsol követke m követk k b s alkal han mon maar beikt vezérve P le szo megm óvó ham hak mon ha hel Ni te végez k előimá j szeli pij vi mal szom elm k o ka Zso ka valam haj hak m r templ uj m s hajic mon hakó Zsol piju illesz sé han mon tefil vi te ismétlé pij szelic vi mal szom elm ve frigyszekrén mo tizen i tulajdons hasón tóraol ü hanglejt tört Tó f h szom felolv fej hakip szolgála asz hel k mon mind fö má Tó olv fe ve vona áld tör ha an J fe ve fe vé bö Szom p miseb hal már emlék Hazk nesó horac jeh visszahel Tó frigyszekré m tef dél megkez megismétl v pij szelic Koha á Bir ko szom k mal szom elm minc mon á leci ve frigyszekrén felol an fej ti házasságo tisztasá f szólít har egyszer ma kö ol ha gya áldá Dó mon Jeha Visszahel T k te sacharis megegy vi te ismé pij szelic vi elm s mal szom elm k uvolecijo kezd tef he mind pec haszná kosz uch venik he chosz uchszóm,vészéchó kisvi ismétl pi szelic k hé mo tizen tulajdons Koha á tefill va ma szom jis egy b három örökk hét k egysófár-f V l bijerusol kö m tefil chona betoldá k f f Ha O Zso jókíván h Bir l