12345.htm

CÍMSZÓ: József

SZEMÉLYNÉV: József ben Ábrahám

SZÓCIKK: József ben Ábrahám, római rabbi a XVI. sz. elején, magyar születésű és a római rabbitanács tagja volt. Héber és olasz nyelven levelezett Egidio di Viterbo érsekkel, akinek kéziratokat gyűjtött. Fia, Semarja, szintén rabbi volt Itáliában. (V. ö.: Berliner, «Gesch. d. Juden in Rom.»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2345. címszó a lexikon => 428. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12345.htm

CÍMSZÓ: József

SZEMÉLYNÉV: József ben Ábrahám

SZÓCIKK: József ben Ábrahám, római rabbi a XVI. sz. elején, magyar születésű és a római rabbitanács tagja volt. Héber és olasz nyelven levelezett Egidio di Viterbo érsekkel, akinek kéziratokat gyűjtött. Fia, Semarja, szintén rabbi volt Itáliában. V. ö.: Berliner, Gesch. d. Juden in Rom. .

12345.ht

CÍMSZÓ Józse

SZEMÉLYNÉV Józse be Ábrahá

SZÓCIKK Józse be Ábrahám róma rabb XVI sz elején magya születés é róma rabbitanác tagj volt Hébe é olas nyelve levelezet Egidi d Viterb érsekkel akine kéziratoka gyűjtött Fia Semarja szinté rabb vol Itáliában V ö. Berliner Gesch d Jude i Rom

12345.h

CÍMSZ Józs

SZEMÉLYNÉ Józs b Ábrah

SZÓCIK Józs b Ábrahá róm rab XV s elejé magy születé róm rabbitaná tag vol Héb ola nyelv leveleze Egid Viter érsekke akin kéziratok gyűjtöt Fi Semarj szint rab vo Itáliába ö Berline Gesc Jud Ro

12345.

CÍMS Józ

SZEMÉLYN Józ Ábra

SZÓCI Józ Ábrah ró ra X elej mag szület ró rabbitan ta vo Hé ol nyel levelez Egi Vite érsekk aki kézirato gyűjtö F Semar szin ra v Itáliáb Berlin Ges Ju R

12345

CÍM Jó

SZEMÉLY Jó Ábr

SZÓC Jó Ábra r r ele ma szüle r rabbita t v H o nye levele Eg Vit érsek ak kézirat gyűjt Sema szi r Itáliá Berli Ge J

1234

CÍ J

SZEMÉL J Áb

SZÓ J Ábr el m szül rabbit ny level E Vi érse a kézira gyűj Sem sz Itáli Berl G