12326.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás Dávid

SZÓCIKK: Jónás, 1. Dávid, építész, szül. Budapesten 1871. J. Zsigmond (1. o.) testvérbányja. Tanulmányait a budapesti műegyetemen, majd Bécsben végezte. Hosszú ideig öccsével közösen dolgozott, azután a Magyar Államvasutak építésze lett. Ő tervezte a Böszörményi-úti Tisztviselőtelep házait (1924).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2326. címszó a lexikon => 422. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12326.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás Dávid

SZÓCIKK: Jónás, 1. Dávid, építész, szül. Budapesten 1871. J. Zsigmond 1. o. testvérbányja. Tanulmányait a budapesti műegyetemen, majd Bécsben végezte. Hosszú ideig öccsével közösen dolgozott, azután a Magyar Államvasutak építésze lett. Ő tervezte a Böszörményi-úti Tisztviselőtelep házait 1924 .

12326.ht

CÍMSZÓ Jóná

SZEMÉLYNÉV Jóná Dávi

SZÓCIKK Jónás 1 Dávid építész szül Budapeste 1871 J Zsigmon 1 o testvérbányja Tanulmányai budapest műegyetemen maj Bécsbe végezte Hossz idei öccséve közöse dolgozott azutá Magya Államvasuta építész lett tervezt Böszörményi-út Tisztviselőtele házai 192

12326.h

CÍMSZ Jón

SZEMÉLYNÉ Jón Dáv

SZÓCIK Jóná Dávi építés szü Budapest 187 Zsigmo testvérbányj Tanulmánya budapes műegyeteme ma Bécsb végezt Hoss ide öccsév közös dolgozot azut Magy Államvasut építés let tervez Böszörményi-ú Tisztviselőtel háza 19

12326.

CÍMS Jó

SZEMÉLYN Jó Dá

SZÓCI Jón Dáv építé sz Budapes 18 Zsigm testvérbány Tanulmány budape műegyetem m Bécs végez Hos id öccsé közö dolgozo azu Mag Államvasu építé le terve Böszörményi- Tisztviselőte ház 1

12326

CÍM J

SZEMÉLY J D

SZÓC Jó Dá épít s Budape 1 Zsig testvérbán Tanulmán budap műegyete Béc vége Ho i öccs köz dolgoz az Ma Államvas épít l terv Böszörményi Tisztviselőt há

1232SZEMÉL

SZÓ J D épí Budap Zsi testvérbá Tanulmá buda műegyet Bé vég H öcc kö dolgo a M Államva épí ter Böszörmény Tisztviselő h