12330.htm

CÍMSZÓ: Jónáth

SZÓCIKK: Jónáth, rabbi. Nevét a nagy ünnepek alkalmával szokták említeni néhány német községben azon zsidók hosszú sorában, akik a hit mártírjai voltak. J.-t néhány társával együtt 1250-80 körül kivégezték Pozsonyban. Az esemény közelebbi adatai ismeretlenek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2330. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12330.htm

CÍMSZÓ: Jónáth

SZÓCIKK: Jónáth, rabbi. Nevét a nagy ünnepek alkalmával szokták említeni néhány német községben azon zsidók hosszú sorában, akik a hit mártírjai voltak. J.-t néhány társával együtt 1250-80 körül kivégezték Pozsonyban. Az esemény közelebbi adatai ismeretlenek.

12330.ht

CÍMSZÓ Jónát

SZÓCIKK Jónáth rabbi Nevé nag ünnepe alkalmáva szoktá említen néhán néme községbe azo zsidó hossz sorában aki hi mártírja voltak J.- néhán társáva együt 1250-8 körü kivégezté Pozsonyban A esemén közelebb adata ismeretlenek

12330.h

CÍMSZ Jóná

SZÓCIK Jónát rabb Nev na ünnep alkalmáv szokt említe néhá ném községb az zsid hoss sorába ak h mártírj volta J. néhá társáv együ 1250- kör kivégezt Pozsonyba esemé közeleb adat ismeretlene

12330.

CÍMS Jón

SZÓCI Jóná rab Ne n ünne alkalmá szok említ néh né község a zsi hos soráb a mártír volt J néh társá egy 1250 kö kivégez Pozsonyb esem közele ada ismeretlen

12330

CÍM Jó

SZÓC Jón ra N ünn alkalm szo emlí né n közsé zs ho sorá mártí vol né társ eg 125 k kivége Pozsony ese közel ad ismeretle

1233

CÍ J

SZÓ Jó r ün alkal sz eml n közs z h sor márt vo n tár e 12 kivég Pozson es köze a ismeretl