12323.htm

CÍMSZÓ: Jom séni sel gólujosz

SZÓCIKK: "Jom séni sel gólujósz (h.). A számkivetettek második napja. Az ünnepek második napjának neve. A bibliai törvény ros hasono és sovuosz ünnepeket csak egy, peszach és szukkosz (1. o.) ünnepeket pedig csak két naposaknak ismeri; a naptári bizonytalanság folytán aztán ezek az exiliumban két, illetőleg nyolc naposakká lettek. A J. tehát a diaszpórában élők ünnepének második napját jelenti."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2323. címszó a lexikon => 422. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12323.htm

CÍMSZÓ: Jom séni sel gólujosz

SZÓCIKK: Jom séni sel gólujósz h. . A számkivetettek második napja. Az ünnepek második napjának neve. A bibliai törvény ros hasono és sovuosz ünnepeket csak egy, peszach és szukkosz 1. o. ünnepeket pedig csak két naposaknak ismeri; a naptári bizonytalanság folytán aztán ezek az exiliumban két, illetőleg nyolc naposakká lettek. A J. tehát a diaszpórában élők ünnepének második napját jelenti.

12323.ht

CÍMSZÓ Jo sén se gólujos

SZÓCIKK Jo sén se gólujós h számkivetette másodi napja A ünnepe másodi napjána neve biblia törvén ro hason é sovuos ünnepeke csa egy peszac é szukkos 1 o ünnepeke pedi csa ké naposakna ismeri naptár bizonytalansá folytá aztá eze a exiliumba két illetőle nyol naposakk lettek J tehá diaszpórába élő ünnepéne másodi napjá jelenti

12323.h

CÍMSZ J sé s gólujo

SZÓCIK J sé s gólujó számkivetett másod napj ünnep másod napján nev bibli törvé r haso sovuo ünnepek cs eg pesza szukko ünnepek ped cs k naposakn ismer naptá bizonytalans folyt azt ez exiliumb ké illetől nyo naposak lette teh diaszpóráb él ünnepén másod napj jelent

12323.

CÍMS s góluj

SZÓCI s góluj számkivetet máso nap ünne máso napjá ne bibl törv has sovu ünnepe c e pesz szukk ünnepe pe c naposak isme napt bizonytalan foly az e exilium k illető ny naposa lett te diaszpórá é ünnepé máso nap jelen

12323

CÍM gólu

SZÓC gólu számkivete más na ünn más napj n bib tör ha sov ünnep pes szuk ünnep p naposa ism nap bizonytala fol a exiliu illet n napos let t diaszpór ünnep más na jele

1232

CÍ gól

SZÓ gól számkivet má n ün má nap bi tö h so ünne pe szu ünne napos is na bizonytal fo exili ille napo le diaszpó ünne má n jel