12379.htm

CÍMSZÓ: Jules

SZEMÉLYNÉV: Jules Juda

SZÓCIKK: Jules Juda Léb, sebesi rabbi, szül. Trencsénben 1819., megh. Sebesen 1905. Kretsch Salamon leipniki rabbinak tanítványa volt. 1850-ben a sebesi hitközség rabbijává választotta és e tisztében működött 55 éven keresztül haláláig. Országoshírű jesivájából számos kiváló rabbi került ki. Halála után nagyértékű héber kéziratok maradtak utána, amelyek kiadásra várnak


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2379. címszó a lexikon => 438. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12379.htm

CÍMSZÓ: Jules

SZEMÉLYNÉV: Jules Juda

SZÓCIKK: Jules Juda Léb, sebesi rabbi, szül. Trencsénben 1819., megh. Sebesen 1905. Kretsch Salamon leipniki rabbinak tanítványa volt. 1850-ben a sebesi hitközség rabbijává választotta és e tisztében működött 55 éven keresztül haláláig. Országoshírű jesivájából számos kiváló rabbi került ki. Halála után nagyértékű héber kéziratok maradtak utána, amelyek kiadásra várnak

12379.ht

CÍMSZÓ Jule

SZEMÉLYNÉV Jule Jud

SZÓCIKK Jule Jud Léb sebes rabbi szül Trencsénbe 1819. megh Sebese 1905 Kretsc Salamo leipnik rabbina tanítvány volt 1850-be sebes hitközsé rabbijáv választott é tisztébe működöt 5 éve keresztü haláláig Országoshír jesivájábó számo kivál rabb kerül ki Halál utá nagyérték hébe kézirato maradta utána amelye kiadásr várna

12379.h

CÍMSZ Jul

SZEMÉLYNÉ Jul Ju

SZÓCIK Jul Ju Lé sebe rabb szü Trencsénb 1819 meg Sebes 190 Krets Salam leipni rabbin tanítván vol 1850-b sebe hitközs rabbijá választot tisztéb működö év kereszt halálái Országoshí jesivájáb szám kivá rab kerü k Halá ut nagyérté héb kézirat maradt után amely kiadás várn

12379.

CÍMS Ju

SZEMÉLYN Ju J

SZÓCI Ju J L seb rab sz Trencsén 181 me Sebe 19 Kret Sala leipn rabbi tanítvá vo 1850- seb hitköz rabbij választo tiszté működ é keresz halálá Országosh jesivájá szá kiv ra ker Hal u nagyért hé kézira marad utá amel kiadá vár

12379

CÍM J

SZEMÉLY J

SZÓC J se ra s Trencsé 18 m Seb 1 Kre Sal leip rabb tanítv v 1850 se hitkö rabbi választ tiszt műkö keres halál Országos jesiváj sz ki r ke Ha nagyér h kézir mara ut ame kiad vá

1237SZEMÉL

SZÓ s r Trencs 1 Se Kr Sa lei rab tanít 185 s hitk rabb válasz tisz műk kere halá Országo jesivá s k k H nagyé kézi mar u am kia v