12328.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás Zsigmond

SZÓCIKK: "J. Zsigmond, építész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a műegyetemen végezte. 1906-ban a Magyar Mérnök- és Építész Egylet aranyérmét nyerte el. Hosszabb ideig testvérbátyjával, Dáviddal (1. o.) működött együtt. Közösen tervezett épületeik: Szénássy és Bárczay áruháza; Tolnai Világlapjának palotája; a Goldberger-féle áruház."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2328. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12328.htm

CÍMSZÓ: Jónás

SZEMÉLYNÉV: Jónás Zsigmond

SZÓCIKK: J. Zsigmond, építész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a műegyetemen végezte. 1906-ban a Magyar Mérnök- és Építész Egylet aranyérmét nyerte el. Hosszabb ideig testvérbátyjával, Dáviddal 1. o. működött együtt. Közösen tervezett épületeik: Szénássy és Bárczay áruháza; Tolnai Világlapjának palotája; a Goldberger-féle áruház.

12328.ht

CÍMSZÓ Jóná

SZEMÉLYNÉV Jóná Zsigmon

SZÓCIKK J Zsigmond építész szül Budapeste 1879 Tanulmányai műegyeteme végezte 1906-ba Magya Mérnök é Építés Egyle aranyérmé nyert el Hosszab idei testvérbátyjával Dávidda 1 o működöt együtt Közöse tervezet épületeik Szénáss é Bárcza áruháza Tolna Világlapjána palotája Goldberger-fél áruház

12328.h

CÍMSZ Jón

SZEMÉLYNÉ Jón Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon építés szü Budapest 187 Tanulmánya műegyetem végezt 1906-b Magy Mérnö Építé Egyl aranyérm nyer e Hossza ide testvérbátyjáva Dávidd működö együt Közös terveze épületei Szénás Bárcz áruház Toln Világlapján palotáj Goldberger-fé áruhá

12328.

CÍMS Jó

SZEMÉLYN Jó Zsigm

SZÓCI Zsigmo építé sz Budapes 18 Tanulmány műegyete végez 1906- Mag Mérn Épít Egy aranyér nye Hossz id testvérbátyjáv Dávid működ együ Közö tervez épülete Széná Bárc áruhá Tol Világlapjá palotá Goldberger-f áruh

12328

CÍM J

SZEMÉLY J Zsig

SZÓC Zsigm épít s Budape 1 Tanulmán műegyet vége 1906 Ma Mér Épí Eg aranyé ny Hoss i testvérbátyjá Dávi műkö egy Köz terve épület Szén Bár áruh To Világlapj palot Goldberger- áru

1232SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig épí Budap Tanulmá műegye vég 190 M Mé Ép E arany n Hos testvérbátyj Dáv műk eg Kö terv épüle Szé Bá áru T Világlap palo Goldberger ár