12378.htm

CÍMSZÓ: Juhász

SZEMÉLYNÉV: Juhász Mór

SZÓCIKK: " J. Mór, rendőrkapitány, író, szül. 1864 febr. 2., megh. Kassán 1922 szept. 28. Jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte, majd fiatalon a kassai rendőrség szolgálatába lépett. Rövid idő multán rendőrkapitány lett. Sokat foglalkozott irodalommal. Héber cikkei sűrűn jelentek meg a legnagyobb héber lapokban. (Hactira, Hamagid, Haólam). Mint botanikus állandó munkatársa volt a legelőkelőbb szaklapoknak. Vezető szerepet játszott a kassai cionista mozgalomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2378. címszó a lexikon => 438. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12378.htm

CÍMSZÓ: Juhász

SZEMÉLYNÉV: Juhász Mór

SZÓCIKK: J. Mór, rendőrkapitány, író, szül. 1864 febr. 2., megh. Kassán 1922 szept. 28. Jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte, majd fiatalon a kassai rendőrség szolgálatába lépett. Rövid idő multán rendőrkapitány lett. Sokat foglalkozott irodalommal. Héber cikkei sűrűn jelentek meg a legnagyobb héber lapokban. Hactira, Hamagid, Haólam . Mint botanikus állandó munkatársa volt a legelőkelőbb szaklapoknak. Vezető szerepet játszott a kassai cionista mozgalomban.

12378.ht

CÍMSZÓ Juhás

SZEMÉLYNÉV Juhás Mó

SZÓCIKK J Mór rendőrkapitány író szül 186 febr 2. megh Kassá 192 szept 28 Jog tanulmányai Kassá é Budapeste végezte maj fiatalo kassa rendőrsé szolgálatáb lépett Rövi id multá rendőrkapitán lett Soka foglalkozot irodalommal Hébe cikke sűrű jelente me legnagyob hébe lapokban Hactira Hamagid Haóla Min botaniku álland munkatárs vol legelőkelőb szaklapoknak Vezet szerepe játszot kassa cionist mozgalomban

12378.h

CÍMSZ Juhá

SZEMÉLYNÉ Juhá M

SZÓCIK Mó rendőrkapitán ír szü 18 feb 2 meg Kass 19 szep 2 Jo tanulmánya Kass Budapest végezt ma fiatal kass rendőrs szolgálatá lépet Röv i mult rendőrkapitá let Sok foglalkozo irodalomma Héb cikk sűr jelent m legnagyo héb lapokba Hactir Hamagi Haól Mi botanik állan munkatár vo legelőkelő szaklapokna Veze szerep játszo kass cionis mozgalomba

12378.

CÍMS Juh

SZEMÉLYN Juh

SZÓCI M rendőrkapitá í sz 1 fe me Kas 1 sze J tanulmány Kas Budapes végez m fiata kas rendőr szolgálat lépe Rö mul rendőrkapit le So foglalkoz irodalomm Hé cik sű jelen legnagy hé lapokb Hacti Hamag Haó M botani álla munkatá v legelőkel szaklapokn Vez szere játsz kas cioni mozgalomb

12378

CÍM Ju

SZEMÉLY Ju

SZÓC rendőrkapit s f m Ka sz tanulmán Ka Budape vége fiat ka rendő szolgála lép R mu rendőrkapi l S foglalko irodalom H ci s jele legnag h lapok Hact Hama Ha botan áll munkat legelőke szaklapok Ve szer játs ka cion mozgalom

1237

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ rendőrkapi K s tanulmá K Budap vég fia k rend szolgál lé m rendőrkap foglalk irodalo c jel legna lapo Hac Ham H bota ál munka legelők szaklapo V sze ját k cio mozgalo