12333.htm

CÍMSZÓ: Joseffy

SZEMÉLYNÉV: Joseffi Rafael

SZÓCIKK: Joseffy, 1. Rafael, zongoraművész, szül. Pozsonyban 1853., megh. New Yorkban 1915. Már kora ifjúságában csodagyermekszámba ment. A híres Taussignak volt kedvelt tanítványa. Több ízben hagversenykörutakat rendezett Magyarországon és a külföldön. Híre eljutott Amerikába is és 1891. a new yorki Nemzeti Konzervatórium meghívta tanárának. Igen sok zongoramüvet írt, amelyek dallamosságukkal népszerűséget szereztek komponistájuknak. Kitűnő zenepedagógus volt, aki egész nemzedékeket tanított meg zongorázni. Híres pedagógiai munkája 1892. School of advanced pianoplay címmel angolul, 1902. pedig Meisterschule des Klavierspiels címmel jelent meg. Haláláig jó magyarnak vallotta magát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2333. címszó a lexikon => 423. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12333.htm

CÍMSZÓ: Joseffy

SZEMÉLYNÉV: Joseffi Rafael

SZÓCIKK: Joseffy, 1. Rafael, zongoraművész, szül. Pozsonyban 1853., megh. New Yorkban 1915. Már kora ifjúságában csodagyermekszámba ment. A híres Taussignak volt kedvelt tanítványa. Több ízben hagversenykörutakat rendezett Magyarországon és a külföldön. Híre eljutott Amerikába is és 1891. a new yorki Nemzeti Konzervatórium meghívta tanárának. Igen sok zongoramüvet írt, amelyek dallamosságukkal népszerűséget szereztek komponistájuknak. Kitűnő zenepedagógus volt, aki egész nemzedékeket tanított meg zongorázni. Híres pedagógiai munkája 1892. School of advanced pianoplay címmel angolul, 1902. pedig Meisterschule des Klavierspiels címmel jelent meg. Haláláig jó magyarnak vallotta magát.

12333.ht

CÍMSZÓ Joseff

SZEMÉLYNÉV Joseff Rafae

SZÓCIKK Joseffy 1 Rafael zongoraművész szül Pozsonyba 1853. megh Ne Yorkba 1915 Má kor ifjúságába csodagyermekszámb ment híre Taussigna vol kedvel tanítványa Töb ízbe hagversenykörutaka rendezet Magyarországo é külföldön Hír eljutot Amerikáb i é 1891 ne york Nemzet Konzervatóriu meghívt tanárának Ige so zongoramüve írt amelye dallamosságukka népszerűsége szerezte komponistájuknak Kitűn zenepedagógu volt ak egés nemzedékeke tanítot me zongorázni Híre pedagógia munkáj 1892 Schoo o advance pianopla címme angolul 1902 pedi Meisterschul de Klavierspiel címme jelen meg Halálái j magyarna vallott magát

12333.h

CÍMSZ Josef

SZEMÉLYNÉ Josef Rafa

SZÓCIK Joseff Rafae zongoraművés szü Pozsonyb 1853 meg N Yorkb 191 M ko ifjúságáb csodagyermekszám men hír Taussign vo kedve tanítvány Tö ízb hagversenykörutak rendeze Magyarország külföldö Hí eljuto Ameriká 189 n yor Nemze Konzervatóri meghív tanárána Ig s zongoramüv ír amely dallamosságukk népszerűség szerezt komponistájukna Kitű zenepedagóg vol a egé nemzedékek taníto m zongorázn Hír pedagógi munká 189 Scho advanc pianopl címm angolu 190 ped Meisterschu d Klavierspie címm jele me Halálá magyarn vallot magá

12333.

CÍMS Jose

SZEMÉLYN Jose Raf

SZÓCI Josef Rafa zongoraművé sz Pozsony 185 me York 19 k ifjúságá csodagyermekszá me hí Taussig v kedv tanítván T íz hagversenyköruta rendez Magyarorszá külföld H eljut Amerik 18 yo Nemz Konzervatór meghí tanárán I zongoramü í amel dallamosságuk népszerűsé szerez komponistájukn Kit zenepedagó vo eg nemzedéke tanít zongoráz Hí pedagóg munk 18 Sch advan pianop cím angol 19 pe Meistersch Klavierspi cím jel m Halál magyar vallo mag

12333

CÍM Jos

SZEMÉLY Jos Ra

SZÓC Jose Raf zongoraműv s Pozson 18 m Yor 1 ifjúság csodagyermeksz m h Taussi ked tanítvá í hagversenykörut rende Magyarorsz külföl elju Ameri 1 y Nem Konzervató megh tanárá zongoram ame dallamosságu népszerűs szere komponistájuk Ki zenepedag v e nemzedék taní zongorá H pedagó mun 1 Sc adva piano cí ango 1 p Meistersc Klaviersp cí je Halá magya vall ma

1233

CÍ Jo

SZEMÉL Jo R

SZÓ Jos Ra zongoramű Pozso 1 Yo ifjúsá csodagyermeks Tauss ke tanítv hagversenyköru rend Magyarors külfö elj Amer Ne Konzervat meg tanár zongora am dallamosság népszerű szer komponistáju K zenepeda nemzedé tan zongor pedag mu S adv pian c ang Meisters Klaviers c j Hal magy val m