12364.htm

CÍMSZÓ: Judenrichter

SZÓCIKK: Judenrichter, Judices Judaeorum, közönségesen így, zsidóbírónak nevezték a középkorban a zsidó községi tagok által megválasztott elöljárókat. Ezeket jól meg kell különböztetni a városi keresztény zsidóbíróktól (L Zsidóbírók). Egykorú, latinnyelvű királyi okiratok primatesnek, másutt judicesnek nevezik az elöljárókat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2364. címszó a lexikon => 436. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12364.htm

CÍMSZÓ: Judenrichter

SZÓCIKK: Judenrichter, Judices Judaeorum, közönségesen így, zsidóbírónak nevezték a középkorban a zsidó községi tagok által megválasztott elöljárókat. Ezeket jól meg kell különböztetni a városi keresztény zsidóbíróktól L Zsidóbírók . Egykorú, latinnyelvű királyi okiratok primatesnek, másutt judicesnek nevezik az elöljárókat.

12364.ht

CÍMSZÓ Judenrichte

SZÓCIKK Judenrichter Judice Judaeorum közönségese így zsidóbíróna nevezté középkorba zsid község tago álta megválasztot elöljárókat Ezeke jó me kel különböztetn város keresztén zsidóbíróktó Zsidóbíró Egykorú latinnyelv király okirato primatesnek másut judicesne nevezi a elöljárókat

12364.h

CÍMSZ Judenricht

SZÓCIK Judenrichte Judic Judaeoru közönséges íg zsidóbírón nevezt középkorb zsi közsé tag ált megválaszto elöljáróka Ezek j m ke különböztet váro kereszté zsidóbírókt Zsidóbír Egykor latinnyel királ okirat primatesne másu judicesn nevez elöljáróka

12364.

CÍMS Judenrich

SZÓCI Judenricht Judi Judaeor közönsége í zsidóbíró nevez középkor zs közs ta ál megválaszt elöljárók Eze k különbözte vár kereszt zsidóbírók Zsidóbí Egyko latinnye kirá okira primatesn más judices neve elöljárók

12364

CÍM Judenric

SZÓC Judenrich Jud Judaeo közönség zsidóbír neve középko z köz t á megválasz elöljáró Ez különbözt vá keresz zsidóbíró Zsidób Egyk latinny kir okir primates má judice nev elöljáró

1236

CÍ Judenri

SZÓ Judenric Ju Judae közönsé zsidóbí nev középk kö megválas elöljár E különböz v keres zsidóbír Zsidó Egy latinn ki oki primate m judic ne elöljár