12377.htm

CÍMSZÓ: Juhász

SZEMÉLYNÉV: Juhász Árpád

SZÓCIKK: "Juhász, 1. Árpád, író és újságíró, szül. Szepsin (Moldova Cs.-Szl.) 1894. Előbb vidéki lapok szerkesztőségeiben dolgozott, majd Budapesten a Pesti Napló, Kis Újság és 8 Órai Újság munkatársa lett. Jelenleg a Kassai Újság segédszerkesztője. Szépirodalmi írásaiban költői lírája és éles írói megfigyelései jutnak kifejezésre. Művei: Elfojtott könnyek (versek); Gobelin (novellák); Aranypohár (regény); Köszöntés messziről (versek); Úri kaszinó (regény); Búcsúzó (versek)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2377. címszó a lexikon => 438. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12377.htm

CÍMSZÓ: Juhász

SZEMÉLYNÉV: Juhász Árpád

SZÓCIKK: Juhász, 1. Árpád, író és újságíró, szül. Szepsin Moldova Cs.-Szl. 1894. Előbb vidéki lapok szerkesztőségeiben dolgozott, majd Budapesten a Pesti Napló, Kis Újság és 8 Órai Újság munkatársa lett. Jelenleg a Kassai Újság segédszerkesztője. Szépirodalmi írásaiban költői lírája és éles írói megfigyelései jutnak kifejezésre. Művei: Elfojtott könnyek versek ; Gobelin novellák ; Aranypohár regény ; Köszöntés messziről versek ; Úri kaszinó regény ; Búcsúzó versek

12377.ht

CÍMSZÓ Juhás

SZEMÉLYNÉV Juhás Árpá

SZÓCIKK Juhász 1 Árpád ír é újságíró szül Szepsi Moldov Cs.-Szl 1894 Előb vidék lapo szerkesztőségeibe dolgozott maj Budapeste Pest Napló Ki Újsá é Óra Újsá munkatárs lett Jelenle Kassa Újsá segédszerkesztője Szépirodalm írásaiba költő líráj é éle író megfigyelése jutna kifejezésre Művei Elfojtot könnye verse Gobeli novellá Aranypohá regén Köszönté messzirő verse Úr kaszin regén Búcsúz verse

12377.h

CÍMSZ Juhá

SZEMÉLYNÉ Juhá Árp

SZÓCIK Juhás Árpá í újságír szü Szeps Moldo Cs.-Sz 189 Elő vidé lap szerkesztőségeib dolgozot ma Budapest Pes Napl K Újs Ór Újs munkatár let Jelenl Kass Újs segédszerkesztőj Szépirodal írásaib költ lírá él ír megfigyelés jutn kifejezésr Műve Elfojto könny vers Gobel novell Aranypoh regé Köszönt messzir vers Ú kaszi regé Búcsú vers

12377.

CÍMS Juh

SZEMÉLYN Juh Ár

SZÓCI Juhá Árp újságí sz Szep Mold Cs.-S 18 El vid la szerkesztőségei dolgozo m Budapes Pe Nap Új Ó Új munkatá le Jelen Kas Új segédszerkesztő Szépiroda írásai köl lír é í megfigyelé jut kifejezés Műv Elfojt könn ver Gobe novel Aranypo reg Köszön messzi ver kasz reg Búcs ver

12377

CÍM Ju

SZEMÉLY Ju Á

SZÓC Juh Ár újság s Sze Mol Cs.- 1 E vi l szerkesztősége dolgoz Budape P Na Ú Ú munkat l Jele Ka Ú segédszerkeszt Szépirod írása kö lí megfigyel ju kifejezé Mű Elfoj kön ve Gob nove Aranyp re Köszö messz ve kas re Búc ve

1237

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ Ju Á újsá Sz Mo Cs. v szerkesztőség dolgo Budap N munka Jel K segédszerkesz Szépiro írás k l megfigye j kifejez M Elfo kö v Go nov Arany r Kösz mess v ka r Bú v