12344.htm

CÍMSZÓ: Józsa

SZEMÉLYNÉV: Józsa Károly

SZÓCIKK: Józsa Károly, festő és grafikus, szül. Szegeden 1872. Tanulmányait a bécsi akadémián, Münchenben majd Parisban végezte. 1912 óta Budapesten működik. Fa- és linóleum-metszeteit a The Studio, Kunstwelt és Rheinlande folyóiratok közölték. A Műcsarnok 1905-6-iki téli tárlatán állított ki először figurális színes fametszeteket. Színes fametszeteivel Londonban 1908. nagy aranyérmet nyert. Rézkarcokat is készít, továbbá plakátokat (Münchenben 1908. első díj a Stollberg pályázaton), valamint illusztrációkat. Több grafikai munkája van a Szépműv. Múz.-ban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2344. címszó a lexikon => 428. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12344.htm

CÍMSZÓ: Józsa

SZEMÉLYNÉV: Józsa Károly

SZÓCIKK: Józsa Károly, festő és grafikus, szül. Szegeden 1872. Tanulmányait a bécsi akadémián, Münchenben majd Parisban végezte. 1912 óta Budapesten működik. Fa- és linóleum-metszeteit a The Studio, Kunstwelt és Rheinlande folyóiratok közölték. A Műcsarnok 1905-6-iki téli tárlatán állított ki először figurális színes fametszeteket. Színes fametszeteivel Londonban 1908. nagy aranyérmet nyert. Rézkarcokat is készít, továbbá plakátokat Münchenben 1908. első díj a Stollberg pályázaton , valamint illusztrációkat. Több grafikai munkája van a Szépműv. Múz.-ban.

12344.ht

CÍMSZÓ Józs

SZEMÉLYNÉV Józs Károl

SZÓCIKK Józs Károly fest é grafikus szül Szegede 1872 Tanulmányai bécs akadémián Münchenbe maj Parisba végezte 191 ót Budapeste működik Fa é linóleum-metszetei Th Studio Kunstwel é Rheinland folyóirato közölték Műcsarno 1905-6-ik tél tárlatá állítot k előszö figuráli színe fametszeteket Színe fametszeteive Londonba 1908 nag aranyérme nyert Rézkarcoka i készít tovább plakátoka Münchenbe 1908 els dí Stollber pályázato valamin illusztrációkat Töb grafika munkáj va Szépműv Múz.-ban

12344.h

CÍMSZ Józ

SZEMÉLYNÉ Józ Káro

SZÓCIK Józ Károl fes grafiku szü Szeged 187 Tanulmánya béc akadémiá Münchenb ma Parisb végezt 19 ó Budapest működi F linóleum-metszete T Studi Kunstwe Rheinlan folyóirat közölté Műcsarn 1905-6-i té tárlat állíto elősz figurál szín fametszeteke Szín fametszeteiv Londonb 190 na aranyérm nyer Rézkarcok készí továb plakátok Münchenb 190 el d Stollbe pályázat valami illusztrációka Tö grafik munká v Szépmű Múz.-ba

12344.

CÍMS Jó

SZEMÉLYN Jó Kár

SZÓCI Jó Káro fe grafik sz Szege 18 Tanulmány bé akadémi München m Paris végez 1 Budapes működ linóleum-metszet Stud Kunstw Rheinla folyóira közölt Műcsar 1905-6- t tárla állít elős figurá szí fametszetek Szí fametszetei London 19 n aranyér nye Rézkarco kész tová plakáto München 19 e Stollb pályáza valam illusztrációk T grafi munk Szépm Múz.-b

12344

CÍM J

SZEMÉLY J Ká

SZÓC J Kár f grafi s Szeg 1 Tanulmán b akadém Münche Pari vége Budape műkö linóleum-metsze Stu Kunst Rheinl folyóir közöl Műcsa 1905-6 tárl állí elő figur sz fametszete Sz fametszete Londo 1 aranyé ny Rézkarc kés tov plakát Münche 1 Stoll pályáz vala illusztráció graf mun Szép Múz.-

1234SZEMÉL K

SZÓ Ká graf Sze Tanulmá akadé Münch Par vég Budap műk linóleum-metsz St Kuns Rhein folyói közö Műcs 1905- tár áll el figu s fametszet S fametszet Lond arany n Rézkar ké to plaká Münch Stol pályá val illusztráci gra mu Szé Múz.