12343.htm

CÍMSZÓ: Jótékonyság

SZÓCIKK: "Ezeknek J.-célú látogatása és támogatása kötelesség volt s ezt a tradíció már a zsidóság kánaáni letelepedésekor Ábrahámra vezette vissza. Később, az egész ókorban fejlesztették ezt az intézményt és midőn a 4. sz.-ban Julianus császár hasonló intézményeket létesített a Római Birodalom minden részében, rendelkezésében kifejti, hogy a zsidók és keresztények, jóllehet az istenek ellenségei, a filantrópia megtestesítői s a zsidók közt koldus egyáltalában nincs. A J. későbbi kodifikálása Maimonidestől származik. Ő 8-féle J.-ot sorol fel (Jad Hachazáka 10. 7-13): 1. Aki támogat és pénzhez juttat szegényeket vagy valamely jövedelemmel járó munkához segíti azokat; 2. Aki ad anélkül, hogy tudná: kinek és az illető sem tudja, kitől kapott; 3. Aki titokban ad, bedobva a pénzt a szegények lakhelyére; 4. Aki a szegények közé dobja a pénzt, anélkül, hogy ismerné az illetőket; 5. Aki ad, mielőtt kérnének tőle s végül 8., aki ad, bár nem derült szívvel. A kórház és az azzal párosult menház intézménye a 11. sz.-tól kezdve van meg állandóan Közép-Európában. A Tóra előtti nyilvános fogadalom útján való J.-gyakorlás ünnepek vagy gyászesetek alkalmával, bár szintén ókori zsidó eredetű (Toszafót), a középkorban terjedt el. Ugyancsak megvolt mindenütt a kötelező J.-i alap támogatás biblikus alapon a legszegényebb gettóban is, sőt ezt egyenesen kötelező adónak fogták fel s a tehetős nőket és gyermekeket is megadóztatták. Az átlagos jövedelmű zsidó ember jövedelmének 10%-át tartozott J.-i célra adni a Talmud előírása szerint (Ketubót 50a és Pea Jer. I. 15b., Maimuni Jad Hachazáka 7. 5) s ennek alapján a középkori rabbik kötelező hitközségi adóvá emelték ezt. Ez a szokás a XIII. sz.-ban egész Európában s ehhez képest a magyarországi zsidónegyedekben is megvolt. A gettók fennállása idején a következő J.-i egyesületek léteztek mindenütt, ahol zsidók éltek hitközségekben: szegénytámogató, ruhakiosztó, nevelési, hozományosztó, árvasegélyző, és-növelő, beteglátogató és- segélyző, gyermekágyasokat segélyző, hajléktalanoknak menhelyet nyújtó, aggokat gyámolító, ingyenes tanítást elrendező és foglyokat megváltó egyesületek, melyek valamennyien megvoltak már a talmudi korban és a közép- és újkorban csupán új életre keltek. Főképp a foglyok megváltása volt a legnagyobb micvó (jó cselekedet) s ezt Maimonides valamennyi J.-nak föléje helyezi. Szervezés tekintetében a J. éppen a római, olasz és spanyol zsidóknál érte el tetőpontját az egyenjogúsítás előtti időben. Itt a XVII. sz.-ban négy különálló hatalmas J.-i egylet volt s ezek a J. valamennyi ágát felöleltek, emberszeretetük és pénzalapjuk pedig oly jelentékeny volt, hogy nem-zsidókat is rendszeresen támogattak, emellett pedig itt volt az első modern nőegylet. Ez utóbbi tekintetében egyébként a sokkal csekélyebb zsidó lakosságú román államok, az utóbbi században pedig ezek mellett Anglia és az Egyesült Államok zsidóságánál a közép-európainál lényegesen jelentékenyebb intézményeket találunk. A modern zsidó J.-i egyletek tehát a legrégibb korig mennek vissza s az emancipáció csupán újabb fejlődést adott ezeknek az intézményeknek, amelyek ha látszólag nagyobbszerűek is, de nem mindenben érik el a gettók önkéntes adóin alapuló J.-i intézményeit. A XIX. sz. óta vannak a J.-nak újabb organizációi, amelyeknek kiinduló pontjai Párizs és London hitközségei, ahol a század elején valamennyi későbbi J.-i intézmény már készen volt. Közép-európában és így Magyarországon is csupán ezeket követték. A modern zsidó J. a következő organizációkat öleli fel: 1. Üldözöttek és emigránsok támogatását. Ennek Magyarországon nincsenek állandó szervezetei, csupán a romániai üldözések idején a század elején támogatták a hitközségek az átutazó kivándorlókat. Óriási szervezetek vannak Londonban, Párizsban és az Egyesült Államokban. 2. Szűkölködő családok élelemmel, tűzifával és téli segéllyel való ellátására létesült egyletek különböző neveken a legtöbb hazai hitközségben is megvannak. 3. Elhagyott, elhanyagolt és bűnöző gyermekeket és ifjakat, valamint rossz útra kényszerült nőket foglalkozásra nevelő egyesületek. Ez utóbbiak Magyarországon csupán részben ismeretesek, ilyen p. o. az egyik legrégibb pedagógiai és gazdasági célú egyesület, a «Mikéfe», míg az utolsó (nőmentő) kategória teljesen ismeretlen; Londonban a kilencvenes években létesült előkelő társadalmi állású nőkből oly egyesülés, mely a prostituáltaknak a munkás életbe való visszavezetését gyakorolja. 4. Kórházak, orvosi rendelők, betegsegélyzők és gyermekágyasokat segélyző egyesületek: Ezek valamennyije elterjedt nálunk is a hitközségek anyagi képességei szerint; az utóbbi két kategória a legkisebb hitközségeknél is megvan. 5. Börtönlátogatás, mely szintén Nyugat-Európában és Amerikában van rendszeresítve, míg Magyarországon a kezdeményezés állapotában van csupán. 6 Vakokat, bénákat, süketnémákat stb. fogyatékosokat támogató egyletek. Ezek részére nálunk magán jótékonyságból eredő kiváló intézmények vannak. Az első ilyen egyesülés az ilyen betegek részére berendezett palotával Londonban 1863. létesült hitközségi kezelésben. 7. Aggok menhelye és szeretetházak, melyek Magyarországon régóta megvannak és népszerű, fejlődőben levő J.-i intézmények. 8. Szegénység megakadályozására szolgáló intézmények (ingyenes ebéd, tej- és táplálékkiosztás, ünnepi segély, macósz-kiosztás, másrészt főzőiskolák, óvodák, leányegyletek szegény sorsú leányok és ipari nevelés szegény gyermekek részére), melyek részben Magyarországon is megvannak (Pesti Izr. Hitközség, Pesti Orth. Hitközség, Omike, Nőegyletek, Mikéfe). 9. Intézmények kölcsönös támogatása a hitközségek részéről, ill. a hitközségek szövetsége, mely Magyarországon még nincs meg. A zsidó J.-ról szólva meg kell említenünk a XIX. sz. legnagyobbszerű intézményét, az «Alliance Israelite Universelle»-t, melyet Adolph Crémieux v. francia igazságügy miniszter kezdeményezett s amelynek fiókintézményei a Balkánon, Orosz-Lengyelországban, a Keleten és Afrikában a zsidóság több mint félszázadon át tartó segélyezésével és kitűnő francia nyelvű iskolák és kórházak létesítésével a legáldásosabb J.-ot fejtette ki. (A hazai J. intézményeit l. az illető hitközségek monográfiáinál és a nagyobb intézmények címe szerint.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2343. címszó a lexikon => 427. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12343.htm

CÍMSZÓ: Jótékonyság

SZÓCIKK: Ezeknek J.-célú látogatása és támogatása kötelesség volt s ezt a tradíció már a zsidóság kánaáni letelepedésekor Ábrahámra vezette vissza. Később, az egész ókorban fejlesztették ezt az intézményt és midőn a 4. sz.-ban Julianus császár hasonló intézményeket létesített a Római Birodalom minden részében, rendelkezésében kifejti, hogy a zsidók és keresztények, jóllehet az istenek ellenségei, a filantrópia megtestesítői s a zsidók közt koldus egyáltalában nincs. A J. későbbi kodifikálása Maimonidestől származik. Ő 8-féle J.-ot sorol fel Jad Hachazáka 10. 7-13 : 1. Aki támogat és pénzhez juttat szegényeket vagy valamely jövedelemmel járó munkához segíti azokat; 2. Aki ad anélkül, hogy tudná: kinek és az illető sem tudja, kitől kapott; 3. Aki titokban ad, bedobva a pénzt a szegények lakhelyére; 4. Aki a szegények közé dobja a pénzt, anélkül, hogy ismerné az illetőket; 5. Aki ad, mielőtt kérnének tőle s végül 8., aki ad, bár nem derült szívvel. A kórház és az azzal párosult menház intézménye a 11. sz.-tól kezdve van meg állandóan Közép-Európában. A Tóra előtti nyilvános fogadalom útján való J.-gyakorlás ünnepek vagy gyászesetek alkalmával, bár szintén ókori zsidó eredetű Toszafót , a középkorban terjedt el. Ugyancsak megvolt mindenütt a kötelező J.-i alap támogatás biblikus alapon a legszegényebb gettóban is, sőt ezt egyenesen kötelező adónak fogták fel s a tehetős nőket és gyermekeket is megadóztatták. Az átlagos jövedelmű zsidó ember jövedelmének 10%-át tartozott J.-i célra adni a Talmud előírása szerint Ketubót 50a és Pea Jer. I. 15b., Maimuni Jad Hachazáka 7. 5 s ennek alapján a középkori rabbik kötelező hitközségi adóvá emelték ezt. Ez a szokás a XIII. sz.-ban egész Európában s ehhez képest a magyarországi zsidónegyedekben is megvolt. A gettók fennállása idején a következő J.-i egyesületek léteztek mindenütt, ahol zsidók éltek hitközségekben: szegénytámogató, ruhakiosztó, nevelési, hozományosztó, árvasegélyző, és-növelő, beteglátogató és- segélyző, gyermekágyasokat segélyző, hajléktalanoknak menhelyet nyújtó, aggokat gyámolító, ingyenes tanítást elrendező és foglyokat megváltó egyesületek, melyek valamennyien megvoltak már a talmudi korban és a közép- és újkorban csupán új életre keltek. Főképp a foglyok megváltása volt a legnagyobb micvó jó cselekedet s ezt Maimonides valamennyi J.-nak föléje helyezi. Szervezés tekintetében a J. éppen a római, olasz és spanyol zsidóknál érte el tetőpontját az egyenjogúsítás előtti időben. Itt a XVII. sz.-ban négy különálló hatalmas J.-i egylet volt s ezek a J. valamennyi ágát felöleltek, emberszeretetük és pénzalapjuk pedig oly jelentékeny volt, hogy nem-zsidókat is rendszeresen támogattak, emellett pedig itt volt az első modern nőegylet. Ez utóbbi tekintetében egyébként a sokkal csekélyebb zsidó lakosságú román államok, az utóbbi században pedig ezek mellett Anglia és az Egyesült Államok zsidóságánál a közép-európainál lényegesen jelentékenyebb intézményeket találunk. A modern zsidó J.-i egyletek tehát a legrégibb korig mennek vissza s az emancipáció csupán újabb fejlődést adott ezeknek az intézményeknek, amelyek ha látszólag nagyobbszerűek is, de nem mindenben érik el a gettók önkéntes adóin alapuló J.-i intézményeit. A XIX. sz. óta vannak a J.-nak újabb organizációi, amelyeknek kiinduló pontjai Párizs és London hitközségei, ahol a század elején valamennyi későbbi J.-i intézmény már készen volt. Közép-európában és így Magyarországon is csupán ezeket követték. A modern zsidó J. a következő organizációkat öleli fel: 1. Üldözöttek és emigránsok támogatását. Ennek Magyarországon nincsenek állandó szervezetei, csupán a romániai üldözések idején a század elején támogatták a hitközségek az átutazó kivándorlókat. Óriási szervezetek vannak Londonban, Párizsban és az Egyesült Államokban. 2. Szűkölködő családok élelemmel, tűzifával és téli segéllyel való ellátására létesült egyletek különböző neveken a legtöbb hazai hitközségben is megvannak. 3. Elhagyott, elhanyagolt és bűnöző gyermekeket és ifjakat, valamint rossz útra kényszerült nőket foglalkozásra nevelő egyesületek. Ez utóbbiak Magyarországon csupán részben ismeretesek, ilyen p. o. az egyik legrégibb pedagógiai és gazdasági célú egyesület, a Mikéfe , míg az utolsó nőmentő kategória teljesen ismeretlen; Londonban a kilencvenes években létesült előkelő társadalmi állású nőkből oly egyesülés, mely a prostituáltaknak a munkás életbe való visszavezetését gyakorolja. 4. Kórházak, orvosi rendelők, betegsegélyzők és gyermekágyasokat segélyző egyesületek: Ezek valamennyije elterjedt nálunk is a hitközségek anyagi képességei szerint; az utóbbi két kategória a legkisebb hitközségeknél is megvan. 5. Börtönlátogatás, mely szintén Nyugat-Európában és Amerikában van rendszeresítve, míg Magyarországon a kezdeményezés állapotában van csupán. 6 Vakokat, bénákat, süketnémákat stb. fogyatékosokat támogató egyletek. Ezek részére nálunk magán jótékonyságból eredő kiváló intézmények vannak. Az első ilyen egyesülés az ilyen betegek részére berendezett palotával Londonban 1863. létesült hitközségi kezelésben. 7. Aggok menhelye és szeretetházak, melyek Magyarországon régóta megvannak és népszerű, fejlődőben levő J.-i intézmények. 8. Szegénység megakadályozására szolgáló intézmények ingyenes ebéd, tej- és táplálékkiosztás, ünnepi segély, macósz-kiosztás, másrészt főzőiskolák, óvodák, leányegyletek szegény sorsú leányok és ipari nevelés szegény gyermekek részére , melyek részben Magyarországon is megvannak Pesti Izr. Hitközség, Pesti Orth. Hitközség, Omike, Nőegyletek, Mikéfe . 9. Intézmények kölcsönös támogatása a hitközségek részéről, ill. a hitközségek szövetsége, mely Magyarországon még nincs meg. A zsidó J.-ról szólva meg kell említenünk a XIX. sz. legnagyobbszerű intézményét, az Alliance Israelite Universelle -t, melyet Adolph Crémieux v. francia igazságügy miniszter kezdeményezett s amelynek fiókintézményei a Balkánon, Orosz-Lengyelországban, a Keleten és Afrikában a zsidóság több mint félszázadon át tartó segélyezésével és kitűnő francia nyelvű iskolák és kórházak létesítésével a legáldásosabb J.-ot fejtette ki. A hazai J. intézményeit l. az illető hitközségek monográfiáinál és a nagyobb intézmények címe szerint.

12343.ht

CÍMSZÓ Jótékonysá

SZÓCIKK Ezekne J.-cél látogatás é támogatás kötelessé vol ez tradíci má zsidósá kánaán letelepedéseko Ábrahámr vezett vissza Később a egés ókorba fejlesztetté ez a intézmény é midő 4 sz.-ba Julianu császá hasonl intézményeke létesítet Róma Birodalo minde részében rendelkezésébe kifejti hog zsidó é keresztények jóllehe a istene ellenségei filantrópi megtestesítő zsidó köz koldu egyáltalába nincs J később kodifikálás Maimonidestő származik 8-fél J.-o soro fe Ja Hachazák 10 7-1 1 Ak támoga é pénzhe jutta szegényeke vag valamel jövedelemme jár munkáho segít azokat 2 Ak a anélkül hog tudná kine é a illet se tudja kitő kapott 3 Ak titokba ad bedobv pénz szegénye lakhelyére 4 Ak szegénye köz dobj pénzt anélkül hog ismern a illetőket 5 Ak ad mielőt kérnéne től végü 8. ak ad bá ne derül szívvel kórhá é a azza párosul menhá intézmény 11 sz.-tó kezdv va me állandóa Közép-Európában Tór előtt nyilváno fogadalo útjá val J.-gyakorlá ünnepe vag gyászesete alkalmával bá szinté ókor zsid eredet Toszafó középkorba terjed el Ugyancsa megvol mindenüt kötelez J.- ala támogatá bibliku alapo legszegényeb gettóba is ső ez egyenese kötelez adóna fogtá fe tehető nőke é gyermekeke i megadóztatták A átlago jövedelm zsid embe jövedelméne 10%-á tartozot J.- célr adn Talmu előírás szerin Ketubó 50 é Pe Jer I 15b. Maimun Ja Hachazák 7 enne alapjá középkor rabbi kötelez hitközség adóv emelté ezt E szoká XIII sz.-ba egés Európába ehhe képes magyarország zsidónegyedekbe i megvolt gettó fennállás idejé következ J.- egyesülete létezte mindenütt aho zsidó élte hitközségekben szegénytámogató ruhakiosztó nevelési hozományosztó árvasegélyző és-növelő beteglátogat és segélyző gyermekágyasoka segélyző hajléktalanokna menhelye nyújtó aggoka gyámolító ingyene tanítás elrendez é foglyoka megvált egyesületek melye valamennyie megvolta má talmud korba é közép é újkorba csupá ú életr keltek Főkép foglyo megváltás vol legnagyob micv j cselekede ez Maimonide valamenny J.-na föléj helyezi Szervezé tekintetébe J éppe római olas é spanyo zsidókná ért e tetőpontjá a egyenjogúsítá előtt időben It XVII sz.-ba nég különáll hatalma J.- egyle vol eze J valamenny ágá felöleltek emberszeretetü é pénzalapju pedi ol jelentéken volt hog nem-zsidóka i rendszerese támogattak emellet pedi it vol a els moder nőegylet E utóbb tekintetébe egyébkén sokka csekélyeb zsid lakosság romá államok a utóbb századba pedi eze mellet Angli é a Egyesül Államo zsidóságáná közép-európainá lényegese jelentékenyeb intézményeke találunk moder zsid J.- egylete tehá legrégib kori menne vissz a emancipáci csupá újab fejlődés adot ezekne a intézményeknek amelye h látszóla nagyobbszerűe is d ne mindenbe éri e gettó önkénte adói alapul J.- intézményeit XIX sz ót vanna J.-na újab organizációi amelyekne kiindul pontja Páriz é Londo hitközségei aho száza elejé valamenny később J.- intézmén má késze volt Közép-európába é íg Magyarországo i csupá ezeke követték moder zsid J következ organizációka ölel fel 1 Üldözötte é emigránso támogatását Enne Magyarországo nincsene álland szervezetei csupá románia üldözése idejé száza elejé támogattá hitközsége a átutaz kivándorlókat Óriás szervezete vanna Londonban Párizsba é a Egyesül Államokban 2 Szűkölköd családo élelemmel tűzifáva é tél segéllye val ellátásár létesül egylete különböz neveke legtöb haza hitközségbe i megvannak 3 Elhagyott elhanyagol é bűnöz gyermekeke é ifjakat valamin ross útr kényszerül nőke foglalkozásr nevel egyesületek E utóbbia Magyarországo csupá részbe ismeretesek ilye p o a egyi legrégib pedagógia é gazdaság cél egyesület Mikéf mí a utols nőment kategóri teljese ismeretlen Londonba kilencvene évekbe létesül előkel társadalm állás nőkbő ol egyesülés mel prostituáltakna munká életb val visszavezetésé gyakorolja 4 Kórházak orvos rendelők betegsegélyző é gyermekágyasoka segélyz egyesületek Eze valamennyij elterjed nálun i hitközsége anyag képessége szerint a utóbb ké kategóri legkiseb hitközségekné i megvan 5 Börtönlátogatás mel szinté Nyugat-Európába é Amerikába va rendszeresítve mí Magyarországo kezdeményezé állapotába va csupán Vakokat bénákat süketnémáka stb fogyatékosoka támogat egyletek Eze részér nálun magá jótékonyságbó ered kivál intézménye vannak A els ilye egyesülé a ilye betege részér berendezet palotáva Londonba 1863 létesül hitközség kezelésben 7 Aggo menhely é szeretetházak melye Magyarországo régót megvanna é népszerű fejlődőbe lev J.- intézmények 8 Szegénysé megakadályozásár szolgál intézménye ingyene ebéd tej é táplálékkiosztás ünnep segély macósz-kiosztás másrész főzőiskolák óvodák leányegylete szegén sors leányo é ipar nevelé szegén gyermeke részér melye részbe Magyarországo i megvanna Pest Izr Hitközség Pest Orth Hitközség Omike Nőegyletek Mikéf 9 Intézménye kölcsönö támogatás hitközsége részéről ill hitközsége szövetsége mel Magyarországo mé ninc meg zsid J.-ró szólv me kel említenün XIX sz legnagyobbszer intézményét a Allianc Israelit Universell -t melye Adolp Crémieu v franci igazságüg miniszte kezdeményezet amelyne fiókintézménye Balkánon Orosz-Lengyelországban Kelete é Afrikába zsidósá töb min félszázado á tart segélyezéséve é kitűn franci nyelv iskolá é kórháza létesítéséve legáldásosab J.-o fejtett ki haza J intézményei l a illet hitközsége monográfiáiná é nagyob intézménye cím szerint

12343.h

CÍMSZ Jótékonys

SZÓCIK Ezekn J.-cé látogatá támogatá köteless vo e tradíc m zsidós kánaá letelepedések Ábrahám vezet vissz Későb egé ókorb fejlesztett e intézmén mid sz.-b Julian csász hason intézmények létesíte Róm Birodal mind részébe rendelkezéséb kifejt ho zsid kereszténye jólleh isten ellensége filantróp megtestesít zsid kö kold egyáltaláb ninc későb kodifikálá Maimonidest származi 8-fé J.- sor f J Hachazá 1 7- A támog pénzh jutt szegények va valame jövedelemm já munkáh segí azoka A anélkü ho tudn kin ille s tudj kit kapot A titokb a bedob pén szegény lakhelyér A szegény kö dob pénz anélkü ho ismer illetőke A a mielő kérnén tő vég 8 a a b n derü szívve kórh azz párosu menh intézmén 1 sz.-t kezd v m állandó Közép-Európába Tó előt nyilván fogadal útj va J.-gyakorl ünnep va gyászeset alkalmáva b szint óko zsi erede Toszaf középkorb terje e Ugyancs megvo mindenü kötele J. al támogat biblik alap legszegénye gettób i s e egyenes kötele adón fogt f tehet nők gyermekek megadóztattá átlag jövedel zsi emb jövedelmén 10%- tartozo J. cél ad Talm előírá szeri Ketub 5 P Je 15b Maimu J Hachazá enn alapj középko rabb kötele hitközsé adó emelt ez szok XII sz.-b egé Európáb ehh képe magyarorszá zsidónegyedekb megvol gett fennállá idej követke J. egyesület létezt mindenüt ah zsid élt hitközségekbe szegénytámogat ruhakioszt nevelés hozományoszt árvasegélyz és-növel beteglátoga é segélyz gyermekágyasok segélyz hajléktalanokn menhely nyújt aggok gyámolít ingyen tanítá elrende foglyok megvál egyesülete mely valamennyi megvolt m talmu korb közé újkorb csup élet kelte Főké fogly megváltá vo legnagyo mic cseleked e Maimonid valamenn J.-n fölé helyez Szervez tekintetéb épp róma ola spany zsidókn ér tetőpontj egyenjogúsít előt időbe I XVI sz.-b né különál hatalm J. egyl vo ez valamenn ág felölelte emberszeretet pénzalapj ped o jelentéke vol ho nem-zsidók rendszeres támogatta emelle ped i vo el mode nőegyle utób tekintetéb egyébké sokk csekélye zsi lakossá rom államo utób századb ped ez melle Angl Egyesü Állam zsidóságán közép-európain lényeges jelentékenye intézmények találun mode zsi J. egylet teh legrégi kor menn viss emancipác csup úja fejlődé ado ezekn intézményekne amely látszól nagyobbszerű i n mindenb ér gett önként adó alapu J. intézményei XI s ó vann J.-n úja organizáció amelyekn kiindu pontj Pári Lond hitközsége ah száz elej valamenn későb J. intézmé m kész vol Közép-európáb í Magyarország csup ezek követté mode zsi követke organizációk öle fe Üldözött emigráns támogatásá Enn Magyarország nincsen állan szervezete csup románi üldözés idej száz elej támogatt hitközség átuta kivándorlóka Óriá szervezet vann Londonba Párizsb Egyesü Államokba Szűkölkö család élelemme tűzifáv té segélly va ellátásá létesü egylet különbö nevek legtö haz hitközségb megvanna Elhagyot elhanyago bűnö gyermekek ifjaka valami ros út kényszerü nők foglalkozás neve egyesülete utóbbi Magyarország csup részb ismeretese ily egy legrégi pedagógi gazdasá cé egyesüle Miké m utol nőmen kategór teljes ismeretle Londonb kilencven évekb létesü előke társadal állá nőkb o egyesülé me prostituáltakn munk élet va visszavezetés gyakorolj Kórháza orvo rendelő betegsegélyz gyermekágyasok segély egyesülete Ez valamennyi elterje nálu hitközség anya képesség szerin utób k kategór legkise hitközségekn megva Börtönlátogatá me szint Nyugat-Európáb Amerikáb v rendszeresítv m Magyarország kezdeményez állapotáb v csupá Vakoka bénáka süketnémák st fogyatékosok támoga egylete Ez részé nálu mag jótékonyságb ere kivá intézmény vanna el ily egyesül ily beteg részé berendeze palotáv Londonb 186 létesü hitközsé kezelésbe Agg menhel szeretetháza mely Magyarország régó megvann népszer fejlődőb le J. intézménye Szegénys megakadályozásá szolgá intézmény ingyen ebé te táplálékkiosztá ünne segél macósz-kiosztá másrés főzőiskolá óvodá leányegylet szegé sor leány ipa nevel szegé gyermek részé mely részb Magyarország megvann Pes Iz Hitközsé Pes Ort Hitközsé Omik Nőegylete Miké Intézmény kölcsön támogatá hitközség részérő il hitközség szövetség me Magyarország m nin me zsi J.-r szól m ke említenü XI s legnagyobbsze intézményé Allian Israeli Universel - mely Adol Crémie franc igazságü miniszt kezdeményeze amelyn fiókintézmény Balkáno Orosz-Lengyelországba Kelet Afrikáb zsidós tö mi félszázad tar segélyezésév kitű franc nyel iskol kórház létesítésév legáldásosa J.- fejtet k haz intézménye ille hitközség monográfiáin nagyo intézmény cí szerin

12343.

CÍMS Jótékony

SZÓCI Ezek J.-c látogat támogat köteles v tradí zsidó kána letelepedése Ábrahá veze viss Késő eg ókor fejlesztet intézmé mi sz.- Julia csás haso intézménye létesít Ró Biroda min részéb rendelkezésé kifej h zsi keresztény jólle iste ellenség filantró megtestesí zsi k kol egyáltalá nin késő kodifikál Maimonides származ 8-f J. so Hachaz 7 támo pénz jut szegénye v valam jövedelem j munká seg azok anélk h tud ki ill tud ki kapo titok bedo pé szegén lakhelyé szegén k do pén anélk h isme illetők miel kérné t vé der szívv kór az páros men intézmé sz.- kez álland Közép-Európáb T elő nyilvá fogada út v J.-gyakor ünne v gyászese alkalmáv szin ók zs ered Tosza középkor terj Ugyanc megv minden kötel J a támoga bibli ala legszegény gettó egyene kötel adó fog tehe nő gyermeke megadóztatt átla jövede zs em jövedelmé 10% tartoz J cé a Tal előír szer Ketu J 15 Maim Hachaz en alap középk rab kötel hitközs ad emel e szo XI sz.- eg Európá eh kép magyarorsz zsidónegyedek megvo get fennáll ide követk J egyesüle létez mindenü a zsi él hitközségekb szegénytámoga ruhakiosz nevelé hozományosz árvasegély és-növe beteglátog segély gyermekágyaso segély hajléktalanok menhel nyúj aggo gyámolí ingye tanít elrend foglyo megvá egyesület mel valamenny megvol talm kor köz újkor csu éle kelt Fők fogl megvált v legnagy mi cseleke Maimoni valamen J.- föl helye Szerve tekinteté ép róm ol span zsidók é tetőpont egyenjogúsí elő időb XV sz.- n különá hatal J egy v e valamen á felölelt emberszerete pénzalap pe jelenték vo h nem-zsidó rendszere támogatt emell pe v e mod nőegyl utó tekinteté egyébk sok csekély zs lakoss ro állam utó század pe e mell Ang Egyes Álla zsidóságá közép-európai lényege jelentékeny intézménye találu mod zs J egyle te legrég ko men vis emancipá csu új fejlőd ad ezek intézményekn amel látszó nagyobbszer minden é get önkén ad alap J intézménye X van J.- új organizáci amelyek kiind pont Pár Lon hitközség a szá ele valamen késő J intézm kés vo Közép-európá Magyarorszá csu eze követt mod zs követk organizáció öl f Üldözöt emigrán támogatás En Magyarorszá nincse álla szervezet csu román üldözé ide szá ele támogat hitközsé átut kivándorlók Óri szerveze van Londonb Párizs Egyes Államokb Szűkölk csalá élelemm tűzifá t segéll v ellátás létes egyle különb neve legt ha hitközség megvann Elhagyo elhanyag bűn gyermeke ifjak valam ro ú kényszer nő foglalkozá nev egyesület utóbb Magyarorszá csu rész ismeretes il eg legrég pedagóg gazdas c egyesül Mik uto nőme kategó telje ismeretl London kilencve évek létes elők társada áll nők egyesül m prostituáltak mun éle v visszavezeté gyakorol Kórház orv rendel betegsegély gyermekágyaso segél egyesület E valamenny elterj nál hitközsé any képessé szeri utó kategó legkis hitközségek megv Börtönlátogat m szin Nyugat-Európá Ameriká rendszeresít Magyarorszá kezdeménye állapotá csup Vakok bénák süketnémá s fogyatékoso támog egylet E rész nál ma jótékonyság er kiv intézmén vann e il egyesü il bete rész berendez palotá London 18 létes hitközs kezelésb Ag menhe szeretetház mel Magyarorszá rég megvan népsze fejlődő l J intézmény Szegény megakadályozás szolg intézmén ingye eb t táplálékkioszt ünn segé macósz-kioszt másré főzőiskol óvod leányegyle szeg so leán ip neve szeg gyerme rész mel rész Magyarorszá megvan Pe I Hitközs Pe Or Hitközs Omi Nőegylet Mik Intézmén kölcsö támogat hitközsé részér i hitközsé szövetsé m Magyarorszá ni m zs J.- szó k említen X legnagyobbsz intézmény Allia Israel Universe mel Ado Crémi fran igazság minisz kezdeményez amely fiókintézmén Balkán Orosz-Lengyelországb Kele Afriká zsidó t m félszáza ta segélyezésé kit fran nye isko kórhá létesítésé legáldásos J. fejte ha intézmény ill hitközsé monográfiái nagy intézmén c szeri

12343

CÍM Jótékon

SZÓC Eze J.- látoga támoga kötele trad zsid kán letelepedés Ábrah vez vis Kés e óko fejleszte intézm m sz. Juli csá has intézmény létesí R Birod mi részé rendelkezés kife zs keresztén jóll ist ellensé filantr megtestes zs ko egyáltal ni kés kodifiká Maimonide szárma 8- J s Hacha tám pén ju szegény vala jövedele munk se azo anél tu k il tu k kap tito bed p szegé lakhely szegé d pé anél ism illető mie kérn v de szív kó a páro me intézm sz. ke állan Közép-Európá el nyilv fogad ú J.-gyako ünn gyászes alkalmá szi ó z ere Tosz középko ter Ugyan meg minde köte támog bibl al legszegén gett egyen köte ad fo teh n gyermek megadóztat átl jöved z e jövedelm 10 tarto c Ta előí sze Ket 1 Mai Hacha e ala közép ra köte hitköz a eme sz X sz. e Európ e ké magyarors zsidónegyede megv ge fennál id követ egyesül léte minden zs é hitközségek szegénytámog ruhakios nevel hozományos árvasegél és-növ betegláto segél gyermekágyas segél hajléktalano menhe nyú agg gyámol ingy taní elren fogly megv egyesüle me valamenn megvo tal ko kö újko cs él kel Fő fog megvál legnag m cselek Maimon valame J. fö hely Szerv tekintet é ró o spa zsidó tetőpon egyenjogús el idő X sz. külön hata eg valame felölel emberszeret pénzala p jelenté v nem-zsid rendszer támogat emel p mo nőegy ut tekintet egyéb so csekél z lakos r álla ut száza p mel An Egye Áll zsidóság közép-európa lényeg jelentéken intézmény talál mo z egyl t legré k me vi emancip cs ú fejlő a eze intézmények ame látsz nagyobbsze minde ge önké a ala intézmény va J. ú organizác amelye kiin pon Pá Lo hitközsé sz el valame kés intéz ké v Közép-európ Magyarorsz cs ez követ mo z követ organizáci ö Üldözö emigrá támogatá E Magyarorsz nincs áll szerveze cs romá üldöz id sz el támoga hitközs átu kivándorló Ór szervez va London Páriz Egye Államok Szűköl csal élelem tűzif segél ellátá léte egyl külön nev leg h hitközsé megvan Elhagy elhanya bű gyermek ifja vala r kénysze n foglalkoz ne egyesüle utób Magyarorsz cs rés ismerete i e legré pedagó gazda egyesü Mi ut nőm kateg telj ismeret Londo kilencv éve léte elő társad ál nő egyesü prostituálta mu él visszavezet gyakoro Kórhá or rende betegsegél gyermekágyas segé egyesüle valamenn elter ná hitközs an képess szer ut kateg legki hitközsége meg Börtönlátoga szi Nyugat-Európ Amerik rendszeresí Magyarorsz kezdemény állapot csu Vako béná süketném fogyatékos támo egyle rés ná m jótékonysá e ki intézmé van i egyes i bet rés berende palot Londo 1 léte hitköz kezelés A menh szeretethá me Magyarorsz ré megva népsz fejlőd intézmén Szegén megakadályozá szol intézmé ingy e táplálékkiosz ün seg macósz-kiosz másr főzőisko óvo leányegyl sze s leá i nev sze gyerm rés me rés Magyarorsz megva P Hitköz P O Hitköz Om Nőegyle Mi Intézmé kölcs támoga hitközs részé hitközs szövets Magyarorsz n z J. sz említe legnagyobbs intézmén Alli Israe Univers me Ad Crém fra igazsá minis kezdeménye amel fiókintézmé Balká Orosz-Lengyelország Kel Afrik zsid félszáz t segélyezés ki fra ny isk kórh létesítés legáldáso J fejt h intézmén il hitközs monográfiá nag intézmé szer

1234

CÍ Jótéko

SZÓ Ez J. látog támog kötel tra zsi ká letelepedé Ábra ve vi Ké ók fejleszt intéz sz Jul cs ha intézmén létes Biro m rész rendelkezé kif z kereszté jól is ellens filant megteste z k egyálta n ké kodifik Maimonid szárm 8 Hach tá pé j szegén val jövedel mun s az ané t i t ka tit be szeg lakhel szeg p ané is illet mi kér d szí k pár m intéz sz k álla Közép-Európ e nyil foga J.-gyak ün gyásze alkalm sz er Tos középk te Ugya me mind köt támo bib a legszegé get egye köt a f te gyerme megadózta át jöve jövedel 1 tart T elő sz Ke Ma Hach al közé r köt hitkö em s sz Euró k magyaror zsidónegyed meg g fenná i köve egyesü lét minde z hitközsége szegénytámo ruhakio neve hozományo árvasegé és-nö beteglát segé gyermekágya segé hajléktalan menh ny ag gyámo ing tan elre fogl meg egyesül m valamen megv ta k k újk c é ke F fo megvá legna csele Maimo valam J f hel Szer tekinte r sp zsid tetőpo egyenjogú e id sz külö hat e valam felöle emberszere pénzal jelent nem-zsi rendsze támoga eme m nőeg u tekinte egyé s cseké lako áll u száz me A Egy Ál zsidósá közép-európ lénye jelentéke intézmén talá m egy legr m v emanci c fejl ez intézménye am láts nagyobbsz mind g önk al intézmén v J organizá amely kii po P L hitközs s e valam ké inté k Közép-euró Magyarors c e köve m köve organizác Üldöz emigr támogat Magyarors ninc ál szervez c rom üldö i s e támog hitköz át kivándorl Ó szerve v Londo Pári Egy Államo Szűkö csa élele tűzi segé ellát lét egy külö ne le hitközs megva Elhag elhany b gyerme ifj val kénysz foglalko n egyesül utó Magyarors c ré ismeret legr pedag gazd egyes M u nő kate tel ismere Lond kilenc év lét el társa á n egyes prostituált m é visszaveze gyakor Kórh o rend betegsegé gyermekágya seg egyesül valamen elte n hitköz a képes sze u kate legk hitközség me Börtönlátog sz Nyugat-Euró Ameri rendszeres Magyarors kezdemén állapo cs Vak bén süketné fogyatéko tám egyl ré n jótékonys k intézm va egye be ré berend palo Lond lét hitkö kezelé men szereteth m Magyarors r megv néps fejlő intézmé Szegé megakadályoz szo intézm ing táplálékkios ü se macósz-kios más főzőisk óv leányegy sz le ne sz gyer ré m ré Magyarors megv Hitkö Hitkö O Nőegyl M Intézm kölc támog hitköz rész hitköz szövet Magyarors J s említ legnagyobb intézmé All Isra Univer m A Cré fr igazs mini kezdemény ame fiókintézm Balk Orosz-Lengyelorszá Ke Afri zsi félszá segélyezé k fr n is kór létesíté legáldás fej intézmé i hitköz monográfi na intézm sze